Home > > Matthew Ward — 11. november 2016

Matthew Ward — 11. november 2016

Det amerikanske præsidentvalg

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi skal dele med jer, hvad vi har observeret i Jordens energipotentiale, og hvad Jordens overvågere i Nirvana rapporterer om det amerikanske præsidentvalg. I vores sidste budskab sagde vi, at flere scenarier omkring valget kunne udvikle sig, og sandelig det skete, men ikke på måder, som kunne have været forudset.

Mens vi taler om de involverede parter, beder vi jer om at huske, hvad vi har sagt mange gange - vores interesse i vores Jordiske familie er aldrig politisk motiveret, og vi dømmer aldrig nogen af jer.

Det er ikke kun folk i USA, der har mest at vinde eller tabe ved valget af deres præsident. Det samme gælder for Rockefeller fraktionen i Illuminati. Deres tunge indflydelse på Wall Street og i nationens regering skyldes for en stor del Bill og Hillary Clinton, som samarbejder med dette hemmelige broderskab; tidligere blandt de få i toppen etablerede de deres egen magtbase og finansieringskilder, da de så dets globale kontrol svinde ind for ca. et årti siden. Hvor tvivlsomme Illuminati end måtte synes om Donald Trumps valgløfter, ved de, at han er "sin egen mand", en person, de ikke ville kunne styre.

I ugerne op til valget øgedes energien af vælgeres vrede over og mistillid til fru Clinton og hr. Trump i en sådan grad, at den begyndte at tiltrække til sig selv energistrømmene i alle scenarierne, som hver især havde potentiale til at føre Bernie Sanders til præsidentposten. [Scenarierne er beskrevet i budskabet fra 19. august 2016.] Det, der ville være sket på ordentlig måde, hvis energistrømmene havde fulgt deres kurs, blev i stedet en energetisk heksekedel, der kunne sammenlignes med en blæksprutte, der svinger vildt med armene i et hav af forvirring. Energi er neutral, den flyder simpelthen i den retning, der er bestemt af hensigten. I dette tilfælde var hensigten at påvirke valgresultatet og anvendelsen af forskellige måder - nogle i modstrid med andre - skabte til sidst blæksprutten.

Clinton tilhængere i Den Demokratiske Nationale Valgkomité omdirigerede stemmerne til fru Clinton ved kritiske primærvalg, der faktisk var blevet vundet af Bernie Sanders; derfor var det hende, der blev det Demokratiske Partis kandidat i stedet for den, vælgerne havde valgt.

Hvad angår FBI’s undersøgelse af fru Clintons hackede e-mails, bøjede chefen James Comey sig for pres fra Bill Clinton og andre Illuminati folk og konkluderede, at den nationale sikkerhed ikke var blevet kompromitteret og at brug af en personlig server ikke er en strafbar handling. Rusland blev i stedet hængt ud for hacking episoden.

Vladimir Putin havde ret i at hævde, at Rusland ikke havde noget med det at gøre. Personer i FBI og andre efterretningstjenester, der kender Clintonfamiliens kriminelle historie, offentliggjorde emailene - de følte, offentligheden havde ret til at kende sandheden om fru Clinton. Men hr. Comey havde holdt det, disse e-mails viste, hemmeligt: Hun brugte sin stilling som udenrigsminister til at indsamle donationer til Clinton Fonden (Clinton Foundation) og ydede tjenester til gengæld, og nogle af fondsmidlerne kom terrorister til gode.

Da disse personer senere opdagede, at Anthony Weiners computer indeholdt beviser på Clintons involvering i en pædofili ring, insisterede de på, at hr. Comey skulle genåbne undersøgelsen. Endnu engang gav han efter for presset fra Clinton lejren og erklærede, at ingen af disse e-mails vedrørte fru Clinton.

De førnævnte personer hyrede derefter hjælp fra Wikileaks Julian Assange for at få de belastende oplysninger videregivet til "whistleblowere", der opererer på Internettet. For at imødegå følgevirkningerne af denne uventede eksponering, gik Illuminatis håndlangere hurtigt i gang med at manipulere stemmemekanikken, så den største del af stemmerne ville gå til fru Clinton. Måske var dette hastværk skyld i, at der blev begået fejl, hvilket gjorde, at dette kneb gav bagslag - den største del af stemmerne blev fejlagtigt registreret til hr. Trump.

Den negativitet, der er skabt af dem, hvis hensigt var at bedrage, og af selve de bedrageriske handlinger, er oppe imod kraften af de stadigt højere vibrationer. Republikanerne har flertallet i Repræsentanternes Hus og Senatet, men få er tilfredse med, at hr. Trump er deres bannerfører. Demokraterne er bitre og bekymrede; mange føler, at hvis Bernie Sanders havde været partiets kandidat, ville han have vundet valget og positiv energi omkring hr. Sanders fortsætter med at tiltage.

Det er det vibrationsmæssige billede, så at sige, i USA. I overensstemmelse med den universelle lov kan lave og høje vibrationer ikke eksistere samtidig, af det energetiske kaos må der komme en løsning. Vi ved ikke, hvad løsningen vil være, men vi kan fortælle jer om nogle faktorer, der meget vel kan komme i spil.

Den "chokerende uro", som politiske analytikere og medierne udtrykker valgresultatet, har motiveret skarer af lidenskabelige borgere til at gå på gaden i protest, og nogle kræver en undersøgelse af stemmeoptællingen. Hvis det sker og det opdages, at stemmemaskiner var defekte eller ikke alle brevstemmesedler blev talt, ville valget skulle annulleres. I så fald ville præsident Obama blive siddende, indtil en anden præsident blev valgt.

Fru Clinton var ikke i fysisk topform, da hendes kloner blev lavet for flere år siden, og efterhånden som vibrationerne stiger, vil forværring af klonens helbred og udseende være synlig forholdsvis hurtigt. Hvis et nyt valg skulle afholdes, ville det dog ikke være grunden til, at hun ikke ville stille op; det ville være, fordi oplysninger om hende og Clinton Fonden er spredt ud over hele internettet.

Det republikanske partiprogram indeholder ideologiske bestemmelser, som mange i partiet ikke favner, og de er ikke trygge ved noget af hr. Trumps retorik; de stemte for ham, fordi han repræsenterer ændringer i forhold til den regering, de føler har glemt dem. Også hr. Sanders gør sig til talsmand for ændringer i det etablerede system i Washington og faglig og personlig respekt for ham sammen med hans popularitet blandt demokrater ville gøre ham til et naturligt valg som præsidentkandidat. Eller måske, efter krav fra befolkningen, som erstatning for Trump.

Hr. Trump er et udpræget konkurrencemenneske. Det er derfor, han gik ind i valgkampen, var fast besluttet på at vinde og verden tror, han faktisk vandt. De protesterende skarer generer ham måske ikke; men når han erfarer, hvor omfattende og stressende præsidentens ansvar er, at han forventes at handle på andres råd snarere end sine egne impulser, og at han ikke er chefen for Kongressen, beslutter han måske, at det at være præsident ikke er lige så tilfredsstillende som at være igangsætter, og han ville byde en respektabel vej ud af præsident posten velkommen.

Flere af disse faktorer kommer fra tanker og følelser, der hvirvler rundt i massebevidstheden, nogle er kendt vidt og bredt, nogle kendes kun af læsere af vores budskaber. Og I vil forstå, hvorfor den vigtigste faktor af dem alle er dette: Den retning, som hr. Trump og det republikanske parti ønsker at køre landet i, er i opposition til de fremherskende vibrationer, som fortsat vil øges på Jordens opstigningsvej. Dette partis retning er i konflikt med Gaias vision, som deles af oplyste sjæle, og deres antal er stigende for hver dag, der går. Løsning og forsoning må og skal komme for at heale det smerteligt delte land, hvis indflydelse kan mærkes i hele verden.

Elskede familie, frygt ikke, hvad der kan ske. Skab det, der vil ske ved med overbevisning at leve jeres lys! Utallige væsener i hele dette univers ærer og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |