Home > > Matthew Ward — October 10, 2011

Matthew Ward — October 10, 2011

Besked fra Gaia. Det "Arabiske Forår". Ustoppelig impuls af ændringer. "Occupy Wall Street" bevægelsen. Fokuser for, ikke imod. Kollektiv bevidsthed. At dele viden som vejvisere. Livet i den Gyldne Tidsalder. Egne opdagelser. Planetarisk tilpasning. Kroppe i fjerde tæthedsgrad og videre frem. Vejledning for nybegyndere i telepatisk kommunikation.

1. Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Da min mor deltog i en global efterårsjævndøgns meditation, og visualiserede Jorden stråle i gyldent-hvidt Kristus-lys, hørte hun følgende: "Vær venlig at registrere mine ord." Det er med glæde, at vi deler følgende med jer.

____________________

Jeg er Gaia, sjælen af den planet I kalder Jorden. Ligesom I, kan jeg føle mig både tung eller let om hjertet. Jeg har grædt i gennem mange tidsaldre, da min ånd var nedbrudt. Mit folk var hadefulde overfor hinanden, og min krop var gennemblødt af deres blod. Jeg græder ikke længere, for der er så meget at føle glæde over og taknemmelighed for.

Mit lys er endnu ikke på det højeste, og min krop er endnu ikke afbalanceret. Det skyldes, at nogle af mine børn stadig er hadefulde overfor hinanden. Nogle af dem er uden kærlighed og medfølelse, uden forståelse for, at forskelligheder kan være helt fantastiske, når der er harmoni, respekt og hjertefølelse.

Men jeg er glad, fordi jeg befinder mig på en rejse, som ingen anden sjæl i dette univers nogensinde har rejst. Jeg er på vej "hjem", og I lysbærere, der hjælper mig med at komme støt og hurtigt fremad, kommer med mig. Kan I forestille jer en større fortræffelighed end den rejse, vi deler? Kan I forestille jer en større begejstring end vores opstigning? Jeg kan ikke!

Jeg bad om ordet i dag for at fortælle jer om min taknemmelighed til jer alle. I blev udvalgt blandt et stort antal sjæle. Tre gange så mange, som der kunne inkarnere og deltage. Dette niveau af lystjeneste er aldrig før blevet gennemført. Vi spiller en rolle i det mest storslåede show, der nogensinde er blevet fremført i dette univers. Jeg føler en ydmyghed, der blander sig med en sublim tilfredshed over et veludført stykke arbejde - i kontinuum'et er vores job fuldstændig færdiggjort!

Imens vores rejse fortsætter, venter der jer og denne vores verden mange undere. I har fået besked om mange af dem, så I kan tænke på dem og se frem til dem. Men et liv i de snarlige strålende tider er faktisk helt uden for jeres forestillingsevne.

Vidste I, at alle væsener i dette univers ser på, mens det udfolder sig? Jeg kan ikke forestille mig sådan et stort publikum! Alle lyssjælene hepper på os, så vi skal fortsætte med at give dem et godt show, en oplevelse værdig for selv Guds bifald. Jeg deler mit hjerte med jer, og min kærlighed til jer er overstrømmende.
___________________________________

2. Gaias meddelelse til jer er også særlig værdifuld for os. Vi ærer denne elskede sjæl højt, ligesom alle andre oplyste væsener i dette univers gør. Vi kender hendes urokkelige mod og ubetingede kærlighed til hendes generationer af beboere, i alle de lange og mørke tidsperioder, der kostede dem næsten uudholdelige følelsesmæssige og fysiske lidelser. Vi kan se, at hendes krop endnu ikke er helt i balance, som hun selv sagde, men vi ser også hendes ånd svæve højt, og det er virkelig et glædeligt syn at skue!

3. Vi ser et andet storslået og smukt syn - jeres humør. I har længe afventet bevis på, at mange dybtgående forandringer er i gang. Og hvis I ser det, der sker i sammenhæng med Jordens opstigning, ved I, at jeres tålmodighed er ved at blive belønnet. Det er imidlertid naturligt, at de fleste mennesker fortolker begivenhederne med tredje tæthedsgrads øjne, i sammenhæng med de erfaringer og den verdenshistorie, de har set eller er blevet lært.

4. Et eksempel: Mange ser fremmede folkeslags involvering i det "Arabiske Forår" som egoistiske egeninteresser, som en kontrol af oliereserverne og en udvidelse af militære og multinationale virksomheders interesser. Skønt det meget vel kan være tilfældet for nogle grådige, magtbegærlige sind, er det ikke det højere formål og vil ikke blive en del af resultatet. Der blev givet hjælp til dem, der kæmper, for at afkaste åget fra et undertrykkende styre. For uden hjælp kunne de tapre krigeres mission ikke lykkes, hvilket var den universelle bestemmelse. Deres inspiration til at stå op imod status quo, og beslutningen om at hjælpe dem, er begge positive reaktioner på vibrationerne i de energiniveauer, Jorden har bevæget sig igennem.

5. Den energistrøm er blot én af mange med ustoppelig fart hen mod verdenstransformation. Andre omfatter den globale økonomi, som vakler på kanten og har bevæget sig ud over Illuminatis evne til at manipulere den i deres favør. På grund af krav fra befolkningen, er regeringer under omvæltning. Og nye styrende organer arbejder på at blive stabiliseret. I USA vokser "Occupy Wall Street" bevægelsen. Der lægges stigende vægt på fredelige forhandlinger i nationale og internationale konflikter. Krav om ren energi og andre miljøbevarende foranstaltninger cirkulerer rundt om i verden. Det samme gælder de uretfærdigheder, som befolkningen tidligere følte sig hjælpeløse over for at ændre. Kommunale ledere, grupper og familier hjælper deres mest trængende medlemmer, og udvekslingen af varer og tjenesteydelser hjælper mange med at overvinde forhindringer og håndtere strabadser.

6. Underliggende al denne aktivitet er der folk, der betragter sig selv som "almindelige", men de gør ekstraordinære ting. Måske forstår et par af dem, hvad der sker på verdensplan og universelt, men det store flertal følger blot en indre trang til at handle mod hele spektret af korruption og ulighed. Og inspirerede individer åbner veje, som masserne kan betræde.

7. Deltagerne i alle reform-aktiviteterne, og alle der i hjerte og sind støtter disse bestræbelser, genererer en energi, der ses som stadigt mere skinnende lys. Dette giver virkelig grund til jubel. Men tro ikke, at det er unødvendigt at fastholde jeres lys nu, hvor betydningsfulde forandringer unægtelig er i gang. Jeres lys er absolut lige så nødvendigt og værdifuldt nu som nogensinde!

8. Energien fra alles ønsker, der aktivt protesterer mod betingelser baseret på negativitet, har en energi der er lysfyldt, og den registreres som sådan i Jordens energifelt. Mange deltagere er dog motiveret af vrede, frustration og foragt. Og selvom det i sandhed er forståeligt, så registreres energien i deres tanker og følelser om disse forhold som negativitet. Resultatet er, at den energi, der genereres af disse folks fokus, tiltrækker en lignende energi. Og den forlænger dermed det, de protesterer imod.

9. Ikke alle deler jeres og vores begejstring over de mange bevægelser i retning af forandring, der breder sig som en udrensende løbeild i hele jeres verden. Det genstridige Illuminati vil fortsat kæmpe for ikke at opgive de sidste stumper af magt, de klamrer sig til. Lige så stædigt, som de forsøger at holde fast i deres ulovligt indsamlede og ubeskriveligt store formuer. I deres vedholdende afvisning af det lys, der konstant tilbydes dem, lever de i et mørke, de selv har skabt. Det lader dem ikke se, hvad de snart vil blive tvunget til at anerkende: deres anstrengelser har været forgæves, deres tid er forbi.

10. Også andre tøver stædigt med at omfavne lyset. De trives med de gamle måder at drive forretning på, og sidder fast i overfladiskhed og trivialitet i det, de anser for social, professionel og økonomiske succes. De har for længe siden mistet kontakten til deres åndelige natur, og vil modsætte sig ændringerne, der griber ind i deres behagelige livsstil.

11. Således vil negativitet fra en række kilder være at finde i den kollektive bevidsthed et stykke tid endnu, det kraftfulde energifelt af menneskers tanker, følelser og handlinger, som skaber alt, hvad der foregår i jeres verden.

12. I årtusinder tillod den kollektive bevidsthed meget nemt mørket at dominere livet på Jorden. For syv eller otte årtier siden begyndte den kollektive bevidsthed at røre på sig, da den massive infusion af lys fra fjerne civilisationer inspirerede til nye former for tanker og følelser i folk. Gradvist vendte de sig fra accept og en retten-sig-efter, til at sætte spørgsmålstegn ved "autoriteternes" visdom og motiver. Det førte til en voksende vilje til at forbedre deres livsvilkår og til at hjælpe andre, der ønskede at gøre det samme. Alle disse naturlige stadier var nødvendige for at bringe folkeslag til dette punkt af bevidsthed og handling.

13. De høje vibrationer, der får statiske tilstande af lang varighed til at gennemgå dramatiske forandringer, er ved at åbne sindene mere end nogensinde før. Masserne har imidlertid endnu ikke opnået tilstrækkelig åndelig klarhed til at kende kraften af deres tanker og følelser. De ved ikke, at de ikke kan manifestere, hvad de ønsker, så længe de er optaget af, hvad de ikke ønsker.

14. Mange af jer har sendt forespørgsler til min mor: Hvordan kan jeg hjælpe Jorden, når jeg ikke ved, hvad min mission er? Nogle få af jer kom for at være ledere, millioner af jer kom for at være lærere, vejvisere. Ved at leve jeres lys, rører jeres energiudstråling andre sjæle omkring jer og skubber til deres bevidsthed, så de begynder at spørge. Del jeres viden med dem, der viser, at de søger svar. Dette skal ikke være på en forkyndende eller missionerende måde, som kan have en fremmedgørende virkning, men ved at tilbyde oplysninger i det omfang, personen viser interesse. Vigtigheden af at tænke og føle positivt i stedet for negativt kan ikke understreges tydeligt nok.

15. Visualisering kan være en teknik, der er mere almindeligt kendt end loven om tiltrækning. Og det kan være nyttigt at give eksempler som: hvis I ikke ønsker mere krig, så fokuser på fred. Hvis I ikke ønsker mere korruption i regeringerne, fokuser da på ledere med visdom og moralsk integritet. Hvis I ikke ønsker forarmelse, fokuser i stedet på overflod.

16. Ordene "forestil jer", "se for jer" og "tænk på" har naturligvis samme virkning, som ordet "fokuser". Det kan også være nyttigt at give forslag til, hvad man kan visualisere, i tråd med hvad enkeltpersoner ønsker. For eksempel, et godt liv for alle: Visualiser skarer af sunde, smilende mennesker i alle aldre og racer, der slentrer i dejlige parker, og børn, der griner på farverige legepladser. Visualiser blomstrende køkkenhaver og borde fyldt med mad, velstående nabokvarterer med træer og blomstrende buske, skoler og universiteter fyldt med ivrige elever.

17. For en bevarelse af det naturlige miljø og genopbygning af beskadiget jord og hav, visualiser da Jorden med krystalklar himmel og vand, med grønne landområder, hvor der plejer at være ørkener, samt blomstrende skove.

18. I ønsker en human behandling af alle dyr, så forestil jer billedet af alle dyrearter græsse på enge og fredeligt blande sig med hinanden og med folket.

19. I det omfang enkeltpersoner viser interesse, fortæl dem da, at alle disse og utallige andre herligheder er en del af Jordens Gyldne Tidsalder. Og at det er de kollektive ideer, ønsker og handlinger hos Jordens befolkning, der skaber denne tidsalder.

20. Der vil være rene, sikre energikilder, fair og retfærdige love, en stabil global økonomi, en retfærdig fordeling af verdens rigelige ressourcer og nye former for transport, kommunikation og byggeri.

21. Alle nationers infrastrukturer vil blive solidt genopbygget. Rejser fra ét land til et andet vil være ubegrænsede. Alle, der ønsker beskæftigelse, vil få det. Der vil være mere fritid for alle. Beskatningen og lønningerne vil være fair. Der vil blive undervist i verdenshistoriens virkelige forløb og i de universelle love. Alle vil få råd til uddannelse på alle niveauer. Ligeledes vil alle kunne gå på museer, i gallerier og i teatre og deltage i koncerter og sportsbegivenheder. Teknologier vil vokse med stormskridt.

22. Alle disse forbedringer og mange andre, der også kraftigt vil forbedre livet i jeres verden, er ved at blive manifesteret i den kollektive bevidsthed. De er så at sige i støbeskeen eller under implementering.

[Meddelelsen dateret 31. december 2007, "Essay on 2012," på Matthew Kanaliseringerne - http://www.matthew.selvet.dk/www.matthew.selvet.dk/default934f.html?id=81&mnu=3 har oplysninger om livet i Jordens Gyldne Tidsalder.]

23. Endnu mere dybtgående oplevelser venter jer på et personligt plan. I vil føle jeres evige forbindelse med Gud, eller hvad I end kalder det Højeste Væsen i dette univers. Og I vil indtage jeres rette plads i vores universelle familie, som de brødre og søstre, I er.

24. I vil opleve at bo i kontinuum'et, hvor alle livstider sker samtidigt. Og I vil rejse frem og tilbage mellem Jorden og andre verdener med tilsvarende energiniveauer. I vil kommunikere telepatisk med sjæle i åndelige og fysiske civilisationer, som I ønsker det, og I vil manifestere jeres ideer i handling.

25. I vil vide, at I er kraftfulde multidimensionelle væsener, og al denne viden og disse kompetencer er komponenter i jeres sjæl. Det kræver ikke esoteriske studier eller eksterne instruktioner - disse selvopdagelser kommer automatisk ved standhaftigt at leve jeres lys og udvikle jer åndeligt.

26. Nu vil vi fortælle jer, hvad der IKKE vil være en del af livet i den Gyldne Tidsalder: frygt, forurening af enhver art, religiøse dogmer, vold, dødsstraf og fængsler, mandlig overlegenhed, sociale kastesystemer, grusomhed mod enhver form for liv, fattigdom, tankekontrol og lukkede sind, grådighed, jalousi, misundelse, snyd, fordomme, korruption, skadelige kemikalier og lægemidler, politiske lange svadaer og tidskrævende bureaukrati, hærværk, sundhedslidelser, vrede, hensynsløshed, splittelse, selvoptagethed og egoisme, uærlighed, krigsmentalitet, våben, misbrugsproblemer, pornografi, hjemløshed, slavehandel, mediekontrol og virksomhedsmonopoler.

27. Vi nævner blot disse adfærds- og karaktertræk og omstændigheder, der vokser hurtigt i en verden af tredje tæthedsgrad, for at glæde jer over deres forestående forsvinden. Deres lave vibrationer kan ikke eksistere i fjerde tæthedsgrad i jeres nære horisont. Og nu vil vi sige til jer, at hvis jeres tanker har dvælet ved nogle af de holdninger eller forhold, der har forårsaget elendighed for så mange, så skift til udelukkende at tænke og handle på, hvad I ønsker - kærlighed, harmoni, venlighed, medfølelse, sundhed, overflod, gensidig respekt, generøsitet, hjælpsomhed, glæde, samarbejde, ærlighed, tilgivelse, taknemmelighed og frygtløshed.

28. Når strømmen af kærlighed eller lys, som er den selv samme energi, er strukturen i jeres kollektive bevidsthed: Åh, hvilken storhed i jeres liv og jeres verden!

29. Nuvel, vi tager fat på nogle af de andre spørgsmål i jeres tanker. Først opfordrer vi jer til at stoppe bekymringerne om de langsigtede virkninger af radioaktivitet fra de beskadigede atomreaktorer i Japan, gensplejsede fødevarer, vacciner og giftstoffer i forskellige former for forurening. Cellerne i alle personer, der absorberer lyset, er ved at blive ændret til den krystallinske form. Den vil "afkaste" alt med lave vibrationer, der hæmmer evnen til at fungere sundt i krop, sind og ånd.

30. I tidligere meddelelser nævnte vi talrige forudsigelser eller prognoser, der ikke vil finde sted. Nu vil vi tale om andre situationer, der er opstået eller dukket op til overfladen igen og forårsager problemer på ny. Ingen af dem vil ske hellere: militærkup, der er ligeså undertrykkende, som de afsatte korrupte regeringer. Jernbanevogne, der transporterer tusinder til interneringslejre. Biologisk krigsførelse. Holografiske fremvisninger af en udenjordisk invasion, som årsag til at indføre militær undtagelsestilstand. Menneskeskabte geofysiske begivenheder, der vil destruere tusindvis af kilometer kyststrækning. En fødevaremangel så alvorlig, at de rige vil hamstre mad, og resten af verden vil sulte. Kontrol med drikkevandet.

31. Husk venligst på, at det at have en plan er én ting, men at realisere denne plan er noget andet. Sammenstød, tilfældig vold, politiske skænderier og afsavn vil fortsætte, imens dualiteten i menneskeheden udspiller sit sidste. Men intet kan forhindre Jordens udgang af tredje tæthedsgrad i slutningen af næste år. I mellemtiden vil et stort antal personer forlade Jorden: Alle, der gennemfører de bestemmelser, de valgte i deres sjælskontrakter. Alle, der fornægter lyset. Og mange andre, der vælger at forlade Jorden, i stedet for at tilpasse sig de kommende mammut-store ændringer, eller stole på de sandheder, der vil dukke frem. Alle disse sjæle vil have lige så mange muligheder for at vokse åndeligt og intellektuelt, som det er nødvendigt.

32. I har måske hørt, at to meget store underjordiske områder, der husede Illuminati-kontrollerede laboratorier, køretøjer, våben, lagerpladser og beboelse er blevet ødelagt. Men det var ved hjælp af sikre teknologier, ikke nukleare enheder. Nogle i Illuminati-lejren er blevet fjernet fra magten, men ikke ved at dræbe dem. Lysstyrkerne benytter sig kun af lysets kraft og teknologier, der ikke har nogen skadelige eftervirkninger, og de anvender dem både defensivt og offensivt. De kender til Illuminatis planer, og hvis disse skulle omfatte ødelæggelsen af store broer med sprængstoffer, som kan detoneres på afstand, er de bemyndiget til at forhindre det. Selvom det kan synes som om, er det ikke en overtrædelse af Skaberens lov om den frie vilje. Det er at ære Jordens frie vilje. Efter 9 / 11 valgte hun, at yderligere forsøg på terrorisme i den skala ville blive forhindret, og med Guds tilladelse har vores universelle familie haft heldet med at forpurre mange forsøg.

33. Dyr kommer helt sikkert "i himlen"! Men det er ikke, fordi de har en sjæl, det er fordi de er sjæle. Alt, hvad der har en grad af bevidsthed, er en sjæl, fordi det er skabt af Skaberens kærligheds-lys essens, livskraften af alting i kosmos. Også dyr udvikler sig, ligesom andre sjæle gør. [Hvis I er interesseret i at læse mere omfattende information om dyr, skriv da "dyr" i søgefeltet på Matthew`s Beskeder på www.matthewbooks.com.]

34. Alle personer, der ledsager planeten ind i fjerde tæthedsgrad og rejser videre, vil gøre det i de kroppe, de har i dag. De "får ikke nye". Men gamle kroppe vil gradvis blive fornyet og forynget. Kroppe, der er plaget af sygdom af en hvilken som helst slags, vil gradvist blive helbredt. Det omfatter blindhed, døvhed, nedsat mental kapacitet, kroniske smerter og degenerative sygdomme. Gendannelse af manglende lemmer og tænder vil også ske i etaper. Nuværende medicin-doseringer vil blive bestemt ved de samme midler, i det korte tidsrum medicinen stadig måtte være nødvendig. Under jeres rejse vil alle personer blive genoprettet, så deres sundhed topper både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

35. Troen på Jordens opstigning eller ej har intet at gøre med kroppenes påvirkning, om de er påvirket af en kombination af de lysere energiplaner langs opstigningsbanen og de lave frekvenser, der udsendes fra misbrug af teknologi på planeten. Alle kroppe bliver påvirket, men følgevirkningerne er forskellige, alt afhængig af de aktuelle sundhedstilstande, bevidsthed om opstigningsprocessen og reaktionerne på de tumultagtige situationer, der udspiller sig på verdensplan. Optagelse af lys hjælper kroppene med at forblive relativt afbalancerede og ikke komme ud af trit. Det samme gælder for den følelsesmæssige og mentale funktion i løbet af denne unikke tid i universet, især i denne sene fase af Jordens tilgang til fjerde tæthedsgrad.

36. De teknologier I har udviklet, men som længe har været undertrykt eller misbrugt, kan hurtigt udrydde al forurening, sammen med avancerede teknologier fra jeres universelle familie, som vil undervise jeres videnskabsfolk og ingeniører.

37. Ikke alle udenjordiske civilisationer er godgørende, men det er alle civilisationerne med besætninger, der strejfer rundt på jeres himmel. De mørke væsener fra andre civilisationer, der stadig lever på planeten, vil snart forlade jer, fordi deres kroppe ikke kan overleve i de vibrerende niveauer planeten bevæger sig mod. Ja, mange tidligere beboere fra Atlantis er kommet tilbage, specielt for at hjælpe med at forhindre en gentagelse af den katastrofale ødelæggelse, der dengang ramte civilisationen. Disse sjæle har også visdom og lederevner fra mange andre liv i de åndelige verdener og andre fysiske civilisationer.

38. Planetær justering inden for jeres solsystem har betydelig indvirkning på jeres adfærd og holdninger, især når sammenstillingen af planeterne og Solen er moden til energistigninger. Energistigningerne forekommer hyppigere på grund af Jordens accelererede bevægelse gennem systemet. Når hun er godt inde i fjerde tæthedsgrad, vil der blive en genkendelig fornemmelse af stabilitet, da der ikke længere vil være nogen negativitet at kæmpe med. Intet himmellegeme kommer til at kollidere med Jorden, eller kommer tæt nok på til at have nogen mærkbar effekt.

39. Til dem, der spurgte, om det ville være nyttigt at få en astrologiske oversigt for at få vejledning i disse hektiske tider, siger vi, at horoskoper udarbejdet af åndeligt udviklede, dygtige astrologer kan være et nyttigt værktøj. Men det ville være tåbeligt udelukkende at gøre sig afhængig af eksterne kilder til at vejlede jer i større beslutninger, og derved at ignorere beskederne fra jeres sjæl. Et væsentligt aspekt af sjælsudvikling fra tredje til fjerde tæthedsgrad er netop sjæls-bevidstheds forbindelsen, der er designet til at holde jer på sporet af jeres kontrakt.

40. Vi kan ikke give jer "hvordan" instruktioner for en åbning af jeres telepatiske kommunikationskanaler. De åbner sig, når tiden er den rette for hver enkelt person, og timingen er lige så forskellig, som I selv er det. Vi har dog givet forsigtighedsregler til dem af jer, der netop er begyndt at kanalisere, og da telepatiske kanaler åbnes med stigende hyppighed på grund af de fremherskende højere vibrationer, er vi glade for at gentage denne vejledning.

41. Forud for en optagelse af en transmission eller samtale, bed da til enhver tid om beskyttelse fra Kristus-lyset og insister på, at kun lysvæsener kan forbinde sig med jer. Forsøg ikke at kommunikere, når I er syge, følelsesmæssigt eller mentalt stressede eller føler jer bange eller vrede. Enhver af disse tilstande sænker jeres energiniveau, og gør det nemt for lave væsener at forbinde sig med jer. Det er naturligt at tvivle på jer selv i begyndelsen, men det er også en invitation til væsener med lav energi. Hvis I føler jer utilpasse ved en kildes oplysninger eller har en ubehagelig fornemmelse, så kap forbindelsen og prøv igen, når I føler jer afslappede. Med øvelse vil I blive selvsikre, men gør det med ydmyghed. Egoismens lave vibrationer er en sikker vej til at forbinde jer med mørke kilder.

42. Al mørke vil være væk, når Jorden kommer ind fjerde tæthedsgrad omkring slutningen af jeres kalenderår 2012. Dog vil ikke alle herlighederne i Den Gyldne Tidsalder stå i dørtærsklen. Vidunderlige udviklinger vil fortsætte med at udfolde sig i hele jeres verden, herunder glædelige gensyn med elskede sjæle I har kendt i dette liv og vil huske fra andre. Det er, som Gaia sagde: "Mange undere er i vente for jer og denne vores verden."

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Det var en dejlig overraskelse at få så mange emails den 11. september med "Tillykke med fødselsdagen, Matthew". Tak for jeres omtanke og omsorg.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Suzy Ward's free distribution list and receive her channelings directly, you can do this here.

Thrive