Home > > Matthew Ward — 11. januar 2015

Matthew Ward — 11. januar 2015

AirAsia fly 8501; færge brand; nedskydning af to amerikanske politifolk; drab hos Charlie Hebdo, Paris; følelser omkring tragedier; Sony film modreaktion; Illuminati, underholdningsindustrien; Præsident Obamas bekendtgørelse, Cuba; vibrationer; tæthedsgrader; personlig opstigning; Dr. Masuru Emoto, ord

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Før vi vil tale om de seneste begivenheder, siger vi, at hele dette år vil I se en stigning i tempoet og antallet af signifikante hændelser, som vibrationerne øges. Jordens energipotentiale, som ligner uafbrudt fyrværkeri, reflekterer lysets accelererede momentum pga. lysarbejderes indsats og vores universelle families intensiverede aktivitet på jeres vegne.

To "ulykker" har været årsag til både sorg og taknemmelighed. Det var ikke "rent held", at nogle personer, der skulle have været med på AirAsia Flight 8501, ikke var det: Deres tid var ikke kommet. De ved ikke, at det var derfor, de missede flyet. De og alle, der elsker dem, er blot taknemmelige for, at de gjorde det. Hvor hjerteskærende det end er for familier og venner til alle, der gik ned med flyet, så var det fastsat i sjælskontrakterne for alle ombord, at de gik over på dette tidspunkt. Var de ikke taget afsted på denne måde, ville de være død pludseligt på en anden måde hurtigt derefter.

Det samme ville have været sandt om de personer, der gik over under branden på færgen i Adriaterhavet. I denne hændelse var længere levetid fastsat i alles kontrakter undtagen disse få sjæles. De hundreder, der blev reddet, er ikke bevidst om det, de har heller ikke brug for at føle sig taknemmelige, og det samme er tilfældet med deres familier og andre kære.

Den vrede, der er i USA over nedskydningen af ??to politibetjente i en patruljevogn, tjener til at bringe en vis balance i vreden over politiets brug af alt for barske metoder over for afroamerikanske mænd. Man kan tænke på dette som et følelsesmæssigt pendul, der sidder fast på den side, hvor retshåndhævelsen opfattes som partisk i dom og behandling, og pludseligt skyder pendulet til den anden side. Følelser på begge sider er begrundet, ja, men pendulet må bevæge sig væk fra begge ekstreme opfattelser, så balance kan opnås i politiets handlinger og borgernes reaktioner.

Nedslagtningen i Charlie Hebdos kontor og efterfølgende drab i Paris forenede jeres verden i sympati, medfølelse og fordømmelse af terrorhandlinger. Hvis nogen aspekter af sådanne hændelser kan beskrives som "opmuntrende", så er det disse: Befolkningen i Frankrig er som een i frygtløs oprør mod brutale bestræbelser på at mule ytringsfriheden, og verdens ledere viser deres solidaritet. De muslimske mordere og alle andre som er lig dem bliver opfattet som præcis, hvad de er - brutale, tyranniske personer, der handler ud fra en sindssyg ideologi, der ikke har noget som helst at gøre med islam; og der er et internationalt opråb om at udrydde og helbrede årsagen til denne ekstremisme. Dette afgørende skridt i retning af at overvinde intolerance, vrede og frygt for forskelle måtte komme, så enhed i respekt og anerkendelse af forskelle kan fæstne sig, det vil sige, det grundlag, som en civilisation bygger en fredelig, kærlig, harmonisk verden på.

Det kan synes, som om vi taler om sådanne tragiske begivenheder uden følelsesmæssig tilknytning. Det er det højere formål, der tjenes, og sådan er det. Men det er ikke tilfældet. Vi ærer alle, som spiller deres roller i hver kontroversiel eller afskyelig situation, og alligevel er det dybt trist for os, at opnåelsen af personlig og planetarisk balance medfører så megen vold og sorg hos vores elskede familie på Jorden. Specielt hjerteskærende er massakrerne og kidnapningen af børn og andre samvittighedsløse grusomheder. Det er vanskeligt for os, som for jer, at se en andens smerte og se det som endnu en milepæl i den evige cyklus af fælles levetider i fysiske verdener og genforeninger i åndeverdener. Du kan finde en grad af trøst, som vi selv må, i at vide, at ud af tragedier kommer sjælsudvikling; ud af rædsel kommer et mere åndeligt oplyst og medfølende samfund og i sidste ende Jordens Gyldne Tidsalder i fuldt flor.

Og måske synes en tragedie større, når 12 eller 100 eller 400 dør i den samme hændelse, men hvert minut dør mange tusinde sjæle, og det er sorgfuldt for alle, der elsker dem. Vi ønsker, at alle, der sørger, kunne vide, at de og deres elskede personer valgte deres erfaringer til at hjælpe hinanden med at udvikle sig. De ville selvfølgelig stadig savne deres kære, men den viden kunne mindske tyngden af ??deres tab.

"Du sagde i din sidste besked, at alt, der sker her, er meningsfuldt. Jeg kan ikke se noget formål med filmen 'The Interview " eller modreaktionerne herpå. Hvor stor vil skaden blive, fordi nordkoreanere hackede sig ind i Sonys computersystem? Alt dette virker som et tilbageskridt for lyset." [Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/The_Interview]

Alt, der sker i jeres verden, har mening og formål! Imidlertid kan nogle problemer for jer synes logiske i denne sammenhæng, mens det i andre tilfælde kan synes at strække elastikken temmelig langt, og filmen og de efterfølgende skarpe reaktioner kan være et eksempel på sidstnævnte.

I tidligere meddelelser har vi anført, at underholdningsbranchen har været en Illuminati højborg, fordi det, de udgiver, påvirker offentlige meninger og handlinger. Den fremherskende kriminalitet, krig og anden vold i film og spil er at vænne samfundet til den slags adfærd og motivere ustabile personer til at efterligne det. Underholdnings-manipulatorer skaber "biografstjerner," sætter dem på piedestaler og belønner dem med ublu betaling og forskellige priser. Det ophøjer nogle enkelte sjæle over alle andre, og øger forskellen mellem "rige" og "ikke-rige" i jeres verden. Ræsonnerende sind ser disse negative virkninger samt de også de positive fremskridt i branchen, men hvad der ikke er synligt for offentlighedens øjne er Illuminatis mørkeste lejr i underholdningsbranchen - satanisme, sexslaveri, pædofili og pornografi.

Alle disse synlige og usynlige situationer er blottet for lys, og Jorden har nået energiplaner, hvor alt på lave vibrationsniveauer kollapser. Hvad der er foregået bag scenen, så at sige, bevæger sig nu ind på scenen, hvor stykket, der udspilles, kan ses af offentligheden.

Modreaktion på filmen holder fokus på "krig i cyberspace". Hvad end der er designet til positiv anvendelse, kan også anvendes til negative formål, og jeres fremgang inden for computerteknologi er et godt eksempel. På den ene side kan medicinske gennembrud deles på verdensplan, kommunikation foregår hurtig, whistleblowers har et forum til offentliggørelse af deres fund, og en overflod af informationer, der ikke rapporteres i mainstream medier, er tilgængelige på Internettet. På den anden side bruges Internettet til at udbrede urigtige oplysninger, og nogle personer bryder ulovligt ind i computersystemer for at frigive beskyttet data, indføre virus og forstyrre virksomhedsdriften. Jeres nationale ledere, der kender fordelene ved at dele værdifuld information, ser behovet for at beskytte nationale interesser ved at samarbejde for at forhindre hacking globalt. Ethvert anliggende, der indleder eller forbedrer samarbejdet på tværs af grænserne, skal være velkomment.

Vi kan ikke se, at Sonys erfaringer vil kunne føre til at "alle vores private informationer og kommunikation kan bruges af alle, og der kan forekomme vidtrækkende strømafbrydelser", hvilket forårsager en vis bekymring. Hvis det skulle ske i nogle tilfælde, vil det være midlertidigt. Misbrug af noget, det være sig oplysninger eller teknologi eller en naturressource, udsender lave vibrationer og aktivitet på dette niveau kan ikke opretholdes meget længere.

Vores kolleger i Nirvana kan ikke bekræfte, at den komplekse hacking proces opstod i Nordkorea eller nogen andre bestemte steder. Den kunne være iværksat af hemmelige (black ops) agenter i den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA - de er her og der rundt om i verden - eller af en ondsindet, måske hævngerrig person eller gruppe. Men uanset hvem den ansvarlige person eller personer er, var deres hensigt ikke at hjælpe lyset ved gennem deres bestræbelser at frembringe de positive virkninger, vi har nævnt.

"Præsident Obama har efter min mening endelig gjort noget "lyst" med den bekendtgørelse, han er kommet med. Det er absurd, at vores regering har sortlistet Cuba i 50 år, når nu vi lige efter Anden Verdenskrig hjalp såvel Tyskland og Japan med at komme på fode igen. Der har ikke engang været en krig med Cuba! Hvorfor er der modstand hos begge parter mod det, Obama gjorde? "

Præsident Obamas bekendtgørelse, der åbner døren mod en normalisering af landets forhold til Cuba, fremkaldte denne reaktion hos medlemmer af Kongressen, der rutinemæssigt modsætter sig, hvad han gør. Men nogle få, som reagerede vredt, gjorde det på et følelsesmæssigt grundlag, mere end politisk. Deres hjerter og sind er forankret et halvt århundrede tilbage, hvilket forhindrer dem i at se, at løsningen af ??et mangeårigt problem er i den bedste interesse for begge landes befolkninger. Dette skridt mod at leve respektfuldt og samarbejdsvilligt sammen er også et tegn på, at bestræbelserne bag kulisserne kommer til at bære frugt i samklang med stadigt stigende vibrationer.

Kære familie, I er måske trætte af, at vi tillægger alt vibrationer, men de er ”stoffet” i hele dette univers! Alt eksisterende er energi, der vibrerer på et eller andet niveau, og lyset stiger med stigende vibrationsniveauer. Hver tanke, følelse og handling udsender vibrationer, der i overensstemmelse med disse manifesterer situationer og deres udfald, og mængden af lys i den enkelte bestemmer, hvor langt - eller om - de er på opstigningsvejen.

Lad os afklare enhver misforståelse i forbindelse med, at opstigning drejer sig om overgangen fra fysisk liv til åndeliv. Opstigning er en evolutionær proces og at komme til Nirvana er en automatisk opstigning kun i placering. Personer, der avancerer fra tredje til fjerde tæthedsgrad åndeligt og bevidst i levetiden på Jorden, kommer til Nirvanas beboelsesområder i fjerde tæthedsgrad. Personer, der ikke opnår denne status forud for overgangen, træder ind i den lavere tæthedsgrad svarende til deres levetids energiregistrering. Nirvana tilbyder muligheder for at opnå en højere tæthedsgradsstatus, men det sker ikke automatisk. Mange beboere forbereder sig via særlige studier og med hjælp fra mere udviklede sjæle for at styrke karaktersvagheder, så næste personage i slægtslinjen er bedre rustet til at udvikle sig i den fysiske levetid.

Det kan måske være nyttigt, hvis vi minder dig om tæthedsgrads to definitioner, videnskabeligt set. Den ene er masse eller placeringen af en masse. Jorden er tredje tæthedsgrad i masse og fjerde i placering; Nirvana er fjerde tæthedsgrad i masse og placering. Den anden definition er sjælsudviklingsstatus. Gaia, Jordens sjæl, har altid været femte tæthedsgrad, uanset hvilken tæthedsgrad hendes planetariske krop er i; og Nirvanas beboere spænder fra anden til femte og i nogle tilfælde højere.

For at fortsætte vores afklaring, i løbet af denne enestående tid i universet findes der undtagelser i fysikkens lov, som regulerer opstigning, og misforståelsen kan stamme fra det, vi har fortalt jer om sjæle, hvis oprindelige kontrakter blev ændret. Personer, hvis erfaringer overstiger sværhedsgraden af ??nogle kontraktbestemmelser, kan anmode om på sjælsniveau at forlade dette liv, før de har afsluttet de resterende bestemmelser. Guddommelig nåde ærer disse anmodninger ved at tillade personer enten at opleve resten af ??de kontraktlige valg i Nirvana eller at få fuld kredit for færdiggørelse. Uanset hvad, udvikler de sig ind i fjerde tæthedsgrad under deres ophold der.

Personlig opstigning har stået på med stigende hastighed, siden planeten påbegyndte opstigningen for ca. 70 år siden. Næsten alle, der reagerede på den massive infusion af lys på det tidspunkt og avancerede fra tredje til fjerde tæthedsgrad åndeligt og bevidst, er gået over til Nirvana for nogen tid siden. Et væld af sjæle, som er født i løbet af de senere årtier, er også gået over efter opnåelse af fjerde tæthedsgradsstatus. Alle, hvis kontrakter blev ændret for at tillade tidlig adgang til Nirvana, fik det; og mange personer i jeres samfund i dag er avanceret til denne status. Alt i alt har flere milliarder sjæle udviklet sig under Jordens opstigningsproces til dato, og hendes rejse ind i stadig højere energiplaner sikrer, at mange flere vil gøre det.

Et sidste ord om vibrationer. Vi har før nævnt betydningen af ??ord, hvordan deres vibrationer påvirker de personer, der bruger dem og alle, der hører dem. Eksperimenter udført af Masuru Emoto er bevis på dette, hvilket I kan se i the Water and Words (Vandet og Ordene) afsnittet på følgende hjemmeside: http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr. Emoto kom fra en højt udviklet civilisation specifikt for at tilføre jeres verden disse videnskabelige opdagelser, og da han gik over for et par måneder siden, blev han hilst velkommen af ??en skare af sjæle, der ved, at han opfyldte sin mission med storslået succes.

Elskede brødre og søstre, I oplyser jeres og andres liv ved at tale venligt, og bølgeeffekten af jeres ord er uvurderlig. Vi rejser med jer i ånd og betingelsesløs kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

< previous message | next message >


Share |