Home > > Matthew Ward — 19. oktober 2014

Matthew Ward — 19. oktober 2014

Ebola; ISIS; 2007; 2017; NESARA; Masterplan for Jordens Gyldne Tidsalder; Årti af forsinkelse, årsag og virkning; Forhåndsviden om fri-vilje-valg

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. For størsteparten er dækningen af Ebola fra de etablerede medier ligetil; men ligesom de fleste af verdens store problemer er den præget af politisk pegen fingre, især med hensyn til de få tilfælde i Spanien og USA. I betragtning af jeres mobile verden, var det uundgåeligt ved fremkomsten af symptomer adskillige dage efter udbruddet af sygdommen og deres lighed med symptomer på andre sygdomme, at sygdommen dukkede op uden for de stærkt ramte vestlige afrikanske lande. Det opmuntrende aspekt er, at det medicinske samfund har fået et forum til at dæmpe frygten for, at sygdommen kan sprede sig ude af kontrol. Selvfølgelig kan ingen fortælle offentligt, at endnu engang sikrer lyset, at Illuminatis intention om at skabe en pandemi og verdensomspændende frygt er en fiasko.

Den politiske forkærlighed for at tildele skyld er heftigere og tungere om ISIS, der slet ikke klarer sig godt, hvad angår rapporter om at dæmpe frygten for deres hensigter, og med rette. Disse kræfter vil fortsætte med at gøre fremskridt, indtil en allieret regional indsats stopper dem, og det vil ske. Den underliggende faktor, det stadigt stigende lys, vil blive opfattet som egennyttige interesser af nabolande, og pragmatisme vil sandelig komme ind på scenen. Når ledere, som afstår fra aktiv inddragelse, indser, at ISIS styrker kunne føre deres terror-baserede "Islam stat" over en hvilken som helst landegrænse, de ønsker, vil sårbare lande hoppe ind i kampen.

Vi ved, at som disse to situationer kører deres respektive kurser, giver de mange sjæle mulighed for at arbejde sig gennem valgte karmiske lektioner. Alligevel er det en sorg for os, at nogle af vores familier på Jorden behandler andre uden skyggen af barmhjertighed.

Nuvel, vi glæder os over jeres mange indsigtsfulde spørgsmål og kommentarer om "årti af forsinkelse", årene 2007 og 2017, NESARA og om hvordan planen for Jordens Gyldne Tidsalder opstod. For at vise forbundenheden med alt, vil vi forbinde prikkerne i tidligere meddelelser og udfylde eventuelle huller i oplysningerne, så I kan se tapetet udfolde sig i sin helhed, så at sige.

Masterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder var baseret på, at jeres verden var klar til international forsoning og samarbejde fra jeres år 2007. Det er ikke sådan, at årsagen til forsinkelsen begyndte der, men snarere at rådet havde forventet, at jeres samfund ville have nået denne fase af åndelig og bevidst parathed ved denne tid. Når vi fortsætter, vil I se, hvorfor forventningerne var logiske, hvorfor de ikke blev indfriet, og hvorfor dette år i jeres kalender var afgørende i rådets tidslinje. Alt foregik og blev planlagt uden for jeres opfattelse af tid, men vi vil gøre vores bedste for at forklare det inden for en sekventiel referenceramme.

Planen opstod, fordi Gaia, den sjæl, der for æoner siden legemliggjordes i det, der nu er jeres hjemlandsplanet, udsendte et råb om hjælp. Den negativitet, der var akkumuleret på grund af civilisationers ubarmhjertige blodsudgydelser, havde formindsket Jordens lys så meget, at hendes evne til at forblive i kredsløb blev alvorligt truet. De to tidligere episoder, hvor selve planetens liv havde været i fare, skete frigivelsen af ophobet negativitet med en sådan katastrofal kraft, at alle livsformer gik til grunde. Gaia elskede dem alle, selv de mennesker, der bidrog til negativiteten, og hver gang sørgede hun dybt over undergangen. Denne gang ønskede hun, ikke blot at hendes beboere overlevede, men at de fysisk steg op med hendes planetariske legeme, som ville blive genoprettet til sin oprindelige uberørte sundhed og skønhed, så alle hendes livsformer kunne blomstre og leve sammen i glæde og harmoni. Hendes klare vision om den Jord blev manifest i det universelle kontinuum.

Det krævede en massiv mængde af lys at imødekomme Gaias ønske og hendes krops umiddelbare behov for at begynde at skaffe sig af med negativitet, og Gud autoriserede kraftfulde civilisationer at give dette lys. Den første infusion stabiliserede Jordens bane, rystede hende løs af dyb tredje tæthedsgrads forankrede negativitet og gjorde det muligt for hende at begynde opstigning. Naturligvis ville det lys og alt kommende fra disse meget fjerntliggende kilder ligeledes være tilgængeligt for alle hendes livsformer, men at motivere menneskeheden til at titte gennem det mørke, der indhyllede planeten, så de kunne "se lyset", var en helt anden sag.

Det var på det tidspunkt, at rådet kom ind i billedet. De accepterede opgaven med at inspirere folk til at tage ansvar for deres personlige opstigning ved at være modtagelige for det indkommende lys, så de kunne begynde at generere deres eget med slagkraft. Dette var afgørende af to lige vigtige årsager til opstigning: Lys forvandler kroppes kulstof-baserede celler til den krystallinske struktur, der kan overleve i de vibrerende niveauer, Jorden i sidste ende ville nå; og ved at opløse "sløret" mellem tredje tæthedsgrads bevidsthed og sjælsniveau viden, åbner lyset hjerter og sind til den åndelige oplysning, der skaber sjælsvækst.

Efter at have drøftet alle forviklingerne, kompleksiteten og de involverede krav - først og fremmest at alles frie vilje skal æres i overensstemmelse med Skaberens deklaration til herskernee i alle universer – kom rådet op med en plan. Den skulle sættes ind i en lineær tidsramme, som I kan forstå, og da det er jeres verden, kan den kun være, hvad I ønsker, den skal være. Derfor skulle alle aspekter af planen blive en del af den kollektive bevidsthed, den energimasse af utallige tanker, følelser og handlinger, der styrer aktiviteten i Jordens potentiale og bestemmer, hvad der sker i jeres verden.

Så en vigtig overvejelse var at præsentere planen i et format, der ville få folk til at tænke over den. På det tidspunkt i jeres historie blev USA anset for at være den globalt mest indflydelsesrige af alle lande, hvilket gjorde det praktisk at starte der, og således blev det. Medlemmer af denne regering blev inspireret til at danne the National Economic Security and Reformation Act (den nationale økonomiske sikkerheds og reformations lov), der er almindeligt kendt under forkortelsen NESARA. Denne lovgivning har været mål for de mørkes mangfoldige løgne og sabotage, hvilket førte til benægtelse af dens eksistens af nogle, der havde hørt om den, og til alvorlige misforståelser hos andre. Hvis du ikke ved, hvad NESARA faktisk omfatter - den er intet mindre end grundlaget for verdens transformation og åndelige fornyelse! - og dens udvikling gennem både lyse og mørke passager, kan du læse om i tidligere meddelelser, der giver detaljerede forklaringer. [Special NESARA udgave, 13. august 2006, giver baggrundsinformation; en række andre meddelelser omfatter yderligere dækning.]

Bestemmelserne i NESARA og alle andre facetter af planen blev udviklet i kontinuummet, hvor det, I tænker på som fortid, nutid og fremtid, er en serie af samtidige begivenheder; hvor sjæles evolutionære stadie er kendt af den mængde lys, de udstråler og hvor det nemt kan arrangeres at matche dem efter deres interesser, medfødte evner og nødvendige karmiske erfaringsdannelse. Før-fødsels-aftaler er altid lavet med ubetinget kærlighed og designet til at gavne enhver sjæl, der deltager i det fælles liv, og således var det med rådets plan, omend den var den mest usædvanlige og vidtrækkende udtænkte nogensinde. Aldrig før i dette univers havde en hel civilisation indgået en aftale om, at langt de fleste ville foretage en sådan monumental udfordring: færdiggørelse i kun én levetid af alle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, de behøvede for at opnå balance og udvikle sig åndeligt og bevidst ind i fjerde tæthedsgrad.

Denne enestående mulighed tiltrak billioner af ivrige sjæle, langt flere, end det var muligt at træde ind i Jordens befolkning med, og dem, der blev udvalgt, blev bekendt med alle dele af planen. De vidste, at efter fødslen ville de ikke huske noget af det, men indre vejledning ville holde dem på sporet via sjælsniveau beskeder til bevidstheden - samvittighed, intuition, instinkt, aspirationer og inspirationer - fordi dette er sandt for alle fysiske liv. Den fantastiske forskel denne gang var, at alle deltagerne vidste, at de ville være med til i lineær tid at skabe en verden, der allerede findes i kontinuummet i kraft af Gaias manifestation. Og alle følte sig sikre på, at de mesterligt ville udføre deres valgte roller.

Ikke desto mindre, i rådets planlægning af en proces uden fortilfælde i hastighed og rækkevidde, tog de klogeligt hensyn til, at nogle af de svagere sjæle kunne vakle og være glade for hjælp i tillæg til den løbende indstråling af lys fra fjerne civilisationer, og planen indeholdte flere måder at håndtere det uforudsete. Stærkere sjæle, der havde delt livstider med svagere sjæle, kunne påtage sig en del af disse sjæles tunge karma; frivillige til disse roller var i fjerde eller højere tæthedsgrader, og således var energihealerne, de psykiske formidlere og modtagerne af telepatisk kommunikation, der ville hjælpe på deres respektive måder. Et væld af sjæle var nødvendige som vejvisere og bannerførere. Nogle ville intuitivt kende sandheden af oplysningerne fra budbringere i lyset og dele det med alle, der var modtagelige; andre ville blive aktive i forskellige reformbestræbelser eller forberede sig til erhverv, hvor de kunne påvirke positive forandringer; og nogle af de mange sjæle, der ville være eksempler på kraften af positive tanker og følelser og glæden ved at leve på gudelige måder, ville fylde andre roller, også.

Sikkert er det ingen overraskelse, at I, der har opholdt jer trofast i lyset trods forhindringer, skuffende tilbageslag og måske hånlig foragt, er blandt de frivillige, der blev udvalgt til at udfylde en eller flere af disse roller, som har hjulpet så mange på deres opstigningsbane!

Livsvigtigt for planen var sjæle, der ville skabe de barske omstændigheder, som masserne behøvede, og når det var gjort, ville slutte sig til lysstyrkerne. Kun de højest udviklede væsener kunne blive betroet disse missioner, og rådet valgte de frivillige, hvis pålidelighed i de mest udfordrende områder af lystjeneste er blevet bevist igen og igen. Der var ingen som helst grund til at forvente, at de ville løbe fra den sidste del af deres aftale, men det er, hvad der skete. Disse personer var faldet under mørkets fortryllelse, der opslugte planeten og de ??nægtede at opgive deres magt, kontrol af masserne og formuer erhvervet på ulovlig eller umoralsk vis. Ingen som helst opfordringer på sjæle- og bevidsthedsniveauer, løfter om bistand eller advarsler om selv-vurdering af livets gennemgang, overbeviste dem til at ære deres aftale.

De er toppen af Illuminati, en alliance af forskelligartede grupper, der ejer eller har infiltreret hver organisation, institution og sammenslutning, der påvirker livet i jeres verden, fra regeringer til bankverdenen og handel, religioner til uddannelse og medier, militær, underholdning og retssystemer. Alliancen, der er pyramideformet med en håndfuld enkeltpersoner på toppen og mange, mange håndlangere i bunden, der ingen idé har om, at de arbejder i ledtog med en ondsindet kraft, er også for jer kendt som den hemmelige regering, verdensregeringen, den nye verdensorden, kliken eller eliten.

Selv om rådets tidsramme var kommet i jeres lineære tid, for at verdens situationer skulle væsentligt forbedres og folks byrder skulle lempes, så de kunne "se lyset", fortsatte Illuminati ufortrødent med at skjule sandheder og anstifte krige, ødelæggelse, sygdom og forarmelse, som så mange andre generationer af mørke havde gjort før dem. Det påvirkede ikke Jordens opstigningstempo, hun trådte ind i fjerde tæthedsgrad ganske som forudbestemt, i slutningen af 2012 - men ubarmhjertig uro og strabadser og uvidenhed om sandheder har holdt de fleste af hendes folk fast i tredje tæthedsgrads begrænsede bevidsthedsmæssige og åndelige opmærksomhed.

De milliarder, der gang på gang møder modgang eller uretfærdighed eller knapt nok overlever, kan ikke forestille sig andet end vold, elendighed, fortvivlelse og frygt i deres liv. Kamptropper tror, hvad de har fået at vide: Det er din patriotiske pligt at kæmpe for frihed, eller det er dit ansvar at hævne, hvad der blev gjort mod dine forfædre. Det store antal beskæftigede i virksomheder, der producerer krigsmateriel, kan have afsky for krigens død og ødelæggelse, men deres fremmeste interesse er deres levebrød, der opretholder deres familier. Således, i modsætning til rådets forventninger til jeres samfunds fremskridt med året 2007, havde tanker om en fredelig verden, hvor alle deler Jordens overflod ligeligt, kun svag fodfæste i den kollektive bevidsthed.

Vores svar til næste punkt til de mange læsere, der har udtrykt interesse i USAs politiske fremtid, kan synes mærkelig, men I vil se, at det er meningsfuldt. De to citerede spørgsmål er repræsentative for de mange andre: "Vil november valgene give Republikanerne kontrol over Kongressen?" Og "I forudsagde rigtigt, at Barack Obama ville blive valgt til Amerikas præsident i 2008. Vil Hillary Clinton blive landets første kvindelige præsident i 2016? "

Vi kan ikke vide, hvilke kandidater der bliver valgt i november, før nationens vælgere har valgt. Eftersom vi ofte har sagt, at resultatet af alt, der sker på jorden, er kendt, fordi det er et fait accompli i kontinuummet, er det naturligt at spørge, hvorfor vi ikke ved, hvem vinderne bliver. Valgresultatet vil ikke påvirke den planetarisk opstigning en døjt, og vil have ringe indflydelse på den kollektive bevidsthed, hvilket omfatter den energi, der er lagt i, ikke kun af mennesker, men også enhver anden livsform på planeten. Da vinderne ikke er betydningsfulde i disse sammenhænge, ??og der ingen klarhed er i Jordens potentiale, kan vi på ingen måde vide, hvem de bliver. Hvad angår præsidentvalget i 2016, vil så meget finde sted i løbet af de næste to år, at selv det at satse et gæt om, hvem der ønsker at stille op, ville være menings- og udsigtsløst.

Vi forudsagde ikke, vi bekendtgjorde med sikkerhed, at Barack Obama ville blive valgt, og det bringer os tilbage til, hvorfor 2007 var et afgørende år: Det var, da tanker om, at han var en potentiel præsidentkandidat, blev en del af den kollektive bevidsthed. Den sjæl, som er legemliggjort som Barack Obama, blev valgt til at lede jeres verden ind i Gaias længe ventede æra af fred, så det var vigtigt, at tanker og følelser, der favoriserede ham som præsident, dukkede op, hvorefter de blev ved med at øges, indtil energi-momentummet ikke kunne stoppes. Vælgernes beslutning om at vælge ham det følgende år var lige så forudbestemt og sikkert, som Jordens opstigning er det.

Lad os fortælle jer, hvorfor denne sjæls personlighed var Gaias og rådets valg. Sjælen havde sin oprindelse i en fjerde tæthedsgrads civilisation, og dens slægtslinje var respekteret universelt, fordi nogen af sjælens personligheder havde udviklet sig til syvende tæthedsgrad gennem flere livstider ved at lede konfliktramte befolkninger til et harmonisk samarbejde og bistå i civilisationers fremgang. Personligheder var medvirkende til at afslutte krige mellem civilisationer så vel som mellem stridende parter i en population; andre var medlemmer af universelle rådgivende råd til forbedring af civilisationers uddannelses-, regerings- eller retssystemer; og mange sad på øverste positioner i højt udviklede verdener. Barack Obama er begavet med den kumulative visdom, viden og erfaring, og gennem livet har han fulgt vejledningen fra sjælsniveauet for at opfylde den fredsmission, han ikke bevidst er klar over, at han accepterede før fødslen.

Havde de sjæle, som kom for at skabe ødelæggelse for masserne - og faktisk gjorde det - ikke svigtet deres aftale om at slutte sig til de lyse kræfter sidenhen, ville tidslinjen i den Gyldne Tidsalders masterplan have sejret. Obama ville nu have afsluttet en stor del af sin mission som præsident, og jeres samfund ville være godt på vej til at leve fredeligt. I stedet arvede han to krige, og bekæmper nu den terrorisme, som i ikke ringe grad er deres afkom. Og på trods af lysets enorme fremskridt med at svække Illuminatis globale netværk, har de bevaret magt nok i og uden for Kongressen til at fordømme de fleste af Obamas visionære initiativer, og deres bestræbelser på at holde negativiteten af splittelse i live og trives i jeres samfund er blevet hjulpet uforvarende af hans politiske modstandere. USA har ikke monopol på dette - ganske få regeringer i jeres "frie" verden har været fri for Illuminatis indflydelse, og de ??fleste er præget af konkurrerende medlemmer, der producerer statiske tilstande i stedet for fremskridt.

På ingen måde siger vi, at alle skal have den helt samme idé om regeringsførelse eller andre spørgsmål. Det er ved at tilegne sig de mangfoldige holdninger, kulturer og filosofier, at en civilisation beriges og gør fremskridt! Hvad vi siger, er, at mange sjæle, som råbte op om at deltage i væsentlige roller, der indvarslede æraen af fred, ikke har gjort, hvad de følte sig sikker på, de ville: Foretage valg til opfyldelse af deres valgte missioner. Dette er både årsagen og virkningen af ti års forsinkelsen.

Kære søstre og brødre, I skal ikke oversætte "forsinkelse" med "det kunne tage evigheder!", som en læser skrev. Der er utallige områder i hele jeres verden, hvor forbedring blomstrer takket være engagerede personer, civile grupper eller nationale og internationale organisationer. De etablerede medier udbreder i højere grad end tidligere reportager om sådanne historier, og der findes et væld af opmuntrende informationer i tv-interviews, dokumentarfilm, konferencer, workshops, bøger, blade og på Internettet. Selvfølgelig kan alle ikke tage aktivt del i den slags fremadrettede bestræbelser - de fleste af jer meldte jer ikke til at gøre det - men taknemmeligheden over disse succeser, begejstringen for dem og optimisme om Jordens fremtid udsender et overflod af lys. Lys, den samme energi som kærlighed, er nøglen til at manifestere en mere fyldestgørende gennemførelse af rådets plan for den Gyldne Tidsalder.

Nuvel, ligesom der ingen dramatiske tegn var på begivenheden, da Jorden trådte ind i fjerde tæthedsgrad, vil der heller ikke ske noget dramatisk, når 2017 nærmer sig sin afslutning og planeten træder ind i tæthedsgradens højere "lag". Der er ingen skillelinje mellem dem, ligesom der ingen er mellem tæthedsgraderne selv, som vi udelukkende nummererer for at angive fremgang i placering eller i åndelig og bevidst opmærksomhed. Energi flyder simpelthen hid og did i overensstemmelse med de udsendte vibrationer, hvorfra de hidrører, hvilket omfatter alle de tanker og følelser, der hele tiden skyder op fra Jorden, og opstigningsprocessen bevæger sig ind i områder, hvor vibrationerne er højere, eller hurtigere, end hvor I var tidligere. Men himmelske tilpasninger producerer til tider energimæssig overspænding, der hurtigt driver roterende legemer ind i højere astrale planer, og dette vil være tilfældet i sidste del af jeres år 2017, hvilket falder sammen med, at tiårs forsinkelsen når sin afslutning. I den mellemliggende tid vil Jorden rejse gennem stadig højere vibrationer, nye ændringer ser dagens lys og giver fremdrift til alle undervejs.

Vores elskede familie på Jorden, hvis vi vidste, hvornår de store ændringer, I spurgte om, vil komme til at ske, ville vi med glæde fortælle jer det. Vores seneste budskab forklarede, hvorfor vi ikke ved det. Selv Gud ved det ikke. Lad mig tale for mig selv et øjeblik for at illustrere forhåndsviden om fri-vilje-valg. For flere år siden, da to mænd bejlede til min søster, spurgte min mor Gud, hvem hun ville vælge eller ikke. Gud sagde: "Jeg ved det ikke." Min mor spurgte, hvordan han ikke kunne vide det, da hun er en del af ham, og Gud svarede: "Ja, og så snart hun ved det, ved jeg det også"

Oplyste sjæle fra hele universet er med jer i ånden, opmuntrende jer fremad, og nogle er lige der ved siden af jer på jeres opstigningsvej.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |