Home > > Matthew Ward — July 11, 2011

Matthew Ward — July 11, 2011

Sjæle er ved at vågne; formål med den Amerikanske uafhængighedsdag; afhoppere fra Illuminati; færdiggørelse af karma i en 3-dimensionel verden; chemtrails; menneskeskabt vejrmanipulation; telepatiske forbindelser åbner sig; misinformation omkring Elenin; virkningerne af frygt; at forberede sig til et liv i flerdimensionalitet

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, der deler vores glæde over, hvad der sker i jeres verden. For en uge siden fejrede USA sin uafhængighed på Independence Day, og som ved andre lejligheder i dette land og ved vigtige begivenheder i mange andre lande, da er fyrværkeri en del af festlighederne. Hvad vi ser, kan sammenlignes med de mest spektakulære af jeres fyrværkerier, der vises som utallige funklende lys, der konstant skyder ud fra Jorden til himlen - denne funklende glans er et meget forfriskende og opmuntrende syn at skue.

2. Myriader af sjæle søvndøser ikke længere i uopmærksomhed men reagerer i stedet på det intense lys langs Jordens opstigningsbane ind i de stadig højere vibrationer og nye tilpasninger med andre himmellegemer. Nu udstråler disse nye "stjernekastere" deres lys til alle personer omkring dem i samarbejde med alle andre lysarbejdere - jer, som godt ved, at I er lysarbejdere, og de mange millioner, som endnu ikke betegner sig selv som sådanne.

3. Før vi fortsætter ad denne linje, lad os tale lidt mere om USA og dette landsintentioner om betydningsfuldhed på et globalt plan. Forfatterne af det uafhængigheds-dokument, der udråbte, at dette land skulle være en nation uafhængigt af den Britiske regeringsindflydelse, var ikke bevidste omkring, at de handlede på en Gud-givet inspiration og ikke kun ud fra deres egne overbevisninger om rigtigheden af deres handlinger. Det højere formål med inspirationen til at forene kolonierne var at skabe en nation, hvor ubegrænsede muligheder mødte menneskene fra alle lande; at skabe et land, hvor forskellene ikke blot blev respekteret, men tilskyndet til gavn for alle. USA skulle være det land, hvor de kombinerede færdigheder, talenter, opfindsomhed og innovative idéer fra alle dets indbyggere ville bevise overfor resten af verden, at under et klogt og retfærdigt lederskab, vil frie folk leve i harmoni og velstand med hinanden.

4. Dette var imidlertid kun i et flygtigt øjeblik, historisk set, at borgerne i dette spirende land virkelig var frie. Målet fra Illuminatis side, der havde opbygget det Britiske imperium, var at forøge ikke at mindske deres magtbaser, og uretfærdigheder, der havde givet anledning til den revolutionære krig, gik simpelthen under jorden, så at sige. Fra det øjeblik de første uensartede grupper af kolonister landede forskellige steder i de lande, der blev kaldt Den Nye Verden, ville dem, der var af et mørkt hjerte og sind, og som senere blev kendt som Illuminati, kontrollere de vestlige kontinenter, og dermed udvide deres vej til verdensherredømme. På grund af, at Gud skal ære Skaberens lov om den frie vilje, så var den frie vilje af disse mørke individer fremherskende, og den ledende kraft, som det var hensigten, at USA skulle være for resten af verden, blev aldrig til noget og kom aldrig "frem i lyset".

5. Først nu, mere end to og et kvart århundrede efter underskrivelsen af Uafhængighedserklæringen, vil friheden virkeligt blive opnået i USA og alle andre lande. Alt som lyset har afsløret mørket, der er blevet skabt og vedligeholdt af Illuminati, har det også sat verdenens fokus på befolkninger, der længe har været undertrykt af dynastiske og despotiske herskere. Når Jorden når tærsklen til sin Gyldne Tidsalder i slutningen af jeres næste kalenderår, der vil enhver sjæl på Jorden være fri, og det voksende antal lysarbejdere fører an.

6. Det er med glæde, at vi kan fortælle jer, at i blandt de nye "stjernekastere" befinder sig afhoppere fra Illuminatis rækker, der har "set lyset" og med begejstring har omfavnet det. Selv om andre, der har forladt Illuminati, har gjort det af egoistiske grunde - de ser, at Illuminati befinder sig i sin dødskamp, og de ønsker at fremstå som, at de aldrig har været forbundet med denne gruppe - så er resultaterne ikke desto mindre positive: Disse personer virker ikke længere intimiderende på områder, hvor de tidligere stoppede eller forhindrede reformer, og de kan stadig blive modtagelige for lyset.

7. Top medlemmerne af Illuminati, der ikke endnu er villige til at acceptere, at deres magt er blevet udhulet ud over enhver mulighed for restituering, har stadig nok indflydelse til at sænke farten, men aldrig stoppe lysstyrkernes fremskridt. Selvom mange gode sjæle stadig sidder fast i den tredje dimensions mentalitet, uvidende om den virkelighed, de i sin tid valgte at deltage aktivt i, i denne æra, der er uden fortilfælde i universet.

8. Det er vores inderlige håb, at alle sjæle vil byde lyset velkommen, alt som de gamle systemer giver plads til det nye, og vores rumfamilie vil hjælpe jer med at genoprette Jorden til hendes oprindelige sundhed og uberørte skønhed. Men hver person har sin frie vilje til at tage imod lyset, hvilket de valgte at gøre i deres sjælekontrakt, eller til at gentage dette livs oplevelser i en anden tredje tætheds verden.

9. Uanset hvor mange mennesker der bliver oplyst om deres sande selv som værende uadskillelige aspekter af Gud og alle andre sjæle, så er de lange tidsaldre med jeres civilisation befindende sig i dualitet næsten ovre. De dominerende maskuline energier, der har holdt krig, brutalitet og hensynsløshed bølgende igennem årtusinder, bliver afbalanceret med tilstrømningen af de kvindelige energier, og i ligevægten eksisterer der kun lys.

10. Nu vel, det er meget glædeligt for os at se, at lysarbejdere, der tidligere var bekymrede over forsinkelsen i den officielle anerkendelse af vores universelle familie, ikke længere har brug for det som bevis på, at Jordens opstigning er støt og hurtigt fremadskridende. Det optimale tidspunkt er endnu ikke kommet for en officiel meddelelse om andre civilisationers eksistens, især at nogle af dem har været midt blandt jer i mange år, eller for en landing af de besætninger, hvis fartøjer omgiver planeten. Her og nu er en primær overvejelse de mange mennesker, som endnu ikke fuldt ud har oplevet den tredje tætheds karma, de har valgt. Disse mennesker kunne i spændingen ved at arbejde og leve med uden-jordiske brødre og søstre svinge bort fra deres karmiske sti og gå glip af muligheden for at udvikle sig ind i fjerde tæthed.

11. Vi ved ikke, hvornår I og jeres godhjertede brødre og søstre vil hilse på hinanden, men for hver dag der går, kommer denne fantastiske tid nærmere. I mellemtiden kan I føle glæde over fremskridtene, der gøres på andre vigtige områder.

12. På trods af at den seneste støvstorm i Arizona var skabet af mennesker, er episoder med teknologi-produceret vejr blevet kraftigt reduceret både i antal og omfang. Dette er ikke for at sige, at man ikke har forsøgt, eller at nogen fremtidig indsats ikke vil have nogen effekt overhovedet, men ingen af de mest ødelæggende begivenheder fra de seneste år og måneder vil blive gentaget. Moder Jord vil forløse den resterende negativitet på måder, der opnår dette uden denne form for alvorlige konsekvenser.

13. Og i de fleste områder, hvor chemtrails tidligere har været fremherskende, da er himlen nu klar. Da nogle af de piloter, mekanikere og andre, der er involveret i disse flyvninger fik at vide, hvad det egentlige formål med chemtrails er - at den giftige last ikke er til for at kompensere for hullet i ozonlaget, men i stedet for at gøre folk syge og forurene luft, vand og jord - da nægtede de at fortsætte med dette arbejde. Andre, der kendte sandheden, deltog villigt til gengæld for generøse betalinger, men da betalingen slap op, forlod de ligeledes deres job. Men den mest afgørende faktor i denne situation er, at nogle personer, der havde bestilt eller finansieret flyvningerne er blandt dem, der har omfavnet lyset, og dem, der ønsker at chemtrails skal fortsætte med at spøjtes ud på kryds-og-tværs over jeres himmel, har næsten mistet alle midlerne til at gøre dette.

14. Det kan synes, at lyset og mørket befinder sig i en hårdknude på mange andre områder, hvor dramatiske ændringer er nødvendige, såsom regeringsorganer, de nationale økonomier, ødelæggelsen af miljøet, forurening, forskellen mellem de rige og de fattige og sejr for frihedskæmpere i lande, hvor folk længe har været undertrykte. Relativt set er det kun en håndfuld personer, der kan afslutte brugen af chemtrails og reducere den djævelske gøren brug af teknologi, men for at nå de store internationale målsætninger kræves der en involvering af mange millioner af jeres befolkning. Mens der så sandelig skabes afgørende fremskridt, hvor meget foregår bag de berømte lukkede døre, kommer fremskridtene på et globalt plan gradvist og langsommere end de situationer, der kan stoppes hurtigt eller reduceres væsentligt. Alt som Jordens rejse i de kommende måneder vil tage jer ind i stadigt højere vibrationer, vil I se flere og flere beviser for, at alt, der er baseret på mørke intentioner, vil komme til en ende.

15. Et mål af lysets fremskridt, som måske kun er kendt af de berørte mennesker, er de mange telepatiske forbindelser, der åbner sig op. Vi vil minde jer om, at både lyse og mørke væsener er ivrige efter at nå jer, så beskyt jer selv med Kristi lys og insister på, at kun lyse kilder kan kontakte jer [Du kan anvende søge- og indeks-funktionen på www.matthewbooks.com for at finde mere vejledning om telepatisk kommunikation - læses på ENGELSK.]

16. Selvom det at aflede opmærksomheden fra vigtige begivenheder stadig er spredt blandt mainstream-medierne og underholdnings-medierne, bliver revnerne i disse former for masse-tankekontrol mere indlysende og tydelige for oplyste sind. Misinformationer på Internettet fortsættes med at blive spredt af uvidende mennesker, så vær endnu mere skelnende omkring, hvilke oplysninger der er sande og hvilke, der ikke er det, og lad frem for alt være med at reagere med frygt for noget som helst!

17. Som et eksempel: Det himmellegeme, som jeres forskere kalder Elenin, udgør ikke nogen trussel for jeres planet overhovedet! Dette er endnu et forsøg på at fremme en udbredt frygt ved at sprede såkaldte "lækkede" oplysninger under dække af "regeringen tilbageholder oplysninger". Selv om det betyder, at I ikke kan stole på jeres ledere for at fortælle jer om overhængende fare, så er hensigten lusket: Vær bekymret og bange!

18. Mor, for de læsere, der måske ikke forstår frygtens fulde virkning, og hvordan den holder folk fanget, vær sød at finde passagen om dette fra en af bøgerne og indsæt det her.
______________________________________

Energien fra frygt skaber en barriere mellem det frygtede objekt eller den frygtede situation og energien fra lys, så hverken lyset i sjælene af mennesker fyldt med frygt, eller lys sendt til dem fra en anden kilde, kan nå deres bevidsthed med henblik på at fjerne den magt, frygten har over deres liv. Barrieren fungerer som en fængselsmur, der isolerer mennesker i deres angst og ikke giver nogen udvej. Desuden er frygt en sådan forstørret emotion, at den styrker barrierens energiblokering og intensiverer kraften af, hvad det end er, der frygtes.

Og mennesker fyldt med frygt og angst skaber flere rædselsfulde omstændigheder at slås med. Ved den universelle lov om tiltrækning, eller "lige tiltrækker lige", tiltrækker energi-udstrømingerne, som de sender ud, lige "udstrømninger", og bringer disse tilbage til de oprindelige kilder.

Ikke alene er frygt ekstremt smitsom, men på grund af dens forstørrede kraft, da har frygt-udstrømninger klæbrige kanter, som tiltrækker den slags energetiske vekselvirkninger, der udelukker sund fornuft, rationel tænkning, sund dømmekraft og kloge beslutninger. Frygt er så lumsk, at det kan overbevise folk om, at den eneste måde at undslippe den på er gennem portaler, der fører dybere og dybere ind i frygten og nogle gange ind i mørket. Frygt er forløberen for fordomme, tyranni, grådighed, stridslyst, bedrag, vanære, had og smertefuld behandling af hjælpeløse dyr - alle disse egenskaber og adfærd opstår i sind, der er forvrænget og plaget af frygt.

Enhver fysisk form er energi, der svinger på en eller anden bestemt frekvens-sammensætning, og enhver form opretholder sig selv ved at tiltrække "lige" energi. Den energimæssige karakteristik på personer med mørke hjerter og sind er frygt, så loven om tiltrækning gør at de tiltrækker den energi, der skabes af frygtfyldte personer, der uforvarende giver dem det brændstof, som de mørke behøver for at opretholde sig selv.

Frygt er også deres mest effektive våben mod lyset, og det at forårsage frygt er en vind-vind situation for dem. Den selvsamme energi, der svækker og holder disse angstfyldte personer indfanget, fortsætte ikke blot med at give nyt brændstof til de mørke, men folk, der lever i frygt og angst er lette at dominere og bedrage og er også bange for at udfordre autoritære figurer, hvis intentioner og handlinger er baseret i mørke.

Så frygt er så sandelig en stærk kraft, men lys er den mest magtfulde kraft i kosmos, og mennesker, der lever i lyset, behøver aldrig at frygte noget som helst! Hvad med folk der er bange for døden? Hvad I kalder døden er den lynhurtige overgang af sjælen fra kroppen til Nirvana, Jordens åndelige verden, som mange af jer kalder himlen. I lyset af dette herlige rige, forbereder mennesker, hvis tidligere liv har været præget af angst, sig til at være stærkere og mindre sårbare i deres næste fysiske livstid, det næste evolutionære skridt i deres sjæls evige liv.
______________________________________

Tak mor!

19. Nedtællingen til Jordens indgang ind i den Gyldne Tidsalder kommer med stadigt stigende hastighed, alt som jeres lineære begreb om tid fortsætter med at gå hurtigere og hurtigere. Brug den resterende tid klogt! Anerkend jeres gude- og gudinde-selv og hav tillid til og følg jeres intuition, jeres sjæls beskeder til jeres bevidsthed. Giv slip på trivielle tanker, interesser og aktiviteter, som ikke har nogen plads i den fjerde dimension, hvor der er rigt på pragtfulde vidundere.

20. I vil få hjælp fra jeres universelle familie så længe det er nødvendigt - lys i overflod fra kraftfulde kilder i denne galakse og fra andre galakser, teknisk bistand fra besætningerne i skibene på jeres himmel og fra dem, der snart vil befinde sig på jorden, og den voksende indflydelse fra vores godhjertede brødre og søstre, der bor iblandt jer.

21. Alt som I forbereder jer på at tage jeres retmæssige plads som værende multi-dimensionelle væsener i Enheden af Alt, hav tillid til, at inde i jeres sjæl befinder sig alle de oplysninger og al den energi, I nogensinde vil få brug for. I vil ikke længere bede om svar fra eksterne kilder, så som fra os og fra andre budbringere af lyset, fordi jeres indre visdom om de universelle love og jeres latente evner vil tjene jer godt. Måske vil du smile, når du indser, at oplysningen og vejledningen, vi har tilbudt gennem årene altid har været din egen viden, og alt, hvad vi gjorde, var forsigtigt at skubbe det ind i din hukommelse igen.

22. Af de mange, mange milliarder af sjæle, som har ønsket at være en del af denne mest spændende tid i hele universet, er I blevet hædret til at være blandt dem, der blev udvalgt. Glæd jer i dette privilegium og ansvar vel vidende, at den uendelige, evige og ubetingede kærlighed fra alle lysvæsener i dette univers er med jer hvert skridt på jeres vej.

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Kim DyrlundShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.