Home > > Matthew Ward — 15. november 2019

Matthew Ward — 15. november 2019

Faktorer til afslutning af alle mørke aktiviteter; guddommelig plan på vej i mål; sende lys til mørke personer, dom; plantebaseret kost, GMO-fødevarer; spekulationer, forudsigelser; i dag i historisk kontekst

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med et emne, der har interesse for mange andre læsere også: "Hvis der virkelig skal komme en gylden tidsalder, hvordan kan det så ske med den misbrugte rigdom og magt, som stadig fastholder millioner i strenghed og trældom, som synes så kompliceret? Hvad skal vi som opvågnende gøre for at opnå frihed i vores levetid, lad os sige - de næste 20 år??

Kære, I har hjulpet med at manifestere fremskridt med hvert skridt på vejen. Det eneste, I behøver at gøre, er at fortsætte med at VÆRE, den I er - personifikationen af kærlighed og lys - og udstråle jeres essens!

Vi ved, det er svært for jer at se de enestående fremskridt, I har hjulpet Jordens folk med at gøre, fordi brændpunkter rundt om i verden altid er mediernes hovedindslag. Kombinationen af det, som offentliggøres - uroligheder, modgang og lidelser - og det, som ikke offentliggøres - udbredelsen af misbrugt rigdom og magt og bestræbelserne på at bringe alt dette til ophør - er ikke kompliceret, fordi målet er klart. Det er blot sådan, at nogle væsentlige overvejelser er involveret.

Fjernelsen af de sidste rester af kontrol fra enhver, som har misbrugt deres frie vilje groft for at opnå og bruge deres magt, er én faktor. Mange af disse personer sidder i høje stillinger i regeringer, bankverdenen, medieverdenen og filmindustrien, internationale selskaber, kongelige hjem, den kristne kirke, energi-, medicinal-, og landbrugsområdet. Hvis de alle blev fjernet på én gang, ville resultatet blive omfattende desorganisation og forvirring; derfor er timing et element, så erfarne folk med spirituel og moralsk integritet er klar til at træde ind i de mest vitale stillinger.

En anden faktor er diskussionerne blandt de personer i gruppen, som bringer mørkets ældgamle styre på planeten til ophør. Deres intelligens, visionære ideer og visdom har ført dem til deres nuværende indflydelsesrige status, og der er forskellige meninger om, hvilke ideer der er de bedste til hurtigt at bringe forbedringer til hele verden med den mindst mulige forstyrrelse.

Endnu en anden overvejelse er, hvordan man bedst kan afsløre de stadigt skjulte sandheder på en sådan måde, at den kollektive psyke ikke går i chok. I ved, hvad størstedelen af befolkningen ikke engang betvivler: Alle religiøse dogmer er menneskeskabte og blev udtænkt for at kontrollere masserne; sygdomme er bevidst blevet fremkaldt for at udrydde mange millioner af liv; få personer kontrollerer den globale økonomi; tidligere og nuværende medlemmer i regeringer og berømtheder inden for sport og underholdningsindustrien er blandt dem, som er involveret i mørke aktiviteter. Det er tunge informationer for ubevidste mennesker at tage ind og acceptere som sandt.

Vi kan ikke give en tidsramme for, hvornår alle sjæle på Jorden vil leve frit, fredeligt og kærligt, men vi kan fortælle jer, at Gaias guddommelige plan for hendes planetariske krop og dens beboere er godt på vej til at blive til virkelighed. Kursen vil fortsætte med at svinge i den retning og det i et stykke tid, mens de mørke kæmper for at fastholde deres spinkle fodfæste om indflydelse, lave aftaler med retssystemer eller forsøge at undgå retsforfølgelse, men de kan ikke meget længere undgå at stå til ansvar på Jorden, og de kan ikke undgå det, når de dør.

I tidligere budskaber har vi opfordret jer til at sende lys til disse mørke personer - af alle sjæle i vores universelle familie er de dem, der har mest brug for det. Det er deres mangel på lys, som har fået dem til at forårsage omfattende krige og lidelser. Medfølelse i stedet for fordømmelse til disse svageste led i vores familie fremmer den spirituelle og bevidste vækst, som opløfter livet ikke kun på Jorden, men i hele universet.

Det betyder dog aldrig, at man accepterer, hvad disse sjæle har gjort, ej heller betyder det en sletning af deres handlinger fra Jordens historiske optegnelser. Snarere betyder det, at man afholder sig fra at fordømme personer og respekterer den universelle proces. Når disse personer går over til åndeverdenen, vil deres livstidstilbageblik omfatte de selvsamme fysiske, mentale og emotionelle traumer, som blev følt af dem, hvis liv de berørte. Denne oplevelse kan med rette kaldes "helvede".

"Den almindelige forståelse, som bliver præsenteret, er, at folk kræver flere plantebaserede produkter, kravet bliver større og større. Forståelsen er også, at vi ikke kan undgå genmodificerede produkter, fordi vi ellers ikke kan brødføde planeten. Bør genmodificerede produkter undgås, hvis det overhovedet er muligt, eller skader det virkelig ikke menneskers og dyrs organismer?"

Lad os først sige, at trenden mod en plantebaseret kost skyldes den voksende bevidsthed om dens fordele for helbredet og planetens og alle dens beboeres overordnede velbefindende.

Genmodificering af planter, som begyndte for længe siden ved krydsning og podning, er blevet anvendt i de senere år gennem lignende og andre metoder for at producere nye typer af frugt, grøntsager, andre fødevareplanter, bomuld og blomster så vel som for at forbedre planternes modstandsdygtighed over for insektangreb.

Overbevisningen om at genmodificerede fødevarer (GMO) er skadelige for helbredet, dog en nødvendighed for at undgå hungersnød, blev skabt af de mørke for at skabe de lave vibrationer, der findes i bekymringer over sådanne produkter, og de har haft stor succes med at overbevise mange til at tro på denne falske information. Bemærk, at sådan en alvorlig advarsel ikke findes om kornsæd, som er blevet designet af mørke personer til at være ikke-reproduktive.

Genetisk modificerede fødevarer er i sig selv ikke skadelige, men kemikalierne i insekticider er, så grundig afskylning af disse fødevarer så vel som alle andre produkter er vigtigt. Ligeledes er kemikalier og sukker i fabriksfremstillede fødevarer ikke godt for jer og bør undgås.

Ligegyldig, hvilken mad I spiser, vil det at udtrykke taknemmelighed til kilden for at gøre maden tilgængelig til jer øge dens gavn for jeres krop, sind og ånd. At velsigne maden og bede om, at den tjener jeres højeste bedste, øger også dens næringsværdi.

Nu vil vi kort komme ind på emner, der har været omtalt i tidligere budskaber, men som endnu engang giver anledning til bekymringer på grund af aktuelle situationer og spekulationer eller forudsigelser:

Situationen i Mellemøsten vil ikke føre til 3. verdenskrig eller større krige mellem nogen af de involverede lande. Med tiden vil forhandlinger løse alle nationale og internationale konflikter.

Klimaændringer vil ikke resultere i oversvømmelser af alle kyster op til højden af bjerge og derved drukne millioner, ej heller vil det forårsage døden for al liv i havet.

De stormfulde vinde, som spreder skovbrandene i Californien, skyldes ikke klimaforandringer. De er forårsaget af vejrmanipulations teknologi, ligesom heftige storme, oversvømmelser, tørke og rekord temperaturer er det. Inden ret længe vil Illuminatis aktiviteter i den henseende blive stoppet, og teknologier, som de hidtil har undertrykt og brugt til ondsindede formål, vil blive frigivet til offentligheden og herefter brugt til godgørende formål.

Ingen "onde alien civilisationer" befinder sig i jeres solsystem. Hvad der er sandt, er, at nogle af folkene, som laver ravage på Jorden, er reptilmennesker, men andre reptilmennesker, som lever blandt jer, er lysfyldte sjæle, som hjælper med at bringe alle aktiviteter forårsaget af både de mørke reptilmennesker og mørke mennesker til ophør.

Industrielle robotter vil ændre beskæftigelsessituationen betydeligt, men uddannelse inden for tilfredsstillende områder og fremgang uden at skulle arbejde 30 til 40 år blot afbrudt af korte ferier, vil erstatte jeres nuværende arbejdssituation.

Det globale økonomiske system baseret på ædelmetaller vil blive indfaset for at undgå forvirring i størst muligt omfang.

Vi bliver også tit spurgt om, hvordan livet på Jorden kunne ende med at blive, som det er i dag, og dette må sættes ind i jeres verdens histories kontekst:

Op gennem tidsaldrene har de stærke erobret de svage, og blot nogle få personer herskede over resten af befolkningen, som levede under sørgelige omstændigheder uden håb om forbedringer. Imperier opstod og faldt; revolutioner, civile, internationale og verdens krige indsatte forskellige personer på magten og ændrede derved ofte de nationale grænser. Men i disse tusinder af år fortsatte grådigheden og magtbegæret og ligeså gjorde det at leve i frygt, fattigdom og håbløshed for størstedelen af verdens folk, fordi mørket forblev solidt forankret.

Et glimt af forandring startede for ca. 80 år siden, da kraftfulde fjerne civilisationer på Gaias anmodning strålede lys til hendes planetariske krop for at holde hende i live. Efterhånden som lyset blev stærkere og menneskene absorberede dets høje vibrationer, rykkede krige og dyb ulighed mellem rige og fattige gradvist fra accept af 'det er bare sådan, livet er' til 'det er ikke længere acceptabelt'. Det gælder også, når udbredt korruption og bedrageri i regeringer, selskaber og den økonomiske sektor begynder at komme for dagens lys.

I dag bliver protesterende massers stemmer hørt over hele verden. Jeres større medier fremhæver uroen, fordi det er, hvad de gør, men ingen af dem, der kontrollerer medierne, eller reporterne ved, hvad der ligger til grund for de udbredte uroligheder. De ved ikke, at stigende krav om forandring skyldes fremskridt i den kollektive bevidsthed eller at menneskenes voksende bevidsthed om deres egen styrke baner vejen for en fredelig verden, hvor alle deler dens overflod og lever i harmoni med naturen.

Kære brødre og søstre, alt sker i den orden og rækkefølge, det er nødt til at gøre. Uacceptable betingelser måtte vække tilstrækkelig uro for at fremkalde handling; folk måtte vende deres frygt over for regeringer til det mod, der er nødvendigt for at gøre oprør og forlange forandringer. Og med jeres uvurderlige hjælp skaber Jordens civilisation det hele med en fart, som ikke før er set i universet.

Den aktuelle acceleration af vibrationerne, som påvirker enhver sjæl og enhver handling over hele verden, vil skabe harmoni ud af disharmoni, orden ud af kaos. Efterhånden som bestræbelser i toppen begynder at smelte sammen med stigende succes på græsrodsniveau, vil frihed opstå i det ene land efter det andet, da KÆRLIGHED og LYS fortsætter med at gennemtrænge hjerter og sind.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jeres tjeneste for Jorden og støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hjertelig tak til alle jer, som har sendt positive tilkendegivelser af Matthews budskaber.

I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |