Home > > Matthew Ward — 15. oktober 2019

Matthew Ward — 15. oktober 2019

Chemtrails; klimaforandringer; Skaber, Gud: forskelle; sjæleafstamning, spirituel udvikling; fri vilje, manifestation

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi har glædelige nyheder - den spray, som danner chemtrails, indeholder ikke længere giftige elementer. Denne udvikling gik gennem kommandokæden, så at sige, så det ikke ville krænke Skaberens gave med fri vilje for dem, som står bag sprayingen. Gaia bad Gud om at gøre en ende på denne fare for sine beboere, luften, vandet og jorden; derpå bemyndigede Gud de frivillige blandt jer i specialstyrkerne til at transformere giftstofferne i sprayen til naturlige kemiske stoffer for Jorden. På denne måde vil de personer, som har givet ordre til at spraye chemtrails, måske stadig vælge at gøre det, men de chemtrails, der måtte krydse jeres himmel, er nu harmløse.

Matthew, det er vidunderligt! Men vil de ikke blive mistænksomme over, at der er noget på færde, undersøge det og putte giftstoffer i sprayen igen?

Mor, skriv venligst det, du lige sagde. ..... Tak.

Jeg vil gerne, at læserne ved, at vi ofte taler om informationerne, sideløbende med jeg transmitterer dem. Det er naturligt for os at gøre det, og for mange år siden var jeres spørgsmål og kommentarer en del af budskaberne. Så ændrede vi formatet for at reducere længden af budskaberne og medtager stadig de mest betydningsfulde informationer.

Og nu, disse personer er allerede mere end mistænksomme, de er bange og ikke kun fordi de formoder, at giftstoffer i sprayen er blevet fjernet. De er bange for alle andre udviklinger, som også underminerer deres resterende fragmenter af magt. Og de har fået nogle af deres marionetter til at foretage undersøgelser - alle har fået at vide, at hvis de har været involveret, ville de blive arresteret for ulovlig brug af giftige kemikalier.

Flere af jer har spurgt, om Greta Thunberg repræsenterer eller bliver manipuleret af en organisation med en mørk dagsorden. Nej, hun gør ikke - spekulationerne, eller mere korrekt, beskyldningerne er blevet spredt af personer, der tjener sig selv - og ja, Moder Jord er på vej tilbage til et moderat klima globalt, men jeres abnorme vejr er ikke hendes fortjeneste. De destruktive hændelser, som er forårsaget af teknologisk vejrmanipulation og udvindingen af og forureningen med fossile brændstoffer, hæmmer Gaias bestræbelser. Vi ærer Greta for hendes formåls renhed med passioneret at opfordre til, at der handles på vegne af planeten og dens fremtidige generationer.

"Forklar venligst forskellene, hvis der er nogen, mellem 'Skaberen', 'Øverste Væsen i dette univers' og 'Gud'. Disse ord/navne, hvis jeg husker rigtigt, er undertiden dukket op i Matthews budskaber og senest i Arnolds venlige budskab. Det ville glæde mig meget at få klarhed over 'navnene', hvis muligt.

Mine tidlige transmissioner, som indeholdt informationer om Gud og Skaberen, forklarer også jeres begyndelse som ukrænkelige, uafhængige sjæle, og hvorfra jeres kraftfulde iboende evner kommer. [Det følgende er en del af "Vores kosmiske arv" afsnit i bogen Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra).]

*****************

For at forstå formålet med vores liv må der være en forståelse af vores forhold til Skaberen, den oprindelige kraft i kosmos. Det er et forhold, som enkelt sagt er som faderen og hans børn, men vores sjæles oprindelse i Skaberen kan ikke angives så enkelt.

Skaberens/Skabelsens energi - den rette betegnelse for Kildens Helhed eller Enhed med Alle - er ren kærlighed-lys, og det er den kraftfuldeste kraft i kosmos. Den betegnelse er også den bedste beskrivelse, som omfatter både denne oprindelige kildes totale essens og den kreative handling. For enkelhedens skyld i kommunikationerne plejer vi kun at sige Skaberen.

Der var intet før Skaberen og intet, undtagen Skaberens slumrende kraft, før Dens første udtryk af sig selv af Dens essens. I det øjeblik, som nogle kalder "Big Bang", blev den oprindelige fragmentation af Skaberens kærlighed og visdom og kraft skabt som individuelle sjæleentiteter.

Udtrykket "fragmentation" i denne kontekst er ikke en afrivning eller nedbrydelse af helheden; den giver alle individuelle dele de samme egenskaber eller elementer, som udgør helheden. Og fra det første øjeblik af Skabelsen er disse første sjæle og alt andet, som eksisterer i hele kosmos, uadskillelige fra Skaberen og hinanden. På sjæleniveau ER ALLE ET og vil for altid være det.

Hvor uærbødig denne analogi må synes, er det den bedste visuelle hjælp, jeg kan komme i tanke om, så jeg beder jer om at forestille Skaberens spirituelle hierarki som en kage. Hele kagen er Skaberens Sjæl: den Almægtige Totalitet, Kilden til Alt; og i centrum befinder sig Skaberens Sind: Alvidende, Al Viden. Med udgangspunkt fra centrum forestil jer en række af koncentriske ringe over hele kagen - ringene er hierarkiets sfærer, Skaberens fleksible opdelinger.

Den visuelle hjælp kræver et usædvanligt perspektiv til en akkurat repræsentation. Forestil jer kagen blive skåret ud, hvis bredeste ender rører centrum, Skaberens ubegrænsede sind, og bliver smallere, når stykkerne går igennem ringene længere og længere væk fra centrum. De enkelte stykker repræsenterer Skaberens uafhængigt oplevende sjælefragmenter, som er blevet skabt eller manifesteret gennem alle tider. Hver portion indeholder proportionelt nøjagtig de samme ingredienser som hele kagen, og ingen portion er adskilt fra hinanden. Det er det samme i Hele Skabelsen.

Nu vender vi tilbage til Begyndelsen, hvor Skaberen første gang delte Sig selv. Enhver af fragmenterne i det spirituelle hierarkis første sfæres perfekte lys og renhed havde kræfter identisk med Skaberens. Det er sfæren af Kristus lys, hvor den faderlige kraft kaldet Ærkeengel Michael og de andre ærkeengle har deres oprindelse, og hvor der i umindelige æoner kun eksisterede ren bevidsthed.

Så gav Skaberen til alle disse dele af Sig selv gaven, den frie vilje med dens iboende kraft af sam-skabende evne - "sam-skabende" [engelsk: ”co-creating”], fordi energikilden til overhovedet at kunne skabe kommer fra Skaberen, og produkterne kommer fra sjælenes ideer. Og således var det, at disse højeste engle og Skaberen lavede den anden englesfære. Selvom de ikke var så tæt på Skaberens Sind som ærkeenglene, bestod disse nyere sjæle også af rent lys uden form eller substans.

Efter refleksion gennem utallige år fik de to engleriger den ide at sam-skabe sjæle med livsforms potentiale - de havde valget mellem at forblive diskarnerede, uden form, eller at manifestere en form for bredere erfaringsdannelse. Sam-skabelserne i denne tredje sfære er de himmellegemer i hele universet og de guder og gudinder, som kunne vælge mellem at være diskarnerede eller inkarnere i mandlige eller kvindelige former - hvad enten de er det ene eller det andet, så er disse sjæle androgyne, den perfekte balance mellem mandlige og kvindelige energier. Som vi forstår det, er de sjæle, som Skaber udvalgte til at herske over universerne, diskarnerede. De kan vise deres tilstedeværelse som næsten blændende gyldent hvidt lys, men deres ubegrænsede sam-skabende kræfter og ideer er tydelige i alt, der eksisterer i deres respektive universer.

En af disse guder er det Øverste Væsen i vores univers og skabte sammen med Skaberen alt i det. Da vores gud kaldes Gud i nogle jordiske religioner og det er sådan, I tænker om Ham, Mor, så er det sådan, jeg vil referere til Ham. Også Gud er en perfekt sammensætning af mandlige og kvindelig energier, og Moder/Fader Gud udtrykker præcist Hans essens, men på Jorden refereres Han normalt til kun som Fader og med maskuline stedord. Det udvikledes på en naturlig måde, da mandlige energier begyndte at dominere naturen af jordiske civilisationer årtusinder tilbage i jeres tidsregning; og selvom feminin eller gudinde energi stråles til planeten i overflod, vil jeg for nemheds skyld bruge de mere normale maskuline betegnelser, som I er vant til.

Og nu, for stadigt større erfaringsdannelse udtrykte Guds oprindelige væsner, som kaldes rodsjæle, sig selv som delinger kaldet sjælefragmenter eller sjælegnister eller Gudefragmenter eller Gudegnister. På lignende måde og efterfølgende delte disse sjæle sig selv til små-gnister, som delte sig selv til under-små-gnister. Entiteter skabt gennem yderligere fragmentation kaldes også under-små-gnister. Myriaderne af hver sjæls individuelle, uafhængige og ukrænkelige levetider på alle niveauer af fragmentation kaldes personligheder.

Jeg gav jer disse betegnelser - og der er måske også flere - kun for at vise rækkefølgen i afstamning i de utallige sfærer, der stråler ud ad fra Skaberens sind. Ingen af betegnelserne forklarer sjælenes spirituelle evolutionsstatus, og ganske enkelt at sige "sjæl" er tilstrækkeligt, fordi der ingen forskel er i hver enkelts forbindelse med Skaberen eller dens sammensætning proportionelt set. Livskraften hos selv den nyeste sjæl er ALTID dens egen uafhængige, ukrænkelige Selv og er uadskilleligt forbundet med Gud og Skaberen, ligesom hver eneste celle i jeres krop både er en levedygtig, uafhængigt fungerende celle og på samme tid et uadskilleligt aspekt af sammensætningen - den person, I er.

Matthew, hvordan passer vores nuværende befolkning ind i de underdelte sfærer?

Primært på under-små-gnist niveau, men husk, Mor, det er IKKE sjæleevolution - det er kun rækkefølgen af personlighedssjæle, der er skabt for uafhængig erfaringsdannelse! Jeg tror jeres udtryk "gammel sjæl" vedrører evolutionsdelen og ikke afstamningens rækkefølge. Disse har måske ikke noget som helst med hinanden at gøre, fordi spirituel vækst afgøres af hver sjæls frie viljes valg, og ikke hvor mange levetider det tog at tage de valg, der løftede den til et højere niveau i den spirituelle evolution. Og nu – i en tid, som ikke før er oplevet ikke kun på Jorden, men i universet! - er der nogle ekstremt "gamle sjæle" på jeres planet for at guide resten af jer til større oplysning.

Åh, jeg forstår. Tak, kære. Er Skaberen det højeste væsen i kosmos og Gud er en assistent?

Nej. Kosmos og univers bruges ofte vilkårligt som synonyme termer, men hvert univers er kun en del af kosmos, som har adskillige universer, og hver har dets egen gud eller gudinde som dets Øverste Væsen. Fordi folkene på Jorden ikke er bevidst om andre universer og deres herskere eller det spirituelle skabelses hierarki, er Gud det navn, nogle religioner har givet Skaberen. Det er at bruge en fællesbetegnelse for et formelt navn, ligesom at navngive en babypige Pige. Og det er ikke ualmindeligt eller ukorrekt for Gud at blive refereret til som "vores skaber", fordi Han er det, men det føjer blot endnu et element til forvirring omkring Skaberen og Gud og navnene.

Jeg ved ikke, hvordan navneforvirringen startede. Det kan have været en referenceafvigelse i den tidligste oldtid, hvor det var kendt, at Skaberen/Skabelsen er Kilden, Alt, Der Er, JEG ER, Almægtig, Enhed, Totalitet eller andre navne til at betegne Skaberen som Øverste Væsen i hele kosmos. Navnet betyder ikke noget. Når kærlighed og ærbødighed gives til Skaberen ved navn og til Gud i betydning eller vice versa, bliver fællesskabet æret til fulde.

Treenigheden i kristne kirker kunne fortolkes på denne måde: Faderen (Skaberen: den højeste kraft i kosmos, som kaldes Gud eller andre navne i jeres religioner). Sønnen (Gud, som er skabelsen eller Skaberens "søn", og selvom han/Gud kun er det Øverste Væsen i vores univers, som på Jorden generelt ikke bliver set som forskellig fra Skaberen). Helligånden (riget eller sfæren nærmest Skaberen, også kaldet Kristusriget, hvor de højeste væsner er total kærlighed udtrykt som lys; og hvorfra sjælene kommer, som inkarnerer for at blive større spirituelle indflydelser i hele dette univers, inklusive Jesus Kristus og Buddha Kristus på Jorden).

Uanset forskellene i navne og fortolkninger er forbundetheden i denne treenige orden den samme. Og der er ingen forskel i det Almægtige og Alvidende Skaber Væsens guddommelige orden og Dets følgende kræfter, kun i navnene, efterhånden som de har udviklet sig.

Er der på nogen måde forskel mellem Gud og Skaberen udover omfanget af deres "magtbeføjelser"?

Ja, der er to vigtige forskelle, men lad mig først gentage, at enhver del af Skaberen indeholder ALLE Dens elementer. Derfor er Gud et perfekt, ufortyndet udtryk af Skaberen og er reelt Skaberen af dette univers - Skaber sind i viden og visdom, Skaber hjerte i kærlighed, Skaber kraft i autoritet og ansvar.

Altså, den første vigtige forskel er denne: Skaberens kerneessens er centrum for orden og liv i kosmos, og en vigtig funktion af denne essens er ikke aktiv. Som akslen i et hjul yder "forankring" til de bevægelige dele, gør den stabile kraft i Skaberen det muligt for Dens andre dele at være i konstant bevægelse. Hvis stabiliteten ophørte, ville selve livet ophøre. Skabelsen af liv i enhver form kræver energifrekvensernes afmålte tempo, og det kræver både de stabile og de aktive aspekter af Skaberens funktionsmåde.

Gud er aktiv i alle aspekter. Som Skaberens forstørrede aktive kraft i dette univers med den samme kvalitet og udbredelse af Skaberens kærlighed og lysenergi essens, initierer Gud alle livsformer og al orden her. Ligesom i kosmos, hvor den højeste, kraftfuldeste energi er lys - Skaberens essens - er det også sandt i universet - Guds essens. Lys er en svingende, udvidende og sammentrækkende bevægelse, som til stadighed øges i kraft for at omfatte mere kærlig kapacitet og følelse. Lys kan ledes, men aldrig fanges eller ødelægges, og Kærlighed er uendelig. Denne kærlighed-lys kraft, som er den samme energi enkelt udtrykt på en anden måde, er fundamentet for individuelle sjæle, der interagerer med Gud.

Fordi liv i alle former i vores univers kommer fra Gud, kan det siges, at mennesker er skabt i Hans billede ved at tillægge Ham Hans menneskelige skabelser. Ideen til en menneskelig form og materialet, som fysiske kroppe er lavet af, kom fra Guds sind.

Med skabelsen af liv i vores univers satte Han gang i et ustoppeligt momentum af love, som styrer alt fra galaksers kredsløb til et frø, der ved, hvornår det skal bryde frem af dets dække og begynde at vokse. I den umådeligt lange tid siden dette startede, er det kun forfinelserne af energiens retning gennem teknologi, der har ændret den oprindelige kurs af energiens guddommelige formål og bevægelse. Der kan ikke ske ændringer inden i selve energien, fordi energi ER skabelse. Det er måden, hvorpå energien udnyttes og hvordan den bruges, der er nøglen til skabelse.

I begyndelsen var al skabelse i dette univers fejlfri, ren, hellig og kærlig. Alt var i perfekt harmoni og forening, og det var meningen, at liv skulle leves på den måde. Skaberens intention med den frie vilje var, at den skulle være en gave til alle sjæle - det er grunden til, at herskere i alle universer ved kosmisk lov er forpligtet til at ære de frie viljes valg hos alle sjæle i deres respektive domæner. Men det er muligt, at denne Gave af alle gaver, sjæles totale frihed til at vælge, er blevet så misbrugt, at den ikke kan anses for den gyldne gave, den engang var. I nogle universer kendes den frie vilje ikke, har vi fået at vide, og selv i dele af dette univers har sjæle optaget gaven i en sådan stråleglans, at det ikke længere er en individuel beslutning, men snarere et fælles valg blandt myriader af kollektive sjæle. Men i overensstemmelse med Skaberens lov er den frie vilje på Jorden den livsorden, hvori Guds hånd for evigt er til stede som observatør, men har aldrig lov til at begrænse eller nægte sjæles valg.

Den anden vigtige forskel mellem Skaberen og Gud er denne: Mens Skaberen er bevidst om hvert individuelt liv i hele kosmos, er der ingen standard for Dens engagement i sjælenes liv eller interaktion med dem. Gud er ikke blot bevidst om hver sjæls plads i dette univers, Han kender hver persons hjertesorger, hemmelige drømme, kvaler, glæder, frygt. ALT kendes af Gud.

Da Skaberen forlod Dens tilstand af sublim stilhed, var formålet at opleve gennem skabelse. Som det perfekte udtryk af Skaberen har Gud det samme formål, og Hans sansende aspekt er inden i enhver af Hans skabelser i inkarneret eller diskarneret levetid. Han føler de selvsamme følelser, der føles af enhver sjæl uanset deres spirituelle udviklingsstatus og frie viljes valg, og dette gælder også for enhver livsform i dyre- og planteriget.

På et meget højere niveau oplever Gud Jordens kvaler i hendes nuværende tumult og tunge negativitet og også følelserne hos ethvert himmellegeme. Jeg kan ikke for ofte nævne Guds uadskillelighed fra enhver livsform i Hans univers, og den samme forbundethed er sand for hver sjæl med enhver anden sjæl i alle livsformer. Udtrykket "personlig Gud", som nogle gange bruges på Jorden er absolut præcis, fordi Gud ER enhver person så vel som enhver anden sjæl i dyre- og planteriget. At føle de kollektive følelser i alt liv på Jorden, for slet ikke at tale om at kunne føle følelserne i ALT liv i hele universet samtidigt, er umuligt for selv de højest udviklede sjæle i dette univers at forestille sig.

Siden Skaberen ikke er involveret i vores liv, betyder det, at Den (?!) ikke føler sjæles fysiske smerte og følelsesmæssige lidelser, som Gud gør det?

Mor, "Den" som et stedord for Skaberen er ikke nedværdigende. Denne brug af ordet kan ikke sammenlignes med jeres "det" som betegnelse for en ting eller et vilkår snarere end et væsen. Når det bruges om Skaberen, kan Den sammenlignes med hvid: Hvid er ikke uden farve, det er en sammensat farve. Fra hvid bliver alle farver i universet brudt til deres egen essens, og andre steder i universet er der mange prægtige farvetoner, som ikke kendes på jeres planet.

Nuvel, Skaberen oplever sandelig sjæles følelser i hele Skabelsen og i et langt større omfang af sansning end det er muligt i jeres 3D kroppe, men Den bliver ikke involveret eller giver personlig respons på nogen sjæls situation. Gud på den anden side holder alle muligheder åbne og i bevægelse for mulig hjælp til Hans sjæle i overensstemmelse med deres før-fødsels aftales valg. Guds arme, om I vil, favner enhver sjæl i dette univers, og hurtigere end et blink med øjet reagerer hans udsendinge på hans bemyndigelse til deres hjælp til sjæle i nød, som ikke er en nødvendig læringsdel i deres aftale.

*******************

Tak, Mor, for at indsætte dette materiale. Elskede søstre og brødre, I er personifikationen af den uforlignelige prægtighed og kraft i Skaberens kærlighed-lys energi, som evigt forbinder jer med alt andet i hele kosmos.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hjertelig tak til alle jer, som har sendt positive tilkendegivelser af Matthews budskaber.

I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |