Home > Dansk > Matthew Ward - December 17, 2009

December 17, 2009

Lyset der kommer ved at dele; lys-fænomenet over Norge skabt af udenjordiske; Obama; energien hen imod forandring vokser i hele verden; livet i himlen; sjælen, sjæles genforeninger; bønner; den universelle lov om tiltrækning; karma; Jord-menneskehedens oprindelse; hvaler; dyrs evolution; besked fra 9/11 sjæle; kærlighed, frygt; overbevisninger skaber; freden er på vej; direkte forbindelse med Gud; synkronicitet; udenjordiske hjælpere

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsener til jer fra alle sjæle på denne station. Ligesom i tidligere år forstørrer denne tid med helligdage folks følelser i overensstemmelse med deres personlige forhold, og følelser af spænding og glæde udsendes sammen med følelser af fortvivlelse og sorg. I denne henseende er året i år stort set det samme som tidligere, men i en anden henseende er der en herlig forskel. Ud af de forskellige trængsler, der har ramt så mange af vores elskede sjæle, er strømmet en stor given fra hjerter rundt om i verden. Taknemmelighed for velsignelserne i jeres liv og medfølelse i rigeligere mængder end nogensinde før har på samme måde inspireret jer til at dele med dem, der har mindre. Fra familier og naboer til folk i fjerne lande med forskellige kulturelle overbevisninger og skikke, dækker ånden i at give fra hjertet hele Jorden. Vi ville ønske, I kunne se dette, som vi gør - et skinnende skær som en sommersol, der omfavner Jordens familie af sjæle og smelter sammen med det lys, der udstråles til jer fra mange steder i galaksen. Det er et meget storslået skue!

2. Der er meget få dage tilbage i jeres 21. århundredes første årti, den mest afgørende periode i jeres optegnede historie. I de seneste ti år, hvor lyset har afdækket mørket og rykket det op med rode, der igennem lange tidsaldre havde været dybt forankret, har det også åbnet flere og mere omfattende vinduer for jeres selverkendelse og selvrefleksion om det "usynlige univers." Jeres næste årti vil være som en eksplosion af dynamiske åbenbaringer, der for altid vil ændrer livet i jeres verden, herunder den nært forestående anerkendelse af andre civilisationers tilstedeværelse. Andre længe undertrykte sandheder, som vil føre til en lang række reformer, vil følge, ligesom steppeløbere der fyger med vinden, og som vil føre jer ind i Jordens Gyldne Tidsalder.

3. Vores primære budskab i dag er en særlig slags gave, men vi vil først besvare spørgsmålet, der befinder sig i manges sind: Hvad var det for et fænomenalt lysfænomen på himmelstrøget over Norge? [Se evt. her -> www.youtube.com/watch?v=qKL0Z5TDZ0o]. Jeg bad min mor om at kopiere, hvad jeg fortalte hende, som svar på Jean Hudon's umiddelbare forespørgsel [www.EarthRainbowNetwork.com], og sætte det ind her:

"Matthew siger, at dette er det hidtil mest markante tegn fra vores brødre og søstre fra andre civilisationer, at tiden nærmer sig for, at deres tilstedeværelse vil blive anerkendt på behørig vis - der er ingen måde, hvorpå dem, der ikke ønsker at dette skal komme frem, kan bortforklare dette dramatiske tegn.

Den overordnede spiral repræsenterer den ubrudte forbundenhed af alle sjæle fra vores fælles begyndelse i lyset - det intense lys i midten - og den blå spiral med sigte mod Jorden er det stærkeste bevis til dato for deres ønske om, at vi bevidst forbinder os med dem i samme ånd, de er kommet.

Timingen og placeringen er vigtige, valgt for at markere tildelingen af Nobels fredspris til den amerikanske præsident Obama for hans visioner og engagement om at opnå fred i verden, og for at tilkendegive, at de er her for at støtte os med at nå dette mål."

4. Tak, mor. Som I nok har set, er der blevet gjort forsøg på at "bortforklare det", som værende et russisk missil, og en anden teori går ud på, at lysfænomenerne stammer fra HAARP. Vi kunne ikke lade være med at smile over denne snublen rundt i forbindelse med påstanden om, at det var et missil og ved at tilskrive dette forbryderiske menneskeskabte netværks-system [HAARP-anlægget ved Tromsø -> http://14296.vgb.no/2007/05/05/haarp-anlegget-ved-tromso ] med evnen til at skabe et så forbløffende himmel-skue, som i sandhed blev skabt af teknologien fra jeres multidimensionale broderskab.

5. Vi ved godt, at nogle af jer er dybt skuffede over præsident Obama's beslutning om at sende flere tropper til Afghanistan, hvilket synes at være helt i modstrid med, at han netop er blevet valgt til at modtage denne prestigefyldte fredspris. I dette øjeblik kan det synes at forholde sig sådan, men I vil tids nok se, at komitéens valg faktisk er mest hensigtsmæssig.

6. Lige siden hans første dage i embedet, har Obama været konfronteret med magtfuld modstand mod hans guddommelige vision for sit land og en verden i fred, og selvom han aldrig har vaklet blot en tøddel fra hans endelige intentioner, har han måttet indgå kompromiser og foreløbige beslutninger, der ikke har været i tråd med hans vision, med beskederne fra hans sjæl. Måske ironisk nok, er det de selv samme energier, som inspirerer folk til at give gaver fra hjertet i et hidtil uset omfang, der også foranlediger til, at dem, der er imod alle reformer, sætter deres hæle i endnu mere hårdnakket end nogensinde før. De personer, der har vævet det ondartede net af mørke, affyrer stadig mange politiske skud, gennem bestikkelse, afpresning eller trusler på livet. Obama og medlemmerne af Kongressen, der deler hans vision, vil ihærdigt fortsætte med at forfølge befrielsen af deres regering fra disse selv-tjenende individer, der ønsker at holde det under deres egen kontrol.

7. Dette er ikke enestående for USA, det sker i lande i hele jeres verden. Hvad der sker bag kulisserne indenfor og mellem regeringerne vil resultere i triumf for alle lyse folk, og de mørke individer, der befinder sig indenfor regeringsorganer og i enhver anden organisation, som påvirker livet på Jorden, vil forsvinde. Alt som de planetariske vibrationer fortsætte med at stige, da vil disse hensynsløse manipulatorer forlade planeten; deres fysiske kroppe kan ikke overleve uden det lys, som de nægter at acceptere, og deres sjæle vil gå videre til andre verdener, der svarer til deres levetids energi-registrering.

8. Sjæle-essensen af Obama er udtrykt i hans ord, og I husker måske nok, hvad han med klogskab sagde, nemlig at I skal tro på jer selv. Da I med ivrighed "løftede jeres hånd i vejret," så at sige, da vidste I godt, at I ville komme til at opleve bedragerierne og korruptionen indenfor politik, lovgivning og de socio-økonomiske samfundslag, og I inkarnerede specifikt for at befri jeres verden fra den destruktive karakter af denne splittelse og ulighed.

9. Og I gør det lige nu! I landsbyer og byer, storbyer og metropoler verden over, nedbryder energien fra befolkningen de uretfærdige systemer, der har gjort de rige rigere og de fattige fattigere, og der er en voksende utålmodighed for at få udført gennemgribende ændringer. Dette sker ligeledes på baggrund af de højere vibrationer af det intensiverede lys, og det samme gælder for ønsket om fred, der ligger bag den stigende uoverensstemmelse selv blandt militært personel. Alle aktioner og reaktioner bliver forstærket i overensstemmelse med energiens acceleration, som I opfatter som tiden, der går hurtigere og hurtigere, og kævlerierne og skænderierne over problemstillinger vil udvikle sig til enhed om større formål, alt som Jorden fortsætte med at nærme sig sin Gyldne Tidsalder.

10. Vi har beskrevet denne verden af kærlighed, fred og samarbejde mellem alle folk, og livet dér i harmoni med naturen ["Essay om 2012", 31. december 2007 - læs/genlæs evt. her -> www.matthew.selvet.dk/default934f.html?id=81&mnu=3] og den overordnede plan for denne forunderlige verden, der allerede EKSISTERER i kontinuumet [21. november 2008 - www.selvet.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19253]. Hvis du endnu ikke har læst disse beskeder, så gør det gerne i din fritid, hvor det vil fylde dig med spænding og en følelse af sikkerhed. Vores særlige gave her i dag, i form af uddrag fra Matthew-bøgerne, er en collage af tidløse sandheder om dine fysiske og åndelige livstider inden for vores universelle familie og din hjemlands-planet set i en universel sammenhæng. Det er vores inderlige håb, at vores udvælgelse vil belyse din spirituelle vej ind i den Gyldne Tidsalder og inspirere dig til at "leve dit lys" som de gude og gudinde-selv'er, I er.

[Uddrag fra bogen "Matthew, fortæl mig om himlen"]

MATTHEW: Livet er meningsfuldt, mor! Der er en begejstring og en inderlighed blandt folk her. Vi har vigtigt arbejde, næsten ubegrænsede muligheder for studier, besøg af familier på Jorden, herlig musik, forbløffende rejser og uforlignelig skønhed. Der foregår meget mere her end det lyksalige liv i ånden, som normalt forbindes med Himlen! Nirvana er det korrekte navn for dette rige. ....

12. Som sådan findes der ingen "himmel" som et sted og heller ikke noget "helvede". Det mennesker på Jorden refererer til som himmel og helvede, er i virkeligheden deres indstilling til en situation, som den er, hvor end de måtte befinde sig, og hvad hver enkelt individ manifesterer som omstændighederne i sit liv.

Hver enkelt sjæl på Jorden skaber sine egne omgivelser, og selv med det samme "sæt af rekvisitter", så ser omgivelserne forskellige ud for de andre mennesker, som lever i en nærmere forbindelse med dennes liv. Det hele handler om, at det er ens individuelle perceptioner, der frembringer ens individuelle verden, og den enkelte kan frit vælge, hvordan han ønsker at opfatte alle aspekter af sit liv. Det er lige så nemt at skabe den herlighed, I forbinder med himlen, som det er at skabe de rædsler, I forbinder med helvede, og begge situationer bliver skabt lige der hos jer!

Du har sikkert hørt folk sige, at man "skaber sit eget helvede", eller "himlen og helvede er lige her på Jorden". JA! Og ingen af delene, som det opleves på Jorden, kendes her i dette åndelige rige.

13. Sjælen, som har inkarneret i en krop på Jorden, er ikke bundet af de samme begrænsninger i tredje dimensions tæthed, som den fysiske krop og psyken er, så det står den frit for at rejse, hvorhen den måtte ønske, når den pågældende person sover eller befinder sig i dyb meditation. Når der er en nær forbindelse mellem sjæle, fortæller dette bånd af kærlighedsenergi de andre - inklusive alle dem, som igen er inkarneret - når en af dem står umiddelbart foran at skulle gå over til det hinsides. Det er derfor, de kan være til stede for at modtage ham eller hende. Ofte kan en eller flere af dem ses af den pågældende før dennes fysiske død og på en lyksalig måde lade ham forstå, at han snart vil tage af sted sammen med dem.

14. Med hensyn til efterfølgende genforeninger er det altid muligt, at de kan mødes i dette rige, og de fleste besøg foregår faktisk her. Men sjælene kan også mødes et hvilket som helst andet sted i universet, blot deres energifrekvens tillader dem at tage derhen. Den reinkarnerede sjæl har fuldstændig frihed til at rejse, som den vil, og denne sjæls energibinding til en hvilket som helst anden sjæl, hvor som helst denne måtte befinde sig, muliggør genforeninger, hvor end alle parter måtte ønske det skal finde sted inden for deres energibegrænsninger. ....

15. Dine tanker og følelser af kærlighed og omsorg for andre er bønner. Disse kan finde sted til enhver tid, på ethvert sted, med hvilke som helst ord eller helt uden ord og kun med følelser. Virkningerne af ens bønner er direkte forbundet med hensigten og intensiteten af ens tanker og følelser. .... Det har aldrig været Guds mening, at kirker skulle være bygninger af nogen slags. De imponerende katedraler er menneskers påfund, ikke Guds. Kirke foregår alt sammen inde i sjælen. Kirke er ens følelser af ærbødighed og taknemmelighed. Det er sjælen, der løftes op til Guds kærlighed og lys. På denne måde er kirke en enkelt bøn, som har evnen til at røre universet. ....

16. Alting som ER, VED vi allerede på sjæleniveau. Da vi er uløseligt forbundne med Gud og Skaberen, så er vi også uløseligt forbundne med det universelle sind. Bevidst at erindre, alt vi ved, er, hvad rejsen gennem alle vore livstider handler om. ....

Indtil enhver sjæl har tjent deres vej tilbage til lyset med erindringerne fra alle deres erfaringsdannelser intakte, kan ingen steder i dette univers kaldes himlen, som det er beskrevet i religionerne eller Utopia, som der fortælles om i fablerne. Det er en opnåelse af fuldkommenhed i forhold til dannelsen af erfaringer og en fortjent tilbagevenden til Skaberen, som er kulminationen af løftet om perfektion i al evighed. Den vedvarende opfyldelse af det evige liv ligger i sjælens rejse fuld af vækst og udvikling.

[Uddrag fra bogen "Revelations for a New Era"]

17. (Matthew) LIGE TILTRÆKKER LIGE! Der findes kræfter i universet, som arbejder "for" eller "imod" Jordens gode. De tankeformer, der udspringer fra jer, tiltrækker lignende tankeformer fra væsener, der befinder sig langt væk, og som har en langt større hjernekapacitet end jer. I overensstemmelse med de universelle love, må I invitere dem for at komme, og de bliver så sandelig inviteret! Jeres HENSIGT danner grundlaget for denne invitation. Hensigt har den største indvirkning på dig og planeten, på grund af at ud af hensigtserklæringer dannes der tankeformer. Uanset om jeres hensigt er "god" eller "dårlig," er det jeres invitation til ligesindede væsener eller væsener med lignende intentioner om at tilslutte sig og energimæssigt forbinde sig med jer. ....

18. Livet ville ikke være så kompliceret, hvis alle vidste, at hver person er en del af Gud, og at selv een persons energi er så kraftig, at det kan påvirker masserne. Det er derfor, det er så vigtig, at omdanne en negativ holdning til en positiv. Forestil jer en afslappet samtale: Tonen kan være enten optimistisk eller forkuet, og det påvirker tilsvarende ikke kun dem, som samtaler, men det har vidtrækkende gavnlige eller skadelige krusnings-effekter, alt som disse mennesker spreder deres fornemmelser. Et smil er uimodståelig! Den naturlige reaktion på et smil resultater i en positiv energi-bevægelse, der erstatter de negative energi-lommer, der holder psyker i fangenskab. Den slags positiv holdning kan gøre mere for at hjælpe Jorden med at befri hendes piner end nogen anden handling på jeres niveau. At smile er at sende elskværdighed til alle omkring jer, og bølgeeffekten er uforlignelig i sin rækkevidde til forbedring. ....

19. Sjælen er selve livets essens, som den først udsprang fra Skaberen. Det er en uforgængelig levende enhed af lysenergi, som kan have en fysisk krop, en æterisk krop eller en astral krop, eller den kan eksistere udelukkende som en fri ånd. Vore sjæle, som er manifesteret af Gud via Hans medskabende kræfter [engelsk: "co-creating powers"] sammen med Skaberen, er udtryk for Guds kærlighed og lys og indeholder som mikrokosmos al Guds essens. Sjælen handler altid ud fra den frie viljes uafhængighed, i hvad form den end befinder sig, og på samme tid eksisterer den og er uadskillelig fra Gud og Skaberen og alle andre sjæle.

20. Kroppen er kun et flygtigt befordringsmiddel, som sjælen gør brug af, og sjælen er langt stærkere og mere sej end nogen tredje tæthedsgrads kroppe kan være det, såsom dem hos Jordens menneskehed. Og kroppen indeholder ikke sjælen, sjælen skaber kroppen ud af dets billede, der vil passe til de specifikke erfaringer, som den har valgt at gøre i hver enkelt inkarneret livstid. Når sjælen skilles fra dens fysiske krop, bliver dens æteriske krop frigivet i samme øjeblik, og det er i den æteriske krop at sjælen fortager sin lynhurtige overgang fra Jorden til Nirvana, skiftet fra et fysisk liv til et liv i ånden, hvilket I kalder "døden".

21. Sjælen er kraften bag alt, der eksisterer på Jorden. Den er livskraften for alle sine dele, som den skaber med henblik på at gøre endnu større erfaringsdannelser. På alle stadier af udvikling, fra den mest minutiøse underinddeling af en rod-sjæl hele vejen til englerigerne, er hver sjæle-del en uafhængig skabning med intelligens, karakteristika, valg, mål og alle de andre livs-elementer, som gør hver enkelt person til et unikt væsen. For en sjæl er hver individuel livstid dens personage/personlighed. Summen af alle en sjæls personager/personligheder er dens samlede eller kumulative sjæl, hvor alle erfaringsdannelser fra alle personager/personligheder er tilgængelige for hver enkelt. Så når hver enkelt personage/personlighed forenes med dens kumulative sjæl, og bringer denne livstids erfaringsdannelser med sig, udvikler hver enkelt personage/personlighed sig ligesom den kumulative sjæl gør det. ....

22. Karma drejer sig ikke kun om muligheder for sjæle om at opnå balance, det er et symbiotisk forhold mellem sjælene og Jorden. Som mikrokosmos af Jorden, føjer menneskeheden til hendes balance, alt som de udvikler sig gennem deres egne karmiske læringer, og det giver Jorden mere lys hun kan udstråle til hendes beboere, og dermed give dem et skub i retning af at opnå balance. Karmiske lektioner kan præsenteres hvor som helst i dette univers. Selvom livstider i andre slags fysiske former og verdener er vigtige for at udvikle sig frem mod genforeningen med Gud, og siden hen med Skaberen, er Jorden normalt den skole, hvor man kan opleve alle de følelser, man har pådraget sig fra begyndelsen af det menneskelige liv på planeten. Når det er mestret, udvikler sjæle sig videre til andre former for liv på steder, hvor intelligens og åndelig bevidsthed befinder sig oven over de nuværende muligheder for det store flertal af jordens folk. ....

23. (Ithaca) Menneskeheden, som repræsenteres ved Adam og Eva, opstod ikke spontant på Jorden. Og ej hellere nedstammer mennesker fra aberne, som det er blevet teoretiseret af Darwin. Der har udelukkende været tale om en lighed i den fædrene fysiske form, med omtrentlig samme størrelser og den samme lodrette bevægelse. Alle de forskellige abe-familier på jeres planet stammer oprindeligt fra den samme abe-grundstamme. Menneskeheden har direkte udviklet sig til deres nuværende udseende langs den sideløbende udviklingslinje fra den menneskelige grundstamme, som i sin tid blev indført af deres udenjordiske forfædre. Hjernen og Gude-fragmentet med sjæls-tilknytning, som blev indført direkte og UDELUKKENDE ind i Homo Sapiens, er den afgørende forskel i de to udviklinglinjer. ....

24. De "tabte kontinenter" Atlantis og Lemurien er ikke blot fantasifulde historier. De er en del af Jordens civilisations begyndelser, og de fleste sjæle, der er inkarneret på Jorden i dag, har været en del af disse to befolkninger i løbet af deres mest turbulente tider.

25. (Matthew) Jorden er mere end bare en lille planet i et almindeligt solsystem i en mindre galakse blandt de milliarder, der findes i vort univers. Planeten var en af Guds foretrukne placeringer og var faktisk det paradis, der hedder Eden. Dens strålende aura og uberørte skønhed gjorde det til et udstillingsstykke i denne del af universet, hvor det var et vidnesbyrd om Guds kraft sam-skabende med Skaberen i kærligheds-lys energi. Planeten var dengang det modsatte af alt, hvad mørkets kræfter havde gjort for at plage universet, og erobringen af Jorden blev deres målsætning. ....

26. Hvaler forankrer lysenergi, der stråles til Jorden fra fjerne kilder, og deres holde-mønster af denne energi i havets dyb og udstrakthed befinder sig på en bølgelængde, der ligger ud over de mørke kræfters svingningsniveau. Nu kan I se, hvorfor det at præge menneskeheden til at eliminere hvalerne har været et mål og en af de vigtigste strategier for de mørke kræfter. For at imødegå denne negativt rettede energi, har nogle mennesker handlet ud af deres sjæles inspiration til modigt og standhaftigt arbejde for at redde hvalerne fra udryddelse. Det nuværende tilbagevenden i antallet af hvaler sker specifikt med henblik på at højne vibrationerne i disse år af Jordens opstigning ud af negativiteten, alt som lyset heler hendes planetariske krop og løfter hendes folks bevidsthedsniveau. ....

27. Dyre-energi inkarnerer ikke altid i et dyrs form, men det kan gøre det i gennem mange liv, for samtidig at lære at genkende dets værdi i Enheden af Alt. Skaberens lys-essens er kilden til al manifesterings-energi, og lige som menneskeliv er hellige og ukrænkelige sjæle-selv'er, således gælder det også for alle dyr. Hver dyre-sjæl kommer til Nirvana efter dets livstid på Jorden ender, og ligesom en menneskelig sjæl vælger det sin næste inkarnation baseret på dens tidligere levetids oplevelser. Alt som et dyr får større intelligens, der opnår det også at få kendskab til uadskilleligheden af alt liv og den direkte forbindelse af alle med Gud og Skaberen. ....

28. I deres udvikling kan nogle dyr have en menneskelig sjæle-kilde. Selv om de fleste ikke gør det, kan nogle i de højere dyre-ordner stamme fra en menneskelig sjæl, der ønsker at opleve som et dyr for at udfylde en niche i deres udviklingsvej, som et sådant liv ville gøre muligt. Hvis dette er tilfældet, vil valget almindeligvis være blandt de dyrearter, der for det meste behandles med barmhjertighed og omsorg snarere end dem, der bliver elendigt behandlet eller udelukkende bliver opdrættet for fødeproduktion, eller hvis liv er uberørt af mennesker.

29. Jeg vil give dig en analogi af, hvordan en sjæl kan rette en energistrøm for at påbegynde en dyre - eller menneske - livstid. Tænk på sjælen som en dam, hvori du kaster en sten og se, hvordan solens stråler på den krusede vandoverflade skaber utallige punkter af lys. Brydningen af lys og energien i krusningerne repræsenterer menneskets sjæls energi-strømme, der kan anvendes for at manifestere et hvilket som helst antal af dyre og menneskers livstider, uanset hvad sjælen vælger for at opnå balance. Alt dette foregår i kontinuumet/det samlede hele, hvor alle disse livstider finder sted samtidig.


September 16, 2001:

S: Matthew, jeg har lige hørt fra Kalama, at en repræsentant for de mennesker, der omkom i tårnene, fortalte hende, at de gav dig en besked. Hvis du har noget, så er jeg sikker på, at Jean og Michael vil sende det ud.

30. MATTHEW: Ja, mor, jeg har deres budskab, og jeg er blevet bedt om at tale på vegne af Rådet for Nirvana og alle andre sjæle i dette rige og hinsides. Vi græder. Vi kan se det større billede, men vi græder alligevel. Hvem ville ikke gøre det i disse pinefulde dage med chok og sorg? Vi opfordrer alle sjæle til at føle kærlighed, medfølelse og fred og holde disse følelser i jeres hjerte - i et kort øjeblik vil jeres elskede familie og venner, der netop er kommet hertil, tale om dette med deres egne ord.

31. Hver eneste af dem bliver passet og plejet meget kærligt, med nænsomhed og forståelse. Mange kan genkende disse vante omgivelser fra andre livstider i ånden og husker, at de vidste, det var ved at ske, og at de på sjæls-plan indvilligede i at deltage. Men de ved lige så godt, som vi ved det, at det ikke kan trøste de efterladte mennesker, som elsker dem.

32. De mørke sind, der står bag disse tilsyneladende uforklarlige kvaler, påstår, at krig vil være "retfærdighed for dem, der døde." Men krigen har til formål at skabe endnu større negativitet i et forsøg på at slukke og tilintetgøre alt lys på planeten. Gerningsmændene ønsker I skal føle frygt og had, og at I vil kræve "retfærdigheden sker fyldest", fordi de ved, at de kun ved at fortsætte deres cyklus af vold kan holde fast I deres negative favntag på dette kritiske tidspunkt, hvor sjæle må vælge mellem lyset og mørket. I må og skal vælge, og I skal vælge LYSET!

33. Det der skete, drejer sig ikke om, at det var en nation mod en anden nation. Det drejer sig ikke engang om, at en lille fraktion af menneskeheden er mod resten af menneskeheden. Roden til dette vanvid er en ondartet kraft og magt, som de fleste af jer endog ikke ved eksisterer, men dens hensigter er så ondskabsfulde, at selv moder Jord græder. Denne sandhed vil blive afsløret i tide, men vær sød lige nu kun at holde helbredende kærlighed i jeres hjerter for alt liv. Lad gude-selv'erne i hver enkelt af jer fastholde og bevare jeres lys, så jeres bevidste selv'er ikke forliger sig med mørket, der kun ønsker gengældelse, hævn, had og flere kold-hjertede drab.

34. Lad de tusinder af mennesker, der forlod Jorden i disse brændende øjeblikke, stå for noget andet, end hvad de mørke ønsker sig. Som en kollektiv stemme siger disse nylig afdøde sjæle:

"Lad ikke flere liv blive taget. Dette er tiden til at holde kærligheden højt over alt andet, for medfølelse og for at bringe healing til de efterladte og sårede og for at bringe healing til Jorden. Vid venligst, at de hjerter, som er forhærdede og ønsker at dræbe flere, som deres hyldest til os - det er dem, der af alle, har mest brug for lyset. Vi beder jer, fra hele dette rige i Himlen, at tale om kærlighed, om at åbne øjnene, for at I kan se klart, hvad det er, der sker på Jorden, og at hæve jer op over tragedien, som er blevet begået af et mørke, I ikke engang kan forestille jer, hvor hele jeres verden kan ofres. Vi kan se dette herfra. Vi har brug for, at I hjælper de myriader af lysarbejdere, ved at opløfte jeres hjerter og tillade lyset at komme ind, ved at trøste dem, der er friske i sorgen. I må høre vores bøn. Vi arbejder i lyset for at støtte jer, og vi er for evigt forbundne med jer i kærlighed".


[Uddrag fra bogen "Illuminations for a New Era"]

35. (Matthew) Jordens smerte komme frem i lyset, så den kan blive helet. Så længe den forbliver i mørket, der startede det, kan den aldrig blive helbredt. KÆRLIGHED er den eneste essens i universet, som kan helbrede smerte, om det er i en enkelt sjæl eller i et kraftfelt af en sådan styrke, at I ikke engang kan begynde at forestille jer det. Lys, den synlige og uadskillelig del af kærlighed, bliver tilført til selve Jorden og hendes kollektive livsformer for at gennemføre healingen. Selvom jeres verden kan synes håbløst ude af kontrol, er den det IKKE! Det er inden i hvert enkelt individ, at kontrollen ligger, hver sjæls ubegrænsede kapacitet for KÆRLIGHED. ....

36. Energien i frygt former en barriere mellem det frygtede objekt eller de frygtede omstændigheder og lysets energi. På grund af barrieren kan lyset i sjælene hos frygtsomme mennesker ikke nå deres bevidsthed for derved at forjage magten fra denne frygt over deres liv, og lyset, som bliver sendt til dem fra lysarbejdere, kan heller ikke trænge igennem. Denne barriere føles som en virkelig og ægte væg, som isolerer personen med denne fortærende frygt uden at efterlade nogen vej ud. Energiblokaden mod lyset intensiverer kraften fra, hvad det end er som frygtes, og således tiltrækker energien blot flere manifestationer mod sig selv af den slags, som bliver frygtet.

Frygt er meget smitsom, og på grund af dens forstørrelse i kraft, har dens energivimpler klæbrige kanter, som tiltrækker den from for energimæssige vekselvirkninger, der udelukker sund fornuft, sund dømmekraft og kloge beslutninger. Frygt er så lumsk, at den kan overbevise en person om, at den eneste vej til at undslippe er gennem portaler, der blot fører længere og længere ned i mørket. Frygt er en forløber for handlinger eller karaktertræk, der anses som forudindtagethed, tyranni, grådighed, grusomhed, fjendtlighed, bedrag, vanære og had, og selv de tilsyneladende sanseløse torturer og dødsfald af uskyldige bliver begået af psyker, som selv er blevet forskruede og forpinte af frygten.

Lyset, i hvilken kærlighed og universel viden og åndelig klarhed forbliver, kan ikke nå disse sjæle og gøre dem bevidste om, at deres åndelige kræfter er langt stærkere end noget de mørke kræfter kan finde på for at skræmme dem med. Intet er stærkere end lyset, hvilket er gaven til enhver sjæl fra kærligheden og kraften af Gud.

37. (Gud) Denne "forudsigelse", du spørger om, som om dommedag eller Armageddon befinder sig i jeres nære horisont - glem alt om dette! Det er IKKE tilfældet! Det er et koncept, udtænkt af nogle, så de kan skabe dette scenarium for sig selv, så længe de er i live på Jorden for at kunne gøre det, fordi det eksisterer udelukkende i området af deres egne ideer. Det er deres OVERBEVISNINGER, der kreerer denne skabelse! Så disse sjæle, som er opsat på at opleve et Armageddon, vil opleve det! Men for jer, der ikke forsætligt vil have den slags "fremtid," vil IKKE! ....

38. Du kan forblive i lyset og stige ind i de højere og højere dimensioner af nærhed, forståelse og bevidsthed. Der er ingen faste regler, der er så komplekse eller stramme, at du og alle andre ikke er i stand til at holde sig til dem. Alt, hvad der kræves, er at leve i lyset! Eller udtrykt meget simpelt: VÆR OMSORGSFULD OG VENLIG. ....

39. Jeg græder med hver sjæl, som lider på den ene eller den anden måde, og jeg glædes med hver sjæl, som føler glæde. Jeg er sjælen af alt det værste og af alt det bedste, så jeg kan ikke være uadskillelig fra det bedste og ikke samtidig uadskillelig fra det værste. Er jeg glad for det, jeg ser ske på Jorden? For dem, som er glade, ja, der er jeg også glad. For dem, som er bekymrede over at deres tyranniske magt bliver mindre, føler jeg ligeledes det. .... Der findes ingen helheder af separate dele, der findes kun sammenslutning/sammensmeltning. Sjælene er fredhellige i løbet af deres fysiske levetid og forbliver fredhellige i ånden, så de har indflydelse indeni "Guds krop", ligesom de påvirker spillet, der udspiller sig på Jorden. .... ØNSKER jeg, at alle mine dele måtte befinde sig i det lys, i hvilket jeg blev skabt? JA! Hvem ville ikke ønske, at den perfektion i Skaberen ville vende tilbage! Men jeg fremfører ikke fordømmelser eller straffe til nogen vaklende del af mig. Jeg er her for at svare på det, I kalder bønner fra de "gudelige", ligesom jeg er bundet af Skaberens love, som er sat op indenfor parametrene af mine magtbeføjelser, hvis det, der vælges, ikke befinder sig i lyset. ....

40. Nuvel, hvad kan jeg sige, som I vil anse for at være acceptabelt for alle, der beder til mig om at freden må komme snart, for at fred og retfærdighed og kærlighed må regere på Jorden? Jeg kan sige dette: Jeg hører jeres bønner - de er mine helt egne bønner! - og de vil blive besvaret, som vi, der begærer dette, ønsker!

41. Disse indeværende dage er det sidste kapitel med vold, had, sorg, ødelæggelse, tyranni og død, som I kender det på Jorden. Selv mens krigen raser, og døden tager fysiske kroppe og elskede sjæle bliver mødt velkommen i Nirvana, er den lovede nye æra ved at blive indledt. Kilder, de fleste af jer ikke kender til, hjælper jer og jeres planet med rigelig og dybtgående støtte - lyset, kærligheden og teknologien af mine børn fra civilisationer, som på det rigtige tidspunkt vil præsentere sig selv for jer.

42. Det er de lange, triste, mørke dage før det universelle broderskab kan tilkendegive deres tilstedeværelse blandt jer og være jeres hjælpere i at genskabe jeres planet. De mørkeste sjæle, som har deres frie vilje, og som jeg ikke kan kontrollere, begrænse eller røre ved med min kærlighed, fordi de nægter det, vil forlade Jorden, da deres energi ikke kan modstå den højere energi af lyset, som ankommer i jeres atmosfære i dette øjeblik.

43. Vid, at det væsen, I kalder Gud, eller andre lige så egnede navne, er "at tage parti" med godhed [engelsk: "Goodness"], den gudelighed I forbinder med kærlighed, barmhjertighed, medfølelse, retfærdighed og omsorg for hinanden. Jeg kan ikke gribe ind i eller omgå Skaberens love, der har tilladt vanhelligelse af denne godhed ved de mørke sjæles frie vilje, som ligeledes er en del af mig, men jeg kan tale min del for mine børn på Jorden og dens fredshellige rige Nirvana, hvis gudelighed stadig eksisterer: I kom ind i denne livstid for at opleve åndens udstråling, jeres planet genoprettet til hendes tidligere herlighed, og den vedvarende kærlighed af at Alle er Een. Og I VIL opleve dette på Jorden, som det er i Himlen! Vid, at således er det!


[Uddrag fra bogen "Voices of the Universe"]

44. (Hatonn) I længes inderlig efter at føle noget, der ikke kan findes i bøger eller diagrammer eller seminarer. Det er den private vej til jeres gudeselv I har brug for og længes efter, ikke at rejse i gennem mystiske bjerge og dale i årevis. Ikke desto mindre, hvis du hidtil har brugt år på denne rejse, så start straks med at forbinde dig direkte med Gud uden yderligere forsinkelse! .... Som børn kommer I ind i en livstid på Jorden med viden om denne direkte forbindelse til Gud, denne ubetingede intuitive viden, denne fuldstændige sansning og oplevelse af uadskillelighed. Barnet har ikke studeret, har ikke brugt timer i seminarer, og har ikke været i gennem sessioner, hvor de har lært at påkalde hjælp fra de opstegne mestre. Barnet ER simpelthen dette gudeselv! Kun ved at orientere sig væk fra denne gudsgivne sandhed, fører tidens gang denne adskillelse med sig. Sidenhen søger I så atter efter jeres indre forbindelse gennem de forskellige former for, "hvordan" nå det, der altid har været dit, altid har været DIG!

45. (Matthew) Det, som I opfatter som tilfældige hændelser, tilfældige møder, held eller uheld, isolerede begivenheder, og især det, I kalder "sammentræf", er rent faktisk energi, der befinder sig i bevægelse i perfekt definerede og afstemte retninger for at opnå specifikke resultater. .... Synkronicitet har ingen begyndelse og ingen afslutning - ligesom universet befinder den sig altid i bevægelse - og synkrone hændelser er ikke så indlysende, som blot at bevæge sig ud af en lige linje. .... Synkronicitet er den række af situationer, som er nødvendige for at manifestere det tilsigtede resultat for alle implicerede medspillere. Vær venlige ikke at føle jer stødte over min betegnelse "medspillere". Hvis I kunne være klar over, den dybtgående vigtighed jeres bevidste handlinger har for jeres sjæl, alt afhængig hvordan I reagerer på jeres varierende inspirationer, motivationer og intuitioner, og som alligevel er den simple grund til, at ALLE jeres hændelser "sker", ville I forstå, at Jorden er en scene for jer alle til at udspille de karmiske roller, I nu engang har valgt. Det "vigtige" er sjælens valgte mission, som bliver videregivet til jeres bevidsthed via disse små intuitive puf: Den "simple grund" til alle hændelser er, at I har manifesteret dem ved jeres fri vilje valg. .... I deltager selvfølgelig i synkrone hændelser, men I er ikke ansvarlige for at skabe omstændighederne eller at få kontakt til de mennesker, som vil danne forbindelsesleddene. Utallige kilder af energi kommer i spil for hver enkelt livstid, som derved arrangerer mulighederne for at forbinde leddene. Men som altid tages der hensyn til den fri vilje, således at der ved hver "åben dør" - eller hvert nyt bekendtskab eller hændelse - er mulighed for at enhver kan reagere, som han eller hun måtte ønske det.

46. (Lazarus) Vores elskede Terra har genvundet meget af sin tidligere styrke, med det indkommende lys, men vi tilføjer stadig vores energi sammen med hjælpen fra vores teknologi til at sikre hendes stabilitet. Ikke alle de omvæltninger, der er nødvendige for at befri hende for negativitet, er forbi endnu, og der er ingen grund til at mindske vores diligence i denne henseende, indtil hun er helt inde i fjerde tæthedsgrads vibrationer. Så vil vi alle råbe halleluja - vores arbejde vil være gjort færdig der! Og til den tid, vil I alle kende til jeres universelle brødre og søstre. .... Jeg håber oprigtigt, at når de første udenjordiske vil gøre deres tilstedeværelse kendt på Jorden, at folk vil være i stand til at tænke på os, at vi også har familier som jeres, som vi elsker lige så dyrebart, som I gør det.

47. MATTHEW: Og med denne gave af oplysning, vejledning og opmuntring i disse sidste dage af jeres nye århundredes første årti, vil vi nu efterlade jer udelukkende i denne besked-form, da vi er med jer hvert øjeblik og hvert enkelt trin af jeres rejse.

________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hjertelig tak for jeres mange gode ønsker til Bob og mig med glæde, sundhed og velvære for det nye år. Vi ønsker jer de samme velsignelser i jeres liv og fred i hele vores verden.]Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.