Home > > Matthew Ward — 19. august 2016

Matthew Ward — 19. august 2016

Det amerikanske præsidentvalg, scenarier; energi, vibrationer; frygt; ordets magt; lys, lysarbejdere; kilder til guddommelig hjælp

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Med de nominerede til USA’s præsidentembede mejslet i sten, eller sådan ser det ud, er det forståeligt, at I spørger, hvordan det skulle blive muligt for Bernie Sanders at blive landets næste præsident.

I vores sidste budskab opsummerede vi ikke de scenarier, som Jordens overvågere i Nirvana holder øje med, fordi vi ventede på at kunne fortælle jer om den eneste af betydning, den ene, der har opnået ustoppeligt momentum. Men ingen har endnu. Derfor vil vi nu fortælle jer om de forskellige muligheder, der påvirker Sanders og de to store partiers nominerede - energien omkring de andre kandidater er for svag til at kunne materialisere strømme med udviklingspotentiale.

Universets konstante balancegang sørger for måder at løse en blokering i et energifelt, og det er det, der sker her. Overvægten af energi, der er genereret omkring Sanders, er positiv, selv om han ikke er præsidentkandidat. Den energi, der er genereret omkring Donald Trump og Hillary Clinton, der er nominerede, er overvejende negativ. Den samlede energi, der vedrører præsidentvalget, som omfatter befolkningens tanker og følelser, skabte utallige strømme, og de farer omkring i den kollektive bevidsthed. For at bringe orden i det kaos, samledes energien omkring forskellige scenarier, der repræsenterer den samlede energi, der er lagt i, og hvert scenarie har potentialet til at fjerne blokeringen i energifeltet og gøre det muligt for energien omkring Sanders at flyde i den retning, som den var givet, mod præsidentposten.

Nu til scenarierne. Clintons private forhandlinger med andre nationer, mens hun var udenrigsminister eller hendes meddelagtighed i uregelmæssigheder i Det Demokratiske partis primærvalg kunne blive afsløret. Nogle af hendes edsvorne udtalelser under ed kunne bevises, som de usandheder de er. Kilderne og anvendelserne af Clinton Foundation midlerne eller hendes mangeårige tilhørsforhold til Illuminati kunne blive afsløret. Enhver af disse scenarier ville officielt diskvalificere hende som kandidat, og hendes sundhedsproblemer kunne diskvalificere hende fysisk. Hvis en af disse scenarier opnår uovervindelig dominans, vil Sanders erstatte Clinton på stemmesedlen og vinde valget. Eller hun kunne blive i kapløbet, så kunne borgere, der er utilfredse med hende og Trump, slutte sig til Sanders' støttere for at vælge ham, ved at skrive hans navn på stemmesedlen ved selve afstemningen. Og da denne energetiske situation stadig er uafklaret, kan andre muligheder opstå, der vil placere ham i Det Hvide Hus.

Enhver af disse afvigelser fra landets traditionelle procedurer på dette tidspunkt i processen ville ganske vist være usædvanlige. Men få ville kalde de politiske kampagner i 2016 for "business as usual", så Sanders' tilbagevenden til den præsidentielle arena sammen med den person, han ønsker som vicepræsident, vil måske ikke være så overraskende endda.

I sidste ende vil befolkningen forstå, at dette simpelthen var energi, der virkede - vibrationerne støttede Mr. Sanders personligt og også folkets valg. Dette vil også blive forstået i dets meget større sammenhæng: Det er altafgørende for den igangværende betydningsfulde forandring, da korruption og undertrykkelse viger for frihed og opløftelse af hele civilisationen.

Modstand er også en del af denne transformation, fordi frygten for forandring er uløseligt forbundet med tredje tæthedsgrads bevidsthed. Mørke sjæle er bange for at miste deres greb om de mange, der frygter de forhold, som de mørke har skabt eller kontrolleret – de manges frygtenergi er det, der holder de mørke kørende - men bestræbelser på at bevare status quo vil være forgæves. Alle intentioner og forhold på lave vibrationsmæssige niveauer vil fortsætte med at gå i opløsning, når vibrationerne bliver ved med at stige.

I er vant til at læse "kærlighed", "fred" og "enhed" i beskeder fra lyskilder. Har I lagt mærke til, hvor ofte disse ord bruges af nationale, kommunale og religiøse ledere, personer interviewet i nyhedsudsendelser og syngende skarer med plakater med ordene trykt med fed skrift? Som alt andet i eksistens er ord energi og talt eller skrevet udsender de vibrationer, der tiltrækker mere af det samme - den universelle lov om tiltrækning - og på alle jeres sprog har ordene kærlighed, fred og enhed de højeste vibrationer. Nu da disse ord bliver brugt hyppigt rundt omkring i verden, vækker deres stærke efterklang folkene.

"Jeg anser mig selv for en, der søger efter sandhed. Jeg ved ikke, om det er det samme som at være en "lysarbejder", men det lader til, at der er mere i det end at ønske at vide, hvad der er sandt, og hvad der ikke er. Mit spørgsmål er, hvad er en lysarbejder, og hvordan ved folk, om de er lysarbejdere?" At anse sig selv for en, der søger efter sandhed og at spørge om lysarbejdere viser, at du befinder dig på den samme vej som dem, du er bare ikke lige så langt på din rejse.

At skelne mellem hvilke oplysninger, der er sandfærdige eller ikke, er en vigtig del af oplysning, af selverkendelse; men langt vigtigere end at stole på eksterne kilder i søgen efter svar er at spørge indad, hvor al sandhed er kendt. Svarene, der er meddelelser fra sjælsniveau til bevidstheden, kommer som intuition, instinkt, samvittighed, inspiration og aspiration. Når I lytter til de svar, I får, måske som stærke fornemmelser eller billeder eller ord for jeres indre øje eller som en stemme i jeres sind, glider jeres liv let. Dette betyder, at jeres beslutninger og handlinger er afstemt med valg, I tog i jeres sjælskontrakt forud for jeres fødsel.

Vi tog lige et stort sidespring fra dit spørgsmål, så lad os vende tilbage til det. En enkel beskrivelse af lysarbejder er en person, der lever på gudelige måder - Gud sagde det endnu enklere: Vær venlig. Millioner af mennesker verden over, der ikke har hørt ordet lysarbejder, er ikke desto mindre lysarbejdere, idet de deler deres tid, evner, penge og andre ressourcer med dem i nød. Selvom vi siger lysarbejder, er det, disse personer og alle, der identificerer sig som sådan, faktisk gør, at tjene lyset ved at leve i lyset.

Lys, den samme energi som kærlighed, bare udtrykt på en anden måde, stråler ud ved handlinger af venlighed og egenskaber som ærlighed, medfølelse, taknemmelighed, tilgivelse, generøsitet; ved at være ikke-dømmende og åben for at overveje andres perspektiver og samtidig være tro mod sine egne principper og værdier. Udstrålende lys opløfter andre - dominoeffekten af et ægte smil, et trøstende knus eller et opmuntrende ord er umådelig - og det indre lys formidler en følelse af fred, optimisme og selvtillid, ikke med overmod, men ydmyghed. Når lysarbejdere står over for udfordringer, ved de, at deres indre styrke og målbevidste ånd vil bære dem igennem, da de fortsat hjælper samfundet med at rykke endnu tættere på Jordens Gyldne Tidsalders større herligheder, hvor alle folkeslag vil vide, at enhver form for liv på planeten er uadskilleligt forbundet med alle andre.

Vores forslag til alle nyankomne til spirituel information er at læse vejledningen, der for nylig blev tilbudt en herre, som identificerede sig selv som "en opvågnende sjæl". Mor, vær sød at tilføje datoen for denne meddelelse. [19. maj 2016] Tak.

"Det er blevet sagt mange gange af forskellige kanaler, at, når vi forlader dette liv, kommer vi til et meget bedre sted. At åndelige vejledere venter på os for at hjælpe og vejlede os. Så kan I forklare det for mig?" Sandelig, Nirvana er et langt bedre sted på utallige måder for mennesker, der levede i overensstemmelse med deres sjælskontrakter, men de behøver ikke åndelige vejledere der. Guider, jeres skytsengel og andre i englerigerne, sjæle med hvem I er knyttet til i kærlighed og medlemmer af andre civilisationer er Guds udsendinge, der, uset, hjælper jer under jeres levetid på Jorden. De, der venter på jeres ankomst til Nirvana, er personer, I kender og som I holder af.

Hver sjæl har en unik frekvens og øjeblikke før kroppens død sender den et specielt signal, der modtages af alle, med hvem denne sjæl har kærlighedsbånd. ”Velkomstkomitéen” kan være familie og venner fra et hvilket som helst liv, ikke kun dem fra jeres nyligt overståede liv, der gik over til en åndeverden før jer, selv hvis de er inkarneret igen på planeten eller en anden civilisation. Fordi I vil gå over fra en levetid på Jorden, vil I genforenes med jeres kære og jeres elskede kæledyr i Nirvana; dog kan genforeninger finde sted hvor som helst i dette univers, hvor energien svarer til sjælens vibrationer.

"Jeg har lige læst budskabet, hvor Matthew sagde, at sjælen forlader folks kroppe, når de går ind i Nirvana. Hvad betyder det? Hvor går sjælene hen?" Sjælen gøres fri - eller påvirkes ikke – af enhver skade på personens æteriske legeme eller psyke. De æteriske og fysiske kroppe er så nøje afstemt, at enhver sygdom eller skade, som den fysiske krop har, også påvirker det æteriske legeme, og følelsesmæssige traumer oplevet i levetiden bliver i psyken, og således går folk ind i Nirvana med disse tilstande. Under helingsprocessen, som er skræddersyet til at opfylde behovene hos hver enkelt person, kan sjælen gå, hvorhen den vil, samtidig er den sammen med personen - den ER personen!

Sjæle, Skaberens rene kærlighed-lys essens, er energi, der vibrerer på højere vibrationsmæssige niveauer end æteriske legemer og meget højere end tæthedsgraden af fysiske kroppe, så sjæle er altid "frigjorte" og kan være, hvor end de ønsker at være, simpelthen ved tanken om at være der. Det er derfor, at sjælen under personens søvn kan besøge dem, med hvem den har kærlighedsbånd, gøre lystjeneste i verdener, hvor denne form for hjælp er ønsket eller styrke sin åndelige og bevidste opmærksomhed gennem studier i avancerede civilisationer.

Elskede brødre og søstre, som aspekter af Skaberen, den alvidende, almægtige og evige JEG ER Enheden af Alt, har I altid haft ubegrænset potentiale til at manifestere, hvad som helst I ønsker. Den evne er uløseligt forbundet med sjælens væsen, og efterhånden som I fortsætter med at udvikle jer, vil I være i stand til at skabe, hvad I nu tænker på som mirakler.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |