Home > > Matthew Ward — 19. oktober 2015

Matthew Ward — 19. oktober 2015

Virkninger af acceleration; angreb på hospital; Illuminati i USA; samarbejde mod Illuminati; "de sidste tider"; grunde til bekymring, frygt ikke; personlig opstigning; at spørge indad; Jesus; sjæls oprindelse, forhold til kumulativ sjæl

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Jorden kredser i astrale planer, hvor vibrationer påvirker jeres samfund i et stadigt hurtigere tempo. Efterhånden som lineær tid når det "kritiske øjeblik" [engelsk: ”linear time is crunching op”], skubbes alt i jeres verden hurtigere mod afhjælpning, løsning eller det endelige øjeblik, og tredje tæthedsgrads karmiske erfaringer bevæger sig hurtigere mod færdiggørelse.

Accelerationen gør, at Illuminati griber til irrationelle desperate handlinger for at klamre sig til resterne af deres kontrol i New York og Washington, DC. Ofte bliver der peget fingre ad USA for deres selvhævdende indblanding i andre landes anliggender og med rette - alle væsentlige føderale handlinger har fra dag ét været personer i Illuminatis Rockefeller fraktion i nationens regering og militære styrkers værk, alt skete uden borgernes vidende, der fejlagtigt troede deres stemme og stemmer talte.

Lad os fortælle jer, hvad udviklede civilisationer længe har observeret i jeres verden. Folk fra lande med korrupte regeringer vidste, at de var fanger i deres politiske systemer. Til sammenligning har blot nogle få amerikanske borgere kun for nylig indset, at de er blevet narret til at tro, de boede i "landet med de frie"[engelsk: “the land of the free”], og hvad de har fået at vide generation efter generation: Vi må bekæmpe vores fjender, der ønsker at ødelægge vore friheder og demokratiske levevis.

Således, mens jeres verden vakler pga. luftangreb på Læger uden Grænsers hospital i Kunduz, Afghanistan, en tragedie, der stammer fra Illuminati vanvid, falder skylden på USA pga. den fejlagtige antagelse, at landets øverstbefalende godkendte det samvittighedsløse angreb. Faktum er, at bag kulisserne har præsident Obama og andre i indflydelsesrige positioner - primært personer i USA og i Kina; Israelere, der kender Netanyahus mørke intentioner om at anstifte Tredje Verdenskrig; Ruslands præsident Vladimir Putin; Prins William, hertugen af Cambridge; og Pave Frans - samarbejdet for at udrydde alle de vidtrækkende fangarme i Illuminatis Rockefeller og Rothschild fraktioner.

Angrebet på hospitalet; eksplosioner ved et fredsmøde i Ankara, Tyrkiet; sammenstød mellem israelere og palæstinensere; situationen i Syrien; og skyderier i USA har givet nogle grund til at se dødelig vold og andre globalt udbredte vilkår som "uløselige problemer". Kære alle, ingen af ??de grunde til bekymring, som også omfatter virkninger af klimaændringer, mangel på rent vand, skovrydning, næsten udryddelse af nogle dyr, faldende bestand af bier, udbredt overvågning, uretfærdige juridiske og retlige systemer, tvungne vaccinationer, massiv forarmelse og hæmningsløs forurening så vel som krigsmentalitet, fanatisme, grådighed og uvidenhed om sandheder, er uløselige!

Alt, hvad der sker i jeres verden, skyldes Jordens opstigning ind i stadig lysere energiplaner, hvor negativt baseret aktivitet hurtigere og mere eftertrykkeligt følger sin energetiske kurs. Men i nogle kredse bliver det anset som bevis for, at "de sidste tider" er lige op over. Vi ved godt, at det ikke er jeres tro, men vi tror, ??I vil blive glade for at høre, hvad Gud fortalte min mor om det begreb for flere år siden:

"De sjæle, som er opsatte på at opleve Armageddon, vil opleve det! Men for jer, der ikke er opsatte på at opleve sådan en "fremtid", I VIL IKKE! I kan blive i lyset og stige ind i højere og højere dimensioner af nærhed, forståelse, bevidsthed. Der er ingen strikse regler, der er så komplekse eller stramme, at I og alle andre ikke er i stand til at overholde dem. Alt, hvad der kræves, er at leve i lyset! Eller enklest udtrykt: VÆR VENLIG". [Engelsk: ”BE KIND”]

Og jeres verden er med tak til lyset - den samme energi som kærlighed og den mest kraftfulde kraft i kosmos - fyldt med venlighed og gudelige handlinger, efterhånden som flere og flere mennesker "ser lyset". Hils med glæde denne udfoldelse af bevidsthed, der dagsbevidst forbinder sig med sjælsniveau viden – det er dette, og ikke legemer, der stiger op i himlen, der er personlig opstigning – at slippe af med alle tredje tæthedsgrads negative egenskaber og skadelig adfærd over for sig selv og andre.

Hvad angår andre førnævnte grunde til bekymring, vil vi først sige, vær ikke bange for noget! Vi kan ikke sige det for ofte, at frygtenergien genoplader dem med mørke tendenser, og den universelle lov om tiltrækning er konstant aktiv!

Så nu tager vi fat på disse emner. Klimaændringernes barske virkninger vil lette, når Jorden kommer tættere på at opnå hendes verdensomspændende moderate klima, som hun havde engang i tidligere tider. Hvis det bliver nødvendigt, vil beboere i øsamfund på niveau med havet blive flyttet i god tid for at afværge farer. Løbende bistand fra jeres universelle familie inkluderer neutralisering eller lindring af skadelige virkninger af giftige elementer i vacciner og alle kilder til forurening; og i tilknytning til jeres egne teknologier, der kommer frem fra Illuminatis undertrykkelse, vil jeres familie indføre avancerede teknologier, der kan afhjælpe miljøskader så hurtigt, at I vil blive forbløffet. Bier vil vende tilbage og endelig vil dyrelivet gå tilbage til et bæredygtigt antal bortset fra de få arter i arktiske egne, som ikke vil tilpasse sig disse områders stigende temperaturer. Fredelig, pålidelig adfærd i jeres samfund vil gøre en ende på behovet for overvågning; alle uretfærdige eller krænkende nationale love, retssystemer, bestemmelser og kulturelle traditioner vil gradvist forsvinde; og efterhånden som jeres verdens ressourcer deles retfærdigt, vil fattigdom blive udryddet.

Det er Gaias ønske og hensigt, at hendes planetariske krop bliver gendannet til hendes oprindelige sundhed og skønhed, og at Jordens menneskehed blomstrer i overflod og lever i harmoni med hinanden og alt i Naturen. Og således skal det være! Planetarisk opstigning - verdens transformationsproces, som I tog til Jorden for at hjælpe med - er sikret! Personlig opstigning er et valg, som hver enkelt person tager, og en del af at opnå åndelig og bevidst oplysning er at kende den sjæl, I er. Vi har hilst alle jeres relevante spørgsmål velkomne, og nu skal vi besvare dem, som der ikke har været plads til i tidligere meddelelser.

”Hvordan ’går’ jeg ’indad’ for at stille et spørgsmål, og hvordan vil jeg vide, om svaret kommer fra sjælsniveau eller mine bevidste tanker?” Et sted, hvor du kan være alene og føle velvære, visualiser da dig selv midt i gyldent hvidt lys, tænk eller sig højt, hvad du vil vide, lad så dit sind blive stille og VÆR simpelthen. Det kan være, du ønsker at se, om meditativ musik er afslappende eller forstyrrende, og det kunne være nyttigt først at stille et spørgsmål, der kan besvares med "ja" eller "nej". Svaret kan komme med det samme eller efter et øjeblik, og når det kommer, kan det være et ord, en vending eller en sætning, som kan være hørbar eller fremstå som en trykt tegn eller bevæge sig som en telegrafstrimmel; eller et eller flere mentale billeder; eller en fornemmelse, der klart viser et "ja" eller "nej".

Hvis det, du ser, hører eller stærkt føler, svarer til, hvad du havde tænkt eller håbet på, inden du "gik indad", betyder det ikke, at svaret er din egen tanke; det kunne være en bekræftelse på, at din bevidste tanke og sjælsviden udtrykt som intuition er tæt forbundne. Og bliv ikke modløs, hvis der ikke sker noget ved første forsøg eller selv efter et par gange - som med enhver anden værdifuld bestræbelse, fører øvelse til bedre og bedre resultater.

"Var det personen Jesus eller hans sjæl, der vidste, hvordan man kan gå på vandet og forvandle et par fisk og nogle brød til mad nok til skarerne, eller var det historier, der blev fundet på for at underbygge påstanden om, at han er "Guds enbårne søn"? Jesus og hans sjæl var et og samme væsen, lige som ethvert andet sjæle-selv er. Han vidste, at alle har den medfødte evne til at manifestere, hvad personen ønsker og kan visualisere. Det er derfor, hans lære omfattede, at uanset hvad han kunne gøre, kunne alle andre også. Han vandrede en smule over vandoverfladen ved én lejlighed, hvor der var behov for at gøre det, og én gang var der et behov for at forvandle en lille mængde mad til mad nok til en sulten menneskemængde. Jeg noterede begge disse episoder i min dagbog.

En samtale med min mor kort efter vi begyndte at kommunikere i 1994, da jeg stadig levede i Nirvana, besvarer en række forespørgsler om sjælens oprindelse og dets forhold til den kumulative sjæl og jeg har bedt hende om at kopiere de afsnit.

Sjælen er selve essensen af ??livet, som da den først skilte sig fra Skaberen. Det er en uforgængelig levende entitet af lysenergi, som kan have et fysisk legeme, æterisk legeme eller astralt legeme eller den kan eksistere alene som fri ånd. Vores sjæle, der manifesteres af Gud gennem hans samskabende kraft med Skaberen, er udtryk for Guds kærlighed og lys og indeholder i mikrokosmos enhver essens af ??Gud. I hvilken som helst af ??dens former er sjælen et ukrænkeligt uafhængigt væsen, samtidig med at den eksisterer uadskilleligt fra Gud og Skaberen og alle andre sjæle.

Sjælen er kraften bag alt, der eksisterer på Jorden. Den er livskraften af alle sine dele, som den skaber for stadig større oplevelser. På alle niveauer i udviklingen er hver sjæledel et uafhængigt selv med intelligens, kendetegn, valg, mål og alle de andre livselementer, der gør hver person til et unikt væsen.

Hver eneste af sjælens livstider er dens personlighed. Summen af ??en sjæls personligheder er denkumulative sjæl og al viden, som hver personlighed opnår, er ligeledes tilgængelig for alle andre. Således udvikler hver enkelt personlighed sig, ligesom den kumulative sjæl gør det, efterhånden som hver enkelt smelter sammen med den kumulative sjæl og bringer visdommen fra levetidens erfaringer med sig. Jeg tror, ??den enkleste forklaring på den kumulative sjæl er følgende: Den er sammensat af alle dens enkeltdele og starter med den allerførste deling fra sig selv til en selvstændig levetid med mangfoldige muligheder for at opleve.

Hvor bor kumulative sjæle?

De har ingen specifik bopæl, fordi en kumulativ sjæl ikke er en individuel entitet, men snarere den udelelige sum af alle sine personligheder, uanset hvor de lever. Og den vokser, efterhånden som hver personlighed tilføjer sine livstids erfaringer til den stadigt skiftende sammensatte sjæl. Faktisk er en bedre beskrivelse af en kumulativ sjæl, end den jeg først gav dig, at den er et kraftfelt, hvor hele dens essens stammer fra alle dens aspekter, uanset hvor de befinder sig i hele universet.

Kender du personligt de andre personligheder i din kumulative sjæl, eller har du kun adgang til deres viden?

Jeg kender dem, der befinder sig i dette rige, og nogle af os er blevet venner. Nogle tilbringer en levetid på Jorden, og jeg ved udmærket godt, hvem de er! Nogle har bevæget sig så langt mod lyset, at vores energitætheder er uforenelige, så et møde er ikke muligt, og andre har trukket sig langt væk fra lyset ind i lavere tætheder, og jeg er helt sikkert ikke interesseret i at tage derhen! Nogle har valgt livstider uden for denne galakse, hvor jeg ikke rejser ofte, så jeg kender dem næsten ikke.

Hver enkelt har sin egen sjælsvækst at gennemføre, Mor. Hvor end de andre personligheder oplever for deres individuelle vækst, er vi altid inden for den familiære forbindelse af vores kumulative sjæl. Men det er ikke nødvendigt, at vi mødes eller deler levetids interesser eller kender alle detaljerne i hinandens liv. Hvad vi deler, er den essentielle viden om vores kollektive bevidsthed, ellers ville alle de individuelle sjæles erfaringer være spildt.

Den kumulative sjæl kan kun gå videre mod lyset fra sin placering, når dens personligheder avancerer. Derfor har hver enkelt ikke kun fordel af den kumulative sjæls sammensatte viden, men den får hele tiden opmuntring på sjælsniveau til at mestre sine valgte lektioner, så den kumulative sjæl kan udvikle sig. Men det er ikke selvisk - med én sjæls avancement har alle dens personligheder også mulighed for at udvikle sig. Men afhængigt af enhvers fri vilje valg, kan personligheden enten vokse mod lyset eller gå så langt tilbage, at den bliver indfanget i lav energi.

Hvis en personlighed bliver fanget, hvordan påvirker det den kumulative sjæls energi?

Livstidsenergiregistreringen, der henviser en personlighed til den lave energi placering, påvirker ikke dens kumulative sjæl, fordi den personligheds unikke energi strøm banede sin egen vej udelukkende ved sine fri vilje valg. Den kumulative sjæl kan opmuntre sine personligheder, men den kan aldrig blande sig i deres frie vilje. Men af ??kærlighed til alle sine personligheder kan den kumulative sjæl anmode guddommelig nåde om at hjælpe enhver, der bliver fanget i lav energi.

Er de enkelte sjæle altid bevidste om alt, hvad deres kumulative sjæl ved?

Lad mig sammenligne det med din hukommelse, Mor. Intet, du har lært eller oplevet er nogensinde tabt i dit hukommelsessystem, men du kan ikke huske alt på samme tid – det ville være overvældende! Desuden var mange af dine oplevelser så trivielle, at de var irrelevante for efterfølgende hændelser og vendte aldrig tilbage til dit bevidste sind, dog ligger alle i din hukommelsesbank. Det er det samme med personligheder i den kumulative sjæl, når de oplever deres respektive levetider.

Det giver mening, Matthew, med alle delene af din kumulative sjæl, jeg vil bare gerne være helt sikker på, at du er kun min Matthew og ingen andre!

Åh, mor, så absolut, jeg er Matthew og ingen andre! Hver personlighed er sin egen sjæl og ingen andre! Den kumulative sjæl er syntesen af ??alle sine selvstændigt fungerende sjæle-selv.

Men det lyder som om, enhver sjæl, der deler sig, bliver en kumulativ sjæl, så du kunne gøre det samme og blive en også.

Mor, jeg indser, at i min iver efter at besvare dine spørgsmål resulterer mine anstrengelser i forvirring snarere end afklaring. De udtryk, jeg har givet dig for de forskellige aspekter af sjælsudtryk - kumulativ sjæl, personligheder, sjælsfragmenter eller gnister og lignende - er kun beregnet til at vise sjælens lange rejse, mens den gennem flere livstider stræber efter at vende tilbage til sin begyndelse i Skaberens perfekte kærlighed og lys.

I dette rige behøver vi ikke at skelne mellem udtryk, da sjælens energiregistrering i universet er bevis på dens evolutionære placering. Da hver sjæl er sit eget ukrænkelige selv uanset dens placering eller antallet af dens afkom, tænker vi ganske enkelt på hver enkelt som "sjæl". Og det er sådan vi taler om hver enkelt til dig, medmindre vi forsøger at forklare sjælsvækst stadierne gennem dens uafhængigt fungerende aspekter eller alle sjæles uløselige og evige forbindelse med Gud og alle andre sjæle i universet.

Tak, Mor, og ja, jeg kan se, at endnu en gang må resterende spørgsmål om sjælen vente til næste besked. Vi håber, at vores svar indtil nu har været overbevisende: I er grænseløst kraftfulde, ubetinget elskede guddommelige væsener i den evige Enhed af ??Alt.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |