Home > > Matthew Ward — 20. november 2015

Matthew Ward — 20. november 2015

Nedskydning af russisk fly; angrebet i Paris; Illuminati/regering; terrorismens rødder; energi momentum, forandringer undervejs; sjæle hjælper sjæle; tvillingesjæle; fleksibilitet i sjælskontrakter; tab af hukommelse; “fortabte” sjæles’ efterkommere

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Mens nogle inden for Illuminatis rækker bliver anholdt eller fjernet fra indflydelsesrige stillinger og andre forlader den synkende skude, gør strammerne sej modstand, hvor de stadig har en vis indflydelse. Mest bemærkelsesværdigt er, hvad deres internationale narkohandel finansierer - CIAs og Mossads "black ops" aktiviteter, som inkluderer nedskydningen af det russiske fly og ISIS, kilden til den seneste massakre i Paris.

Fordi den brede offentlighed end ikke er klar over, at Illuminati eksisterer, er der ingen forståelse for, at de handler uafhængigt af deres landes regeringer mht. planlægning og udførelse af voldshandlinger. Således rettes pegefingeren mod USA, hjemsted for CIA, eller Israel, der tænkes på som zionismens hjemland. Sandheden er, at en uformel fraktion af CIA adlyder Illuminatis ordrer; og den zionistiske bevægelse er Illuminatis militante og spionage operation, der aldrig har tjent israelernes bedste interesser eller det jødiske folks interesser andre steder. Med tiden vil disse sondringer blive almindeligt kendt og det er sandelig vigtigt; men det kan ikke lindre sorgen over at miste sine kære eller andre livsændrende traumer i nogen af ??de tragedier begået af Illuminati.

Angrebet på Paris tjente deres formål ved at forårsage død, sorg og til at begynde med kaos og frygt, men handlingen blev affødt af en voksende desperation over hurtigt aftagende kontrol og faldende antal håndlangere, og desperate personer handler uden at tænke rationelt over konsekvenserne. De havde til formål at lægge og holde verden i et frygtgreb - de lever af frygtenergien; i stedet samlede de verden i de høje vibrationer af medfølelse og vilje til at stå stærkt mod terrorisme.

Militær magt er blevet opildnet, politiet forfølger anstiftere og mistænkte og eftersøgningen efter potentielle terrorister strækker sig over landegrænser, men at finde og bekæmpe terrorgrupper uanset hvor de er, vil ikke stoppe dem. Det kan kun gøres ved at udrydde terrorismens rødder. Det had, der ligger til grund for terrorisme - og har ført til millioner af flygtninge – har rod i en eller flere forhold, der kan knyttes til Illuminatis aktiviteter eller lære: selvisk udenlandsk indblanding, forræderi, økonomisk udnyttelse, bigotteri. Hver generation indgyder i den næste, at alle, der genererer sådanne omstændigheder, skal fjernes, og ingen indser, at de alle blot er marionetter i et djævelsk spil forfattet af manipulerende personer, der hurtigt er ved at tabe terræn. Efterhånden som vibrationshastigheder bliver ved med at stige, vil sind og hjerter på begge sider af denne hjerteskærende kløft i jeres samfund åbne sig, således at empati, gensidig respekt og venlighed kan erstatte had, fordomme, hævn og frygt for forskelle.

Momentum i Jordens energipotentiale har bevæget sig stadigt stærkere mod de sidste tider for mørke ledere, da modstanden mod dem er vokset mere og mere formidabelt og udbredt. Sammen med intensiveringen af lys på planeten, sikrer den ekspanderende styrke i ??parters samarbejde for at udrydde alle Illuminatis ondsindede fangarme, at deres verdensomspændende netværk er på vej hen imod en permanent afvikling.

Så kan samfundet udvikle sig for fuld kraft for at fortsætte, hvad der svarer til en global redning, efter at en vældig storm har hvirvlet rundt i verden. De første skridt blev taget, da nogle af planlæggerne af Jordens Gyldne Tidsalder mødtes med nogle af jeres klogeste personer for at bestemme de bedste måder at holde Illuminati ansvarlig for deres forbrydelser mod menneskeheden; genvinde deres enorme formuer, som blev ulovligt og umoralsk tjent og retfærdigt distribuere disse midler samt frigive teknologier, de længe har tilbageholdt; gøre en ende på forurening og afhjælpe miljøskader; og afsløre og stoppe de forskellige former for tankekontrol. Sammen med disse bestræbelser, der er i gang, vil sandheder komme frem om tilstedeværelsen og hjælpen fra andre civilisationer, de love, der styrer livet i dette univers og den indbyrdes forbundne bevidsthed af alt i eksistensen. Energistrømme på disse områder og alle andre, hvor der er behov for forandring og oplysning, vokser sig stærkt for at drive Jorden frem mod hendes skæbne: Genoprettelse af hendes oprindelige sundhed og skønhed, og at hendes menneskehed lever fredeligt, med samarbejde og i harmoni med alt i Naturen.

Elskede familie, vi forstår jeres utålmodighed efter, at den skæbne når frem til at bære frugt. I husker ikke, at i sammenligning med andre civilisationer sker ??Jordens folks overgang fra årtusinders mørke fangenskab til frihedens lys næsten i løbet af et øjeblik. Hvor vi ønsker, I kunne se jeres verden fra vores udsigtspunkt! Ikke alene ville I forundres over hastigheden og omfanget af resultater, men I ville også se, hvor storslået jeres lys bidrager til jeres samfunds fremskridt og opløftning.

Nu vil vi fortsætte med at besvare jeres indsigtsfulde spørgsmål om sjælen. "Da sjæle blev udåndet/født/skabt af Skaberen, skete det hele på én gang eller har det fundet sted spredt over tid, og sker det måske stadig?"Enhver sjæls"ingrediens", som er ren kærlighed-lys energi, kom i eksistens med Skaberens første udtryk af sig selv i det, I kalder "big bang". "Fødslen" af det uafhængige, ukrænkelige, evige sjæle-selv, som begyndte efter den betydningsfulde begivenhed, hvor deres "ingrediens" blev skabt, er sket lige siden dengang i jeres begreb om lineær tid og så vidt vi ved, vil fortsætte, indtil hver eneste sjæl i kosmos husker og vender tilbage til sin Begyndelse i Skaberen.

"Har jeg ret i at mene, at Skaberen gav liv til os i grupper på omkring 60 sjæle, hvoraf omkring 30 bliver vores familiesjælsgruppe? Vi bevæger os for det meste gennem vores valgte inkarnationer og spiller forskellige aftalte roller inden for disse grupper, men deler lejlighedsvist kontrakter med sjæle fra andre sjælsgrupper efter behov?" Der er ingen fast regel omkring antallet af sjæle i nogen gruppe eller klynge; men sjæle fra én gruppe kan sandelig dele kontrakter med dem i en anden gruppe, når behovet opstår. Men i denne æra, hvor hele universet er i accelerations mode og utallige sjæle drager fordel af den unikke mulighed for at vælge koncentrerede karmiske lektioner, så de kan gennemføre dem i én livstid snarere end flere eller endog mange livstider i en tredje tæthedsgrads verden, er en anden form for samarbejde meget mere udbredt. Ud over at opleve deres egne valgte lektioner, hjælper mange sjæle andre med deres lektioner. Hidtil var det som regel inden for den kumulative sjælsgruppe - der kan tælle tusinder - men nu deler stærke sjæle svagere sjæles karmiske byrder i en hvilken som helst gruppe hvor som helst i universet. Formålet med denne ekstraordinære assistance, der illustrerer ubetinget kærlighed, er at styrke svage led inden for Enheden af ??Alt.

"Er hver enkelt sjæl opdelt i tvillingesjæle?" Det er ikke sådan, at sjæle "deler sig" og tvillingesjæle, eller tvillingeflammer, er sjældne. De er de to første samtidigt skabte personligheder i en rodsjæls lange slægt, og fordi de er skænket identiske kvaliteter, er deres følelser for hinanden de mest intense, nogen sjæl kan føle for en anden. Tvillingesjæle i en fysisk civilisation er uimodståeligt tiltrukket af hinanden og mens det seksuelle aspekt er stærkt, er det deres dybe følelse af behovet for at være sammen, der overvælder alle andre overvejelser; ofte fører denne stærke følelsesmæssige tilknytning til alvorlige uoverensstemmelser og sjælenes veje deles. I en åndeverden er tvillingerne ligeligt tiltrukket af hinanden, men uden fysikalitetens "kvælende" kærlighed; og ligegyldigt hvor langt fra hinanden de to kan være i universet, muliggør deres bånd glad telepatisk kommunikation og sublime følelser omkring en fælles begyndelse i ren kærlighed.

"Det lyder som om, ‘fleksibilitet i sjælskontrakter‘ betyder, at selv hvis folk ikke følger deres kontrakter, udvikler de sig alligevel. Hvordan er det fair over for folk, der lever i overensstemmelse med deres kontrakter?" Fleksibilitet vedrører ikke bevidste beslutninger, der strider mod kontraktens bestemmelser, men de måder, hvorpå bestemmelserne kan opleves. Lad os sige, for eksempel, at valget er pludselig at forlade dette liv i en alder af 25 i en trafikulykke. Kort tid før alderen nås, står personen på ski og bliver dybt begravet i sne, da en lavine brøler ned ad bjerget; eller et par uger efter fejringen af 25 års fødselsdagen er personen på vandretur i skoven og bliver dødeligt såret af en jægers vildfarne kugle. Begge ??disse muligheder ville tjene det samme formål som det kontraktlige valg. Det er ganske vist et dramatisk eksempel, men fleksibilitet gælder for en hvilken som helst bestemmelse - måske et job, bopælssted, finansielle investeringer eller en særlig begivenhed – der giver mulighed for de samme karmiske lektioner og det samme vækstpotentiale for alle sjæle i før-fødsels aftalen.

"Matthew sagde, ”en persons æteriske legemes og livstids erindringer følger med til Nirvana.” Hvad sker der med mennesker med demens, der har mistet deres hukommelse?" Demens skaber lag af glemsomhed omkring en persons hukommelsesbank, lageret af alle minderne fra hele livstiden. Efter personlig heling i Nirvana, hvor lagene forsigtigt fjernes, bliver hele hukommelsen genetableret, herunder perioderne, hvor hukommelsen var "mistet".

"Når en sjæl i den lille klodedel af Nirvana accepterer lyset, er det, hvad kristne kalder frelse?" Nej, i det mindste ikke bevidst. Kristen lære om frelse er beslægtet med en person, der får Guds tilgivelse ved at angre for at have levet ondt ifølge religiøse begreber om synd og Dommedag. En sjæl, der absorberer nok lys til at legemliggøres og begynde evolutionen på ny i overensstemmelse med de universelle love, som folk gennemsyret af religiøse dogmer, sandsynligvis ikke kender eksistensen af.

"Jeg kender et barn, der passer til, hvad jeg har hørt om sjæle, der er ‘født onde‘. Hvorfor ville en sjæl vælge det?" Der er ikke sådan noget som en sjæl, der er "født ond" – enhver sjæls sammensætning er ren kærlighed-lys energi. Vi kender ikke det barns situation, men vi kan nævne muligheder, der kunne gælde for ethvert barn, der måske opfattes som "kronisk uopdragent". Familiens før-fødsels aftale kan omfatte barnets adfærd som muligheder for forældrene til at lære tålmodighed og andre forældrekompetencer, såsom at acceptere barnets begrænsede evner, pleje hans eller hendes evner og interesser og retfærdig behandling af søskende. Ubehag på grund af en ikke diagnosticeret fysisk tilstand kunne ligge til grund for et barns oprørskhed; det samme kunne bivirkninger fra kemikalier i mad, vand eller medicin og toksicitet i vacciner kan have foranlediget symptomer, der ligner autisme. Hvis der er vedvarende spændinger i hjemmet, kunne et barn reagere på de lave vibrationer, der sendes ud i sådan en atmosfære. En diskarneret entitet, der ikke er klar over, at dens fysiske liv er sluttet, kunne have knyttet sig til et barn i en periode med alvorlig fysisk, psykisk eller følelsesmæssig stress; hvis det er tilfældet, kan en erfaren energiarbejder hjælpe entiteten til at forstå dens status og hjælpe det til at gå videre til en åndeverden.

Hvis der ikke er kæledyr i hjemmet, så lad os give jer dette forslag: Lad barnet vælge et kæledyr og diskuter på alderssvarende niveau barnets ansvar omkring plejen af det. Det er uhyre opmuntrende, at mange i jeres verden, herunder inden for den etablerede lægeverden, ser de betydelige fordele ved en tæt menneske-dyr relation for folk i alle aldre - det er et vigtigt skridt i et samfunds udvikling.

"Hvis sjæle, som er dødfødte eller dør som spædbørn, valgte det i deres kontrakter, kan de huske at have gjort det eller noget som helst om andre liv?" I tilfælde af dødfødte spædbørn forlader sjæle kroppen med fuldstændig viden om, at det er i overensstemmelse med familiens før-fødsels aftaler, der er designet til alle deltageres erfaringsbehov. Når babyer, der dør i barndommen, bliver ældre i Nirvana - og der bliver de ældre meget hurtigere end jeres kalenderår går - husker de deres valg og formål, at give vækstmuligheder for andre sjæle i før-fødsels aftalerne. Og som alle andre i åndelige verdener bliver de bevidst bevidste om sjælsniveau viden hvad angår det, der blev husket eller oplevet i alle andre livstider. `

Vores budskab om fortabte sjæle fremkaldte følgende spørgsmål. "Er en fortabt sjæl stadig en uadskillelig del af Gud?" Det er den, så længe den bliver i den laveste del af en åndeverden i dette univers. Hvis det af Skaberen skønnes at være en permanent lysafvisende sjæl eller "fortabt" - og kun Skaberen kan beslutte det – reabsorberes sjælens energi i Skaberens kosmiske essens, hvor den havde sin Begyndelse.

"Ved en fortabt rodsjæls efterkommere, hvad der skete med dem?" Nej. I det øjeblik deres livskraft trækkes tilbage, mister de evnen til overhovedet at vide noget som helst. Men da deres energi og rodsjælens energi er blevet reabsorberet af Skaberen, er deres energi i den kosmiske bevidsthed og derfor i dette univers’ massebevidsthed; og når efterkommerne igen udgår fra Skaberens essens og genvinder deres hukommelsesfelter, er viden om, hvad der skete med dem, tilgængelig.

"Når folk i fortabte rodsjæles afstamning bliver "frelst", hvor vil de starte forfra? Hvordan vil de forklare andre, hvad der skete med dem?" De behøver ikke at forklare noget som helst til nogen som helst. Da deres liv sluttede brat, antog familie og venner, der tror på et liv efter livet, at det er, hvor disse sjæle er. Og det vil de være - de vil genvinde bevidst bevidsthed og alle minderne i deres civilisations ånderige.

Selvfølgelig vil vi med glæde besvare andre spørgsmål, I måtte have om sjælen og vi håber, at oplysningerne i denne og tidligere meddelelser har vist den uendelige betydning af hver eneste sjæl og uadskilleligheden af ??alle i Enheden af ??Alt.

Kære brødre og søstre, mens I fortsætter jeres rejse på Jorden, så vid, at lysvæsener i hele dette univers ærer jeres standhaftighed i lyset og omfavner jer med ubetinget kærlighed.


______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |