Home > Dansk > Matthew Ward - November 19, 2009

November 19, 2009

Forventningsfuld energi; TV-program om offentliggørelsen af udenjordiskes tilstedeværelse; TV-serien "V" og filmen "2012" samt andre skræmmetaktikker; sygdommen i Ukraine; kærlighedens kraft; gud/gudinde sjælsessens; børns kroppe går fra 3D til 4D; intuition og tanker; dualitetens udfordringer; sjælskontrakter, førfødsels-aftaler1. Dette er Matthew for at udsende kærlige hilsener til jer fra alle sjæle på denne station, og for at dele vore observationer med jer. I dette øjeblik vil "forventningsfuld" nok være det bedste ord for at beskrive den kollektive følelse blandt oplyste sjæle - hvilket ikke udelukkende vedrører en annoncering af vores universelle families tilstedeværelse - men det er dér en stor del af den forventningsfyldte energi bliver rettet hen imod. Nogle af jer venter stille og roligt, med en opstemt sikkerhed, mens andre, der ligeledes føler opstemthed, også har en høj grad af "få nu dette show på banen" utålmodighed, og i nogle af jer bliver energien af ivrighed overskygget af "kom nu og vis mig" tvivlsomhed. Så er der størstedelen af befolkningen, nemlig dem, som overhovedet ikke har nogen idé om, at en officiel anerkendelse af, at der vitterlig eksisterer andre civilisationer, er nært forestående.

2. Hatonn har indvilget i at tale om, hvad der sker bag kulisserne vedrørende den offentlige bekendtgørelse, og vi giver derfor nu ordet over til ham.

3. HATONN: Tak, Matthew, min ven. Som en intergalaktisk flådekommandør og leder for den multidimensionale kommunikation, er jeg vel vidende om forberedelserne til et globalt udsendt TV-program, der vil fremlægge beviser for udenjordiske civilisationers eksistens.

4. En officiel anerkendelse kan ikke blive yderligere forsinket, fordi meget endnu skal realiseres i løbet af denne fase af universel aktivitet. Det er vigtigt at udbedre de alvorlige skader, der er blevet begået imod Jorden, så hun kan genvinde sit helbred og genoprette velværet blandt hendes indbyggere, og der er ingen tid at spilde. Vi er her på vegne af Jordens anmodning og Guds autorisation, da vi har evnen og viljen til at hjælpe jer, men det er jeres repræsentanter, der er ansvarlige for at træffe beslutningerne, fordi det er jeres verden.

5. Programmet, der vil annoncere vores tilstedeværelse, er et komplekst foretagende. Antallet af folk, der venter os og vil hilse os helhjertet velkommen, er meget få, og programmet bliver produceret til masserne. Det skal præsenteres uden at skabe frygt eller unødig modreaktion. Der er enorm modstand mod enhver anerkendelse af selve vores eksistens, og sikkerheden for alle personer, der deltager i programmet, er en af vore vigtigste overvejelser. Når jeg siger "sikkerhed", mener jeg især den emotionelle sikkerhed for alle vidner og andre deltagere og deres familier, ikke blot deres fysiske sikkerhed, hvilket vi har godt styr på.

6. Programmet kan ikke blot indeholde filmklip af observationer af rumfartøjer. I nogle områder er disse så talrige, at det er lidt nå-nå, så er de her igen. Der må i stedet fremlægges solide beviser på vores tilstedeværelse, og det er her, at personlige vidnesbyrd kommer ind i billedet. At give en vidneforklaring foran et panel, der forpligter vidnerne til tavshed, er noget helt andet, end at lade hele verden kende til deres identitet, og det samme gælder for de mennesker, der har arbejdet sammen med os eller i det mindste ved, hvorfor vi er her. Nogle er blevet udstødt og ekskluderet fra deres profession eller blevet erklæret for at lide af vrangforestillinger eller være sindssyge. I nogle tilfælde er familier blevet truet og enkeltpersoner blevet dræbt af grupper, som ikke ønsker, I skal vide, at vi eksisterer, og slet ikke, at vi er lige her hos og med jer. De ansvarlige for programmet ønsker, at alle, der er villige til at tale om deres personlige oplevelser, skal kunne føle sig emotionelt sikre ved at gøre dette.

7. Dette er en international aktion, og det er vigtigt, at der er enighed blandt de involverede regeringer. Væsentlige beslutninger er blevet gjort, men visse detaljer diskuteres stadig. Nogle af jeres repræsentanter foretrækker, at holde det første program kortfattet og at en gradvis frigivelse af oplysninger finder sted, så folk ikke vil føle sig overvældet. De foreslår en kort erklæring, at mange af de rumfartøjer, der er set i de sidste mange år, kommer fra andre civilisationer, og der ingen grund er til at tro noget ondt er tiltænkt, og at flere informationer vil følge, så snart de bliver indsamlet. Andre ønsker, at programmet skal besvare alle spørgsmål, der logisk nok måtte følge, og at nogle af vore repræsentanter træder frem og fortæller, hvordan de har været med til at hjælpe Jorden gennem det, I kalder skiftet eller renselsen. Nogle tror, det ville være skræmmende at se os, som vi virkelig ser ud i vore hjemlande - vi ligner jo ikke alle jer. Andre siger, det er nødvendigt at vise os selv frem, for at bevise, at vi vitterlig ikke kommer fra jeres civilisation. Nogle tror, at det er en god idé, at tilføje en direkte transmitteret afsløring [engelsk: "de-cloacking"] af et moderskib, hvorimod andre mener, det kunne virke mere truende end beroligende.

8. Det bliver diskuteret, hvilke typer af oplysning der skal præsenteres i programmet, og hvor meget der kan dækkes uden at overbelaste folk. Ville det være nyttigt eller i overkanten at forklare, at Jorden bevæger sig ud af hendes regelmæssige kredsløb af egen fri vilje og har brug for vores hjælp udenfor og på planeten? Ville dette indebære, at man forklarer, at Jorden er en sjæl? Hvor meget kan der siges om vores teknologi uden at skræmme folk, hvordan vi måtte bruge den? Ville det være ufornuftigt eller en trøst at sige, at vores tilstedeværelse har forhindret andre civilisationer i at forsøge at invadere Jorden? I hvilket omfang bør fortielsen fra magthaverne [engelsk: "cover-up"] afsløres? Hvad med at indrømme, at jeres regeringer har afvist vores tilbud om teknologi i bytte for at afslutte udviklingen af våben og krige, der kunne have udslettet jer alle? Hvordan vil det påvirke jeres befolkning at vide, at både mørke og lyse væsener fra andre civilisationer har levet blandt jer og påvirket jeres livsstil? Burde programmet indeholde personlige vidnesbyrd af både positive og negative bortførelseserfaringer? Hvad skal man sige om de "små grå" [engelsk: "little grays"], der i mange år har boet på Jorden i underjordiske byer? Hvilken blanding af videnskabelige, politiske og religiøse talsmænd bør være i programmet?

9. Der er forskellige meninger om, hvornår TV-programmet skal udsendes. USA's regering, der engang var den mest højlydte i at benægte vores eksistens, favoriserer nu den mest omfattende afsløring med maksimal hastighed. Enkelte af jeres repræsentanter ønsker flere afstemninger og strategiske interviews for at afgøre, hvor meget information jeres verden er klar til. Nogle i begge lejre ønsker, at enhver national leder personligt bliver sat ind i, hvad der vil være at finde i programmet forud for dets udsendelse, og andre mener, at det at sende hver enkelt leder programudkastet vil være tilstrækkelig diplomatisk høflighed.

10. Denne meget vigtige beslutningsproces, der startede langsomt for et års tid siden, har nået det punkt, at dette "Jord-vækkelses"-program vil blive udsendt senest indenfor de næste få måneder. 'The movers and shakers' [dansk: "indflydelsesrige personer indenfor politik og business, som er højt respekterede nøglefigurer indenfor deres respektive ekspertisefelt"] med integritet, visdom og åndelige overbevisning vil ikke blive påvirket af trusler og bestikkelser - selv ikke attentatforsøg forsøgt mod dem, af de mørke individer, der er imod dem. Du kan kalde disse formørkede sjæle Illuminati eller Eliten, den mørke klikke, den nye verdensregering eller den hemmelige regering, New World Order eller mørket, det dækker alt sammen over det samme. Det er de forskelligartede grupper, der opererer under stærk indflydelse fra de mørke kræfter, dette enorme kraftfelt af negative tankeformer. Det er for esoterisk at udsende i programmet, men den fulde sandhed om dette enorme befolkede univers vil blive afsløret, alt som Jorden skrider frem og ind i højere energiplaner. Jeg tror, det dækker alt. Tak, Matthew.

11. MATTHEW: Tak, Hatonn. Dette er et godt sted for spørgsmål, der er oppe i tiden, og som kan sammenfattes til: Vil bevis for udenjordisk liv gøre det lettere for hele menneskeheden at vækkes åndeligt til erkendelsen af enheden af Alt med Gud? Hvor meget vi end måtte ønske dette for alle Jordens folk, der må vi sige, at det ikke er sandsynligt. Bevis for, at der findes intelligent liv uden for Jorden, bibringer ikke per automatik åndelig klarhed til en tredje tætheds civilisation, og den største del af jeres verdens befolkning befinder sig stadig på dette niveau. Blandt de mange andre længe skjulte sandheder, som vil blive afsløret, da vil oprindelsen og formålet med religionerne være det mest vanskelige for mange at acceptere, og der vil være stor modstand mod at acceptere denne sandhed, uanset hvor solide beviserne må være. Uden at forstå, at grådige, magtsyge individer udtænkte de religiøse dogmer for at kontrollere og splitte masserne, for at gøre Gud til et Højeste Væsen, man bør frygte og hvis regler skal adlydes, og at det var disse selvhævdende individer, der lavede disse regler, og at mange af de oplysninger, der er blevet givet af Guds sande budbringere, er blevet fordrejet eller udeladt i de religiøse bøger, kan der ikke komme nogen åndelig klarhed eller vækst af sjælen.

12. Hatonn talte om den drabelige modstand mod at anerkende selve eksistensen af udenjordisk liv. Dette indbefatter bevidst at skabe frygt omkring andre civilisationers motiver, og de mørke har gjort netop dette via underholdningsmedierne. Selv om det kan synes, at tv-serien "V" [http://da.wikipedia.org/wiki/V_%28tv-serie%29] er blevet strategisk planlagt efter de indledende drøftelser et års tid tilbage om officielt at anerkende andre civilisationer, da er produktionen af den slags filmmateriale bare endnu en måde, hvorved frygt er blevet plantet og indpodet op gennem tiderne.
Det samme er tilfældet med filmen "2012" [http://da.wikipedia.org/wiki/2012_%28film%29], der har til formål at vække bange tanker, at verden virkelig kunne komme til den form for dommedags-afslutning, som nogle fundamentalistiske religioner forventer. Med en "underholdnings"-industri, der imødekommer og opildner til denne overbevisning og genopfrisker frygten for udenjordiske, for ikke at nævne de mange andre populære underholdningformer baseret på vold, kan I nok se, hvorfor alle aspekterne af annoncerings-programmet må overvejes så nøje.

13. Frygt er de mørkes stærkeste våben mod lyset, fordi energien af frygt ikke blot skaber en barriere mellem bevidstheden og sjælen, den nærer også mørket for at holde den kørende. Et andet middel til at opnå dette dobbelt-sidede mål samt at reducere verdens befolkning var at udvikle forskellige stammer af "influenza" vira. En vigtig del af denne djævelske plan med formålet at skabe plager, som op gennem jeres historie har medført massiv frygt og dødstal, var konditioneringen af Jordens folk til at betragte døden, som det ultimative, der bør frygtes.

14. Den mystiske sygdom, som har ramt Ukraine og breder sig ud over landets grænser, er en fortsættelse af de mørkes biologiske krigsførelse [http://jp.dk/udland/europa/article1890580.ece]. Efter fiaskoen i at skabe den ønskede globale frygt og antal døde med SARS, fugleinfluenza og svineinfluenza/H1N1 virus, der alle blev neutraliseret af vores rumfamilies teknologi, har de mørke sind udviklet en kombination af stammer, hvis virulens ikke kan ødelægges og neutraliseres med samme høje grad af succes, som med disse tre mindre giftige laboratorie-fremstillede vira.

15. Den planlagte pandemi og medfølgende høje dødstal vil dog ikke opstå, men ikke alle, der bliver syge, vil komme sig igen. Mens nogle sjæle dør i overensstemmelse med levetidslængden i deres før-fødselsaftaler, forlader andre livet før kontraktens opfyldelse. I Nirvana vil disse sjæle opleve, at det at færdiggøre deres valgte tredje tætheds karmiske lektioner er lettere her, end i en fysisk levetid, fordi al læring - der i virkeligheden ikke er at lære nye ting, men at gen-huske, hvad I allerede ved på sjælsniveau - gøres lettere af den kraftfulde kærlighedsenergi i Jordens åndelige verden. Dette gælder for alle sjæle, der har forladt eller vil forlade livet før deres kontrakt er afsluttet, eller hvis anmodning om at ændre de oprindelige betingelser er eller vil blive imødekommet.

16. En anden udbredt frygt er manglen på det essentielle til at opretholde livet - ren luft, mad og rent vand - og de mørke har været utrættelige i deres bestræbelser på at besmitte Jordens naturlige elementer samt nægtet milliarder af hendes beboere selv helt basale levevilkår. Mørket har kontrolleret Jordens folk gennem lange tider ved at skabe frygt gennem mental konditionering og udtænke omstændigheder, der skaber rædsel, sygdom, lidelse og død.

17. Jeg vil gerne tale om mit indlæg i en tidligere meddelelse, som flere læsere fortolkede, som at jeg havde sagt, at genetisk modificerede fødevarer ikke er skadelige. Nej, det var ikke, hvad jeg sagde. Jeg gav disse fødevarer og et-sæsons frø som eksempler på de mange måder mørket udtænker planer for at påvirke jeres liv i en ugunstig retning og holde frygten kørende. Mor, vær sød at kopiere den del, jeg henviser til.

"Andre oplysninger i omløb er ligeledes designet specielt for at skabe frygt. For eksempel er korn, frugt og grøntsager, der produceres ved podning, blevet indtaget i årtier uden negative bivirkninger for sundheden, så hvorfra kom ideen mon, at "genetisk modificerede fødevarer" er skadelige? Den mere nylige produktion af frø, der ikke kan producere fremtidige afgrøder, er en anden sag - lige som andre udviklinger udformet med mørke hensigtserklæringer, der vil denne ligeledes blive kortlivet. Tiden er hurtigt ved at løbe ud for en hvilken som helst ting født i mørke!"

18. Tak. I bakspejlet ser jeg, at mine ord ikke klart tilkendegiver, at genetisk modificerede fødevarer og ikke-reproduktive frø kommer fra en mørk hensigt om at skabe frygt, men siden min mor forstod min mening, var ingen af os opmærksomme omkring, at det burde have været udtrykt mere tydeligt. Jeg vil gentage dette uddrags sidste sætning, der ikke har nogen uklarhed i sig overhovedet: Tiden er hurtigt ved at løbe ud for en hvilken som helst ting født af mørket!

19. Hvad mørket ikke havde regnet med er jeres genopvågning og tilbagekrævelse af jeres kraft, som de guder og gudinder i er, som gør jer i stand til at ryste jer løs fra dets kontrol. Denne triumf for jer er samtidig undergangen for mørket, men selv med alle de beviser, at deres ende er uundgåelig, vil marionetdukkerne af de mørke kræfter ikke acceptere et nederlag, så længe de kan blive ved med at vække frygt og panik. Vi ved godt, at mange oplyste sjæle ofte gør sig overvejelser omkring, hvordan de bedst kan tjene lyset. Vi vil sige, hold jeres lys rolig og stabil og udsend stråler af ubetinget kærlighed til Jorden - kærlighedens energi, som er den samme energi som lys blot udtrykt forskelligt, er langt mere kraftfuld end energien af frygt!

20. Vi forstår godt, at når I ser jeres verden i kaos med så mange, der udholder sorg, sult, sygdom og fattigdom - og dette også er fokus i nyhedsindslagene - da er det svært altid at se den kærlighed, skønhed og godhed, der er endnu mere fremherskende i jeres verden. Den omgiver jer altid i overflod, meget af det er usynligt med jeres øjne, men så tæt på jer i ånden. Når overskrifterne "bliver for meget for jer," visualiser da verden med fred og kærlighed, som den venter jer i jeres timing og allerede er manifesteret i den universelle timing. Tillad følelser af glæde og kærlighed at strømme til og fra dit hjerte - kærlighed er uvurderlig i sin evne til at opløfte dig og alle, der er omkring dig, og denne energi er så kraftig, at den stråler ud til fjerne lande.

21. Dog vil ikke alle vælge at omfavne denne energi, fordi det indebærer en åbning af jeres sind for mange sandheder, og altoverskyggende blandt dem er sandheden om Enhed af Alt, uadskilleligheden af alle sjæle med Gud og Skaberen. Vær venlig ikke at være ked af, hvis personer, der er meget dyrebare for jer, ikke kan "se lyset", og vær sød ikke at føle, det er jeres ansvar at anspore og mane dem. Alle vil vækkes i hans eller hendes egen timing, hvis ikke i dette liv, så i et andet med de samme muligheder for at vokse åndeligt. Uanset på hvilket stade, du og de sjæle, du elsker, måtte befinde sig, så vil evige kærlighedsbånd forene jer. Livet er evigt og sjælen er udødelig!

22. Hvis jeg har problemer med at se mig selv eller nogen andre som en gud eller gudinde, vil dette reducere mine chancer for opstigning med Jorden? Enhver person, hvis selvidentitet er baseret på en opfattelse af et "gudeligt" udseende, ser udenfor sig selv i stedet for at vide indeni. I henhold til det køn hver af jer har valgt for dette liv, er I udpeget som værende enten en gud eller en gudinde, men denne differentiering er ikke vigtigt - at hver eneste af jer er en del af Gud, ER vigtigt at vide! Gud er androgyn, balancen mellem feminine og maskuline energier, og det har slet ikke noget at gøre med køn, men snarere med sjæle-essens.

23. Det kunne være nyttigt og lige så præcis at tænke på menneskeheden som værende denne essens, i stedet for at se dem som individuelle guder og gudinder, hvilket kun kendetegner valget af køn af hver sjæl i dette liv. Fordi dette kunne give anledning til spørgsmål i forbindelse med transseksuelle personer, vil jeg gentage, at det er essensen - ikke form eller træk eller seksualitet eller køn - der udgør en sjæl. Det er de valg, hver enkelt af jer gør, i at anvende denne essens, som bestemmer, om i lever på "gudelige" måder eller ej. Alt i vores univers er evigt forbundet med og uadskillelig fra Gud, hvad end navn I vælger, og hver sjæl er en del af denne Enhed. At vide dette, at føle dette, er en del af den åndelige vækst, der gør det muligt at stige opad i de højere tætheder.

24. Vil babyer og børn klare opstigningsrejsen sammen med Jorden? Medmindre disse sjæle valgte meget korte inkarnationer til gavn for sig selv og alle andre i deres før-fødselsaftale, ja, de vil bestemt følge med Jorden.

25. Hvilke fysiske ændringer vil børn gennemgå, når de skifter til 4D [4. densitet/tæthedsgrads] kroppe? Nogle sjæle, der for nylig kom til Jorden, har kroppe med krystallinsk cellestruktur, og dem, der ikke har, vil opleve mindre oprørende fysiske og psykiske symptomer end voksne, hvis kroppe ligeledes skifter fra kulstof-baseret til krystallinsk. En del af voksnes justering er en oprydning og kassering helt ned til roden af gamle tankemønstre, som former trossystemer og adfærdsmønstre tynget af den cellulære hukommelse. Børn har simpelthen ikke levet længe nok til at være så stærkt indoktrineret, og de reagere hurtigere og mere positivt på de højere vibrationer, end de fleste voksne gør. Mange sjæle, der er inkarneret i løbet af de sidste par år, kender bevidst til deres Gude-forbindelse, og er bevidst omkring deres retmæssige plads i vores universelle familie - denne medfødte viden er ikke gået "tabt" i deres tredje tæthedsgrads kroppe. Det håbes inderlig, at forældrene valgt af disse børn og unge vil bevare i stedet for at forpurre deres børns usædvanlig grad af nysgerrighed, der er født af gammel visdom.

26. Hvordan kan vi kende forskel på, hvad der er intuition, og hvad der er vores egne tanker? Intuition er en øjeblikkelig reaktion på en ny situation eller nye oplysninger og er en følelse mere end en "fuldt udviklet" tanke. Hvad I kalder en "flygtig tanke" kan være intuition, men hvis dit indtryk af situationen eller oplysningen kommer efter en pause og har et klart mentalt fokus, så er det en tanke. At gruble over eller analysere et hvilket som helst anliggende er jeres egne tanker om det. I kunne tænke på intuition, som det signal, som motiverer jer til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger i overensstemmelse med jeres spontane reaktioner eller at tænke alvorligt over, hvorfor I havde denne reaktion - måske en livreddende handling eller et jobskifte, hhv.

27. Det ser ud til, at vi mere end nogensinde før bliver konfronteret med vore 'mørke' anliggender. Er der en "deadline" for at kunne nå at beskæftige sig med og balancere disse følelser, holdninger, emotioner, misbrugsproblemer osv. eller skal vi bare anerkende dem, og vi vil så simpelthen vokse fra dem, alt som vi udvikler os ind i 4D eksistens? Denne overvejelse går direkte til kernen af tredje tætheds dualitet - spektret af menneskelige følelser, egenskaber og adfærd - og sjæles multiple livstider for at opleve og overvinde dualitetens faldgruber.

28. Selvom man kan sige, der er en deadline i forbindelse med dødelighed for færdiggørelsen af de valgte erfaringsdannelser i hver inkarnation, findes der ikke en sådan frist i det tidløse kontinuum, hvor multiple livstider - sjælens personligheder, der oplever deres liv hver for sig, og hver har deres egen uafhængige og ukrænkelige selvstændighed - sker samtidig. Det er svært at fatte noget, som ikke kan huskes som personligt oplevet, og for hvilket der ikke findes nogen bevidst referenceramme, som et liv uden lineær tid og en sjæl, der består af mange uafhængige sjæls-personligheder, men vi vil gøre vores bedste for at forklare jer, hvad I kender til på sjælsniveau.

29. I jeres galakse er Jorden et af de bedste skolesteder for at lære at håndtere dualiteten - det er derfor, I er der. Færdiggørelse af uddannelsen, så at sige, er at lære at mestre dualitetens mange udfordringer og at udvikle sig til fjerde tæthed, hvor dualiteten ikke længere eksisterer. Det kan tage lige fra et par enkelte livstider til mange hundrede for en sjæls personligheder at have tanker, følelser, motiver og aktiviteter med positive eller lyse vibrationer i stedet for nogen med negative eller mørke vibrationer.

30. Enhver levetid i Jordens åndeverden er en forberedelse til den næste inkarnation, sjælens næste personlighed. Sjælen ser tilbage på sit seneste fysiske liv og i denne proces, der ser den ikke kun hvert øjeblik i hele denne sidste livstid, men føler alle sine egne følelser og følelserne af alle, med hvem det havde en interaktion. Afhængigt af, hvor tæt sjælen levede op til sin før-fødselsaftale med de andre sjæle, der deltog i denne levetid, der kan man sige, at denne evalueringsproces er "himlen" og "helvede" i religionerne.

31. Dog er denne evaluering, ligesom karma, hverken en belønning eller straf. Det er i stedet for en evaluering af den umiddelbart seneste levetid på baggrund af alle sjælens personligheders livstider og bestemme, hvad der efterfølgende er behov for, for at udfylde huller eller styrke svagheder i den kollektive erfaringsdannelse. Da målet for enhver sjæl er åndelig udvikling, kan en sjæl, der halter bagefter, anmode om råd fra en "gammel sjæl" med avanceret bevidsthed, og en sjæl, hvis evaluering af sidste liv viste slaphed, vil blive vejledt af mere erfarne sjæle i udvælgelsen af, hvad den har brug for i dens næste personligheds liv.

32. I åndeverdener er Enheden af Alt kendt, og råd og vejledning gives her med betingelsesløs kærlighed. Dette er også basis, hvorpå sjæle er enige om at dele en levetid, herunder de sjæle, der accepterer de "tunge" opgaver, som giver andre en chance for at opleve, hvad de har brug for i deres åndelige vækst. Fordi sjæle er uadskillelige og alligevel fungerer selvstændigt igennem deres personer, bidrager udviklingen af en sjæl også til alle de andre. Det omvendte, at gå tilbage i sin udvikling, er lige så sandt, så det er i alle sjæles bedste interesse at hjælpe hinanden. Denne "motivations" forklaring er kun for at vise sjæles villige samarbejde, fordi betingelsesløs kærlighed er meget mere end blot grundlaget for førfødsels-aftaler og vejledning, det er selve sjælens sammensætning.

33. Med kærligheden, der findes i overflod, er det naturligt at undre sig, hvordan nogen som helst sjæl kan blive mørk. Det er ved at have en svag viljestyrke og give ens gudelige kræfter væk til et væsen, der lokker med belønninger i form af formuer og kontrol til gengæld for grådige, hensynsløse, nedværdigende og diktatoriske handlinger. Dette væsen er kendt som de mørke kræfter, det kæmpestore kraftfelt af negative tankeformer, og en sjæl, der lokkes af disse belønninger, afstemmer sig selv og sine handlinger med disse tankeformer, og falder fra sin begyndelse i lyset og synker ned i mørket.

34. Nuvel, en sjæls udvælgelse for enhver fysisk levetid starter med forældrene af genetiske, kulturelle og miljømæssige årsager, og den vælger særlige evner, talenter, interesser og personlighedstræk - alt, hvad der gør et individ unikt. Denne sammensætning sammen med de tilsigtede interaktioner med alle, der vil dele denne levetid, bliver den nye personligheds sjælskontrakt, dennes del af den fælles før-fødselsaftale.

35. En nyfødt har fuldt kendskab til kontraktens bestemmelser, men det blegner, alt som babyen tilpasser sig en tæt krops behov og forældrenes konditionering. Som barnet vokser, kommer påvirkningen fra kammerater, lærere og andre autoritetsfigurer ligeledes ind i livet. Ikke alene er alt i sjæls-kontrakten på dette tidspunkt blevet glemt, men der er tillige et pres for at opfylde andres normer og forventninger. Sjælen forbliver i kontakt med sin personlighed gennem samvittighed, intuition, instinkter, inspirationer og ambitioner for at "puffe" personligheden langs vejen, der befinder sig i kontrakten. Men ønsket om at udtrykke ens frie vilje er så sandelig stærk, og deri ligger dualitetens udfordringer: Til hvilken ende af spektret er personlighedens interesser, ønsker og mål vendt, ind i lyset eller mod mørket?

36. Lad os nu sætte jer alle og hele denne baggrund ind i dette øjeblik, der er uden fortilfælde på Jorden, ja i hele universet. Kort fortalt - fordi det er blevet grundigt behandlet i en række tidligere indlæg - valgte Jorden at forlade tredje tæthed, men fordi hun var for svækket af negativitet til at kunne gøre det alene, kaldte hun på hjælp. Een form for assistance er indstrømningen af feminin eller gudindeenergi for at balancere den gennem lange tider dominerende maskuline energi, der har været kilden til negativitet. Den "blandede" energi forstørrer alle følelser og egenskaber, og forskellene mellem lyse og mørke tendenser bliver stadig mere synlige. Denne "skille hvede fra avnerne"-situation lader jer se jer selv mere tydeligt - andres optræden giver jer et spejl.

37. Der findes et universelt "vindue" for Jordens opstigning, og det lineære ur tikker. Hun er sikker på at nå frem til sit bestemmelsessted i god tid, men hvis I fysisk vil følges med hende, skal I afvikle jeres tredje tætheds karmiske lektioner, lige som I valgte det i jeres sjælskontrakter. At huske at sjælen puffer jeres bevidsthed i overensstemmelse med disse kontrakter, vil gøre, at ubehagelige følelser i forbindelse med jer selv vil ses, som vigtige meddelelser. Så dette er ikke en tid, hvor I blot anerkender jeres ubehag med jeres holdninger eller adfærd, det er en mulighed med tidsfrister for at ændre dem.

38. At udvikle sig fra tredje til fjerde tæthed sker ikke blot ved, at I befinder jer på planeten, og planeten er ved at stige opad. Jeres udvikling kommer ved at følge jeres samvittighed og intuition og den anden visdom jeres sjæl giver jer, for at guide jer i overensstemmelse med jeres kontrakt. Den kommer med selv-introspektion, at handle med ære, respekt for alle naturens livsformer, skelne sandhed fra falskhed, efterligne, men ikke kopiere personer, som I har megen respekt for, og ikke dømme andre. Den kommer med anerkendelsen og følelsen af taknemmelig for velsignelserne i jeres liv, med at tilgive jer selv og andre for opfattede uretfærdigheder. Den kommer ved at leve fra jeres hjerte, sjælens sæde.

39. I er aldrig alene på jeres rejse i selverkendelse og udvikling! Guds uendelige arme - engle, åndelige vejledere og frie ånder, elskede sjæle i Nirvana, sjæle fra åndeligt avancerede civilisationer, og energien fra Kristus-bevidstheden manifesteret som kærlighed og lys og uovertruffen i sin kraft - er altid hos jer og sammen med jer.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.