Home > Dansk > Matthew Ward - October 19, 2009

October 19, 2009

Snarlig offentlig anerkendelse af at der findes andre civilisationer i universet; andre sandheder vil komme senere; "åbent vindue" for opstigning; ændringer der er på vej; fysisk død af dem, der nægter lyset; regeringen i den Gyldne Tidsalder; moderate temperaturer; følelser og kroppe i højere tæthedsgrader; forholdet mellem sjæl og føtus

1. Med kærlige hilsener er dette Matthew, der taler på vegne af alle sjæle på denne station. I har ventet i meget, meget lang tid - meget længere, end I bevidst er klar over - på den betydningsfulde begivenhed, som befinder sig i jeres nærmeste horisont. Forskellige budbringere af lyset har i adskillige år fortalt jer om de åndeligt, intellektuelt og teknologisk avancerede civilisationer, der omgiver jer - snart vil I høre denne sandhed blive udtalt af personer i jeres verden, I har tillid til og respekterer.

2. Medlemmer af det højeste råd, der udformede den overordnede plan for Jordens Gyldne Tidsalder, har observeret tempoet af strømmen i den kollektive bevidsthed, og de er enige om, at den dag nærmer sig, hvor forekomsten af jeres himmelske broderskab skal blive kendt. Der findes "åbne vinduer," universelt set, som kan tilbyde de spring i bevidsthed og åndelig klarhed, der gør en civilisation i stand til at stige op i en højere tæthedsgrad. Disse vinduer har åbnet sig for Jordens folk tidligere, men de lukkede sig igen, fordi mørket, der gennemsyrede planeten, forhindrede folk i at se op mod stjernerne for i stedet at kigge ned på deres "lerfødder" [engelsk: "feet of clay"]. Dette er tiden for endnu et åbent vindue, og som ordineret af det Højeste Væsen i dette univers, vil Jorden flyve igennem dette vindue på hendes vej ind i de højere tætheder, hvor kærlighed, fred og harmoni er grundlaget for livet. I hendes kærlighed til alle hendes bosiddende sjæle, ønsker hun de skal følge op med hende.

3. For et hvilket som helst åbent vindue er afmålte faste fremskridt nødvendige, for at kunne møde den energimæssige tidslinje, og meget skal stadig nås og fuldføres, inden dette vindue lukker sig omkring slutningen af jeres år 2012. Vi vil igen minde jer om, at Jordens stigen igennem og videre til hendes bestemmelsessted i femte tæthedsgrad er forsikret - det er op til hver enkelt sjæl at udstikke og klare deres egen rejse. Den ihærdige modstand fra de mørke sind blandt jer har hidtil formået, at holde et låg henover den massive vildledning, som har holdt folk i trældom i årtusinder. De mørke kræfter ved, at de har tabt krigen om global dominans, men deres kamp fortsætter for at indfange de personer, der ikke har lyttet til og fulgt deres sjæles intuitive beskeder om at måtte "se lyset". Den nuværende strategi for mørkets marionetter er at vække vrede, forvirring og splittelse - modsætningen til den ånd, som kan se og udnytte muligheder for godgørende forandringer - og selv alt som små bidder af omsiggribende korruption og fordærv siver ind i nyhedsdækningens overskrifter, så arbejder en stor del stadig for at holde masserne bedraget, undertrykt og bevidsthedsmæssigt sovende.

4. Da dette ikke er i overensstemmelse med Jordens ønske for hendes elskede sjæle, besluttede mester-planlægningsrådet i forening med åndeligt udviklede mennesker iblandt jer at bytte om på rækkefølgen af to store dele af planen. Oprindeligt troede man, at eksponeringen af de mørkes' kontrollerende hånd i myriader verdslige anliggender ville vække de sovende, og derefter ville der komme en afsløring, at nytilkomne fra fjerne steder er kommet for at hjælpe jer med at rydde op i det rod, jeres verden befinder sig i. Men opvågningen af masserne sker ikke så hurtigt, som nødvendigt, og tiden er kostbar, så det er blevet aftalt at ryste de mange, der sover trygt, med noget, som ikke kan undgå at fange alles opmærksomhed - nemlig at jeres regeringer offentlig anerkender, at andre intelligente væsener befinder sig i universet.

5. Ifølge de oplysninger vi har fået i forbindelse med denne "afsløring", da vil det blive fremført underdrevet snarere end at være dramatisk, som det f.eks. ville være ved at en flåde af rumfartøjer simultant fjernede deres sløringsmekanismer eller et mylder af besøgende landede samtidig. Og der vil ikke finde en umiddelbar udstrømning af interaktion med dine brødre og søstre fra fjerne hjemlande sted - deres præsentation og introduktion vil udfolde sig gradvist, ikke med ét blive påtvunget en verden, hvor skeptikere og vantro ej vil hilse denne nyhed velkommen med samme entusiasme som jer. Visdom dikterer forsigtighed, således at uvished og tvivl ikke vil føre til kaos og frygt.

6. De mørke ved godt, at når først denne længe benægtede sandhed ikke længere kan benægtes, da åbner det en virtuel Pandoras æske med alle deres afskyelige aktiviteter gennem tiderne. Så selv om lysarbejdere vil juble over, at tilstedeværelsen af andre civilisationer endelig bliver offentlig bekræftet, vil de mørke sind blive ved med rasende at ophidse til frygt. Som marionetter for de mørke kræfter, der befinder sig udenfor planeten, da ved de, at energien af frygt lægger en barriere mellem lyset og jeres bevidsthed, og det har altid været dette mægtige negative kraftfelts mål at erobre sjæle ved at indfange deres lys. Mørkets marionetter vil gøre alt for at overbevise befolkningen, at disse udenjordiske [engelsk: ETs = extraterrestrials] skal frygtes, at de er kommet for at erobre og slavebinde jer.

7. Jeres forbundenhed med alle sjæle i dette univers, vil hjælpe til med at fjerne frygten, som disse ikke-oplyste individer vil bukke under for. Lyset i jeres opstemthed vil ikke kun berøre alle omkring jer, men vil ligeledes stråle ud i universet, og gennem loven om tiltrækning vil det bringe "tilsvarende" energi tilbage til jer, der kan nå dem, som faldt for de frygtfyldte usandheder. Lyset kan åbne deres hjerter, og ligeledes lade dem byde de besøgende velkommen, der er kommet for at assistere jer med at løfte jer ud af tredje tæthed, hvor mørket trives. Det er sandt, at Gud har meddelt disse andre af hans børn om at måtte hjælpe jer, men de gør dette ivrigt og kærligt, så I alle kan vågne op til jeres retmæssige plads i vores universelle familie.

8. Fordi vi ærer hver eneste af de mange modige sjæle i hele jeres verden, som yder hjælp til lysets styrker, da vælger vi sjældent et enkelt individ ud for en sådan anerkendelse. Jeg vil dog gøre det i følgende tilfælde, og jeg taler derved på vegne af alle sjæle på denne station, fordi David Wilcock så tydeligt forklarer den indbyrdes forbundenhed af alt, hvad der findes i eksistensen, hvordan videnskab og ånd er ét og det samme, og alle inkarnerede erfaringsdannelser foregår og befinder sig inden for den universelle bevidsthed.

9. Nu vil jeg gå over til at behandle andre spørgsmål anmodet af "garvede" lysarbejdere og nye sjælesøgere. Hvor hurtigt vil forbedringerne i livet på Jorden komme, efter tilstedeværelsen af andre civilisationer er blevet almindelig kendt? Bag lukkede døre fødes grundarbejdet til mange forbedringer allerede, så at sige, men de mest mærkbare ændringer i jordens miljø og livet af de gennem lange tider udnyttede masser kommer, når jeres brødre og søstre fra fjerne egne arbejder sammen med jer side om side og introducerer teknologier, hvis hastighed og effektivitet vil forbløffe jer.

10. I hvilket omfang vil vi lægge mærke til de kommende ændringer, hvis vi ikke har en fremskreden åndelig forståelse, som at kunne huske andre livstider eller at kende vores primære mission i dette? I vil lægge mærke til mange forandringer! Fremtrædende personligheder indenfor regeringer og andre "autoriteter" vil pludselig være ude af billedet, og vil blive erstattet af andre, alt som reformationen skrider frem. Forhandlinger vil erstatte nationernes bekæmpelse af hinanden og borgerkrige vil aftage frem mod en mindelig løsning. Kritikken af USA's præsident Obama vil ophøre. At lægge bandager på et dødt økonomisk system vil ende og blive erstattet af et nyt system. Teknologier, der er blevet undertrykt på en ondsindet måde eller en anden måde, vil blive tilgængelige for gennemførelse.

11. Forurening i alle dens lumske former vil blive udryddet, nogle hurtig og andre mere gradvist. De skændede forhold af luft, vand og jord vil blive renset, og renheden vil vende tilbage. Andre former for forurenende stoffer, som har gjort livet til "helvede på Jorden", vil blive udfaset, og dette omfatter våbensystemer, vejrkontrol, radioaktive materialer, laboratorie-fremstillede sygdomme, vildledende rapportering i medierne, fattigdom, voldelig "underholdning", sind-kontrollerede [engelsk: "mind controlled"] mordere, underkastelse af kvinder, forbrydelser begået i "had", satanisme, uretfærdige love og uretfærdige retssystemer, "ulovlig" og receptpligtig medicin, dyremishandling - ALT, der er blevet udtænkt med mørke hensigtserklæringer, vil blive afskaffet!1

12. Selv om størstedelen af befolkningen vil opleve gradvise ændringer og ikke vil tænke, "Det er ved at ske, på grund af den fremskredne åndelige forståelse i den kollektive bevidsthed", er det netop denne højnede bevidsthed og åndelige klarhed af Jordens menneskehed, som er grundlaget for alle disse ændringer! Ingen af dem ville kunne finde sted uden JERES ønske om at leve i fred med hinanden og i harmoni med naturen på en planet, som er blevet genoprettet til dets oprindelige sundhed og skønhed! Som mange budbringere af lyset har fortalt jer, at hjælpe til med at skabe en sådan verden er, hvorfor I valgte at være der.

13. Hvilke sanktioner vil folk skulle betale, når de krydser over til Nirvana, fordi de valgte at gøre det i stedet for at acceptere de sandheder, som vil blive afsløret? Der udøves eller opkræves aldrig nogen former for sanktion, af nogen som helst kilde! Personer, hvis bevidste valg i deres livstider ikke befandt sig på linje med deres sjælskontrakter, vil få lige så mange andre tilsvarende muligheder, som de behøver, for at "gøre det rigtigt", og at "gøre det rigtigt" er altid enhver sjæls valg. Videnskabeligt udtrykt, så er multiple livstider virkeligheden for den universelle fysik i aktion. I betydningen af en alvidende, alt-kærlig, allestedsnærværende Gud - en mere personlig og ligeså nøjagtig beskrivelse - så er det en form for guddommelig nåde, der tilbydes hver sjæl i dette univers.

14. Og mange mennesker vil vælge at forlade denne livstid i stedet for at tro, at hvad de er blevet lært, er forkert. I tidligere meddelelser har vi sagt, at fremkomsten af sandheden om religionernes oprindelse vil udgøre den største udfordring for inderligt religiøse og ligeså for lysarbejdere. Vi har også fortalt jer, at når I imødegår denne mest bumpede del af vejen ind i fjerde tæthedsgrad, da vil I stige ind i den velforberedte for selv at undgå slaghullerne, samt ligeledes for at hjælpe andre med at træde mere sikkert.

15. Hvor mange mennesker vil stige op med Jorden, og vil så mange menneskers dødsfald, der ikke vil følge med, skabe uro og have en destabiliserende indflydelse på planeten? Antallet af sjæle, som fysisk vil stige op sammen med Jorden, kan ikke endeligt forudbestemmes, men vi kan med sikkerhed sige, at dem, der vælger ikke at følge opad med Jorden, vil mindske tumult og uro, og det vil alt andet lige hjælpe til med at stabilisere planeten. Alle, der ledsager Jorden ind i de højere tætheder, har allerede absorberet lyset - det er lyset, der gør dem i stand til at foretage denne rejse - og fordi de ved, at kærlighedsbånd er lige så evige som sjælen selv, da vil de ikke længere sørge over deres "tab" af elskede mennesker, der vil vælge at træde ind i den åndelige verden. Desuden vil de telepatiske forbindelser atter åbne sig i de højere vibrationer langs med opstigningsbanen, og endnu engang vil besøg mellem sjæle på Jorden og i Nirvana blive hverdagskost.

16. Lad mig også nævne dette: Ud over den uundværlige infusion af lys fra andre civilisationer, der bidrager geofysiske hændelser ligeledes med at stabilisere planeten. Når alle lommer af negativitet er blevet forløste, og energien er blevet forvandlet ind i lyset, da vil der ikke længere være behov for den slags hændelser. Og vær sød IKKE at have nogen bekymringer i forbindelse med Planet X, Niburu, en "brun stjerne" eller et himmellegeme med et hvilket som helst andet navn, som angiveligt skulle befinde sig på kollisionskurs med Jorden.

17. Når Jorden når op på en bestemt frekvens, vil da alle de mørke og alle andre, som til den tid ikke har accepteret lyset, dø på samme tidspunkt? Der er en frekvens, eller vibrationsgrad, hvori kulstof-baserede organer og kroppe ikke kan overleve, og kroppene af mørkets marionetter vil dø inden for en meget kort periode. I nogle tilfælde betyder dette blot, at ingen nye kloner vil erstatte dem, der degenererer. Men størstedelen af de folk, som vil forlade Jorden, er de gudfrygtig religiøse, hvis liv vil være meningsløst, uden deres religiøse overbevisninger. Deres kroppe vil dø på forskellige tidspunkter, alt afhængigt af hver enkelts evne til at håndtere denne voldsomme og frygtindgydende mentale og følelsesmæssige stress, alt som sandhederne om religionerne vil komme frem. Når de først er tilbage i Nirvana, vil alle disse kære sjæle igen blive bevidste om disse sandheder, og vil vælge dagsbevidst at genhuske dem i deres næste inkarnation.

18. Vil der i den Gyldne Tidsalder være nogen som helst behov for en regering, som vi nu kender til det? Et regeringssystem, der fungerer på niveauer fra lokalsamfund til flerdimensional, vil tjene som et middel til kommunikation, koordination og samarbejde. Blandt de forandringer i vil byde velkommen fra de nuværende regeringer vil være den moralske og åndelige karakter, visdom og vision af disse ledere, omfanget af jurisdiktioner, gøren brug af autoritet, valgprocedurer, juridiske systemer og retssystemer - og tilfredsheden blandt de regerede folk!

19. Hvis der findes en moderat global temperatur i højere tætheder, betyder det så, at der ikke mere vil findes snedækkede bjerge eller vintersport? Du gode, nej! For det ville jo også betyde en lille varians i topografi, og vi kan forsikre jer om, at jeres Himalaya, Alperne, Andesbjergene og Rocky Mountains ikke vil blive jævnet med jorden! De nuværende ekstremer med brændende ørkener og under-nul klimaer vil til gengæld gradvist blive mere moderate, og vil komme til at befinde sig inden for et behageligt temperaturinterval, men snedækkede bjerge og vintersport vil ikke forsvinde, fordi denne ærefrygtindgydende natur og disse vidunderlige fritidsbeskæftigelser er ønskelige aspekter af livet på Jorden. Vær sød at huske på, sagt i form af jeres illusionære lineære tidsopfattelse, da er I med til at skabe den verden, I ønsker, og i det altomfattende kontinuums realitet, da FINDES denne verden allerede! Og sikke en storslået og herlig verden, I har skabt der!

20. Hvad er det, der reinkarnerer og/eller overlever den fysiske forms død? Den evige sjæl. Oprindelsen af alt, der eksisterer naturligt, hvor som helst i kosmos, er Skaberens rene kærligheds-lysenergi. Hvad der adskiller sig fra sjæl til sjæl, er intelligens, eller kapacitet for ræsonnement, og åndelige udvikling, men de skabende "ingredienser" for alle sjæle stammer fra den samme kilde. Fra ærkeengle til stjerner, oceaner til insekter, blomster til bjerge, alt er en sjæl - ikke har en sjæl, men ER en sjæl. Energien af en hvilken som helst sjæl kan aldrig tilintetgøres, kun dirigeres ind i en anden form. Ligesom vand kan forvandle sig til damp eller is, og kampestene kan blive til sandsten, lige som planter vokser, dør og gøder jorden, hvor flere frø vil vokse frem, da kan alle sjæle på et hvilket som helst evolutionært stade ændre deres form eller eksistere som fri energi. Jo mere udviklet en civilisation er, jo højere er enhver anden form for liv i denne verdens evolutionære status, og enhver form kender dets placering i denne symbiotiske Enhed, hvori alt liv blomstrer.

21. Lad os tage et sidespring et øjeblik og tale om dyr, der kender deres plads i familien af sjæle. Måske er forandringerne i disse nuværende tumultagtige dage mere tydelig i dyrenes natur end i menneskehedens. Fotografier og filmklip, som cirkulerer på jeres Internet, viser, at nogle blandt jeres "rovdyr" arter udviser en venlighed mod dem, der ellers hidtil kunne være deres "bytte" - der findes endog enkelte eksempler på beskyttelse og pleje mellem disse to grupper på tværs af arterne - samt tilfælde af "bidske" dyr, der opfører sig venligt omkring mennesker. Disse dyr reagerer på de højere vibrationer fremherskende på Jorden og deres instinkter er ved at blive mere og mere fredelige.

22. For at vende tilbage til læsernes spørgsmål: Hvordan afviger følelser i fjerde og femte tæthedsgrad fra dem i tredje tæthed? Jorden er et af de primære skolesteder i denne galakse for at opleve dualitet, det spektrum af følelser, som fremkalder adfærd lige fra gudelig til ondskabsfuld - ikke for at dømme personen, men for at beskrive handlingen - og sjæle udvikler sig ind i højere tætheder ved at overvinde det onde og omfavne det gudelige. Følelser er mere intense og rene i de højere tætheder, og kun dem, der kan kaldes positiv, eksisterer, ligesom kærlighed, glæde, respekt, beundring, medfølelse - følelser, der fremkalder generøsitet, ærlighed, hjælpsomhed, tilgivelse, loyalitet og samarbejde. På denne station føler vi også bedrøvelse, når vi ser elskede sjæle i forlænget sorg eller nogen, der frygteligt skader andre eller modsætter sig lyset, men de triste følelser kan ikke blive hængende i længere tid i de højere stationer, fordi energien af kærlighed og glæde er mere intens.

23. Følelser i højere tætheder er desuden uselviske, kunne man sige, hvorimod opfattelsen af andres situation i tredje tæthed ofte er i samspil med, hvordan det påvirker en selv. Som et eksempel: Din bedste ven, hvis arbejdsløshed i gennem lang tid har skabt en desperat situation for hans familie, er netop blevet hyret til den stilling, du troede, du ville blive forfremmet til. Det kan være, du så sandelig føler glæde for din ven, men også jalousi, skuffelse, modløshed, bitterhed, vrede og tvivl om dig selv - en hvilken som helst eller flere af disse følelser relateret til dig selv kan være lige så stærke eller stærkere end følelsen af glæde for din ven.

24. Hvordan passer inkarnation ind med de biologiske processer i vores verden? Hvordan bliver den inkarnerende enhed f.eks. knyttet sammen med det menneskelige foster eller en anden biologisk værtsform? Selvom sjæl gælder for hvilken som helst livsform i hele kosmos, lad os her udelukkende tale om en menneskelig sjæl på Jorden. Sjælen, som er skabt i Guds væsen og design, har adgang til det universelle sind og kan bo hvor som helst, dens energi er forenelig med dens åndelige evolutionære status. Embryoet er en biologisk form, som kun er bevidst om primitive fysiske fornemmelser. Det vokser op til at blive et foster fysisk og intellektuelt i overensstemmelse med den genetiske indflydelse fra dets forældre og følelsesmæssigt i overensstemmelse med deres emotionelle miljø.

25. Mellem inkarnationerne, da beslutter sjæle, hvad de har brug for for at balancere andre fysiske livstider, og de vælger forældre, hvis gener vil give den form for krop, som er nødvendig for deres valgte erfaringsdannelser, og hvis omstændigheder vil give andre valgte betingelser. En sjæl kan svæve rundt omkring dets "forældre" forud for undfangelsen, og kan træde ind i embryoet eller foetus på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af svangerskabsperioden. Sjæle kan blive enige om at "time-share," [dansk: "deles om tiden"], hvor den ene bosætter sig i det udviklende foster for at absorbere de følelsesmæssige vibrationer fra moderen og hendes omgivelser, som kan tjene denne sjæls behov i et omfang, der ville svare til en hel fysisk livstid; og på det tidspunkt man tidligere er blevet enige om - en hvilken som helst tid før, under eller lige efter fødselsprocessen - der vil denne sjæl træde ud, og den anden vil træde ind som denne sjæls personage. Når man tager i betragtning, at alle hovedpersoner, som er blevet enige om at dele en levetid, gør det af ubetinget kærlighed, der vil denne slags meget midlertidig ordning ikke virke så underlig, som det måske i første omgang lyder til.

26. Vil der finde et nøje afgrænset skift sted, hvor alt ændrer sig i et øjeblik, og dem, der er i gang med at "færdiggøre deres uddannelse", pludselig befinder sig i en ny form for virkelighed med nye kroppe? Udvikler 4D [4-dimensionelle] kroppe sig indeni gradvist opstigende 3D [3-dimensionelle] kroppe, der pludselig vil skifte til at være 4D kroppe? Kroppes cellulære omstrukturering fra kulstof-baseret til krystallinsk-baseret, eller et "skift" fra en 3D til et 4D krop, sker gradvist, fordi tredje tæthedsgrads hjernekapacitet ikke omfatter den trosoverbevisning, at dette kunne ske på blot et øjeblik. I forandringsprocessen kan der forekomme fysiske uregelmæssigheder, som er forskellige fra individ til individ, og ligeledes kan stamme fra en eller flere af en lang række andre årsager, og derfor ikke alene kan henføres til den cellulære omstrukturering, der sker ved lysabsorptionen. Det I kan tillægge denne proces, er ønsket om en klarere åndelig forståelse; et åbent, søgende sind; en skarpere dømmekraft; større opmærksomhed på jeres intuitive viden; mindre interesse i trivielle anliggender og en øget interesse i spørgsmål af betydning for verden.

27. Hvordan ser kroppe ud i fjerde og femte tæthedsgrad? Da kroppe i højere tæthedsgrader kan blive manifesteret i en hvilken som helst form sjæle måtte forestille sig, der vil vi begrænse dette svar til jeres kroppe. Alt som I skrider frem ind i de højere vibrationer, da vil jeres kroppe gradvist blive fri for alle sygdomme, mistede lemmer og organer vil blive genoprettet, jeres sygdoms og aldringsmønstre og begrænsede gøren brug af hjernekapacitet vil blive fjernet fra jeres DNA; og det endelige udseende af jeres voksne, som måtte ønske det, vil ligge ved cirka 30-35 år gammel med en sund, dynamisk, ungdommelige krop. Du spurgte ikke, men vi vil fortælle det jer alligevel - alle personligheder vil være tiltalende!

28. Hold disse visioner om livet i Jordens Gyldne Tidsalder tæt i jeres hjerter, vel vidende, at på hele jeres opstigningsrejse, der har i kærligheden, beskyttelsen og vejledningen af oplyste sjæle fra hele dette univers.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hjertelig tak for alle jeres betænksomme e-mails med gode ønsker for Bob, påskønnelse for Matthew's beskeder og jeres forståelse for min begrænsede tid til at svare].Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.