Home > Dansk > Matthew Ward - August 21, 2009

August 21, 2009

Dualiteten er ved at ophøre; skridtene for at befri Jorden fra dens mørke indflydelse; udstrål jeres lys; obligatorisk svineinfluenza-vaccinering; resultaterne af frygt; specifik hjælp fra andre civilisationer: Icarus, Lazarus, Prometheus, Agnes, Menta

1. En rigtig god dag til jer alle! Dette er Matthew, der hilser jer på vegne af alle sjæle på denne station. Mange af jer byder disse dage, som nu er oppe over, velkommen, for hvad de er: Ubestridelige vidnesbyrd på at Jorden har nået energiplaner, hvor alle aktioner og reaktioner er ved at "speede op", alt som dualiteten i menneskeheden springer og hopper for at udspille sig selv. Men der er stadig et større antal af befolkningen, som ser disse hændelser med forvirring, modløshed eller direkte frygt. Jeg har tidligere refereret til "bumpene" på vejen, alt som Jordens rejse gør fremskridt, men at kalde det "bump" og "slaghuller" er nok en bedre beskrivelse for de op og nedture, som påvirker alle sjæle i denne tid af jordens accelererede hastighed ind i fjerde tæthedsgrad, hvor kun det fineste i den menneskelige natur kan trives.

2. De højere vibrationer, som omgiver jer og befinder sig indeni jer, frembringer fysiske og følelsesmæssige anomalier, og i tidligere meddelelser har vi givet jer forslag til at håndtere disse. Det er mere, hvad frygten skaber, som her fortjener en større opmærksomhed. Mennesker, der er frygtfulde omkring, hvad de tror, er ved at ske, og hvad muligvis vil opstå længere fremme, vil opleve kraftige rystelser på adskillige områder af deres liv i disse sidste faser af tredje tæthedsgrad på planeten. Hvis de blot vidste, at den tusindårig gamle mørke kontrol af livet på jorden er ved at afsluttes, så ville de glæde sig og juble med lysarbejderne og lyskrigerne i hele universet, men de kan ikke huske deres opstemthed ved at være blevet valgt for at inkarnere og deltage i denne store transformation ind i den pragtfulde Gyldne Tidsalder.

3. Dog blev denne tumult og forvirring indeni individer, der ville blive skabt af denne masse-glemsel i disse overgangstider fra det "gamle" til det "nye", som det mest simpelt kan udtrykkes, forudset af de højeste medlemmer indenfor det Universelle Råd, der allerede for lang tid siden udtænkte og tildannede denne Gylden Tidsalders mesterplan. Denne plan ville inkludere millioner og atter millioner af sjæle fra avancerede civilisationer, hvis essentielle assistance på, indeni og ovenover jorden forsikrede ej blot, at hun ville overleve sine dødskvaler, men at hun ligeledes ville blive restaureret til hendes oprindelige paradisiske selv, hvor alle hendes mennesker vil leve i harmoni med hinanden og hele skabelsen.

4. Medlemmerne af jeres universelle familie hjælper her og nu ligeledes opvågnende sjæle, for at de nemmere kan rejse denne vej i disse sidste stadier af overgangsprocessen. Jer, der har åbnet sig selv for oplysningen og opløftningen, som tilbydes af indstrømingen af lys, behøver ikke at opleve den tumult, som de frygtsomme er ved at skabe for sig selv. Som en påmindelse: I må huske på, at loven om tiltrækning hele tiden befinder sig i bevægelse, hvilket bringer omstændigheder til jer i overensstemmelse med den energi, som I projicerer udad i jeres tanker og følelser. Når disse er i overensstemmelse med at VÆRE jeres kraftfulde gude- og gudinde-selv, så har I INTET at frygte!

5. De individer, som har travlt med at være bekymret for deres fysiske og finansielle sikkerhed, der vil universet - som er upersonlig, eller neutral, fordi det blot er energi - imødekomme dem, ved at give dem frygtelige omstændigheder, som "matcher" de energiudstrømninger, de sender ud. Det vil indbefatte personer, som I holder meget af og er nær jeres hjerte - familie, venner, naboer og kollegaer. Føl medfølelse, hjælp til hvor end I kan, elsk dem og omgiv dem med lys, men lad være med at blive trukket ind i deres dramaer og traumer. Det ville ej hjælpe dem en døjt, og ville i stedet blot sløre jeres eget lys og mindske jeres spirituelle styrke.

6. Vi vil dog ikke anbefale jer at begrave jeres hoveder i sandet for at undgå at observere, hvad det er, der foregår omkring jer, enten tæt på eller ved at lære omkring hændelser i fjerntliggende egne. Vi vil foreslå - ja anbefale jer! - at I i stedet med tålmodighed og uden at dømme blot observerer, alt imens I ved, at lyset er sejrende. På den måde vil jeres fredfyldthed indeni udstråle et stort lyst til alle omkring jer, og det er langt det mest kraftige gode I kan give de sjæle, I holder af. Og det er så ligetil - ganske enkelt, blot VÆR dette lys!

7. Det, I ser udfolde sig i den lineære tid, er allerede blevet færdiggjort i det tidløse kontinuum, hvor livet i den Gyldne Tidsalder allerede er en realitet. Vi forstår godt, at det ikke er muligt for jer at forstå kontinuumet eller omfanget af den verdenstransformation, der er undervejs, og vi ved, at nogle personer anser nogen handlinger for at være bekymrende, som i virkeligheden er indviklede "dansetrin" for bestandigt at fjerne den mørke indflydelse indenfor alle områder, der påvirker livet på planeten Jorden. Musikken og danserne skifter fra nation til nation, men det triumferende store buk ved enden vil være det samme for alle.

8. I er vidner til udfoldelsen af en proces, hvis ikke tidligere forekomne omfang, hastighed og gennemslagskraft ryster jeres verden for at genforme den i en placering, hvor kærlighed, fred, fairness, overflod for alle og et respektfuldt samarbejde hersker. Dem, som er ansvarlige for at lede jer hen af vejen, er oppe imod stædige fjender, som anvender al deres magt og kraft for at modsætte sig reformbestræbelserne. De oplyste ledere vil måske snuble, men de vil hurtigt igen rejse sig for at genvinde deres fremdrift, thi deres vision vil aldrig falme, og ej hellere vil deres beslutsomhed vakle. Og de, der vil modsætte sig dem, vil fejle.

9. Nuvel, lad mig tage fat på et emne af global interesse. I dette øjeblik i jordens felt af potentielle muligheder, der er energien fra ramaskriget i forbindelse med de påtvungne vaccineringer imod svineinfluenzaen, eller H1N1, som den nu er blevet omdøbt til, ved at vinde frem i forhold til energien fra dem, som står bag planen. Det var frygt i massebevidstheden, som i sin tid gav næring til de mørkes intentioner om at bringe dette emne tilbage til center-scenen, og da denne frygt er blevet noget mindsket - på trods af genoplivelsen af det skræmmende medie-postyr - så har den tilsvarende mindsket sandsynligheden for, at nogen som helst vil blive udsat for disse vaccineringer. Dog kan denne positive kurs vende igen, hvis frygten atter stiger, og denne mulighed holder håbet i live hos Illuminati, at de stadig kan gennemføre denne plan.

10. IKKE at bukke under for frygt i forbindelse med denne situation - eller en hvilken som helst anden, som har en mørk intention! - er del af jeres personlige beskyttelse. Den anden del, som er relevant i forbindelse med de obligatoriske vaccineringer, er, hvad vi har nævnt for jer tidligere - teknologien fra vores universelle familie er allerede blevet anvendt for at neutralisere alle de skadelige ingredienser i disse vacciner. Men deres hjælp begrænser sig på ingen måde til blot dette! I stedet for at jeg selv vil beskrive disse andre måder jeres rum-broderskab assisterer jorden og jer, da har jeg bedt min mor om at kopiere uddrag fra de formelle præsentationer, der blev givet af deres respektive repræsentanter, således at I på denne måde med deres egne ord vil kende til deres assistance.

_______________________

11. ICARUS: Navnet Icarus stammer som mange andre navne i jeres mytologi fra virkelighedens begivenheder. Den mytologiske Icarus er blevet navngivet således, på grund af de gyldne vinger af voks, som er en symbolsk inspiration, som kom fra vores stjerne-flåde. Vi er i besiddelse af en fremragende flådestyrke, da vi har en højt avanceret intelligens og en overlegen teknologi, som stammer fra en større gøren brug af vores hjernekapacitet, end jeres nuværende civilisation gør det. Det er ej for at virke egoistisk, at vi siger det, fru Suzy, det er blot for at være faktuel. Vores energi til brændstof, varme, belysning - ja alle behov - stammer direkte fra kilder givet af Gud.

*************

Vi sender dem et billede af vores udseende. Som de nok kan se, har vi ej en humanoid fremtoning, men det er kun i vores eget naturlige levested, at vi ser høje, spinkle, sølvfarvet og meget, meget tynde ud, med store øjne og lange smidige fingre. Vi bryder os ikke meget om dette "edderkoppe"-billede i deres tanker, fru Suzy, men det er deres sammenligningsgrundlag, så derfor accepterer vi det.

Vi kan legemliggøre os for præcist at se ud, som en hvilken som helst form vi forestiller os eller måtte ønske at imitere, og dette inkluderer at se ud ligesom jer. Det er på den måde, at mange af os allerede befinder sig midt iblandt jer, og I er ej det mindste klar over dette! Vi hjælper til med renselsen af Jorden ved at befinde os i indflydelsesrige positioner, således at vi kan gøre en forskel i beslutningstagningen, som påvirker omverdenen, miljøbelastningen og industrierne, og også på andre måder, som kan formindske negativiteten på Jorden, og således reducere ødelæggelsen af fastlandet og havene.

Vi er del af en styrke i forklædning af jord-mennesker, som ikke åbent kan bekendtgøre dets tilstedeværelse eller formål, hvilket jo udgør selve redningen af jeres planet! Vi ville ønske, at kunne gøre os kendte, som dem vi i virkeligheden er, og ikke blive nød til at gemme os længere iblandt jer. Dog er det ikke tiden endnu ifølge vores budskaber direkte fra Gud, som regerer alle større beslutningsprocesser i dette univers, og Han har sin egen tidstabel for optimal gavnlighed for alle involverede.

Vi er ivrige efter at assistere på ethvert område, og ikke at overtage nogen af de aspekter af jeres regeren af jer selv, som befinder sig i overensstemmelse med Guds og universets love. Vi vil efterkomme og støtte al selvstyre og beslutningstagningsprocesser, med mindre disse er rettet imod selvdestruktion og ødelæggelse af planeten, som så mange jo er. Da er vi bemyndiget til med vores teknologi at modsætte os disse kræfter, for at forhindre, hvad der ville være en så traumatisk ødelæggelse for planeten og selve livet.

________________________

12. LAZARUS: På grund af vores evne og villighed til at hjælpe jorden i at befri sig fra negativiteten, da har Rådet bedt os give jer information omkring dette, til denne bog. I ånden er vi brødre, vi og jer, og derfor naturlige samarbejdspartnere i Guds tjeneste. Vi er iblandt de millioner af jeres universelle familie, hvis fartøjer har omgivet jeres planet "i aktiv tjeneste" i mere end 50 år, ved at befri Jorden for dens negativitet, som på daværende tidspunkt næsten havde dræbt hendes planetariske krop.

Suzy: Hvordan afhjælper I negativitet?

LAZARUS: Vi kombinerer vores energi med andre væsener, som ligeledes ønsker at bevare Jordens liv. Vi kom her i hobetal for at ånde vores energi ind i hendes lunger, hvilket er luften og atmosfæren, for at udtrække mange af de giftstoffer, som næsten var ved at dræbe hende. Vi er ikke krigere, vi er nærmere ingeniørarbejdere af sind. Vores energi har hjulpet til med at stabilisere planeten og at holde dets omløbsbane konstant, gennem de områder i universet, hvor andre himmellegemer alvorligt kunne have påvirket omløbsstabiliteten. Vi tæmmer eller udjævner de eftervirkninger af det i kalder "naturkatastrofer", for at forhindre den udbredte ødelæggelse, som ellers ville hænde. Vi udtrækker kræfterne fra den energi, som opbygges nedenunder jordens overflade, som ellers ville skabe vulkanske udbrud af så stort et omfang, at det ville sprænge hele bjerge i stykker, og ødelægge de omkringliggende byer. Vi stabiliserer brudlinjerne, således at jordskælv bliver mindre kraftige - de frigiver stadig deres energi, men på denne måde ødelægger de ikke de kæmpestore områder, som de ellers ville uden vores blødgørende indblanding.

Vi stilner havene og dæmper vindkræfterne, så I ikke har et lige så stort omfang af orkaner, cykloner og tornadoer og oversvømmede kystregioner, som I eller ville have haft, hvis vi ikke foretog os disse ting. Vi ændrer kursen af himmelfragmenter, som befinder sig på kollisionskurs med Jorden. Vi holder en rytme gående, som er nødvendig for alle jeres livskræfter. Er disse eksempler klare nok for at vise jer vores deltagelse i renselsesprocessen?

************

Jeg ønsker at give jer forsikring, at med alt det indtil nu indstrålede lys, der har elskede Terra genvundet en stor del af hendes tidligere styrke. Men vi overstrømmer hende stadig med vores energi, samtidig med at vi anvender vores teknologi for at bevare hendes stabilitet, fordi ikke al omvæltning i at befri hende fra negativitet er ovre endnu, og vi har ikke tænkt os at mindske vores omhu i denne henseende indtil hun fuldstændig befinder sig i fjerde tæthedsgrads vibrationer og fortsætter hendes rejse ind i femte tæthedsgrad. Da vil vi alle råbe hallelujah! - vores arbejde på Jorden vil være færdig, og vi vil vende tilbage til vores hjemlande og familier.

________________________________

13. PROMETHEUS: Vi er iblandt de lyse væsener, og er forfædrene af nogen af jeres egne menneskelige selver. Vi er fra et planetært system i konstellationen ved navn Orion. Vores civilisation har ikke noget individuelt aspekt, men der er en perfekt harmoni i den rytmiske bevægelse i vores evige søgen hen imod og ind i lyset. Vi har udviklet os i en grad, så vi ikke længere behøver fysiske kroppe, og vores intelligensmæssige udviklingsgrad og spirituelle sandhedskendskab har sat os i stand til at materialisere os i tynde strata-formationer, som repræsenterer den kumulative sjæle-essens og sindene af milliarder af sjæle.

Vi forstår godt, at det kan være svært for jer at forestille sig intelligente væsener som værende mærkelige skyformationer, men det er dog sådan, at vi faktisk befinder os i denne fremtoning i nærheden af Jorden, for at udøve den kraft, der er nødvendig, for maksimal assistance. Vi er en af de civilisationer, der arbejder på vegne af jeres fysiske overlevelse, hvilket er en af de mest vigtige aspekter af det, I kalder "renselsesprocessen".

***********

Vær venlig at huske, at det kun er få som jer selv, der vil forvente hjælpere fra andre verdener, der vil se noget som helst andet end hyppige skyformationer i usædvanlige konfigurationer. Skyerne vil være jeres stratus-cirrus variationer med små "puffs", hvor en energi-hvirvel vortex er nødvendig for at mindske intensiteten af forureningen fra kemikalierne og toksinerne i jeres jordbund, vand og atmosfære.

__________________________________

14. AGNES: Vi vil assistere jer på måder, som er mere individuelt end kollektivt fokuseret. Det vil sige, at vores fokus ligger på sjæle som individer, ikke på jordens befolkning i dets helhed. Andre væsener, som allerede er til stede, vil i stedet assistere på disse måder, som f.eks. stabiliteten af Jordens omløbsbane og ekstra energiindstråling ind i atmosfæren for at hæve den cellulære hukommelse. Der er ikke behov for os i denne henseende. Dog er det sådan, at hvis det blev nødvendigt, ville vi stå på den forreste front af denne linje med vores assistance og med vores kærlighedsudstråling, som en præventiv foranstaltning til massive jordskift i vores brødres natur i at ødelægge.

Vores formål er at genforene os med de sjæle, som stammer fra vores egne begyndelser. Alle sjæle ses her for at være dyrebare i Guds henseende, så vi nedgør ikke en sjæl og opløfter en anden vilkårligt. Det er ligesom om en familie på Jorden har kaldt efter kusinerne, og tanterne og onklerne, så alle kan befinde sig under bedsteforældrenes tag for en genforening. Det er en naturlig udvælgelsesproces, ikke sandt, at du ej føler behov for at invitere alle, som måtte passere forbi på vejen til det hinsides. Således er det også med vores mission og formål. Ja, for Gud, på alle måder og for al tid [engelsk: "In all ways and always"].

Vi vil ikke nærme os jer i vores egen form, da velkomst-komiteerne i første omgang nok ikke vil blive glade for at se fremmede i deres baghave. For det første, befinder vi os jo allerede iblandt jer. For det andet har nogen af jer set os i vores udstråling, hvor I genkendte os ved en energi, der er varm og favnende. Genkendelsen er ikke som en broder til en broder, men mere som en følelse af forundring og blødhed ved oplevelsen. Ja, på et dybt plan er det som broder til broder, men på overfladeniveau, hvor i tænker det meste af tiden, der er der kun forundringen ved de følelser, som kommer med den større erkendelse og frekvens.

Og hvad udretter vi på denne måde? Genforeningsveje. På et dybt plan bevæger vi os hånd i hånd med jer frem mod lyset. Det er frem mod vejkryds I vil genkende på sjælsplan, en form for fortrolighed uden forklaring, og senere hen med bevidst hukommelse, som vil blive budt velkommen, hvor forbløffende det en vil forekomme. Det vil være et "Aha!" fra jeres sjæle.

_________________________________

15. MENTA: Vi er mere kraftfulde, end mange andre, som også hjælper jer med deres fulde intensitet, men deres bølgelængde er mindre end vores. Så vi sagde frivilligt ja til at assistere, ud fra en dobbeltsidet mission. Vi udsender vores egen lysenergi, og opretholder også lyset fra disse andre kilder, når først det befinder sig indenfor Jordens atmosfære. Det er livsnødvendigt, således at jeres kroppe kan absorbere de stråler på celleniveau og tilpasse sig til de højere frekvenser, som Jorden vil træde ind i. Det vil gøre jer i stand til fysik at kunne overleve i disse opstigningprocesser, som nogen kalder "skiftet" og andre kalder "renselsesprocessen".

_________________________________

16. MATTHEW: Tak skal du have, mor. Mange andre højt udviklede repræsentanter har talt om deres civilisations involvering langs med Jordens opstigningsrejse, og har givet vis vejledning, for at I med succes kan navigere igennem disse risikable tider - vores informationer i adskillige meddelelser har givet jer det samme. [Den fulde præsentation, som disse uddrag stammer fra, blev udvalgt fra den reviderede udgave af 'Revelations for a New Era'; andre ligeså fascinerende præsentationer kan findes i bøgerne 'Illuminations for a New Era' og i 'Voices of the Universe'].

17. Indtil min mors familiemæssige ansvarlighedsområder er blevet mindre, og indtil hun igen har tid til at læse emails og forberede lister med spørgsmål, der vil mine meddelelser være sporadiske og korte. Men som vi så tit har opfordret jer til: Vær sød ikke at sætte al jeres lid til ydre kilder for jeres svar - jeres mest pålidelige kilde er altid budskaberne, der kommer fra jeres sjæle!

18. Med den grænseløse og evige kraft fra den ubetingede kærlighed og Kristus-lyset, der er vi med jer, enhver af jer, hele vejen langs jeres spirituelle rejse.

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

NOTE fra Suzy: Bob og jeg er meget taknemmelige for jeres bønner i forbindelse med hans helbred - tak skal I have! Efter en måned på hospitalet er han blevet overført til et rehabilitationscenter, og han vil snart være hjemme igen for at fortsætte hans genvindelse af kræfterne.

Jeg har haft meget lidt computertid siden han blev syg i maj, og efterslæbet i min indbakke var allerede dengang stort. Jeg ville ønske, jeg havde tid til at nå det hele, men realiteten er, at jeg ikke vil være i stand til at læse og besvare mange af de emails, som jeg har modtaget igennem det sidste års tid.

Publikationen 'Amusing to Profound - My Conversations with Animals' er blevet forsinket adskillige måneder på grund af familiære omstændigheder, men nu er bogen her endelig. Du kan læse om denne bog og bestille den på www.matthewbooks.com.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.