Home > Dansk > Matthew Ward - September 21, 2009

September 21, 2009


1. Dette er Matthew med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station. I er ved at nærme jer etårsdagen, hvor folk fra alle nationer sidste år med jubel forkyndede udfaldet af det amerikanske præsidentvalg og bød den høje energi med forandring! velkommen, som blev strålet ud over hele jeres verden. Nu hersker der en omsiggribende modstand mod forandring, hvor de ubøjelige konservative [engelsk: "hardliners"] synes at være lige så fast forskanset som altid. Føl jer venligst ikke modløse! Modstand mod reformerne er en naturlig og uundgåelig reaktion i disse sene faser af Jordens opstigning ud af tredje tæthedsgrad.

2. Lad os sætte dette i en sammenhæng, ligesom ved en aften i teateret. Publikum er helt absorberet i skuespillet, en meget lang fortælling, som har slæbt sig af sted med gentagende akter, da der pludselig begynder at træde fremmede ind på scenen. Rollebesætningen protesterer højlydt mod disse nytilkomne, hvis konversationer ikke passer ind i fortællingen overhovedet, og publikum er forvirrede af dette postyr. Mens nogen råber op om, at den velkendte historie må fortsætte, så udtrykker andre, at de er trætte af skuespillet og ønsker at høre, hvad disse nye folk på scenen har at sige.

3. Lad os nu sætte dette samme scenarium på verdens scene, da har Illuminati længe profiteret af dette skuespil, som blev skrevet for lang tid siden af deres forudgående generationer, og de modstår alle forsøg på at bringe forhænget ned i forbindelse med deres forevisning. De fremmede, hvor nogen allerede befinder sig på scenen, og andre venter i kulisserne, er de nye og kommende ledere, som har et helt anderledes manuskript, der indbefatter stemmerne fra dem, som aldrig er blevet givet en offentlig høring.

4. Dette er et mikroskopisk perspektiv af, hvad der er ved at udspille sig i jeres verden, hvor "publikumet" ser en udstrakt forvirring, men ej ved, hvad der ligger til grund for denne forvirring. Mens mange er optimistiske i at byde disse forandringer velkommen, så ønsker andre, at intet skal forstyrre, hvad det er, de er blevet vant til, og kun en forholdsvis lille håndfuld individer forstår, at den kraft, som driver begge "rollebesætninger" fremad for at dominere på scenen, ligeledes fremkalder forskellige reaktioner i dem, som observerer dem - denne kraft stammer fra den vibrationsgrad, som Jorden har nået, og den accelererer selve livet.

5. Vibrationerne er grunden til, at "godt" og "ondt" - dualiteten i den menneskelige natur - er ved at blive mere synlig. I befolkningsgrupper rundt omkring i verden finder der en stadig tiltagende afsløring sted af uærlige civile tjenestemænd, børnemishandlinger, bedrageri indenfor forretningsverdenen, forbrydelser mod menneskeheden og dyreriget, og andre tidligere ukendte eller ikke tidligere offentliggjorte brutale og umoralske handlinger. Dette er, hvad der sker, ved den ene enden af dette følelsesmæssige spektrum, og i den anden ende af dette spektrum befinder sig en ikke tidligere set medfølelse for og omsorgsfuld assistance for mennesker lokalt og i fjernt beliggende lande. I er vidner til, at dualiteten i livet i tredje tæthedsgrad er ved at komme med et sidste kraftigt udsagn inden dens sidste gisp, og på trods af de mørke sinds vanvittige forsøg på at holde dualiteten kørende, så har den snart udtjent dets formål på jeres "skoleplanet", og den vil snart forsvinde fra Jordens overflade.

6. Illuminati, som er desperate i at holde fast i deres hurtigt svindende magt, prøver at holde masserne forvirrede, vrede og splittede, fordi deres plan A og deres plan B er fejlet. Plan A handlede om at forhindre lyset i at træde ind i sjæle, ved at holde befolkningerne i en tilstand af frygt, fordi energien fra frygt blokerer det indstrømmende lys, og denne plan har virket med succes i hundreder af år. Frygt er så kraftfuld en energi, at psyken ikke længe kan holde til at have denne følelse, så Illuminati blev ved med at ryste befolkningen med en serie af omstændigheder og hændelser, såsom krige, hungersnød, undertrykkende regimer, kraftig beskatning, sygdomme, likvideringer - alt, hvad der kunne holde befolkningen levende i frygtfulde tider. Plan A gik skævt efter "9/11" [o.a. "11. september 2001 attentatet"], hvilket Illuminati anså for at være deres store triumf. Sandheden er, at alle sjæle, som omkom, havde indvilliget i deres rolle i denne afgørende hændelse, og det blev ligeledes forordnet, at lysarbejdere på og udenfor planeten ville forhindre ethvert efterfølgende forsøg på at skabe lignende større terrorhændelser, og de har gjort det med succes i adskillige tilfælde.

7. Disse fejltagelser om at holde "den globale krig mod terrorisme" fremme i menneskers bevidsthed, er hvad der dødsdømte plan A og førte til plan B - at skabe kaos indenfor den globale økonomi. Kort fortalt, der så det ud til, at dette virkede godt for Illuminati, men nu ser de, at deres plan er ved at give bagslag. I stedet for at vinde en stadig større kontrol over de internationale økonomier og verdens naturressourcer, så er de risikabelt tæt på at miste det hele, så de er ved at gennemføre plan C: Skabe forvirring, vrede og splid ved at fremkalde modstand overfor alle reformbestræbelser.

8. Det er derfor, I ser heftige "for" og "imod" argumenter, alt som dualitetens ekstremer bliver udtrykt på forskellige måder i hele jeres verden. Bare se på svineinfluenza "pandemien", hvor det farmaceutiske/medicinske etablissement, tilskyndet af medieverdenen, opfordrer enhver til at modtage influenza-vaccinen, mens andre gør deres bedste for at advare mod farerne af vaccinen. På samme tid fordobler individer og grupper deres bestræbelser på at bevare miljøet, hvorimod andre er rettet ind imod at ødelægge mere land, have og dyreliv. Hjælpeindsats for at lindre lidelserne af sult og forflyttede folk bliver blokeret af stivsindede regenter. Politiske interne magtkampe på alle niveauer af regeringen tager præcedens over borgernes behov, som selv er splittede i forbindelse med, hvad der ville tjene deres fællesskab og land bedst.

9. Når Jorden når frem til endnu højre vibrationer, vil uoverensstemmelserne blive bilagt for at erstattes af harmonisk samarbejde for alles højeste gode. Men i dette øjeblik, der er energien, som skabes ved de modsatrettede sider i forskellige anliggende, der dybtgående har påvirkning på livet i jeres verden, den eneste udvikling på jeres planet, hvori Illuminati kan se nogen som helst håb for succes. Vi siger på ingen måde, at enhver, som måtte ønske at bevare status quo, står på linje med Illuminatis hårdnakkede modstand mod forandring! Dog er mange blevet forført af denne mørke gruppes strategi, om at lyve åbenlyst, og hvad der end ellers skal til for at forandring synes skræmmende. Selvfølgelig er Illuminati kun interesseret i at blokere for den forandring, som yderligere vil erodere deres magt - denne form for forandring ER så sandelig skæmmende for dem. Det varsler enden af deres lange regeringstid, og denne ende nærmer sig så sandelig hurtig, alt som enhver ting med mørk intention er ved at blive revet op med rode, så det kan fjernes. Lysets ustoppelige intensitet driver Jorden nærmere og nærmere frem til den Gyldne Tidsalder, hvor intet mørke af nogen som helst slags kan eksistere.

10. Lad os et øjeblik tale om året 2012, som sædvanligvis forbindes med den Gyldne Tidsalders begyndelse. Jeres kalendere kan ikke på korrekt vis indikere længden af Jordens rejse ind i denne æra, fordi de tiltagende højere tæthedsenergier accelererer tiden, som I opfatter den. Forandringerne vil komme hurtigere og mere eftertrykkeligt alt som dagene går, og dagene i sig selv vil passere med tiltagende hastighed.

11. Gennem denne overgangsperiode førende frem til 2012, vil synkrone hændelser finde sted i overflod ind i hvert enkelt liv, som vil tilbyde oplevelser i overensstemmelse med valgene i jeres sjælskontrakter. De hensigtsmæssige møder og omstændigheder, som præsenteres for enhver, vil blive udtrykt gennem intuitionen - øjeblikkelige reaktioner i forbindelse med nye muligheder - men mange genkender ikke disse som vækstmuligheder, eller de vælger ej at handle, fordi det ville indebære forandring. Vi bebrejder ikke disse sjæle, og vi elsker dem ikke mindre af denne grund, men det er trist for os at se dem, som valgte at afslutte tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, at de nu vælger at være fastlåste i denne tæthedsgrad i stedet for glædesfyldt at ledsage Jorden på hendes rejse.

12. Lige som alt andet er ved at blive accelereret, ligeledes gælder det resultaterne af den universelle lov om tiltrækning [engelsk: "Law of Attraction"], hvis resultater kommer hurtigere og mere kraftfuldt nu. Vi kan ej betone det for kraftigt, hvor afgørende det er at fokusere på, hvad I ønsker, og IKKE på, hvad I ikke ønsker!

13. Og som det sidste, ankomsten af den populariserede dato 21. december 2012 betyder ikke, at Jordens menneskehed til den tid vil befinde sig i en æra af tilbagelænet stabilitet. Den eneste konstant i universet er forandring! Ej blot vil fantastiske udviklinger fortsætte indenfor alle områder af jeres verden, men I vil fortsætte med at vokse spirituelt og intellektuelt gennem utallige fysiske livstider, nogen i verdener, hvor livet vil overgå selv herlighederne i Jordens Gyldne Tidsalder.

14. Lad os nu vende tilbage til denne dag, hvor de nationale og globale økonomier er fremherskende i folks kollektive tanker. De fortsatte løgne og manipulationer indenfor alle facetter af pengeverdenen, holder illusionen ved lige, at det, der var ødelagt, nu er ved at blive repareret. Nej, det der er ødelagt er uopretteligt. For Illuminati er det lig med enden, og for alle, som er velinformerede, betyder det begyndelsen. I må imidlertid klare jer igennem en stormfuld periode, før et nyt økonomisk system kan blive fuldt og fast etableret. Det er nødvendigt, at bortfeje det hensmuldrende korrupte fundament, før en ny basis for bankvirksomhed, handel og retfærdig omfordeling af verdens naturrigdomme, kan blive solidt bygget. Nogen af jeres mest kløgtige og modige økonomer siger det samme, som hvad vi fortalte jer for nogen år tilbage - De Forenede Stater er bankerot, og når dets økonomiske kollaps kommer, og det vil det gøre snart, der vil konsekvenserne deraf blive følt i hele verden.

15. Jeres spirituelle styrke og medfødte åndsnærværelse kan bære jer igennem denne tumultagtige periode, med et positivt udsyn - I ved, at denne korte bumlede tur vil føre frem til den store hovedvej, som er brolagt med overflod for alle. Lad jeres vished omkring dette stråle ud som en ledestjerne, der kan guide andre ud af deres anspændthed og forvirring.

16. I et budskab nogen måneder tilbage, besvarede jeg følgende spørgsmål: Hvorfor er der forskelle i kanaliseret information? [2. februar 2009]. I bliver oversvømmet med modstridende informationer, og vi kender til jeres forvirring omkring, hvad der er sandt, og hvad der ikke er. Da det er livsnødvendigt, at I bruger jeres skelneevne, og I følger jeres intuition - det er en del af jeres sjælsudvikling - da tror jeg, at det kan være en hjælp at uddybe mit svar ved at opsummere og føje til mit svar i forhold til en nylig anmodning om mine kommentarer i forbindelse med noget materiale, der var blevet fremsendt til min mor. Ved at følge den "politik", om I så vil, sjæle holder sig til i højere udviklingsstader, da vil jeg korrigere informationerne, jeg ved, er falske, men jeg vil undlade at nævne nogen navne.

___________________

17. Der findes utallige galaktiske og intergalaktiske føderationer, råd, forenede styrker, oplevende grupper, kollektive sjæle-energifelter, frie-sjæle civilisationer og andre organiserede sjæle i dette univers, så jeg tror det er nødvendigt at dykke mere dybt ned i dette anliggende, end navnet på denne gruppe og informationerne, som angiveligt stammer fra dets talsperson.

18. En stor del af urigtige eller vildledende oplysninger, ofte angstfyldte, tilskrives fejlagtigt lyskilder. Væsener, der hævder at repræsentere en gruppe eller civilisation almindeligt kendt for at være af lyset, sender urigtige oplysninger til modtagere, der ikke kan skelne, at disse kilder er mørke. Usande informationer gives også til intetanende modtagere, af talspersoner for grupper med mørke intentioner, der præsenterer sig selv som værende væsener af lys, og stadig andre mørke væsener gør krav på at være en eller anden kendt, åndeligt udviklet sjæl, og de har ligeledes videregivet selvtjenende usandheder. Nogle personer på planeten udbreder deres egne skrifter eller "kanaliserer" offentligt deres egne ideer, og de tilskriver disse oplysninger til respekterede lysvæsener.

19. Der er stadig andre overvejelser. Telepatisk kommunikation har et filter indbygget i selve systemet. Den energetiske pulsering, der er kildens "stemme", forbinder sig med de mest passende ord i modtagerens ordforråd, og der kan være et stort nok hul der, således at ordene, der er "puffet ud", kan forvanske navne og ikke helt præcist give udtryk for kildens betydning. Et andet filter ligger i selve modtageren, hvis viden, trossystemer eller forudfattede meninger kan smitte af på transmissionen og fordreje kildens oplysninger.

20. På grund af alle disse variabler, og uden tvivl andre, jeg ikke har husket at nævne, kan jeg ikke kommentere kyndigt på denne gruppe, men jeg kan tilbagevise de oplysninger, der tillægges den og nævne andre almindelige misforståelser, der har deres rødder i kanaliserede budskaber.

21. Grupper eller individuelle sjæle, der er nedsænket i mørke, kan ikke nærme sig det beskyttende lysnet af Kristi lysenergi, der omgiver planeten - lys er bandlyst i forhold til deres mørke essens.

22. De mørke styrker, et stort og kraftfuld energifelt, der kan strejfe omkring i universet og skabe kaos, selv døden af hele civilisationer og deres planet hjemlande, befinder sig ikke længere i nærheden af jeres solsystem. Da fjerne civilisationer begyndte med at stråle deres intense lys til Jorden, der forlod dette kraftfelt jeres solsystems nærhed, da det ikke kan tåle lys.

23. De åndeligt og teknologisk udviklede civilisationer, som Gud har givet tilladelse til at begynde at hjælpe Jorden for omkring 70 år siden, er ubestrideligt af lyset. Det var lyset fra nogle af disse kraftfulde civilisationer, som fordrev de mørke styrker. Når det er sikkert at gøre det, vil nogle af de millioner af lysvæsener, der omgiver planeten i rumfartøjer, lande for at dele deres teknologi og på andre måder hjælpe Jorden og hendes livsformer for derefter at vende tilbage til deres hjemlande.

24. Sjæle af både lys og mørke har levet på planeten lige fra dets begyndelse. Alt som Jorden stiger ind i de højere tætheder, hvor lyset er mere intenst, vil de mørke - marionetter for de mørke styrker - omfavne og modtage lyset, eller også vil deres fysiske kroppe dø, og deres sjæle vil automatisk blive trukket til verdener, hvor energitætheden stemmer overens med energien i deres fysiske levetid.

25. Nogle meddelelser hævder, at rumfartøjer vil evakuere Jordens beboere før udrensningen vil ødelægge en stor del af planeten, og når folk er vendt tilbage, bliver de nødt til at leve under Jorden, da overfladen vil være ubeboelig i mange år. Evakuering vil ikke være nødvendig af nogen som helst grund, og i stedet for at Jordens overflade vil blive ubeboelige, vil det i stedet blive restaureret til dets oprindelige paradisiske tilstand med forbløffende hastighed.

26. Det er livsvigtigt at være skelnende i forbindelse med oplysninger fra enhver ekstern kilde. Din sjæl kender sandheden, og din intuition - beskeder fra din sjæl til din bevidsthed - er altid din bedste kilde til information.

_________________

27. Jeg tænkte på noget andet, der er relevant i den forbindelse. Fordi så mange mennesker sætter deres lid til Internettet for at finde information, så er det blevet et godt 'afsætningssted' for misinformationer, og det indbefatter meddelelser udsendt af personer ansat af mørke sind til at komponere "kanaliserede" beskeder og tilskrive falske og skræmmende oplysninger til kilder, som er kendt for at være højt udviklede sjæle. Så meget for at betvivle eksistensen af intelligent liv andre steder end på Jorden! Nu da, for kort at berøre andre interesseemner:

28. At absorberer lys, hvilket er så enkelt, som at leve på gudelige måder, er kroppens bedste forsvar mod de giftige elementer i 'chemtrails' og alle andre former for forurening. Lys styrker immunforsvaret og medvirker til at opnå og opretholde den balance, der fremmer sunde kroppe, sind og ånd.

29. "At ville bombe månen" er en finte for at skabe frygt, men hvis en sådan dumdristighed nogensinde skulle blive prøvet, ville det ikke være en succes. Ved at ære Jordens frie viljes valg, at ingen uforsigtig eller bevidst ondsindet handling kan ødelægge hendes krop eller hendes livsformer, da har Gud givet tilladelse til civilisationer med den rette teknologi for at forhindre alle sådanne bestræbelser på at gøre dette.

30. Andre oplysninger i omløb er ligeledes designet specielt til at skabe frygt. For eksempel er korn, frugt og grøntsager, der produceres ved podning, blevet indtaget i årtier uden negative bivirkninger for sundheden, så hvorfra kom ideen, at "genetisk modificerede fødevarer" er skadelige? Den mere nylige produktion af frø, der ikke kan producere fremtidige afgrøder, er en anden sag - lige som andre udviklinger udformet med mørke hensigtserklæringer, der vil denne ligeledes blive kortlivet. Tiden er hurtigt ved at løbe ud for en hvilken som helst ting født i mørke!

31. Når bønner for en elsket person om at komme ud af en alvorlig sygdom ikke bliver besvaret, er det ikke fordi, at den der beder trænger sig ind på den pågældende persons egen fri vilje, men fordi det der ligger i personens sjælskontrakt-valg om at forlade det fysiske liv på det tidspunkt, har forrang. Den energi, der sendes ud af dine tanker og følelser, er en "kærligheds-boomerang", der velsigner den sjæl, for hvem du beder, og den vil blidt vende tilbage for at styrke din egen ånd.

32. At sende lys til dem, der lever i mørke, har den samme virkning på deres sjæleniveau, selv om det ikke finder sted ved bevidst niveau, og generøsiteten i denne handling bringer lys til afsenderen.

33. En anmodning om at tilpasse ens sjælekontrakt sker på sjælsniveau, fordi det kun er på dette niveau, at det kan være kendt, om denne personens livsomstændigheder er hårdere end den erfaringsdannelse, der blev valgt forud for fødslen. Det er på dette grundlag af unødige lidelser, at en anmodning kan blive imødekommet.

34. Bekymringer i forbindelse med et muligt drastisk skift i Jordens akse skyldes mangel på universel viden, nemlig at for omkring halvfjerds år siden i jeres lineære tid, der var planeten så meget ude af balance, at det var faretruende tæt på at blive trukket ud af dens omløbsbane, og lige siden dengang har en kraftfuld infusion af lys fra fjerne kilder stabiliseret Jordens omløbsakse langs hendes opstigningsvej.

35. Ud over den symbolik, der ligger i, og som nogle kan tolke ud af de stadig mere komplekse korncirkler, der viser disse formationer også, at uanset hvem der måtte udføre disse komplicerede mønstre, der har de den teknologiske ekspertise til at anvende den indenfor mange andre 'felter' [engelsk: "many other fields"] - et ordspil var ikke hensigten her. Med en hurtig acceleration af, hvad I kalder tid, kan det siges, at "på ingen tid" vil skaberne af disse forbløffende formationer og deres kolleger hjælpe jer på mange, flere praktiske måder.

36. En anden meget vigtig bemærkning i forbindelse med virkningerne af accelerationen. Afsløringen og offentliggørelsen af ældgamle bedrag befinder sig indenfor den meget nære horisont, og når der er kommet det første hul i diget, som har tilbageholdt længe skjulte sandheder, vil udstrømningen skabe chokbølger rundt omkring i verden. Omfanget af løgne, grådighed, aftalt spil, korruption og afskyelige handlinger begået af grupper under Illuminatis paraply vil blive overvældende, alt som de bliver afsløret, men i endnu højere grad vil fremkomsten af sandheden om religioner og deres dogmer være det. Alt, hvad mørket har konstrueret for at slavebinde Jordens folk i årtusinder, vil bogstavelig talt "komme frem i lyset" efter en periode med kaos og store omvæltninger.

37. I er af adskillige budbringere af lyset gentagne gange blevet forsikret om, at I er stærke sjæle, perfekt forberedte til at håndtere disse unikke tider, I befinder jer i. Hvis bare I kunne kende jer selv, som vi gør det! En dag vil i gøre det, men i dette øjeblik, vær sød at holde denne sandhed i jeres hjerter: Som oplevende aspekter af Guds og Skaberens uendelige og evige kærlighed, der er i gude- og gudinde-selver med ubegrænset potentiale. Lysvæsener rejser usete sammen med jer, og utallige andre i hele universet opmuntrer jer hele vejen fremad.

____________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note from Suzy: If this message was forwarded and you would like to receive future messages directly, please follow the directions posted at the top of Matthew’s Messages on www.matthewbooks.com.

Amusing to Profound—My Conversations with Animals and the Matthew books can be ordered in the Book Shop on that same site. And Then God Said…Then I Said…Then He said…can be ordered on www.awakenedhearts.com/books2.htm.]


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.