Home > > Matthew Ward — 23. maj 2015

Matthew Ward — 23. maj 2015


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os først tale om jordskælvene i Nepal, og sætte den i forbindelse med den planetariske og personlige opstigning. Moder Natur opløste negativitet, der primært var fremkaldt af blodsudgydelser og de frygtsomme, frygtelige tilstande, som mange af jeres befolkninger lever i. Hvis negativitet fik lov til at akkumuleres, ville det forstyrre Jordens spinkle balance og påvirke hendes opstigningskurs. For at forhindre det, bruger hun jordskælv, rystelser, vulkanudbrud og voldsomme storme for at opløse negativitet, når den samler sig.

På et personligt plan gjorde jordskælvene i Nepal det muligt for tusindvis af sjæle at fuldende deres kontrakter og stige op åndeligt og bevidst. Det er målet for enhver sjæl, og i løbet af denne enestående tid i universet griber mange muligheden for at fuldende karmiske lektioner i kun én livstid i stedet for mange. Vel vidende, at et større jordskælv i det pågældende land ville forårsage mange dødsfald, valgte sjæle, som ønskede at balancere andre erfaringer ved at leve ydmygt og dø traumatisk, at inkarnere der. Mange flere valgte at opleve sorg og ekstreme strabadser, der kommer i kølvandet på en katastrofal ulykke.

Det er også sådan, at disse begivenheder endte nogle personers liv, hvis sjælskontrakter ikke var afsluttet eller ikke omfattede at dø på den måde. De får de samme tre muligheder, der er nævnt i vores sidste budskab, og sammen med alle andre, der omkom, modtog de omsorgsfuld, personlig pleje ved ankomsten til Nirvana. Nogle, der gik over på grund af begge omstændigheder, er ved at komme sig psykisk, eller deres æteriske legemer styrkes stadig i Nirvanas specielle healingcentre. Andre har indledt aktive, tilfredsstillende liv i jeres åndeverden. Den forfærdelige situation hos sørgende familier og venner, der bor midt i massiv ødelæggelse, bliver lindret af lyset, der stråler fra Nirvana og langt fjernere civilisationer og af lyset ved fremsigelsen af ??bønner, medfølelse og direkte bistand på Jorden.

Tiden nærmer sig, hvor sjæle vælger en livstid på Jorden ikke kun for at afvikle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, men også for glæden ved at leve i en herlig, skøn verden, hvor multi-dimensionelle sjæle selv’er manifesterer en pragt, der ligger ud over jeres forestillingsevne. Elskede Familie på Jorden, på sjælsniveau huskerI alt dette. Det er kun på det dagsbevidst plan, I har glemt den verden, hvor alle lever fredeligt i harmoni med Naturen. Hvor alle ved, at enhver sjæl i dette univers er et unikt, uafhængigt, ukrænkeligt væsen og evigt forbundet med alt andet i eksistensen. I kan tænke på hver eneste sjæl som en dråbe vand, der bevarer sin iboende værdi, mens den blander sig med de utallige andre dråber i havet af Kosmisk Skabelse.

I dette øjeblik er jeres verden imidlertid plaget af Illuminatis vedholdende forsøg på at bevare deres økonomiske, politiske og militære fodfæste. Jordens energipotentiale vrimler med aktivitet, med høje vibrationer af lysstrømme, der hvirvler omkring mørkets lave vibrationer, mens kampe fortsætter og der slides med forhandlinger i kulissen. Selv om Illuminatis magt er blevet svækket uden mulighed for at vende tilbage, har udbrud af ligesindet energi holdt dem i gang.

Intet i feltet er statisk. Der er konstant bevægelse i overensstemmelse med energien i det umådelige antal tanker, følelser og handlinger, der sendes ud fra hver sjæl på Jorden. Hvis de mørke sind og hjerter kan mønstre flere energiudbrud, er nedgangen i deres aktiviteter alligevel stadig absolut sikker, men det vil ske i ryk. Tiltagende lys vil sikre, at når nedgangen begynder, vil den fortsætte støt ned ad bakke. Lysarbejdere, hold jeres strålende lys glødende!

Til alle, der har spurgt, hvem den næste præsident i USA bliver, ved vi det ikke. Aktivitet indenfor feltet af potentiale, der har forbindelse med personer i valgkampen nu at gøre og dem, der kan komme til, kommer fra medierne, ikke vælgerne og kommende afsløringer, der vil have en indvirkning på kandidater, vil naturligvis påvirke vælgernes valg.

Er Illuminati organisationen ansvarlig for al verdens smerte og lidelse, eller handler nogle af disse onde mennesker på egen hånd? Selvom vi afstår fra at tilskrive personer som "onde" i stedet for deres gerninger og mens nogle personer i og uden for Illuminati rent faktisk handler på deres egne afsporede mørke tendenser, har Illuminati "operationen", som man kunne kalde den, været ansvarlig for alle store krige, splittelse, forarmelse og tiltagende bedrag og korruption i de sidste 265 år eller deromkring, efter navnet Illuminati blev til. Den blev udtænkt af personer i Bayern, som følte, at de var de mest intelligente, kyndige og kompetente personer i verden – de "oplyste" – og i deres selvforherligelse følte de sig berettiget til at styre livet for alle andre.

Som deres antal steg, således øgedes deres indflydelse på regeringer, religioner, nationaløkonomier og handel. De brugte den industrielle revolution til deres fordel og som årtierne gik, gjorde de det samme med efterfølgende opfindelser og planetens naturressourcer. Til sidst strakte deres kontrol sig over hele kloden og omfattede alt, hvad der påvirker livet i jeres verden. Fra uddannelse til underholdning og mainstream medier; fra fødevareproduktion, industrier, banker og aktiemarkeder til juridiske og retlige systemer; fra udvikling af våben til militære styrker og efterretningstjenester; fra sundhedspleje og farmaceutiske og kemiske industrier til løn, beskatning og transport.

Men de var dog på ingen måde de første til at svække masserne. De byggede på et solidt fundament af kontrol over befolkningen, som befandt sig i hænderne på få. For to tusinde år siden var det lederne af kirke og stat, hvis koncentration af magt voksede gennem århundreder ved pavelige forordninger og arrangerede ægteskaber mellem Europas kongelige familier. Kontrollen blev yderligere styrket af de italienske Borgia og Medici dynastiers udvikling inden for bank- og handelsverdenen; fremkomsten af ??protestantismen; og den britiske, franske, spanske og portugisiske imperiedannelse gennem kolonisering af andre lande og undertrykkelse eller udslettelse af de indfødte befolkninger. Kort efter at kolonierne vandt deres uafhængighed fra det britiske styre, krydsede den europæisk kontrol Atlanterhavet og infiltrerede det spirende USA; og dette lands Federal Reserve Act fra 1913 (Etableringen af det amerikanske centralbanksystem ved lov) cementerede de mørkes greb om den internationale økonomi.

Men begæret efter magt og rigdom begyndte længe, ??længe før jeres optegnede historie, da folk fra Lyra blev de første beboere på planeten. De tog afsted uden Det Intergalaktiske Råds godkendelse, og de udvandt guld uden at bede om Rådets tilladelse, fordi de ikke ønskede at dele deres opdagelse med andre civilisationer. Således ankom energien af ??overlegenhed, grådighed, bedrag, lovløshed og dominans, der findes i jeres verden i dag, til planeten for æoner siden i lineær tid.

For at vende tilbage til Illuminati, blev den dannet som et hemmeligt samfund og har aldrig været en "formel" organisation med registrering af medlemmer. De fleste af de mennesker, der adlyder dem i toppen, kender måske ikke engang navnet Illuminati og har ingen idé om, at de hjælper hensynsløse udnyttere af menneskeheden. Fordi de mest magtfulde i rækkerne aldrig taler offentligt om sig selv som Illuminati eller indrømmer den globale indflydelse, de udøver, da deres forkastelige aktiviteter begyndte at blive opdaget, blev "gruppen", der betragtedes som ansvarlig, almindeligvis omtalt som kliken, eliten eller skyggeregeringen og sommetider den Nye Verdensorden eller Regeringen for Én Verden.

Uanset betegnelsen har disse personer fortsat, hvad der blev sat i gang for længe siden, nemlig en ondsindet march mod verdensherredømme. De har ingen samvittighed, fordi de er blottet for lys undtagen den inderste gnist, der er deres livskraft, og kun når dette tomrum igen fyldes med lys, vil de være i stand til at "se lyset" og indstille deres mørke aktiviteter.

På grund af alt det, som disse aktiviteter ned gennem tiderne har gjort mulig for milliarder af sjæle at fuldende sjælskontrakter og udvikle sig, er Gaia træt af, at hendes planetariske krop er en karmisk karussel og af den negativitet, dette skaber. Det er derfor I lysarbejdere meldte jer frivilligt til at forlade glædesfyldte liv i åndeligt og bevidsthedsmæssigt avancerede civilisationer og komme til Jorden. I vidste, at I ville glemme jeres hjemlande; jeres nye tætte legemer ville være sårbare over for skader og sygdomme; I ville leve i en verden af ??vold, frygt, fattigdom, intolerance, grådighed og andet mørke, der hører til i en tredje tæthedsgrads civilisation. Alligevel kom I! Fordi, da I meldte jer, vidste I også, at jeres kærlighedslys ville vise Jordens befolkning måden at stoppe denne karussel.

Mange af vores budskaber har indeholdt, at kærlighed - den samme energi som lys, blot udtrykt forskelligt - er nøglen til den verden, I kom for at hjælpe med at sam-skabe. Selvom ordene "kærlighed" og "lys" ofte anvendes i deres forskellige former på alle Jordens sprog, ved de fleste mennesker ikke, at denne energi er den mest magtfulde kraft i universet. I ved det godt, men med den lineære tid, der går så hurtigt, kan I komme til at skynde jer for meget til at tænke over, hvor hurtigt og nemt I udsender kærlighedslys i overflod.

Jeg bad min mor kopiere vores samtale, hvor vi talte om dette for 20 år siden.

[Det følgende er "Love in Everyday Life" kapitlet (Kærlighed i dagligdagen) i den reviderede udgave af bogen ”Illuminations for a New Era” (”Oplysninger for en Ny Æra”)]

Matthew, jeg troede, at vi ved at elske folk automatisk sender lys til dem, men nu spekulerer jeg på, om der er mere i det.

Mor, du har ret, at følelser af kærlighed til en person bringer lys til denne person, men du har også ret i at tænke, at der måske er mere i det. Så selvom det ikke er nødvendigt, at du forstår "sende" processen, for at det skal blive effektivt, vil jeg forklare, hvordan det fungerer.

Lys befinder sig i din ånd, den følelse, du beskriver som let om hjertet [engelsk: ”light hearted”], når noget giver dig glæde eller du husker noget, der var dig kært. Tænk på, hvad du føler, når en af ??dine hunde kommer for at nusse dig eller du hører en af ??dine foretrukne symfonier eller ser en smuk solnedgang. Det er, som om hele dit selv lyser op og det er, hvad der sker. Du fyldes faktisk med lys blot ved at opleve det. Lyset kommer fra din sjæl, forbinder sig med dit sind og strømmer gennem kroppen for at skabe dejlige følelser eller et inspirerende Aha! Du behøvede ikke at gøre noget for at få denne følelse, og hvad end der fremkaldte det, behøvede ikke at gøre nogen særlig indsats for at skabe dine følelser - blot ved at være modtagelig for lyset, får du det!

Lys - lad os kalde det kærlighed, fordi det er, hvad vi egentlig taler om her – der går fra en person til en anden er ikke anderledes i årsag og virkning, men du ønsker måske at starte det ved at fokusere på en person. Når du gør det, når vibrationerne af dine tanker og følelser øjeblikkeligt denne person. Energien strømmer fra dig sammen med din tankeform om hensigt og intensitet, og det samme mål af kærlighed, som du sendte, kommer direkte til den "energi adresse", du ønsker, den skal. Der kan ikke være nogen "falske adresser", fordi hensigten og følelserne er helt klare. Modtageren vil ikke bevidst vide det selvfølgelig, men modtagerens sjæl er opmærksom på "leveringen."

Jeg tror, ??jeg forstår, kære Mash. Du har talt om "modtagelighed for lys", men jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Hvordan kan vi vide, om vi modtager lys, og hvordan kan vi bruge det i hverdagen?

Den mest enkle forklaring, Mor, at være modtagelig for lyset giver åndelig klarhed, der transcenderer tredje tæthedsgrads begrænsninger. Disse omfatter fordomme og had pga. forskelle, at handle i grådighed, dømme andre for deres valg, bære nag eller ønske hævn, komme frem ved at være hensynsløs og snyde og lyve, kontrollere andres liv og nægte dem deres frie vilje, blindt følge dogmer eller ordrer, når instinktet fortæller, at de ikke er baseret på gudfrygtighed. Og den største af alle tredje tæthedsgrads begrænsninger er frygt. Faktisk udspringer alle de andre negative følelser og handlinger, jeg nævnte, af frygt.

Det er forståeligt at tro, at ved at forandre nogle af disse negative områder, bliver du modtagelig for lys og vokser åndeligt. Positive ændringer er sandelig fremskridt, men ikke i det omfang, du måske tror, ??hvis du stadig føler dig bange for personlige situationer eller verdens situationer. Åndelig vækst er at lære at leve uden frygt, at lære at have fuld tillid til den uforlignelige kærlighedskraft.

Hvad angår "hverdags" brug af lys - Mor, lad os her sige kærlighed – er måderne grænseløse. Imidlertid er ordet "kærlighed" så almindeligt anvendt, at man kan sige, det er misbrugt, som "Jeg elsker artiskokker" eller "Jeg elsker den sang." Så jeg vil starte med at fortælle, hvad kærlighed ikke er.

Mad og underholdning kan give megen glæde og jeg underkender overhovedet ikke glæder og fornøjelser, der løfter humøret, men de er ikke kærlighed.

Ej heller er kærlighed den fysiske tiltrækning mellem to personer, der fører til bekymring for langtids sikkerhed i forholdet. Kærlighed er ikke at kontrollere en ægtefælle, det er ikke at have medlidenhed med eller at bekymre sig om familie eller venner, det er ikke professionel succes, det er ikke ejendele. Kærlighed er ikke afhængig af berømmelse, social status, økonomisk rigdom eller andres mening om dig.

Kærlighed er ikke at propagandere for dine overbevisninger eller at missionere. Kærlighed kræver ikke at forstå mystisk åndelig lære eller karmiske elementer om erfaring eller kontinuummet, der omfatter al tid og rum samtidigt eller universets love.

Så, hvad er kærlighed? I den enkleste form er kærlighed, at Gud deler af sig selv med alle sine skabninger. Kærlighed er universets helbredende kraft. Kærlighed er i sjælen og behøver kun, at du yder af disse medfødte følelser til at elske andre og modtage deres kærlighed til dig. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens kapacitet.

Når kærlighed kommer til udtryk, behandler kærlighed andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg, respekt. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne i gudelig udtryk i aktion.

At vide, at du og Gud og alle andre af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er en sansende, bevidst sjæl og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At indse, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke dømmer dem, men, heller ikke tolererer en handling, som anses for skadelig, er kærlighed.

At lytte til ens gude selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder at elske sig selv, er kærlighed. At føle glæde selv, når du ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer en anden glæde, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele ud af dine ressourcer af et godt hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden at have forventninger er kærlighed. At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille betagelse ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl er kærlighed, og et smil er et af ??de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.

I ethvert eller i alle disse tilfælde og mange andre, du måtte støde på, hvor du instinktivt ved, det er kærlighed i handling, manifesterer du din kærlighed for og af Gud. Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget som helst overraskende. Men måske er det godt at have nogle referencer som et ledende lys i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed i jeres verden.

Tak, Mor. Kære brødre og søstre, vær aldrig et eneste øjeblik i tvivl om jeres betydning med at føre jeres samfund til blomstring i fuldt flor i Jordens Gyldne Tidsalder. Vi ærer jeres standhaftighed i denne vigtige tjeneste for Gaia og vores ubetingede kærlighed er med jer på hvert trin af jeres rejse.______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |