Home > > Matthew Ward — 25. marts 2015

Matthew Ward — 25. marts 2015


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Bevis for det stadigt voksende lys kan blive sløret af, hvad der kan synes som endeløs uro. Og vi ved, at i disse øjeblikke er det svært at have forrest i jeres tanker at: lyset sejrer. I de kommende måneder skal I se dette mere klart, som diskussioner bag lukkede døre begynder at bære frugt, som I helhjertet vil byde velkommen.

På vegne af sjæle her er jeg glad for at tage fat på spørgsmål og kommentarer, der har hobet sig op, mens min mor var på besøg hos vores familie i Sydamerika. De bekymringer, der oftest bliver udtrykt, har at gøre med ISIS, hvis handlinger holder denne gruppe i det globale spotlys. Det er, hvor det må være, hvor verdens fælles stemme er imod barbarisk opførsel, og hvor jeres samfund kan se behovet for at udrydde rødderne, hvorfra den udspringer: udenlandske invasioner, hævn, snæversynede holdninger, fattigdom og uvidenhed.

Bliv ikke vildledt af dem, der fejlagtigt peger fingre ad islam som årsagen. ISIS' grusomheder krænker de mest grundlæggende principper i selv samme tro. Ligesom man kan citere passager i Koranen, der kræver at dræbe "de vantro", så kan man citere passager i Bibelen, der retfærdiggør drab på mennesker, der ikke omfavner kristne forskrifter; og på trods af alle udeladelser og fordrejninger af de originale optegnelser, der blev til disse hellige bøger, indeholder de begge stadig passager, der er fortaler for kærlighed og respekt. Begyndelsen på troen på én øverste guddom blev hurtigt perverteret af mørket og religiøse dogmer, der blev udtænkt af magtsyge, grådige individer, IKKE af personer "inspireret" af Gud eller Allah, og blev den mest splittende kraft i jeres civilisation og har sidenhen været grunden til århundreders ubeskrivelig forfølgelse.

Nuvel, jeres universelle familie kan ikke standse ISIS' sti af død og ødelæggelse, fordi de ikke har tilladelse til at blande sig i noget menneskes frie viljes valg, undtagen dem, der forsøger at sende atomsprænghoveder ud i rummet. Ja, i sidste enden vil de tiltagende højere vibrationer på jorden vælte den islamiske stat, men i mellemtiden vil ISIS fortsætte med at være et eksempel på den ledeste adfærd i tredje tæthedsgrad. Vi foretrækker aldrig, langt mindre foreslår vi kamp, ??men vi forstår, at det at stoppe gruppens fremgang kræver en koalition af tropper fra lande, der er direkte involverede, og deres naboer, med andre former for bistand fra andre nationer. Vi undervurderer ikke ISIS' militære styrke, kapital, rekrutteringssucces eller vilje til at blive ved med at udvide deres territorium, men med en uenighed, der allerede er opstået inden for ledelsen og de menige, er de ikke så ukuelige, som de ønsker, at jeres verden skal tro.

Jeg vil gerne vide Matthews mening om denne del af et indlæg af Gordon Duffs tale ved en international konference i Damaskus om terrorisme?

Hvad der foregår i Irak og Syrien med ISIS, er ikke terrorisme, det er simpelthen FORBRYDELSER. Det vil sige, at det er en international forbryderklikes værk, som har fået kontrol over den Amerikanske Kongres. Duff identificerede denne forbryderklike som israelsk og påpegede, at det er verdensomspændende forbrydelser i et omfang, som aldrig før er oplevet.

Duff forklarede, hvordan højesterets afgørelse om Citizens United gjorde det muligt for en israelsk-amerikansk mafia magnat Sheldon Adelson, der nu opererer fra Macao, stort set at være i stand til at købe kontrollen over begge kamre i Kongressen ved sidste valg og kunne bringe Kongressen under kontrol af dette Internationale Forbrydersyndikat, som har specialiseret sig i menneskehandel og narkotika.

Hvad vi har at sige om den citerede del af indlægget er, at det ikke blot er en mening, det er vores viden, at oplysningerne er faktuelle. Mens det på ingen måde er hele historien, er uddraget virkelig sandt og den eneste "redigering" vi ville tilbyde, er, at kalde terrorisme for, hvad det er, en forbrydelse mod menneskeheden.

Vil kliken [engelsk: The cabal] blive fjernet i år med en ny regering på plads? Først vil vi sige, at kliken, en fællesbetegnelse for de forskellige grupper under Illuminatis paraply med det fælles mål om verdensherredømme, er ikke en tæt sammentømret styrke, der opererer som en enkelt organisation. Det er et internationalt netværk, der har infiltreret regeringer, bank- og handelsverdenen, virksomheder, uddannelse, religioner, medier, militære styrker, juridiske og retlige systemer, medicinal establishment, underholdningsbrancher - enhver organisation, organ og institution, der påvirker livet på Jorden.

Dette globale netværk kan ikke fjernes eller erstattes med ét slag. At befri jeres verden helt for det er en proces, og denne proces har været undervejs i de sidste mange årtier ved gradvist at svække klikens beføjelser ved "at bringe” deres langvarige bedrag og korruption ”frem i lyset". Også i de senere år har det stadigt stigende lys rørt nogle medlemmer i kliken, og de har forladt rækkerne. Nogle fik sådan en åbning af hjertet, at de blev entusiastiske lysarbejdere, mens andre bare stoppede med at deltage i aktiviteter, der var bestemt til at få negative udfald. Der er stadig lommer med stærk indflydelse tilbage, men da planeten bliver ved med at bevæge sig ind i stadig højere vibrationsniveauer, vil disse lommer enten smuldre eller fortsætte med at ebbe ud, indtil de er ikke-eksisterende.

Handler ISIS under Illuminatis kontrol? Nej, fordi det ikke er nødvendigt for Illuminatis formål. Mørke sind lever af energien i ??frygt, og ISIS og andre tyranniske regimer og grupper skaber en overflod af frygtenergi, der bliver ved med at tanke Illuminatis styrke op.

Hvad er Matthews tanker om Boehner, formanden for Repræsentanternes Hus, der inviterede premierminister Netanyahu til at tale i Kongressen? Det er af rent politisk karakter og, som nævnt i tidligere meddelelser, er sjæle på denne station apolitiske. Så det er uden dom eller partifavorisering, at vi er enige med jeres analytikere, der fortolker invitationen som et "slag i ansigtet" på præsident Obama for de fortsatte forhandlinger med Iran han fører i stedet for at tage de barske skridt, Netanyahu begunstiger. Og det samme gør nogle medlemmer af Kongressen.

Nogle kongresmedlemmer er selv Illuminati og mange andre er styret af Illuminati via kampagnepenge, afpresning, bestikkelse eller alvorlige trusler. Og nogle af de få, der ikke er i Illuminatis kløer på den ene eller den anden måde, har tillukkede sind mht. at løse problemer ved hjælp af andet end ud fra deres snævre perspektiv. Af alle regeringer i verden, som I kalder demokratiske, kan den i USA kaldes "den mest ødelagte." I modsætning til, hvad der opfattes af mange af borgerne, har præsident Obama, lige siden han tiltrådte, bestræbt sig på at "ordne" regeringen ved at befri den for Illuminatis indflydelse, der yderligere beriger de rige og kvæler foranstaltninger, der ville tjene menneskenes behov.

Er Netanyahu med i Illuminati eller skyldes hans krigeriskhed hans seriøse ansvar for Israels sikkerhed? Han befinder sig i toppen af ??Illuminati og det er, eller var, også alle hans forgængere i den stilling. Som anført i tidligere meddelelser har Illuminati aldrig tjent det jødiske folks bedste interesser i Israel eller andre steder i verden. Illuminati var dem, der anstiftede alle pogromerne i Europa, og deres nazistiske element udførte Holocaust.

Ved at bruge jødedommen eller zionisme til retfærdiggørelse af deres handlinger, har Illuminati længe holdt Mellemøsten i kog, og de har miskrediteret enhver, der satte spørgsmålstegn ved deres krigsmageri ved at benævne disse personer "antisemitiske". Som mestre i at skabe splittelse indførte Illuminati et udvalg af etiketter for forskellige religiøse overbevisninger, ledelsesformer, teorier, filosofier og ideologier. Hovedsagelig gennem religiøs og akademisk lære og mainstream medier, som har været under Illuminatis kontrol ned gennem årene, er jeres samfund blevet omhyggeligt oplært i at foragte alt uden for deres egen kategorimærkning. Og Illuminati har med held etableret den tankegang, at enhver, der bliver benævnt "antisemitisk", er en hadefuld person, der er imod den jødiske befolknings velfærd.

Men Netanyahu tager faktisk "Israels sikkerhed" meget alvorligt. Længe før etableringen af dagens Israel i 1948, var det Illuminatis hensigt at gøre Jerusalem til deres mellemøstlige hovedkvarter for at udvide deres økonomiske og politiske skanser i Vatikanet, London, New York og Washington, DC.

Ved Matthew, om "revurdering" af forholdet mellem USA og Israel betyder, at for at blive ved med at få økonomisk støtte må Israel stoppe undertrykkelsen af palæstinensere og at der endelig kan være fred i den region? Vi ved ikke, hvilke bestemmelser der ville indgå i en eller anden "revurdering". Hvad vi ved er, når Illuminatis høge i Israels regering og militær afsløres så at sige, kan der komme samarbejdsrelationer mellem israelere og palæstinensere. Som vibrationerne fortsætter med at højnes i jeres krigstrætte verden, vil fred og harmoni opstå, hvor end undertrykkelse, kampe eller tyranni eksisterer.

Er der en anden betydning i Brian Williams' Irak krigshistorie i NBC, måske noget karmisk, eller er det så enkelt, at han fortalte en løgn og blev grebet i den? Selv om dette emne ikke længere er overskriftsværdigt, giver spørgsmålet os mulighed for at vise, at karma ikke er mejslet i sten, men snarere giver stor fleksibilitet i de måder, som det opleves. Apropos Mr. Williams ved vi fra kolleger i Nirvana, at han som sin primære opgave valgte "at uddanne offentligheden." Han kunne have gjort det som skolelærer, college professor, handelsskoleunderviser, forfatter, miljøforsker eller avisredaktør fx Men han fulgte sine interesser, der førte til tv-nyhedsformidling.

Der er den samme fleksible bredde i oplevelsen af en valgt karmisk "lektion". I den forbindelse indvilligede Mr. Williams måske i ydmygelsen ved at blive opdaget i, at han havde forfalsket en krigshistorie for at vise offentligheden betydningen af ??at bruge dømmekraft mht. mainstream medieoplysninger. Det kunne have været en stærk udtalelse for medier, at rapportering skal være nøjagtig, ellers går troværdigheden tabt. Det kunne være, at opdukken af ??hans historie flere år senere ville tjene som et eksempel på, at sandheden vil komme ud til sidst. Men Mr. Williams ser, hvad han gjorde, og konsekvenserne er i overensstemmelse med hans valg i sjælskontrakten "at uddanne offentligheden."

Flere læsere har udtrykt deres bekymring over vacciner og den igangværende kontrovers om deres sikkerhed vs risiko, og en skrev: Hvorfor er blot et par tilfælde af mæslinger blevet til et presserende vaccinations problem? Det er ikke en dødelig sygdom! Så vidt vi ved, har ingen af ??jeres læger forklaret, hvorfor de opfordrede til vaccinationer for sådan en mild sygdom, eller hvordan en sygdom, der angiveligt var blevet udryddet i USA, pludselig dukkede op igen. Jeres lægelige establishment går "i seng med" de virksomheder, der fremstiller vaccinerne. Og nogen enkelte børn er blevet podet med potente doser for at "give" dem mæslinger. Af dem er et par børn med svage immunsystemer blevet "smittet" og nogle smittede et par andre, der også havde et svagt immunforsvar.

De tidligste vacciner blev udviklet af forskere, hvis formål var velgørende, og brugen af ??vaccinationer var det også. Imidlertid så Illuminati, at med vacciner kunne de nå en af ??deres store mål, at udrydde det meste af Jordens befolkning. Således blev de brugt til at forårsage de sygdomme, som offentligheden fik at vide, de ville forhindre. I det forløbne halve århundrede eller deromkring er en bred vifte af vira, der er udviklet i Illuminatis laboratorier, blevet frigivet med intention om at indlede en pandemi, og i tidligere meddelelser har vi forklaret, hvorfor alle disse forsøg mislykkedes i de senere år. [Meddelelsen af 12. august 2014 indeholder den mest omfattende information.]

Til læsere, der spurgte, om vacciner forårsager eller bidrager til autisme, bad jeg min mor om at kopiere vores svar på dette spørgsmål fra en tidligere meddelelse.

Har den anselige stigning i autisme forbindelse med bevidsthedsskiftet? Overhovedet ikke. Det stigende antal børn, der har symptomer, der ligner autisme, skyldes toksiner i vaccinationer, og symptomerne forværres af forurenende stoffer i luft, vand og jord og kemikalier i konserveringsmidler i fødevarer og ordineret medicin. Ægte autisme, som er langt sjældnere, er sjælens valg af erfaring, som alle andre, der deler livstiden, har aftalt. Og hverken autisme eller dens lignende tilfælde vil hindre disse personer i fysisk at stige op med Jorden, medmindre en kort levetid er en del af sjælskontrakten. [13. februar 2011]

Tak, mor. Vi ved ikke, om Grækenlands nye regering kan vende landets økonomi i løbet af lånets forlængelsesperiode, men det er højst usandsynligt. Alvoren af ??den økonomiske situation og andre nationers lignende problemer er et nødvendigt forspil til indvarsling af et nyt globalt økonomisk system. Det nuværende ukontrollerede korrupte system, designet og manipuleret med af Illuminati, må kollapse for at gøre plads til det nye, der er baseret på ædelmetaller. Bag kulisserne gøres fremskridt for at bringe dette ud i livet i en overgangsproces, der vil minimere risikoen for kaos.

Måske, fordi jeg hører eller læser de samme ting igen og igen, giver jeg oplysninger en troværdighed, de ikke fortjener. For eksempel, er Putin virkelig så hensynsløs, som han bliver portrætteret i vores medier? Arbejder han og Obama virkelig som "polære modsætninger"? Svaret på begge spørgsmål er "nej", men disse nært beslægtede situationer kræver en forklaring.

Begge præsidenter står over for alvorlige nationale situationer, som for en stor del er Illuminatis værk, men skylden falder tilbage på præsidenterne, hvis handlinger ofte offentliggøres som "for svag" eller "for aggressiv." Begge ledere er i den situation at skulle udspy politisk retorik for at vise deres respektive nationers styrke og beslutsomhed. Hverken Hr. Putin eller Hr. Obama ønsker at udløse konflikter eller forårsage økonomiske trængsler i andre lande, langt mindre føre krig. Og uden for scenen, så at sige, samarbejder de i bestræbelserne på at opnå fred i verden, global økonomisk stabilitet og udryddelse af sygdom, forarmelse, kriminalitet og korruption.

En læser i Spanien skrev om træer i Madrid. Mor, vær sød og kopier den relevante del af hans e-mail og mit svar.

"En stor procentdel af træerne i vores by er pludselig blevet meget syge uden synlig grund. To af dem kollapsede sidste år og dræbte 2 personer, så byrådet har planer om at fælde tusinder, op til 20% af træerne i nogle områder.

"Jeg hørte de samme oplysninger fra 3 forskellige personer, der kommunikerer med guider: Madrid lider under et energetisk angreb, der efterlader træerne livløse og uden forbindelse med hinanden, og det næste skridt er at gøre dette med befolkningen. Mange mennesker siger, Madrid er et knudepunkt, og hvad der sker her har mange nationale og internationale konsekvenser. Vi skaber opmærksomhed omkring dette her, men jeg tror, ??vi kunne have brug for hjælp fra andre venner i udlandet, der kan sende os deres bønner."

_____________________

"Matthew sagde, han ikke var klar over denne situation og ville tale med kolleger i Nirvana. De fortalte ham, at i en aftale med Gaia for ca. 10 år siden i lineær tid, meldte træerne sig frivilligt til at absorbere negativitet, der primært stammer fra frygtbaserede tanker, følelser og handlinger hos mennesker i Madrid. Dette har været så effektivt til at hæve vibrationerne, at træerne tilbød at tiltrække og absorbere negativitet, der opstod langt uden for byen. Til sidst svækkede assimileringen af negativitetens lave vibrationer rundt om fra landet træerne alvorligt. De gav villigt deres liv for at hjælpe Jorden med at gøre sig fri af negativitet, så det ikke ophobedes og påvirkede negativt eller ødelagde menneskeliv. Træer har altid hjulpet planeten og den menneskelige befolkning helbredsmæssigt, men det var en ekstraordinær indsats for at støtte planetarisk og personlig opstigning. Med tiden vil menneskeheden forstå forbundetheden med alt liv på planeten, at alle er sjæle og føler sig taknemmelige over de mange bidrag fra planteriget og alt dyreliv. "

Tak, mor. Enhver livsform på Jorden er et aspekt af en indviklet synergetisk organisme og alle har vigtige funktioner. Men hvis der ingen træer var, ville der ikke være noget liv overhovedet. Utallige sjæle med gammel visdom er legemliggjort som træer for at tjene behovene hos alle andre livsformer og nogle af jeres ældste og største træer har så højt et bevidsthedsniveau, at de højner bevidstheden af andet liv på store områder. Da denne bevidsthed vokser i jeres samfund, vil træerne blive hædret for deres uundværlige tjenester. Vi agter alle højt, der bestræber sig på at bevare jeres skove og uddanne befolkningen i vigtigheden af at gøre en ende på vilkårlig skovhugst.

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer stadigt videre, og mange er lige der blandt jer og hjælper på mange måder med at fremskynde jeres rejse mod alle herlighederne i Jordens Gyldne Tidsalder.______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[NOTE fra Suzy: Den næste besked kommer i slutningen af ??marts eller begyndelsen af ??april, fordi jeg skal besøge familie i Sydamerika.]

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |