Home > Dansk > Matthew Ward - March 29, 2010

Matthew Ward - March 29, 2010

Jordskælvet i Chile var menneskeskabt; Illuminatis fejltagelser, positiv udvikling på mange områder; virkningerne af gudinde-energien; kvinders selvopfattelse; opposition i de politiske arenaer; Vatikanet; sjæles forskellige skæbner

1. Dette er Matthew med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Fra underholdningsverdenen til økonomien til jordskælv, har mørket i nogle personer motiveret dem til at skabe afledningsmanøvrer, afbrydelser eller ødelæggelser rundt omkring i jeres verden. De højeste medlemmer indenfor Illuminati kæmper ihærdigt mod det stadig mere intensiverede lys, på en hvilken som helst måde de kan, for at holde fast på de frynsede rester af deres globale imperium. Uanset hvor og hvordan de dirigerer deres forbryderiske indsats, og selv om nogle bestræbelser måske synes at virke i deres favør, vil enhver effektivitet være kortvarig.

2. Lad os tale om et konkret eksempel i denne henseende. Jordskælvet i Chile, ligesom det i Haiti, blev forårsaget af menneskeskabt teknologi, og endnu en gang var placeringen og tidspunktet udvalgt strategisk. Jordskælvet havde til formål at præsentere Chiles nye præsident med et enormt genopbygningsarbejde, der ville dødsdømme hans intentioner om at holde sit land finansielt stærkt uden udenlandsk kontrol af dets rigdomme på naturressourcer. Så ødelæggende, som dette jordskælv og dets efterrystelser var, anvendte vores udenjordiske familie dog deres teknologi for at forhindre den langt større skade og det langt større dødstal, Illuminati havde haft til hensigt at skabe. De fejlede ligeledes i deres målsætning - præsident Piñeras hensigt om at stabilisere og øge sit lands velstand, og samtidig løsne de multinationale koncerners kontrol, vil kun blive forsinket, ikke afsporet.

3. I en tidligere meddelelse talte vi om de sjæle, der gik over til det hinsides i forbindelse med Haitis katastrofale jordskælv. De fleste forlod den fysiske levetid ved valgene i deres sjælskontrakter, og dem, hvis liv blev afbrudt før kontraktens afslutning, får lejligheden i Nirvana til at afslutte deres tredje tætheds karmiske valg og udvikle sig videre ind i fjerde tæthed; samtidig sender de lys til Jorden for at lindre smerten deres familier befinder sig i og for at løfte alle i deres land. Det samme er tilfældet med det langt mindre antal af mennesker, som døde i Chile, og ligesom vi og utallige andre skabninger af lys gør for de traumatiserede overlevende i Haiti, sender vi helbredende kærligheds-energi til dem, der er i sorg og oplever besværligheder i Chile.

4. Uanset om et jordskælv er menneskeskabt eller iværksat af Moder Jord, er efterskælvene en naturlig effekt og kan kollektivt frigive lige så meget negativitet, som selve jordskælvet, der satte dem i bevægelse. Desuden kan et kraftfuldt jordskælv i eet område af planeten igangsætte mildere jordskælv og vulkanudbrud andre steder - ligesom en vildfaren celle i jeres krop kan påvirke en hvilken som helst af de utallige andre celler, således forholder det sig også med alle kubiktommer af Jordens planetariske krop.

5. Jorden havde besluttet, at det ikke længere var nødvendigt med flere geofysiske hændelser af hendes egen skabelse, at den resterende negativitet kunne frigives og transmuteres af det intense lys, der genereres på planeten og konstant indstråles langvejs fra, så I kan dermed vide, at alle begivenheder af denne karakter fremover vil være menneskeskabte. Men I kan også vide, at en af opgaverne af nogle af de massive flåde-rumfartøjer omkring jeres planet er konstant overvågning, så de kan blødgøre, eller udjævne omvæltninger i jordskorpen, hvor end de måtte forekomme. Og da mere negativitet stadig skal frigives og sjæls-kontrakterne for mange personer befinder sig tæt på en afslutning, vil enhver indblanding fra mørkets side i fremtidige jordskælv være en støtte i disse henseender.

6. Lad os tale om jeres underholdningsverden, som ikke er beregnet til at være den rekreations fritid, I alle har brug for, men snarere fungerer som en distraktion, der planter frø af frygt. Dette er formålet med film om onde rumvæsener forklædt som venlige og nye film om gamle krige, at føre krig i rummet mod civilisationer, der ønsker at invadere og erobre, og den potentielt ødelæggende slutning af jeres verden i 2012; og så er der oversvømmelsen med elektroniske spil af samme slags. De mørke sind ønsker at holde jer frygtfulde ikke kun i forhold til udenjordiske, men også i forhold til enhver form for "hvad nu hvis ...?"; og hvis de ikke kan producere direkte angst, så vil en oversvømmelse med den slags film vænne jeres psyke til uundgåeligheden af brutalitet og krig og udenjordiske erobrere. Et andet formål med denne form for underholdning er at aflede jeres opmærksomhed fra vigtige sager, eller at I måtte tænker over, hvad der mon befinder sig bag "nyhederne" eller at overveje, hvordan I kan forbedre jeres liv og jeres verden.

7. Også i denne henseende falder Illuminatis mål skidt ud. Der har været så mange observationer af rumfartøjer rundt om planeten, at der er en bred accept af, at der ej blot eksisterer andre civilisationer, men deres tilstedeværelse ovenover jer beviser, at de må være langt mere fremskredne end jer teknologisk og intellektuelt. Og i modsætning til den voldelige måde de bliver skildret på i "underholdnings" film, da tror de fleste af jer, at hvis de fremmede i disse fartøjer var kommet med skadelige hensigter, ville de have overtaget planeten for længe siden.

8. Oplyste sjæle producerer film, bøger, musik og andre kunstarter ud fra en spirituel indsigt; nogle kirker er begyndt at fortolke religiøse doktriner på måder, der opfylder behovene i sjæle-søgere; seminarer og workshops med et åndeligt og metafysisk grundlag blomstrer, sammen med meditations-cirkler; enkeltpersoner, grupper og organisationer er ved at udvide indsatsen for at hjælpe de nødlidende lokalt og i fjerne lande. Kort sagt, sjæle rundt om i verden er ikke blot ved at vågne åndeligt bevidst, de handler også! Fra vores udsigtspunkt ser lyset, der skyder ud fra disse mange millioner af mennesker og deres velvillige bestræbelser, ud som et endeløst fyrværkeri på jeres himmel!

9. Ja, krige, undertrykkende regeringer, korruption og økonomisk grådighed indenfor businessverdenen, sygdom, giftig forurening og forarmelse er stadig at finde i jeres 3D-verden, men selv midt i disse betingelser, er sjæle ved at opdage deres personlige kraft og bliver aktivt involveret som værende ”en del af løsningen”. Og ja, dualitetens grimhed er stadig fremherskende, men i tiltagende grad oplever individer fælles problemer, fælles interesser, fælles mål, og samarbejde erstatter ordstrid, apati og egoistiske interesser i kvartererne og lokalsamfundene i hele jeres verden. Denne ustoppelig kraft for godhed og forandring befinder sig i vækst i alle retninger, og ofte er det kvinderne, der fører an.

10. Det feminine, eller gudinde-energien, der strømmer ind for at balancere den maskuline energi, der har domineret Jordens beboere i årtusinder, giver kvinder overalt indre styrke, mod, tillid og vilje til at hæve sig over deres tidligere status af underlegenhed eller som ejendele, en status, der blev påført af disse kulturer og lande, hvor mænd anses for at være overlegne. Vi siger dermed ikke, at I vil gå hen og blive et kvindedomineret samfund – det vil I ikke - eller at gudinde-energien ikke også påvirker mænd – det gør den så sandelig; ellers ville denne energi-indstrømning kun fremprovokere en konflikt mellem de to køn i stedet for at tilvejebringe en balancering af de to energier inden i folk. Men det er ændringen i kvinders selvopfattelse - fra en accept af underkastelse til en anerkendelse af selvværd og den voksende bevidsthed om, at deres samlede styrke er en drivkraft for kærlighed, fred og harmoni - som går ind i den kollektive bevidsthed og bevæger jeres verden stadig tættere på den Gyldne Tidsalder.

11. Vi vil skynde os at tilføje, at dette ikke betyder, at kvinder ikke kan have den krigeriske hensynsløsheds aspekt af den mandlig energi eller ikke kan bukke under for dybderne af mørke motiver og handlinger! Nogle kvinder arbejder for at opnå Illuminatis mål med den samme voldsomme dedikation som mændene i geledderne, og andre kvinder skader andre i deres familier, nabolag og lokalsamfund, helt i modsætning til valgene i deres sjæls-kontrakt. Igen, dette er tredje tætheds dualitet i bevægelse, og dets tid i jeres verden er hurtigt svindende. Det gælder for både mænd og kvinder, der er indfanget af mørket, at de forlader planeten og vil fortsætte med at gøre det, enhver, når hans eller hendes vibrationsgrad er oversteget, alt som Jorden fortsætter ind i stadig højere vibrations-planer med stormskridt.

12. Vi nævnte også økonomien som et eksempel på mørke bestræbelser, og den var bestemt til at være distraherende, forstyrrende og ødelæggende. Distraktionen er ”mainstream” mediernes misvisende beskrivelse af den globale økonomiske krise, som værende en recession, der igen er på vej op efter at have nået bunden, så masserne passivt vil acceptere en tilbagevenden til det samme gamle, bank- og erhvervsliv. Forstyrrelserne i folks liv er tydelig i antallet af arbejdsløse, hjemløse og fødevare-statistikker, og den økonomiske ødelæggelse har haft til formål at skade alle undtagen Illuminati selv. De havde i deres rævestreger om at vinde endnu større formuer dog ikke medregnet, at planen kunne give bagslag og åbne døren for et andet økonomisk system, som de ikke længere kan kontrollere. De havde ikke indregnet folks opfindsomhed og udholdenhed om at overvinde trængsler eller den stærke ånd ved at dele med andre og hjælpe eller den kooperative produktivitet, som trives på græsrodsplan rundt omkring i jeres verden. De havde ikke indregnet, at ærlige folk med en sund økonomisk ekspertise ville etablere pengesystemer og økonomiske systemer baseret på åndelig integritet og fairness for alle folk på Jorden. Og det er ændringer af denne rækkevidde, der forgår nedenunder "nyhedernes radar," så at sige.

13. Mange af jer sætter stadig spørgsmålstegn ved USA's præsident Obama's motiver eller lederevner, derfor vil vi kort igen tale om denne højt udviklede sjæl, som I alle før fødslen aftalte ville blive valgt til denne stilling, og føre jeres verden ind i en æra af fred. Før de primære valg fortalt vi jer, at han ville blive præsident, og alt, hvad vi har sagt om ham og hans del af den Gyldne Tids masterplan i efterfølgende beskeder, er også præcis nu, som dengang. [For læsere, der måtte være interesseret, kan de relevante dele af disse beskeder læses sammenfattet her - www.fileden.com/files/2007/1/15/646987/Obama.pdf]

14. Mens modstanden mod Obamas retning fra Republikanerne i Kongressen i massevis, og nogle medlemmer af hans eget parti også er offentlig viden, er den magt, der befinder sig bag ved den interne uenighed – nemlig pres fra Illuminatis globale net - det ikke. Bortset for læsere af vores meddelelser og dem fra andre kilder i lyset, da er det ikke offentlig kendt, at de højlydte og voldsomme uenigheder i den amerikanske regering ikke er, hvad de synes at være, nemlig en stædig partisan-blok eller ufleksible ideologiske forskelle - det er indflydelsen fra lyset og mørket, der udspiller sig på den amerikanske regerings scene.

15. Ja, de mørke kan gøre en succes her og der og på andre scener i andre lande gældende. Deres utallige former for distraktioner, forstyrrelser og ødelæggelser har forsinket, fortyndet eller ødelagt bestræbelser hen imod positive forandringer; udsat den officielle anerkendelse fra internationale ledere af tilstedeværelsen af andre civilisationer; og forhindret fremkomsten af andre universelle og nede-på-jorden sandheder.

16. Så det er forståeligt, hvis I er ved at blive utålmodige eller modløse af ”mainstream” rapporter om fremskridt - eller mangel på samme. Men I ville gøre klogt i at huske, at disse rapporter er udstedt med bevidst ufuldstændige eller urigtige oplysninger af tredje tætheds hjerner via tredje tætheds afsætningsmarkeder. Hvad højere tætheds sind er ved at tilvejebringe i fløjene rundt om på scenerne i hele verden, ville overraske jer, hvis I blot kunne se lyset fra de forskellige kilder og de signifikante positive ændringer, der er ved at tage form! Disse ændringer fører lys-modtagelige sjæle ud af tredje tætheds illusioner og løgne og ind i den universelle virkelighed af kontinuum’et/det samlede hele, hvor herligheden af den Gyldne Tidsalder venter jer!

17. Vi ved, at I gerne vil have en konkret og fast tidsramme for specifikke begivenheder, og vi ville ønske, vi kunne give denne, men at forsøge at gøre det ville være tåbeligt. Intet i Jordens energifelt for potentiale er klart afgrænset – energibevægelser, der synes at bevæge sig ligefrem, zigzag’er lige pludseligt og bliver overhalet af andre aktiviteters energibevægelser. Som I sikkert kan huske, så det på et tidspunkt for et par måneder siden ud til, at tidspunktet for en tv-annonceringen af ikke-jordisk tilstedeværelse var lige ved hånden, men dæmningen af mørke aktioner siden da har forhindret færdiggørelsen af nogle af de vigtige aspekter af det pågældende program. Og for adskillige måneder siden så det ud til, at denne begivenhed ville følge fremkomsten af nogle sandheder, som længe havde været skjult; senere blev det besluttet, at siden Illuminati holdt låget fast på disse sandheder, ville programmet komme først. Vi kan sige med sikkerhed, at introduktionen af vores rumbrødre og søstre er forestående, men timingen, ligesom med rum-flåden, er stadig oppe i luften.

18. Selv om denne store hændelse endnu ikke befinder sig lige foran jeres hoveddør, frembringer det større lys, der er fremherskende, en anden åbenbaring af stor betydning: Det sexmisbrugende aspekt af dualiteten i toppen af den katolske kirke, Vatikanet. Dette er ikke for at fælde dom over paven eller de lovovertrædende præster, men snarere vidnesbyrd om, at det at have øverste ærbødighed for en mand og lydighed mod menneskeskabte religiøse love er malplaceret. Enhver sjæl er en del af Gud, og ingen sjæl er større eller mindre end en anden i Guds øjne! På nuværende tidspunkt ser det ud til, at tiden for at gamle optegnelser og det egentlige formål med religioner bliver afsløret, er et temmelig stykke ned ad vejen endnu, billedlig talt, men som med alle andre energikilder i tumult, der kan denne tidsramme ligeledes ændre sig i et øjeblik.

19. Derfor opfordrer vi jer til at forblive urokkelig i lyset og være tålmodige med hensyn til, hvornår og hvordan begivenheder vil udfolde sig. Med den massive mængde af sandhed, der skal afsløres, der et det af fremmeste betragtning at opnå en balance mellem, hvor hurtigt opsigtsvækkende oplysninger kan gives, og hvor meget psyker kan assimilere på en sund måde.

20. Nuvel, vær sød at give slip på bekymringer i forhold til alle nuværende eller foreslåede love, doktriner, toldregler, politikker, traktater eller procedurer, som er baseret på uretfærdighed eller forvolder skade på sind, krop og ånd. Ligesom alt andet i jeres verden, som hidrører fra mørket, vil disse ende trinvis langs Jordens rejse ind i fjerde tæthed, hvor intet mørke kan eksistere. Og ingen mørke gerninger kan forsinke eller få hendes opstignings fremskridt på omveje - hun er på rette spor for at opfylde den himmelske tidsplan om at forlade tredje tæthed helt.

21. Det, der er på spil, er skæbnen for hendes dagsbebevidst og åndeligt sovende beboere: Vil de lytte til og følge deres intuition, beskederne fra deres sjæle, for at vågne i tide til fysisk at kunne ledsage Jorden? Mange af jer har familie eller venner, der sidder fast i tredje tætheds tænkning og overbevisninger. Tilbyd til enhver tid at dele din bevidsthed med dem, der er interesserede, men lad være med at forsøge at påtvinge dem det, der ikke er - ligesom du ville føle ubehag, hvis du blev tvangsfodret med overbevisninger, der befinder sig i konflikt med din medfødte viden, sådan ville det også være for dem, der er engagerede i deres tro, der adskiller sig fra din.

22. Og vær sød ikke at føle dig trist, hvis personer, der er dig kær i dit hjerte, vælger ikke at vågne i dette liv. Respekter deres godhed og ærlighed i at vide, at det hverken er dit ansvar eller din ret at forsøge at ændre deres valg at fortsætte med at slumre. Efter en livstid i ånden, vil de atter inkarnere i en tredje tætheds verden med endnu en mulighed for at "se lyset" og udvikle sig åndeligt; og, som de uafhængige og samtidig uadskillelige sjæle I alle er, vil I i løbet af jeres kroppes søvntid have genfornings-møder med jeres elskede mennesker på steder, hvor jeres og deres vibrationer tillader det.

23. Hvornår og hvordan vil folk, der begår mørke handlinger, dø? Ville det ikke være nyttigt at vide, hvem de er, så vi kan skelne dem fra folk i lyset, der dør, fordi de har opfyldt deres sjælskontrakter? Der er ingen måde, hvorved I kan skelne mellem de personer, der har begået mørke handlinger, og dem, der befinder sig i lyset og har afsluttet deres kontrakter, og der er heller ingen grund til at gøre dette. Da der er forskellige lys-frekvenser i individer, vil der ikke på et bestemt tidspunkt i Jordens opstigning komme en samlet masse-exodus af dem, der har en hældning mod mørket. Enhver af disse personer vil forlade dette liv, når Jorden når et energi-plan, der overstiger vedkommende individs frekvens, og fysiske død vil indtræde af de samme årsager, der eksisterer nu.

24. Hvor vil sjæle af alle de forskellige tætheder, der nu lever på planeten, gå hen, hvis de ikke ledsager Jorden, og vil de huske, hvorfor de ikke fulgtes med Jorden, og vil "forglemmelsens slør" falde bort? De sjæle, hvis levetids energi-registrering har været af den laveste tæthed - hvad nogle ville kalde "ren ondskab" – vil automatisk blive draget til den eneste del af Nirvana, der er adskilt fra de fleksible, sammenhængende lag, nemlig den lille kugle tæt på månen, hvor tætheden er så stor, at den holder disse sjæle i fangenskab. De er klar over, hvor de er, og hvad de gjorde, som førte dem til denne tætteste del af Jordens åndelige verden, fordi det er dér, de gennemgår hele deres sidste levetid øjeblik for øjeblik og føler enhver af deres følelser sammen med følelserne af alle dem, hvis liv de rørte på en hvilken som helst måde. Denne proces med at se tilbage er det helvede, som nogle religiøse overbevisninger beskriver.

25. Der bliver konstant strålet lys til disse sjæle, og hvis de vælger at acceptere dette lys, vil de inkarnere i en første tætheds placering i primitive former, der ikke har nogen hukommelse eller intelligens, men kun en instinktiv eksistens. Dette tillader disse sjæle at starte på en frisk, uden at være behæftet med minderne om den mørke opførsel, der førte dem til denne tætteste af mulige placeringer i jeres del af dette univers.

26. Personer, hvis levetids energi var af meget lav densitet - dem, der ignorerede deres sjælskontrakter, og hvis bevidst hensynsløse handlinger forhindret andre i at opfylde deres egne aftaler, men der dog ikke var så tyranniske eller djævelske som sjæle forvist til den lille kugle tæt på månen – bliver automatisk ført til en første tætheds verden og starter helt forfra dér. Når de accepterer lyset, der konstant bliver strålet ind i denne placering, kan de inkarnere i en anden tætheds verden, hvor de ikke har nogen erindring om andre levetider, men dog får en samvittighed og evnen til ræsonnement og den frie viljes valgmuligheder. Med denne større grad af medfødte evner kommer evnen til at handle inden for lyset eller mørket, og således kan de have mange liv i anden tæthed, falde tilbage til første, eller skride fremad ind i en tredje tætheds verden.

27. Hvad angår "forglemmelsens slør", der falder ned over beboerne af en tredje tætheds verden - hvor mange af jer husker, hvorfor I er, hvor I er?!

28. Sjæle, der er på Jorden her og nu og befinder sig i fjerde eller højere tæthedsgrads åndelige udvikling, og der ikke fortsætter deres fysiske rejse sammen med Jorden, kan vælge at tilbringe en livstid i Nirvana, vende tilbage til deres oprindelige hjemland, fortsætte videre til en anden civilisation, der er forenelig med deres udviklingsstade, eller vende tilbage til Jorden og nyde livet i hendes Gyldne Tidsalder. I alle disse planer af åndelig bevidsthed er der en høj grad af erindring i forhold til niveauet i en tredje tætheds verden.

29. Men, sjælens evige liv indbefatter det at vende tilbage til begyndelsen i Skaberen, så der er æoner af lag af glemsomhed at afdække endnu i det enestående eventyr kaldet livet. Lys, den rene kærligheds-essensen af Skaberen/Kilden og den mest kraftfulde energi i kosmos, står til rådighed for hver eneste sjæl i hvert øjeblik, og ved at acceptere lyset, fortsætter hver enkelt ved at udvikle sig ved bevidst at huske, hvad der er kendt på sjæls-niveau.

30. Den Gyldne Tidsalder venter alle Jordens beboere, der har taget imod og omfavnet lyset, og hvis levetids-kontrakt indbefatter flere år på planeten. Vær sød at huske dette: Lys-væsener i hele dette univers er med jer i en kærlig ånd, og hepper på jer på jeres vej mod denne forunderlige verden!

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim Dyrlund

[Matthew's meddelelse kommer sent denne gang, da vi har været ude af landet i forbindelse med en glædelig familiesammenføring, og vores barnebarns bryllup, og endnu en operation af Bob ved vores hjemkomst. Alt er godt!

Tak for jeres e-mails med omsorg for os eller vores familie i Chile. Min søn Michael og hans kone var med os i Panama på tidspunktet for jordskælvet, og ingen i hendes familie er blevet såret, da deres huse blev beskadiget.Jeg er meget glad for, at Matthew's beskeder nu er tilgængelige på 11 sprog, og kan læses via links på www.matthewbooks.net, et websted etableret i Portugal. Ligeledes er Matthew, fortæl mig om himlen blevet offentliggjort i ti udenlandske udgaver, nogle af de andre tre bøger i serien er også ude i flere sprog, og de engelske udgaver er solgt i over 40 lande. Læsere af bøgerne og beskederne fik bolden til at rulle, ved at anbefale oplysningerne til andre - tak!

Og jeg takker jer for at forstå, at familiemæssige forpligtelser hindrer mig i at svare på de fleste af de e-mails, jeg modtager. Velsignelser til jer alle ... Suzy]Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.