Home > > Matthew Ward — December 29, 2012

Matthew Ward — December 29, 2012

Højtidens følelser. Godgørende resolutioner til den nuværende uro. Virkninger fra den 12. og 21. december. Jordens opstigningsproces. Sjæle der slår sig sammen med efterkommere. Resultater inden Golden Age

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Den 21. december er kommet og gået, datoen der var længe ventet med spænding og forestillinger om, hvad der ville ske.

Individuelle oplevelser den dag var så personlige og unikke, som hver sjæl er i sig selv. Ikke desto mindre kan de fleste fornemmelser, som lysarbejdere oplevede, beskrives som øjeblikke af øget åndelig afstemning for nogle, en følelse af fred og velvære for andre, og mismod for dem, der forventede at se betydningsfulde ændringer. Bortset fra "dommedag"-begrebets tilhængere, var den generelle reaktion fra resten af Jordens befolkning, som overhovedet tænkte på mayaernes kalender: jeg vidste at intet ud over det sædvanlige ville ske.

Vores elskede Jordfamilie, der skete noget helt ud over det sædvanlige! Alle i jeres verden ville glæde sig sammen med os, hvis de vidste, at den magtfulde energi, der blev forankret på Jorden under solhverv, oplyste mange millioner sjæle. Det inkluderer dem, der ikke har nogen viden om Jordens opstigning eller har et ben i begge lejre [engelsk: "fence-straddler ranks"], eller har været tilbøjelige hen imod mørket. Omend ubevidst, har de alle medvirket til at intensivere lyset og viljen i den kollektive bevidsthed til at rette op på uretfærdighederne i jeres verden.

I kan naturligvis ikke se dette fra vores perspektiv, men I vil se virkningerne af denne massive infusion af kærlighed-lys energi. Mere end nogensinde før, har folk rundt om i verden dyb medfølelse for dem, der er i chok og sorg efter masse- eller tilfældige skyderier, eller kæmper og dør for frihed fra tyranni, eller de der er hjemløse og sultne.

Der har altid været personer, som trådte frem for at hjælpe andre på enhver måde de kunne. Det nye er, at alts enhed og sammenhørighed, kendt på sjælsniveau, stiger op i bevidstheden, hvor en følelse af tilknytning og forbundenhed forsigtigt dukker op overfor alle, der lider.

Den seneste indstrømning af lys skabte en forenet hensigt på sjæls-niveau at stoppe volden i jeres verden og løfte vilkårene for alle de fattige masser. Da tanker og handlinger i overensstemmelse med denne hensigt går ind i den kollektive tro på, at dette kan lade sig gøre, vil der blive taget faste skridt hen imod at nå det.

I ved, at dette er fait accompli i den kollektive bevidsthed. Men de fleste af Jordens folkeslag har været i varierende grader af tredje tæthedsgrads bevidsthed, og på dette niveau er mulighederne begrænset til tredje tæthedsgrads sanser, evner og hvad der er blevet indlært.

Deres inderlige længsel efter en verden med fred og godhed er reel, men begrænsningerne i deres tro skabte tvivl om, at det nogensinde kunne blive en realitet. Det er ikke almindeligt kendt, at den universelle lov om at ens tro og overbevisninger skaber ens virkelighed, påvirker hvert eneste menneskes liv. Så det er forståeligt, at der indtil nu har været en tro indgroet i det meste af jeres civilisation, om at de mange afskyelige situationer i jeres verden var alt for store til at kunne afhjælpes. Nu bevæger jeres viden på sjælsniveau tankerne fra "det er umuligt" til "måske er det muligt, lad os prøve!"

Jorden passerer gennem det himmelske vindue, hvor de sidste strejf af tredje tæthedsgrad er så svage, at de knap kan opfattes sammen med de lysere, stærkere første strejf af fjerde tæthedsgrad, hvor mørket ikke kan komme ind. Mens alle lysvæsener jubler over dette herlige foretagende, som er uden fortilfælde i universel historie, betyder det ikke, at Jorden pludselig vil blive omdannet til et paradis.

Ligesom en voldsom storm efterlader død og ødelæggelse i sit kølvand, således gør mørket også. Men en storm varer kun få timer, og den rammer ikke overalt på kloden. Mørket har kontrolleret livet på Jorden i årtusinder, og tilstanden i jeres verden i dag er eftervirkningerne af årelange ødelæggelser skabt af mørket. De efterlod i deres kølvand den skade den har påført planeten og den indflydelse, den har haft på mange sind.

Vi ved, at nogle af jer tror at fjernelsen af mørkets efterladenskaber kun kan ske efter at vores universelle familie er fysisk på stedet. Hvor meget de end ønsker at bringe deres teknologi og arbejde ned til jer, er selv muligheden for en sådan bistand ikke stærkt registreret i den kollektive bevidsthed. Det positive aspekt i denne sag er, at sjæle på planeten og snart flere og flere vil tage initiativ til at ændre, hvad der skal ændres.

Overse venligst ikke de ændringer, der allerede er optrådt i nogen tid. En stor del bedrag og korruption er blevet eksponeret, og i flere lande har borgerne rejst sig for at bortkaste åget af undertrykkelse. Dér, hvor valgte regeringer svigter med at imødekomme borgernes behov, tvinger voksende græsrodsbevægelser til forandring. Folk, der er hårdt ramt af en håbløs økonomi, har udviklet geniale måder til ikke blot at håndtere strabadser, men at overvinde dem.

Det er rigtigt, at rumvæsener, der lever iblandt jer, har hjulpet med disse resultater, men giv jer selv æren for jeres del også. Jeres guddommelige handlinger og standhaftighed i lyset har været uundværlige bidrag! Kraften i jeres bønner, visualiseringer af en strålende Jord, at dele med dem der trænger, støtteorganisationer involveret i miljøbeskyttelse og anden værdig indsats er uvurderlig!

Der er sandelig meget mere, der skal gøres, og som bestræbelserne fortsætter og lyset bliver hurtigere og spredt videre ud, vil I se planer og intentioner bære frugt. Modstand og krigeriskhed vil udvikle sig til forhandlinger, samarbejde og enhed af ånd, mens jeres nye år udfolder sig i samklang med jeres ønske om at leve i fred og i harmoni med naturen.

Der vil være startproblemer undervejs, prøvelser og fejltrin, men i stedet for at bremse en fremadgående bevægelse, vil fejltrinene styrke den kollektive vilje til at holde kursen mod at skabe den fredelige, sunde og smukke verden, I ønsker.

Flere fra jeres universelle familie vil helt bestemt slutte sig til jer, men det er jeres verden, og I er selv ansvarlige for den. Mens nogle lysarbejdere er eller snart vil befinde sig i lederstillinger, er de fleste af jer vejvisere for opvågnende sjæle, og til dem, der endnu ikke har nået det punkt. Og det blot at leve, det lys I er, er nok.

De fremherskende vibrationer, som er på et niveau, der ikke har været på planeten i evigheder, har tilsvarende hævet jeres vibrerende niveauer, og lyset af jeres virkelige essens stråler kraftigere end nogensinde før. Dette har en fordelagtig påvirkning på både tanker og følelser hos de mennesker, hvis liv I berører. Det folder sig videre ud for at hjælpe resterne af negativitet uanset hvor, med at omdanne det til lys.

Jeres udstråling vil opløfte jeres ligesindede, der er blevet modløse, fordi deres forventninger til den 21. december ikke blev indfriet. Det vil sige, verdenssituationen blev ikke væsentligt forbedret den dag.

Lad os tale om forventninger. Vi vil komme tilbage til den universelle lov, at tro skaber virkelighed, og vi vil tilføje, at loven indeholder en bestemmelse: Troen skal være realistisk indenfor dens miljø.

For eksempel kan en person tro, at selv om han ser et frembrusende tog kun nogle meter væk, kan han krydse sporene sikkert. Det kan han ikke. Ikke i et miljø som Jordens, hvor den kollektive bevidsthed ikke omfatter den tro, at faren kan afværges ved dematerialisering eller translokation. Så det er hverken en realitet eller en evne i jeres verden.

Det er det samme med disse uopfyldte forventninger om 21. december. Langt størstedelen af jeres befolkning begynder først nu at tro, at det er muligt at gøre jeres verden til et bedre sted. Gennemgribende forandringer i hele jeres verden på en bestemt dag befinder sig ikke i deres trossystem, og er derfor ikke stærke i den kollektive bevidsthed. Og den kollektive bevidsthed er civilisationens kreative kraft. Så forventninger om store forandringer i hele verden på en given dag er ikke realistiske indenfor Jordens miljø.

Med hensyn til visse menneskers spådom om "dommedag", så var de på vildspor, og ikke kun i forhold til den kollektive bevidsthed. Troen på at planeten ville ødelægge sig selv eller blive ødelagt, er det stik modsatte af Gaias vision om en guldalder for hendes planetariske krop og alle dens livsformer, og Gud ærer hendes ønske.

Det er grunden til vi i tidligere meddelelser med sikkerhed kunne sige, at dagen før 21. december ville være meget som den 21. og det samme med dagen efter. I spøg nævnte vi, at der ikke ville være nogen "klippe-snore" ceremoni, når Jorden nåede begyndelsen af fjerde tæthedsgrad, som var kendt for at være omkring denne dag, lineært set. [9. september 2011: Når Jorden stiger gennem de sidste energistrømme af tredje tæthed, som blander sig med de første strømme af fjerde, vil I ikke mærke en dynamisk forskel fra den ene dag til den næste. Der vil ikke være en ceremoni, hvor nogen "klipper snoren over", så at sige.]

Der er et ekstra element til virkningerne af den kollektive bevidsthed hos en civilisation ang. ankomsten af vores familie fra andre verdener. I har ivrigt afventet landingen af rumfartøjer og mødet med medlemmer, der lever iblandt jer.

Men jeres begejstring deles dog ikke med det store flertal af jeres samfund. Og kendsgerningen om udenjordiske der kommer for at hjælpe eller allerede bor på planeten, befinder sig ikke i deres trossystemer. For størstedelens vedkommende er deres idéer om rumvæsener desuden idéer om uhyrlige væsener, der kommer for at invadere Jorden, som skildret i film.

Som vi har nævnt i tidligere meddelelser, har det højeste universelle råd indtil nu været ansvarligt for tidsplanen for ankomst og introduktion. Nu har Gud ansvaret for det. Gud befriede Rådet for det tunge ansvar med at afgøre, hvornår Jordens folk er psykisk klar til at se rumfartøjer lande i store antal, og at hilse på usædvanligt udseende væsener. Gud vil sige "GO!", når mødet kan blive med en god velkomst, ikke frygt. Og Gud er lige så ivrig efter denne glædelige lejlighed, som alle os, der ved den kommer.

At Gud nu tager roret i dette, er en ændring fra, hvad vi har rapporteret i tidligere meddelelser. Ændringer forekommer ved "toppen" af universet, ligesom de gør det i jeres liv! Så det handler ikke om, at vi giver jer vildledende oplysninger og senere er nødt til at trække dem tilbage. Vi fortæller jer, hvad der er kendt på tidspunktet for vores budskaber, og hvis der senere sker en væsentlig ændring, rapporterer vi dette.

Nogle af jer har spurgt, hvor vi får vores informationer fra. Noget af det stammer fra vores viden på vores sjælsniveau, opstået gennem selverkendelse, eller hukommelse, og det kan meget passende beskrives "universel viden". Vi har ikke mere viden end nogen anden sjæl. Vi har simpelthen gennem åndelig og bevidsthedsmæssig udvikling haft flere muligheder for at huske, hvad der er i det lager af viden end mindre udviklede sjæle har haft.

Vores oplysninger om, hvad der sker med Jorden og på Jorden, kommer fra en række kilder, og når oplysningerne fra flere er i samme "boldgade" så at sige, deler vi det trygt med jer.

En kilde er Gud, der fortalte os, hvad vi netop har oplyst om, hvornår han vil bede Rådet om at gøre flådecheferne klar med et "GO!". Rådet er en anden kilde, og ligeledes vores gode ven Hatonn, som er en intergalaktisk flådekommandør og administrator for kommunikationen mellem Jorden og resten af universet. Vi er også i kontakt med individer i Nirvana, der overvåger aktiviteterne på Jorden. Og med civilisationer, der er så udviklet åndeligt, intellektuelt og teknologisk, at de selv på denne station synes magiske.

Vi har adgang til Akasha-optegnelserne, universets massebevidsthed og Jordens kollektive bevidsthed. Vi ved, hvad der befinder sig af potentiale i Jordens energifelt. Det er i dette område, hvor mulighederne bliver sandsynligheder og sandsynligheder bliver visheder, afhængig af den mængde energi jeres kollektive tanker, følelser og handlinger lægger i en potentiel hændelse.

Nuvel, Jordens passage vil fra nu af være glattere end i de seneste mange måneder, hvor naturlige forandringer i planetarisk tilpasning forårsagede stærke energispændinger i jeres solsystem. Mens disse spændinger gav Jorden de spring fremad, hun skulle nå ved indgangen til fjerde tæthedsgrad, oplevede mange af jer foruroligende fysiske, følelsesmæssige eller psykiske afvigelser, mens jeres kroppe tilpassede sig de stadigt højere vibrationer.

Fremover vil kombinationen af jeres krystallinske cellestruktur og det intensiverede lys langs Jordens opstigningskurs sætte jeres kroppe i stand til at forblive på en mere ret og lige køl. Og I vil være i stand til med sindsro, selvtillid og medfødt visdom at håndtere uanset hvilken situation der opstår.

Med få undtagelser ser jeres videnskabsfolk på lys i en astrofysisk og teknologisk sammenhæng, og religioner ser kærlighed som sjælens område. Det vil blive kendt, at videnskabens lys og sjælens kærlighed er én og den samme energi, og det er den stærkeste kraft i kosmos. Nu, hvor denne energi flyder mere rigeligt i jeres verden end på noget tidspunkt siden Gaia og hendes planetariske krop blev skabt i Guds fuldkommenhed, kan hendes beboeres og Jordens sår blive helbredt.

Gå ind i jeres år 2013 vel vidende, at lysende væsener i hele dette univers er, som nogensinde før og for stedse, jeres usete tilhængere og assistenter. Hvilken glæde der vil blive, når I kan føle den samme ubetingede kærlighed til os, som vi føler for jer!

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |