Home > > Matthew Ward — December 10, 2012

Matthew Ward — December 10, 2012

Højtidens følelser. Godgørende resolutioner til den nuværende uro. Virkninger fra den 12. og 21. december. Jordens opstigningsproces. Sjæle der slår sig sammen med efterkommere. Resultater inden Golden Age

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Denne sæson af forskellige religiøse skikke og fester i jeres verden kommer altid med intensiverede og blandede følelser til følge. De, der trives, føler sig taknemmelige for velsignelserne i deres liv. Og de nyder munterheden med familie og venner. De, der er alene eller sørger eller er sultne og fattige, oplever deres lod i livet stærkere. Det er glædeligt for os at se, at der i denne højtid med "gode nyheder til alle", er så mange omsorgsfulde, varmhjertede sjæle, der rækker ud for at hjælpe dem, der har behov for det.

I år er det ikke anderledes i forhold til denne opløftende respekt. Men energierne er forbløffende anderledes end tidligere års højtider. De højeste vibrationer jeres verden har kendt i evigheder påvirker alle, og mens mange nyder godt at disse energier, er masserne ikke gunstigt stillet. Mens dagene i 2012 ebber ud, udstøder den negative ekstreme af dualitet et stærkt sidste gisp før den møder sin forestående afslutning.

Hovedbekymringen er uroen i Mellemøsten med truslen om kemisk krigsførelse i Syrien, plutonium udvikling i Iran, oprør i Egypten og fortsat israelsk-palæstinensisk fjendskab. Der er handlinger i gang til en missilaffyring i Nordkorea, dyster tilstand af flere nationale økonomier, enorme antal flygtninge og deres forfærdelige situation, krigsførelse og undertrykkelse i nogle afrikanske nationer, tilfældige voldshandlinger rundt om i verden og korruption i regeringer og multinationale selskaber.

Det er bestemt ikke for at dæmpe jeres juleglæde, at vi nævner disse situationer af verdensinteresse, men for at forsikre jer om, at der kommer velgørende løsninger på alle disse felter! På området af størst bekymring, nemlig hvis kemisk-udstyrede våben blev taget i anvendelse, ville vores universelle families teknologi forhindre deres funktion.

Den 12. og 21. december har længe været betragtet som centrale datoer for planeten. Større energispændinger på grund af planetarisk tilpasning har bestemt været vigtige fremstød, men Jorden har været på en opstigningskurs gennem fortløbende højere vibrerende niveauer og spændinger i over 70 år. Dette vil fortsætte på hele hendes rejse ind i fjerde tæthedsgrad, til hun når sit bestemmelsessted i femte. Det er her planeten og Gaia - den sjæl, der har krop som planeten - stammer fra.

Det er derfor, vi ikke ser en kæmpemæssig begivenhed indtræffe den 21., der vil være lige dyb for alle i hele verden. Hver enkelt menneske er et unikt væsen og vil opleve en unik personlig virkning på denne dag, ligesom enhver har gjort hele tiden under Jordens opstigning. Nogle personer kan have en kraftfuld energisk reaktion, mens andre ikke kan fornemme noget som helst usædvanligt.

Elskede sjæle, føl jer ikke nedtrykte, hvis I ikke oplever noget dramatisk! Ligesom lysintensiteten har været stigende på Jorden, således har jeres bevidste og åndelige opmærksomhed været stigende. Og jeres kroppe har tilpasset sig cellulære ændringer fra kulstof til krystallinsk. I behøver ikke en overraskende begivenhed eller følelse for at føle jer opstemte over at nærme jer døren til Jordens Gyldne Tidsalder!

Glæd jer med os over en ny udvikling i jeres lineære tid vedrørende et større antal sjæle, der fysisk kan ledsage Jorden ind i denne tidsalder! Gud giver grønt lys til at forfædre på sjælsniveau kan slå sig sammen med deres efterkommere, som kæmper tappert for at skille sig af med de følelser, der begrænser den mængde lys, de absorberer.

Deres følelser, som ikke er rodfæstet i mørket og ikke skader andre end dem selv, er intens eller langvarig sorg, anger, skyld, dom, håbløshed og problemer med at afkaste den tro på usandheder, de har lært. De kan alle forvandles til lys med den fokuserede energi fra de mere åndeligt udviklede sjæle, der samarbejder med dem. Nogle lever iblandt jer, og andre inspirerer deres efterkommere, der er der for at dirigere kærligheds-lys til dem, der blot har brug for det ekstra løft til at overvinde deres sårede følelser.

Hvor vidunderlig denne effekt af ubetinget kærlighed end er, ved vi, at I er ivrige efter at se de længe lovede ændringer bære frugt. På sjælsniveau ved I, at transformationen af jeres verden sker med forbløffende omfang og hastighed. Men på det bevidste plan er I utålmodige, somme tider tvivlende. Forstå venligst, at mens de lave vibrationer udsendt af mørket ikke kan følge med ind i Den Gyldne Tid, kan resultaterne af årtusinders mørkes aktiviteter ikke blive helbredt, før Jorden rejser ind i fjerde tæthedsgrads lysfyldte vibrationer.

Der er gennemført meget arbejde hen imod genoprettelse og reformation. Mainstream medierne har eksponeret korruption i mange kredse. Og anstrengelser, der foregår bag kulisserne, vil snart blive offentlig viden. Situationer, der er afgørende for fred, er under forhandling mellem nogle af jeres ledere og repræsentanter for vores udenjordiske familie. Miljøprojekter vil blive påbegyndt, så snart de prioriterede mål, som vi opregnede i en nylig besked, er blevet opnået. [September 24, 2012]. Og ja, det højeste universelle råd afventer stadig Guds "GO!" til vore familiemedlemmers officielle introduktion.

Kære venner, vi ved at I ønsker lineære tidsrammer, og hvis vi kunne give dem til jer, ville vi med glade hjerter gøre det. Men vi ved det ikke. Det eneste vi kan gøre er at gentage vores ofte givne tilsagn om, at det er en "done deal" i kontinuumet, at I sammen er ved at skabe en kærlig, fredelig, uberørt paradisverden, skabt i fællesskab, hvor alle lever i harmoni med naturen og kender Enheden af Alt.

Elskede familie, I er så tæt på tredje tæthedsgrads målstreg, en triumf uden fortilfælde i dette univers! I er elsket og højt æret af alle lysvæsener overalt.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |