Home > > Mike Quinsey – 1. juni 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 1. juni 2018

Mike Quinsey

Verdensrummet omkring jer synes tomt, men fordi der er mange eksistensniveauer, er det faktisk levende med mange forskellige livsformer. I taler om dimensioner for nemmere forståelse, men i virkeligheden glider en vibration roligt ind i en anden uden nogen klar adskillelse. Enhver af jer befinder jer på jeres eget niveau, der er i overensstemmelse med jeres nuværende vibration. I når de højere vibrationsniveauer som følge af jeres evne til at projicere kærlighedsenergi, som er af samme højere vibrationer. Ved at opretholde et konstant højt niveau kan I udvikle jer endnu mere, til det punkt, hvor de er så høje, at I ikke længere påvirkes af de lavere vibrationer omkring jer. Det skyldes, at jo mere I kan hæve jeres vibrationer, desto mere er I beskyttet af jeres Lys, som er almægtigt. På jeres nuværende niveauer ville I ikke kunne stå foran højt udviklede sjæle af Lys, medmindre de sænkede deres vibrationer.

For mennesker er deres største udfordring at komme overens med deres ego. Mange forstår ikke engang, hvor meget deres handlinger dikteres af det. Ego kan faktisk have kontrollen og handle på Selvets vegne i sådan et omfang, at det sætter jer først i alle situationer. Det kan kaldes at være "egoistisk" uden hensyntagen til andres behov. I kunne sige, at, da jeres ego sætter jer først i alle ting, har I ingen indvendinger mod at blive sat i den position. At sætte sig Selv først nægter imidlertid nogle gange andre deres ret til denne oplevelse, så hvis I skal ændre omstændighederne, må I også tage andre i betragtning, når I træffer jeres beslutninger. Når I virkelig kan elske andre som jer selv, er I nået langt med hensyn til at kunne udøve Universel Kærlighed. Kan I nu se, at sand kærlighed til jeres medmennesker går forud for behovet for at have et aktivt ego, der sætter sig selv først.

Da vibrationerne på Jorden fortsætter med at løfte jer op, vil det give mere styrke til dem, der arbejder i Kærlighed og Lys. Omvendt mister de mørke deres magt og kan ikke længere gribe ind i menneskehedens fremskridt mod Lyset. Mange andre Væsner fra de højere dimensioner venter på deres mulighed for at hjælpe jer med fremskridt og med, at den Nye Tidsalder manifesterer sig helt. Evolutionære fremskridt er jeres ret, hvilket I har gjort jer fortjent til, og de skal være jeres hurtigere, end I tror mulig. Meget er gjort klar til at føre jer videre ind i den Nye Tidsalder, og det er en spændende tid at være på Jorden. Når I kigger jer omkring, ser det måske ikke sådan ud, men fra et højere plan ser det hele ud til at vente på den rigtige mulighed for at blive indført. Det er vigtigt, at I holder fast og fokuserer på jeres mål, derved hjælper I med at fremskynde deres manifestation.

I det lange løb vil I ikke have mistet noget ved at have været holdt nede, da fremskridt kun kan forsinkes. I den nærmeste fremtid vil I begynde at nyde godt af en række nye opfindelser, der er ved at blive gjort klar til at blive indført. Som et resultat heraf vil livet blive lettere, og der vil være større frihed til at forfølge jeres egne ønsker. Måske mest velkomment af alt, vil sygdom og lidelse som sådan forsvinde, indtil de ikke længere vil plage den Menneskelige Race. Allerede nu nyder nogle bedre helbred på deres gamle dage, og forventningen om alderdomsproblemer skulle gradvist høre fortiden til. Det er tydeligt hos nogle ældre mennesker, at de ikke ser ud til at ældes lige så hurtigt som andre. Det kan tilskrives en sund livsstil og en overbevisning om, at sygdom og aldring ikke nødvendigvis følges ad. Vær opmærksom på, at jeres tankes kraft bliver stærkere og stærkere, og I har langt større kontrol over jeres liv, end I er klar over.

I udvikler jer nu meget hurtigere end tidligere, og med tiden vil I blive en meget større sjæl, end I nogensinde har været før. Det er planlagt sådan og har altid været jeres skæbne, og mange højere Væsner hjælper jer med at opnå succes. De mørke har holdt jer nede og har forsøgt at holde jer hen "i mørke" om jeres sande evner. Ældre sjæle, som I ville sige, famler sig frem, men har den erfaring, som hjælper dem med at højne deres vibrationer. De unge er faktisk sjæle, der bringer en større erfaring med sig og vil snart være meget aktive i at fremskynde de fremskridt, der virkelig vil introducere jer til nogle vidunderlige nye opfindelser. Intet kan stå i vejen for fremskridt længere, og sandheden kan ikke skjules. Vær klar til nogle forbløffende fremskridt, der er klar til at blive indført.

Ting begynder at ændre sig meget hurtigt på flere forskellige niveauer. Det er en del af den videre march, der bringer jer til nye forståelser, der er nødvendige for at forberede jer på det, der kommer. Kampene om at finde vej gennem forvirringen og modsigelserne, der er ført videre fra den foregående Tidsalder, vil snart blive ryddet væk. Det vil gøre det muligt for mange acceptable forandringer at finde sted, hvilket vil højne jeres livskvalitet. I står på tærsklen til at nyde godt af jeres vidunderlige bedrift ved at have passeret milepælen, selvom I oprindeligt ikke bemærkede nogen specifikke forandringer. Det har taget tid for ting at trænge igennem, men mange fremskridt er klar og værd at vente på.

Husk I Kære, at I alle diskuterede jeres livsplan, før I inkarnerede og var klar over de udfordringer, I stod overfor. I var enige i, at de lå inden for jeres formåen om at nå resultatet, selvom det i første omgang ikke lykkedes for jer. Vær forvisset om, at I altid vil få en ny mulighed for at gøre det bedre, og der er altid hjælp ved hånden, for at I klarer det. Karma er på ingen måde en straf, men simpelthen en chance for at overvinde mislykkede udfordringer, så når det er gjort, kan I stadig gøre fremskridt i jeres udvikling. Den umiddelbare fordel er, at når I har ryddet jeres karma, kan I fortsætte med at udvikle jer, mens I baner jer vej til de højere dimensioner. Når I er kommet fri af de lavere vibrationer, vil I eksistere på et niveau, hvor I ikke længere har karma at rydde.

Fremtiden vinker forude og vil gøre jer fri af al den negativitet, I er blevet involveret i. Som erfaring har det hjulpet jeres udvikling og er yderst velkommen, og det gør jer i stand til at hjælpe andre, der følger i jeres fodspor. I vil aldrig behøve at vende tilbage til den lavere dimension, og I vil finde fred og lykke i de højere. Snart ville I glemme de hårde tider, I oplevede, og til sidst vil de forsvinde i det fjerne. Som tidligere antydet, vender nogle sjæle gladeligt tilbage til de lavere dimensioner for at hjælpe stridende sjæle med at overvinde deres dilemma og finde Lyset. I ekstreme tilfælde betyder det at komme ind på de niveauer, hvor Lys næsten ikke eksisterer, så meget, at opgaven ofte overlades til Englevæsner.

På den ene side synes tiden at gå langsomt, hvad fremskridt angår, men bag kulisserne sker der så meget, som manifesterer fremtiden. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Dette budskab kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og hver sjæl har samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |