Home > > Mike Quinsey – 25. maj 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 25. maj 2018

Mike Quinsey

Tiden begynder at gå endnu hurtigere end før, og det er et klart tegn på, at forandringerne tager fart. Meget venter på at blive afsløret, som vil medføre forandringer, som er meget ønskelige og vil blive hilst velkommen af alle. Det gamle bliver langsomt erstattet af det nye, hvilket vil gøre det klart, at den Nye Tidsalder er undervejs. Menneskeheden begynder at forstå, hvordan deres tilstedeværelse på Jorden påvirker planeten og søger at bevæge sig væk fra de ting, der fortsat støtter de negative vibrationer. I den henseende er der gjort betydelige fremskridt ved dannelse af mindre grupper af dedikerede mennesker, der gør deres bedste for at skabe harmoni for alle. Det tiltrækker også flere mennesker, der søger at bringe mere Lys til Jorden. De positive effekter vil vokse som en snebold og hjælpe med at hæve vibrationerne endnu mere, og det hele opnås under meget besværlige og vanskelige omstændigheder.

Forskellen i antallet mellem de af Lyset og de med negative vibrationer øges hele tiden, og det når et punkt, hvor det vil resultere i en stor højnelse af bevidstheden. Over en periode har der været en bevægelse for at skabe mere harmoni på Jorden, og det lykkes frem til det punkt, hvor ikke kun truslen om krig er blevet elimineret, men der stræbes efter fredelig sameksistens, hvilket vil bringe folkene fra forskellige lande sammen. Krigens nyttesløshed, der resulterer i millioner af sjæles død, betragtes som modbydelig, når samarbejde kan opnås gennem venlige udvekslinger og en vilje til, at krig skal høre fortiden til. Det viser, at mange landes vilje til at slutte sig sammen i en fælles forfølgelse af frihed og lykke nu kan opnås.

Folk opfordres til at tænke Ny Tidsalder og få ideer, der skal fremskynde deres fremskridt, hvilket vil medføre opfindelser, der sparer både liv og tid. Viden er allerede blevet givet til dem, der er i stand til at handle på dem, men der vil fortsat være modstand fra dem, der gerne vil fastholde "status quo". Vær forvisset om, at intet får lov til at forhindre de fremskridt, som de nye opfindelser vil give jer. De, der står i vejen for deres indførelse, vil blive fjernet, og ingen vil være i stand til at blokere sådanne fremskridt.

De yngre generationer har en anden form for tænkemåde og evnen til at se måder at bringe fred på, hvor de ældre generationer har fejlet. Det er ingen kritik af deres forsøg på at løse problemet, men nogle gange kan I være så involveret i det, at I ikke kan se en vej ud. Det er klart, at folk har fået nok af krigsførelse og det deraf følgende tab af liv og længes efter en løsning, som kan stoppe blodbadet og spildet af menneskeliv. Karmiske lektioner er blevet lært, og der vindes intet ved at forlænge meningsløs død og ødelæggelse. Det er på tide at sætte alle forskelle til side og lære at leve sammen som én, i glæde og kærligt samarbejde.

Mennesker er af natur kærlige og hensynsfulde, men har en persona, der ofte får dem til at virke som meget kolde og ude af stand til at udtrykke deres følelser. Med højnelsen af vibrationerne vil de uundgåeligt ændre sig, da folk bliver mere åbne, når de viser deres kærlighed over for hinanden. I er én Menneskelig Race uanset farve eller religiøse overbevisning, og der er ingen grund til, at I ikke skulle slutte jer sammen, samtidig med at I respekterer de forskelle, der er mellem jer. Det er på tide at sætte de ting til side, der står i vejen for fred, og værdsætte, at det er forskellene, der giver jer jeres særlige plads i historien.

Som I er blevet informeret om flere gange, når vibrationerne har nået et bestemt toppunkt, vil de sjæle, der ikke har kunnet nå det samme niveau, nødvendigvis bevæge sig ind på en anden vej for at fortsætte deres udvikling og de, der kan fortsætte med at højne deres vibrationer, vil gå hele vejen til Opstigning. Det er en naturlig proces, der giver jer mulighed for at nyde fuld frihed i en vibration, der er så ren, at kun sandheden kan eksistere. I mellemtiden vil I gradvist ændre jer på hvert trin mod Opstigning, og fremgangen vil være uhindret, i modsætning til tidligere, hvor I var nødt til at opleve tilstedeværelsen af dem med lavere vibrationer.

I repræsenterer kun et aspekt af jeres Højere Selv, og det er sådan, at I kan koncentrere jer om jeres livserfaringer. Få har kendskab til deres livsplan, og det er sådan, at I reagerer på den på en naturlig måde i overensstemmelse med jeres grad af intuition og erfaring. Hver livsplan er skræddersyet nøjagtigt til jeres behov, og hvis det lykkes for jer, repræsenterer det endnu et skridt fremad, da en lære, der er godt lært, aldrig behøver at blive gentaget. Selvfølgelig har I haft noget at skulle have sagt om graden af de vanskeligheder, jeres livsplan ville præsentere, og på den måde vil I ikke påtage jer mere, end I kan klare. Nu vil I også være bevidste om, at jeres Guider holder et vågent øje med jer og vil hjælpe jer, hvis det er nødvendigt. De har måder og midler til at sikre, at I holder jer til jeres aftalte vej og er lige så ivrige som jer efter at sikre, at hele jeres liv er vellykket. Det vil omfatte enhver form for karma, som I stadig ikke har ryddet, selv om det må siges, at der kan være det, I måske har pådraget jer siden den Nye Tidsalder begyndte i 2012.

I jeres sind må I være forberedt på den tid, der nærmer sig, når besøgende fra andre planeter åbent kommer til Jorden. Det vil være efter aftale og symbolisere det første officielle besøg af extraterrestriske, der ønsker fredelig kontakt og venligt samarbejde. Det vil ikke ske natten over, da omstændighederne på Jorden må være sådan, at der ikke er nogen risiko overhovedet for indblanding. Forskellige ting må tydeligvis først ordnes for at sikre et fredeligt møde, som skulle resultere i udveksling af oplysninger, der vil være til gavn for begge parter. Jeres fremtid er Galaktisk, selvom det ligger langt ude i fremtiden i forhold til, hvor I er i øjeblikket. Men det er jeres skæbne at være Rumrejsende og udforske det store rum. Efterhånden som vibrationerne højnes, vil I også drage fordel af et længere liv, da aldring vil forløbe drastisk langsommere.

Forandring sker overalt omkring jer, da det gamle opløses for at gøre plads til det nye, som er meget forsinket. Over hele verden arbejder mange mennesker på nye indretninger og systemer, som hurtigt vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Livet vil blive mere tåleligt og dejligt, da I får mere tid til jeres egne sysler. De spildte år vil hurtigt blive opvejet af alle fordelene ved de fremskridt, der længe har været holdt tilbage. Det vil tage lidt tid, inden de når alle dele af verden, men med nye teknologier vil det tage mindre tid, end I måske forestiller jer. Gode tider vinker forude og vil materialisere sig i overensstemmelse med planen for Menneskehedens fremskridt, hvis mulighed har været planlagt i meget lang tid. I vil byde forandringerne velkommen, så gør jer klar til at nyde dem.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Dette budskab kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og hver sjæl har samme forbindelse med Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |