Home > > Mike Quinsey – 1. september 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. september 2017

Mike Quinsey

Der er ingen tvivl om, at tiden fortsætter med at gå hurtigere, da I gør fremskridt med retning mod tiden for store forandringer, der vil transformere jeres verden. I bevæger jer længere ind i de højere vibrationer, der kommer med fotonbæltet og de vil transformere jeres Jord til det, der endelig vil virke som et paradis i forhold til jeres nuværende livsoplevelser. De er forandringer, der har været planlagt i meget lang tid og nu gradvist manifesterer sig og intet kan forhindre, at de sker fuldt ud. Meget afhænger af bekendtgørelsen af den nye Republik, der nu er klar til at erstatte den nuværende. De mørke vil gøre alt, hvad de kan, for at forsinke bekendtgørelsen og bliver desperate, da deres magt fortsætter med hurtigt at blive reduceret.

De mørkes forsøg på at forårsage forsinkelser er klart en vigtig faktor i de udviklinger, som snart vil finde sted, men intet vil stoppe fremskridt i den rigtige retning. Udfaldet styres af regler, der sikrer, at de eneste sjæle, der kan gøre fremskridt med hensyn til Opstigning, er dem, hvis vibrationer er blevet højnet. Det ville ikke være af interesse for dem, hvis vibrationer ikke er blevet højnet at prøve at finde en plads i Opstigningen, da, selv om de på en eller anden måde kunne gøre det, ville det blive en meget ubehagelig oplevelse. Deres tidslinje vil fortsætte med at udvikle sig i en ny cyklus i en anden retning, der til sidst vil give dem en yderligere mulighed for at opnå Opstigning. En sjæls udvikling sker fortløbende og planlægges til i sidste ende at ville føre til succes.

Efterhånden som sjæle udvikler sig, modtager de nye informationer svarende til det niveau, de er på. Det gøres på denne måde, så ingen sjæl bliver overbelastet eller får informationer, som er for avancerede for dem at forstå. Men I, der er på vej mod Opstigning, vil have brug for at modtage flere i et hurtigere tempo, så I er tilstrækkeligt bevidste til at håndtere de nye aspekter af livet, der bliver afsløret. For eksempel ved mange af jer, at I har et Højere Selv, men ikke alle erkender, at det er jer selv, hvilket betyder, at da I inkarnerede på Jorden, medbragte I kun begrænsede aspekter af jer selv. Det var for at sikre, at I, så at sige, begyndte med et blankt ark og kunne fokusere på livet i de lavere vibrationer uden at blive distraheret. Hvordan I reagerede på og håndterede problemerne, giver jer uvurderlige erfaringer, som I i fremtiden vil gøre god brug af.

Der er meget omkring den menneskelige krop, I ikke kender til, men der er positive tegn på udviklinger i den rigtige retning. Så meget af jeres medicinske forståelse er primitiv i forhold til, hvor I vil være i den nærmeste fremtid. I gør det rigtig godt med jeres evne til at udtænke tingene og med de mere højt udviklede unge sjæle, der er klar til at vise, hvad de kan gøre, vil I skride fremad med stormskridt. Kirurgens kniv vil til sidst være unødvendig og problemer vil blive behandlet uden at skære i kroppen. Under alle omstændigheder vil sjæle, når de stiger op, have fuld kontrol over deres kroppe, der vil have brug for lidt eller ingen healing, da de vil være fuldstændig sunde og raske. Husk, at sådanne tider kommer, hvor I hele tiden kan leve i en ung krop, der ikke ældes. Meget vil blive klaret gennem tankens kraft, selv så vidt som at manifestere det, I ønsker for at dække jeres fornødenheder.

Mange informationer bliver offentliggjort, fordi I har brug for et bredere syn på livet, der vil blive helt anderledes, end hvad I for tiden er vant til. Så mange forandringer, som er til gavn for alle, venter på at blive indført og som I har fået fortalt mange gange før, må omstændighederne være sådan, at de ikke kan forstyrres eller forsinkes. For eksempel vil bilen blive erstattet med en, der ikke bruger brændstof for at køre den, men i stedet bruger gratis energi, som ikke er forurenende. Idéer om, hvor teknologien er på vej hen, bliver allerede udviklet og der vil være lille forsinkelse med at få dem indført. Fremtiden er spændende, men den er for fredselskende sjæle, der passer på hinanden og glædeligt deler Jordens gaver med alle. I er Én Menneskelig Race og når I begynder at arbejde sammen for alles bedste, vil fremskridt ske hurtigt og være opløftende.

Lad mig gentage, at I fra 2012 gik ind i en tid uden specifikke forudsigelser bortset fra Opstigning og I har meget at opleve i tiden, der fører op til den. I åbner vejen gennem jeres tanker, ønsker og handlinger og den er allerede af en højere vibration end tidligere oplevet. Den energi, I modtager, hjælper jer også med at udvikle jer og I bevæger jer ind i et nyt område af rummet, der vil være mere gavnlig. Alle de gamle vibrationer viger hurtigt, da der ikke længere er plads til dem.

Midt i sådanne forandringer kunne I blive tilgivet for at tro, at kaos aldrig ville ende, da det er en vanskelig tid, I går igennem. Det kan dog ikke vare meget længere, da de nye energier får fat. De største forandringer, der skal komme, ligger hos jer, hvem det tilkommer at opleve de mest velkomne forandringer, mens de gamle energier falder væk, da de bliver mindre effektive, fordi de ikke længere kan opretholdes. Jeres glæde vil ikke være kortvarig, da tiden efter Opstigning vil vare mindst tusind år. I den samme periode vil I ikke ældes på grund af de højnede vibrationer og vil være i stand til at blive på det niveau, der passer jer. På samme måde kan ting ikke forfalde eller rådne og der er stadig meget mere, der skal komme, som I vil have svært ved at følge med i.

Jeres fremtid er nu blevet afgjort, så uanset hvad I gør nu, vil det være det værd. Det faktum, at I endelig ikke længere behøver at lide af sygdomme og vil have et fuldkomment godt helbred, skyldes igen de høje vibrationer. I sidste ende er alt energi og jeres fremtidige udviklinger vil være fokuseret på den, når I skal dække alle jeres behov. Det vil være jeres tankes kraft, der vil give jer mange af jeres fornødenheder, så I kan se, at livet vil være helt anderledes, end hvad I kender til det nu. Det, der venter jer, skulle give jer styrke til at overvinde eventuelle nuværende vanskeligheder eller problemer, da de vil være af kort varighed.

I mellemtiden vender mange sjæle sig ikke bare mod Lyset, men har nu ønsket om at hjælpe deres medrejsende og vil søge måder at være til tjeneste på. Disse er skridt, der hjælper med at højne vibrationerne og yderligere svække de mørkes kraft. Hver lille ting hjælper og kollektivt har Lysarbejderne mere magt, end de ville have troet. Det varmer os om hjertet at se, hvordan lyset spredes så hurtigt, det var dog forventet, efter at I højnede vibrationerne, så de passerede år 2012 mærket. Vi siger "Godt gjort" til alle sjæle, der har bidraget til den succes, I nu med rette oplever og nyder.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |