Home > > Mike Quinsey – 1. december 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. december 2017

Mike Quinsey

I Kære, fremtiden ligger i jeres hænder, da I har været i stand til at bevæge jer ud over 2012 og ind i den nye cyklus og nu skaber en vej mod Opstigning. På nuværende tidspunkt ser det ud, som om kaos hersker, selv nu hvor antallet af problematiske brændpunkter bliver mindre. De nuværende opløftende energier trækker de lavere energier væk og lader dem bag sig og snart vil der komme en tid, hvor de Mørke har lidt af de energier tilbage, som de næres af. Vær forvisset om, at der allerede er mindre og det vil resultere i et brud i deres evne til at påvirke begivenheder på Jorden.

De af Lyset fortsætter deres gode arbejde og mærker, at forandringer kommer. Det giver dem endnu mere tillid og mod til at gå videre med deres planer om at rydde jorden for dem, der ikke har kærlighed eller tager hensyn til andre sjæle, der ønsker at højne deres vibrationer. Men de vil være ude af stand til at standse de fremskridt, der er bestemt til at bære sjæle hele vejen til Opstigning. De højere vibrationer spreder allerede Lyset, hvilket resulterer i rensning af områder, der mangler lys og giver dem mulighed for at vende tilbage til lyset. I vil se en langsom tilbagevenden af dem, der arbejder for Lyset, da de har måttet stoppe på grund af den konstante konflikt med de Mørke. Tingene ændrer sig og med de nye energier, der kommer til Jorden, får opløftelse mere og mere fart på. Vær forvisset om, at jo mere I som Lysarbejdere spreder lyset, jo mere tiltrækker I til jer selv.

Nu vil de fleste af jer være blevet bevidst om, at I har et Højere Selv, der ved mere om jer, end I selv gør. Ikke-opvågnede sjæle har lille eller ingen viden om det Højere Selvs arbejde, endsige forstår dets relation til det. Alligevel holder den jer så vidt som muligt til jeres livsplan som aftalt af jer før jeres inkarnation. Der er andre intelligente energier, som også hjælper med at holde jer på jeres aftalte vej, så som jeres DNA og også det Iboende, som I først nu begynder at lære om. Forandringerne i denne henseende skyldes, at I har passeret 2012 milepælen og er nu gået ind på en anden vej og ind i en ny cyklus, der helt sikkert fører til Opstigning. I den henseende har alle sjæle fået de samme muligheder for at lykkes med det og så snart de ”bekendtgør” deres intentioner om at gøre det, der er nødvendigt for at gå hele vejen, gives hjælp altid og ingen sjæl er nødt til at klare udfordringerne alene.

Vejen er tydeligt kortlagt og det ville være en god ide for jer at fokusere fuldstændigt på jeres mål, mens I ignorerer aktiviteterne omkring jer, der ofte resulterer i kaos. Det er ikke på sin plads for jer at bekymre jer om andres fremskridt, da alle får enorm hjælp, ligesom I gør og det er op til dem at lægge de anstrengelser i, som der kræves for, at det lykkes for dem. Erkend, at menneskeheden som helhed har brugt flere forsøg på at komme til det punkt, hvor de kan stige op og når det er erkendt, opmuntres enhver sjæl til at lægge deres hjerte og sjæl i det for at lykkes med det. Belønningerne er uendelige og I skal endnu lære om de vidunderlige muligheder, det vil bringe jer. Få har ingen virkelig ide om, hvad det betyder, men efterhånden som I udvikler jer mere og mere, vil I blive bekendt med det.

Vi ved, at venlige og kærlige sjæle, der har gjort gode fremskridt, ønsker, at deres familie og venner også følges med dem. Men I kan ikke vide, hvad de skal gøre for at stige op eller hvor de i øjeblikket befinder sig på vejen mod fuldendelse. Nogle vil fejle i denne omgang, men vil være meget bedre til at håndtere deres oplevelser, som de vil tage med ind i den næste cyklus. Når det drejer sig om familier, er det sommetider sandsynligt, at alle familiemedlemmer vil stige op sammen, da de har bånd sammen fra mange tidligere liv. Alt udvikler sig på en måde, der afspejler, hvor meget en sjæl har udviklet sig og ingen forventes at påtage sig mere end det, de kan magte.

Glem aldrig, at I har fået hundreder, hvis ikke tusinder af gode venner i løbet af jeres mange liv i de lavere dimensioner. Mange vil have været sammen med jer mange gange, når I skulle have oplevelser, der fremmede jeres udvikling. Mere end sandsynligt ville sådanne venskaber have udviklet sig til at skabe stærke familiebånd, der binder jer sammen i mange inkarnationer. Alt i alt planlægger I oplevelser, der gør det muligt for jer at løfte jer op, så de ikke behøver at blive gentaget igen. Så når I står overfor udfordringer, så acceptér dem af et godt hjerte, vel vidende at alt, hvad der sker, har et formål og især i denne tid, hvor I får en fantastisk mulighed for at stige op.

Vi ved, at nogle sjæle har ambitioner om at udvikle sig, men er usikre på, hvordan de skal nærme sig emnet. Afsæt først og fremmest tid til stille perioder i jeres liv, hvor I kan falde til ro og lytte til jeres Højere Selv. Det vil ikke være i form af en samtale, men ideer vil blive poppe op i jeres tanker for at give jer en ide om, hvad I skal gøre. Når I får held med det, vil I være ledsaget af jeres Guider, som vil gøre deres bedste for at påvirke jer på en måde, der vil føre jer ind på en vej, der vil opfylde jeres behov. I kan selvfølgelig til hver en tid "tale" til jeres Højere Selv og Guider og jeres ønsker vil blive bemærket. Altafgørende i disse tider er jeres behov for at rydde gammel karma, så bekymr jer ikke om, hvad der har forårsaget det, men reagér på jeres bedste måde for at sikre succes, så behøver I ikke at gentage oplevelsen igen. Det vil ikke være første gang, I har accepteret sådanne udfordringer, så intuitivt vil I nok føle en fortrolighed med det, I gør.

Livet er hektisk i denne tid og mange sjæle har indvilliget i en hurtig vej mod Opstigning, men vær forvisset om, at I aldrig vil blive bedt om at påtage jer mere, end I kan magte. Så hvad end, der kommer, så tag det i stiv arm og vid, at I skulle kunne være i stand til at magte det. De fremtidige muligheder vil snart vise jer, at de gamle måder er ude og ingen vil i sidste ende kunne være i stand til at klamre sig til dem. Menneskeheden er bestemt til at tage et stort spring fremad og med det kommer så mange afsløringer, nye metoder og opfindelser, der i høj grad vil højne jeres livskvalitet. De venter bare på det rigtige tidspunkt for at blive afsløret og det ligger ikke ret langt væk. Så tillad ikke jer selv at blive modløse over det, I ser, der sker omkring jer, da det er det uundgåelige resultat af rydning af lave vibrationsmæssige energier, der dør ud, fordi de ikke længere kan eksistere på grund af højnelse af de vibrationer, der finder sted.

Lysarbejdere spreder de gode nyheder til dem, som de ved, vågner til sandheden. Led dem bare forsigtigt hen til den for ikke at overvælde dem, velvidende, at et frø af viden vil hjælpe dem med at vokse og forstå, hvad der foregår omkring dem. Mange sjæle bliver stadig trukket ned af de lave vibrationer, men de må finde vejen ud, så vid, at der er mange hjælpere, der forsøger at løfte dem op. Alle vil vågne, når det er rigtigt for dem og det kan ikke og skal ikke tvinges frem.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |