Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 8. december 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. december 2017

Mike Quinsey

Et år, der hele tiden tegnede til at blive et år med stor aktivitet, har ikke skuffet og usikkerheden omkring verdenspolitikken er stadig i en tilstand af forandring. Bag dem, der kommer, er de langsomme, men sikre skridt hen imod at etablere Regeringer, der ikke kun i sandhed repræsenterer folkets interesser, men sætter dem først. Så flere forandringer skal komme og vil vise et tydeligt skridt hen imod åben og ærlig repræsentation. Regeringer var bestemt til at være af folket, og for folket, og i den ikke alt for fjerne fremtid vil det være sådan. Det er klart, at de, der er taknemmelige for de gamle måder, klamrer sig til magten for enhver pris, deres forsøg på at undgå forandring vil være forgæves. I den nuværende Nye Tidsalder er der ingen plads til de gamle måder og de, der vil vise vejen, er klar til at tiltræde stillinger, der vil muliggøre store fremskridt, hvilket vil føre til et retfærdigt samfund, hvor alle behandles lige og får de samme muligheder for at gøre fremskridt.

Mange vil opleve disse forandringer, mens de lever og helt sikkert være vidne til de første træk, der indikerer begyndelsen på dem, der fører til et nyt samfund baseret på alle menneskers kærlighed. Alle er lige i Skaberens øjne og elskede, uanset hvilket stadie de er på, da alt sker til gavn for deres erfaring og sjælsudvikling. Husk, at alle sjæle får oplevelser i overensstemmelse med deres behov og burde ikke dømmes ud fra deres nuværende inkarnation. Selv de, der begiver sig af med den negative side af livet, lærer vigtige lektioner og burde hjælpes til at overvinde deres mangel på spiritualitet. En sådan viden kommer til alle på et passende tidspunkt, når de er klar til det og kan så anvende den i deres hverdagsliv.

På nuværende tidspunkt, fordi I nu er godt på vej ind i den Nye Tidsalder, er der ubegrænsede muligheder for hurtig udvikling. De, der kan have et åbent sind uden forudfattede meninger, der er baseret på tidligere lære, vil kunne acceptere de nyeste, der mestendels kan være intuitive. Tab aldrig det faktum af syne, at den gamle lære var til en anden æra og da den har tjent deres formål, er det tid til at fortsætte mod en større forståelse. Der vil være dem, der forsøger at tilpasse den nye lære til den gamle fortolkningsmåde og det kan være godt for dem, der endnu ikke er kommet videre, men det sande budskab risikerer at gå tabt på grund af det. I en vis forstand er tiden kort, fordi Opstigning snart kommer og I bliver nødt til at have højnet jeres vibrationer for at kunne følge med de informationer, der kommer igennem. Individuelt skulle I være i stand til at bedømme jeres fremskridt og prøv ikke at bekymre jer om, hvor godt I gør det. I kan være sikker på, at, hvis I fastholder jeres ønske om at stige op og anvender læren i jeres hverdag, vil det lykkes for jer.

Fremtiden vil blive så lys og spændende, da livet vil blive nydt uden nogen af de problemer, I oplever nu. Vibrationerne højnes og lidt efter lidt finder yderst velkomne forandringer sted. Med det kaos, der stadig opstår på Jorden, ved vi, at det er svært at forstå, hvordan forandringer kommer og hvor de kommer fra, dog tager de allerede form. Der er store forandringer forude og de kan tydeligvis ikke komme natten over og de første ligner stort set det, der var, selv om de tilpasses, hvor det er nødvendigt, til de skiftende tider, I er i. En ny forvaltning i USA vil vise et godt eksempel, som resten af verden vil følge og med det kommer der løsninger, der vil skabe den Nye Tidsalders egenskaber. Verdens nationer vil følge, da de klart ikke ønsker at blive ladt tilbage og i hele verden vil livskvaliteten stige. Det kan ikke opnås natten over, men hensigten er klar og meget hjælp vil komme fra andre områder.

I Kære, I har kæmpet jer vej gennem mange liv, haft jeres øjeblikke af fuldstændig lyksalighed, men også tider med de største prøvelser og skuffelser, men det har gjort jer stærkere og gennem jeres dedikation har I løfter jer op over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Der er absolut ingen grund til, at I ikke skulle blive på det højere niveau og så længe I holder fokus på jeres mål, vil det uden tvivl lykkes for jer og I vil stige op. Så bliv ikke distraheret af det, der foregår omkring jer, da målstregen er inden for rækkevidde. Den fred og kærlighed, som I altid har søgt, er næsten jeres og når I en dag ser tilbage, vil I være enig i, at den indsats, I har lagt i, har været det mere end værd. Se ud over de dagligdags hændelser og vid, at så mange sjæle på begge sider af sløret støtter jer.

Opstigning er på ingen måde enden på jeres evolutionære rejse. Faktisk vil det være starten på realiseringen af jeres virkelige Selv, det Højere Selv, der ligger meget fjernt fra det, I er nu. I befinder jer nu så at sige nederst på stigen med jeres fødder på det første trin med en hel palet af nye oplevelser foran jer. Så I vil være godt forberedte til jeres næste runde med oplevelser og I vil have meget at skulle have sagt om beslutningen om, hvad de skal være. Smukke Moder Jord har næret jer og guidet jer gennem perioder med de største prøvelser, der ofte har resulteret i, at I sænkede jeres vibrationer, men hver gang har I kæmpet jer tilbage og fortsat jeres udvikling.

Som I nu skulle være bevidst om, har I passeret milepælen og er trådt ind på en ny vej i en ny cyklus. Det er ikke længere nødvendigt for jer at bære alle tingene af de gamle vibrationer med jer og I har muligheden for at afmærke en ny vej uden at bære den tidligere samlede bagage med jer. I har en stor mulighed for at bestemme jeres næste eventyr, mens I har i tankerne, at jeres oplevelser er til for jeres videre udvikling. Jeres oplevelser vil være helt ulig jeres tidligere, da de negative energier ikke vil kunne gribe ind i jeres fremskridt. I har gået gennem tider med prøvelser i dualitet og er kommet godt ud af dem og nu er det tid for jer at nyde frugterne af jeres anstrengelser og oplevelser.

Nogle føler, at det er mærkeligt, at jeres tilstedeværelse i Universet ikke har tiltrukket mere opmærksomhed, især fordi den Menneskelige Race mestrer rumrejser og allerede har rejst uden for Jordens atmosfære. Årsagen er hovedsagelig, at, hvis I ikke havde været isoleret fra nysgerrige Rumrejsende, kunne det højst sandsynligt have grebet ind i jeres udvikling og holdt jer nede. Nogle har helt sikkert været til stede på Jorden, hvilket går tusinder af år tilbage, men de lærte at holde sig væk. Deres Rumfartøjer er ofte blevet set rundt omkring fra Jorden, men der er kun taget lille eller ingen kontakt med jer. Disse Rumvæsener, der historisk er forbundet med jer, så som Plejadianerne, har jævnligt vist sig, men foretrækker at holde sig i baggrunden. Naturligvis vil de kontakte Jordens mennesker, når det er passende, da deres rolle er meget ligesom forældrenes til deres børn. Det vil ikke vare ret længe, før omstændighederne har ændret sig og besøgende af Lys and Kærlighed vil være velkommen til at komme til Jorden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge