Home > > Mike Quinsey – 2. februar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 2. februar 2018

Mike Quinsey

Momentummet bygger sig op, hvilket vil sætte fart i de første forandringer, der vil bebude indførelsen af nye tiltag, der vil signalere, at den Nye Tidsalder virkelig er undervejs. Der er en underliggende følelse af, at det haster, så det nye kan begynde at erstatte det gamle, der nu har tjent sit formål og ikke længere passer til folks nuværende behov. De gamle konfrontationsmåder vil blive erstattet af tilskyndelse til at komme videre og løse gamle problemer på en mindelig måde uden brug af vold eller trusler om gengældelse. Forandringer må komme meget snart, og folk vil se op til de større magthavere, der sætter et godt eksempel for fredeligt samarbejde.

Store beslutninger vil være nødvendige for at ændre de væbnede styrkers rolle, som vil blive betragtet som fremtidens fredsbevarende styrker. Universelle aftaler må indgås for at stoppe våbenkapløbet, og krige må ophøre, og vil i sidste ende være unødvendige, da alle lande vil blive enige om fredelig sameksistens. Det vil tage tid at nå, men sådanne forandringer kommer, uanset de nuværende følelser om behovet for at være forberedt på krigslignende aktioner. Ideen om krig er under alle omstændigheder ikke længere en mulighed, og dem, der har sådanne tanker, vil opdage, at deres forsøg vil blive afvist og forhindret.

Mennesket har bevæget sig væk fra de gamle energier og indser, at der er mere i livet end de evindelige krige, der har fyldt jeres historiebøger. De mange lektioner, der måtte læres, var allerede ovre, da I passerede 2012 milepælen, og det er tid til at afvise alt det, der går imod ideen om fredeligt samarbejde. Krigsmagerne vil gradvist blive fjernet fra deres magtfulde stillinger, og folk, der er bedre egnede til at håndtere de velkomne forandringer, der vil bringe verdensfred, vil blive udnævnt. Vær forvisset om, at planerne for forandringerne vil skride fremad og bane vejen for et fredeligt og stabilt samfund, hvor folk kan nyde deres nyfundne frihed og lykke.

Jo tidligere folk indser, at de har en vidunderlig mulighed for at planlægge deres egen vej til Opstigningen, jo hurtigere vil de nyde godt af de muligheder, der nu venter på at blive udnyttet. Den bagage, som I bar med jer fra den sidste cyklus, er ikke længere en hindring, og vejen frem er lige og ukompliceret. Fokusér på jeres mål og sæt kursen direkte mod Opstigning. Lad ikke nogen eller noget sinke jeres fremskridt, og vær forvisset om, at, som tiden går, vil de opgaver, som I står overfor, blive lettere. I kan simpelthen ikke blive påvirket af andre, medmindre I tillader det, så vær fast besluttet på at gå hele vejen med fuld tillid. Den Nye Tidsalder gør det muligt for andre at hjælpe jer på jeres vej, og I vil opdage, at jeres Guider kommer tættere på jer, hvis hjælp skulle være nødvendig. Der sker en deling af vejen, hvor de af de mørke Kræfter går én vej, og det betyder, at jeres fremskridt vil komme lettere med lidt eller intet besvær, og de, der ville sinke jeres fremskridt, vil være ude af stand til at hindre jeres succes.

Menneskeheden har tålmodigt ventet på det, der skal være den første af mange gavnlige forandringer. På nuværende tidspunkt dækker det revaluering af valutaerne, der begynder med Zim, og alt er klar og venter på startsignalet. Planen har krævet nogle omfattende arrangementer, der ikke har været nogen ringe opgave, ligesom de eventuelle forandringer, der vil bringe alle sammen, ikke er det. Timing er afgørende, da der ikke må ske fejl, og hver transaktion må ske glidende og over bordet. Det hele vil blive betragtet som værd at vente på og som den første af mange forandringer, der vil virkeliggøre den Nye Tidsalder.

Så meget, der skal føre jer ind i en ny æra, er linet op, hvilket I har hørt om i ganske lang tid. Nogle forstår stadig ikke, at krig og alt det, der er forbundet med sådanne handlinger, gradvist vil blive udfaset, da det ikke hører hjemme i de højere vibrationer. Også folket har talt og har foretaget de nødvendige ændringer, der berettiger dem til at leve uden truslen om krig. Efterhånden som vibrationerne fortsætter med at højnes, begynder de negative handlinger at ophøre. Det almægtige Lys vil imidlertid fortsat medføre forandringer, hvor vibrationerne har været lavest. Inden længe vil et punkt nås, hvor de lavere energier ikke længere kan eksistere på det nye niveau, og absolut fred indfinder sig på Jorden.

Mange mennesker er stadig usikre på, hvor de står og klamrer sig til det, der er velkendt. Men det, der kommer, er så fjernt fra det, I oplever nu, og i alle henseender vil det være et stort fremskridt i forhold til det, I kender nu. Livet vil være så meget lettere, end det er nu, for så vidt at I ikke vil bruge så meget tid på at sørge for jeres daglige fornødenheder, da I vil have tekniske indretninger, der skaber præcis det, I har brug for, og det omfatter madvarer, som I bruger dagligt. Der er næsten ingen grænse for, hvad I kan "skabe" og det omfatter tøj og andre livsfornødenheder.

I vil hurtigt blive uafhængige og har derfor så meget mere tid til jer selv og jeres interesser. Rejser vil også være mulig til steder over hele verden på næsten ingen tid med metoder, der endnu ikke er blevet præsenteret for jer. Der arbejdes meget på det, der vil højne jeres livskvalitet betydeligt, men måske vil I sætte et længere liv øverst på jeres liste, men med de højere vibrationer vil aldring ikke være et problem, og til sidst vil aldring slet ikke ske. Selvfølgelig vil alle disse forandringer ikke komme natten over, men I har så meget at se frem til, da I er bestemt til at blive Galaktiske Væsener.

Mange af jer går hele vejen til Opstigning, og hvis det er jeres ambition, så projektér det, da jeres stærke tro og I hjælper med at gøre det til jeres virkelighed. Det faktum, at vibrationerne fortsætter med at øges, betyder, at I også vil øge jeres vibrationer, forudsat I bevarer jeres fokus på jeres mål og ikke tillader noget negativt at trække jeres vibrationer nedad. Det kan lyde som en svær udfordring, men forudsat I holder jer til jeres opgave, vil I opdage, at I bliver stærkere og mere målrettede relativt let. Tab aldrig det faktum af syne, at I altid har jeres Guiders opmærksomhed, og de vil gøre deres bedste for at holde jer på rette spor. De er altid nær jer, så inviter dem til at ledsage jer på jeres vej mod Opstigningen.

Hvis I tvivler på jeres egen evne til at blive på kursen mod Opstigning, så husk, at I har fortjent denne mulighed for at stige op, og selv om nogle sjæle kan gøre det relativt let, er øgningen af vibrationerne, der har fundet sted siden 2012, en mulighed for enhver sjæl til at kunne stige op. Men I må koncentrere jer om opgaven og med hjælp og seriøs agt er der ingen grund til, at I ikke skulle nå jeres mål. I kan imidlertid ikke tage andre med jer, der ikke har højnet deres vibrationer tilstrækkeligt. Vær positive, og hvis I også kan hjælpe andre på vej, så lad det ske.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |