Home > > Mike Quinsey – 9. februar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 9. februar 2018

Mike Quinsey

Som tiden skrider frem, skulle I blive bevidste om, at I skaber et nyt liv for jer selv. I begynder langsomt at opdage den virkelige jer, et Væsen af pragt og indre skønhed. I begynder at forstå, at "fordømmelse" er noget, I må overvinde, hvis I til sidst vil nå niveauet for et Kosmisk Væsen. I sandhed er ingen sjæl i stand til at dømme en anden og vil sjældent, hvis overhovedet, forstå eller være bevidst om deres baggrund, der har ført til deres behov for visse oplevelser. Det hele er planlagt på forhånd og dækker lektioner, der må læres for fortsat at kunne udvikle sig.

Vær forvisset om, at selvom I synes at være "offer" for omstændigheder ude af jeres kontrol, sker intet af væsentlig betydning ved en tilfældighed. Jeres nødvendige livserfaringer er planlagt, før I inkarnerede, og jeres Guider hjælper med at sikre, at de indtræffer på det rette tidspunkt. De gør også deres bedste for at holde jer væk fra uplanlagte oplevelser, der kunne medføre mere karma, men selv da er jeres frie vilje altoverskyggende og respekteres. I kunne sige, at jeres Guider er de ubesungne og ofte uanerkendte helte i jeres liv, fast besluttet på at gøre alt, hvad de kan, for at holde jer til jeres livsplan. De er lige så ivrige efter at hjælpe, når der er lektioner, der skal læres, så I ikke behøver at gå gennem den samme oplevelse igen.

I spørger måske, hvad fordelen er for jer, hvis I antager, at jeres liv er vellykket, hvad jeres karmiske ansvar angår. Jeres umiddelbare gevinst er, at I ikke skal forvente at skulle gå gennem de samme oplevelser igen. Det betyder, at I har rykket jer opad på stigen, og jeres vibrationer vil være højnet. I vil have taget et skridt nærmere jeres mål, der er at opnå Opstigning. Rejsen er meget udfordrende, og jeres udfordring, da I startede, var at udvikle jer ud af de lavere vibrationer, med lidt viden, om nogen overhovedet, om jeres sande selv. Men nu hvor Menneskeheden har passeret 2012 milepælen, vil sandheden om, hvem I virkelig er, blive åbenbar. Vibrationerne højnes, og når de gør det, vil I begynde at lade de laveste bag jer. Samtidig vil I blive bevidste om jeres sande selv og forstå, hvor I er på vej hen. Alt, hvad I gør for at gøre gode fremskridt, vil vise sig at være det hele værd i det lange løb.

I virkeligheden har I tidligere været gennem jeres nuværende erfaringer og har accepteret jeres nuværende situation i interesse for andre, som stadig lærer om dualitet og er uvidende om dens formål, hvad deres udvikling angår. I, der er de ældre sjæle, har førende roller at spille og er godt rustet til at hjælpe andre på deres vej i livet. Når en sjæl vågner og har brug for vejledning, vil de finde jer, når det er i deres interesse. Sandsynligheden er, at I måske allerede har hjulpet mange sjæle, der allerede er på vej til at forstå deres grund til at være på Jorden. Sommetider tiltrækkes sådanne sjæle til jer af jeres lys, selvom de faktisk ikke kan se det, men de "føler" det. Deres Guider spiller måske også en rolle i skabelse af sådanne situationer, for, selvom de ikke er bevidste om det, kan de blive påvirket til at foretage de nødvendige handlinger for deres erfarings skyld.

Fremskridt vil synes at ske langsomt, mens tingene udredes for at bringe fred på Jorden. Med tiden vil det blive tydeligt, at store forandringer er på vej, og at livskvaliteten forbedres. Selv de tidlige forandringer vil være en indikation af, hvad der skal komme, og det vil ses, at der tages et stort skridt fremad for helt at virkeliggøre den Nye Tidsalder. Planerne implementeres allerede, og meget er klar til at blive sat i gang, når signalet gives. Så vakl ikke på dette tidspunkt af forandringerne, da meget sker uden jeres vidende. Tingene har været under kontrol i nogen tid nu, og alt gøres for at sikre, at, når det rigtige tidspunkt kommer, kan de mange projekter straks sættes i gang. I vil blive glædeligt overrasket over, hvor meget der har været forberedt på forhånd, så fasthold jeres vision for fremtiden, vel vidende at intet kan hindre den i at manifestere sig som forudsagt. Det har været forudbestemt og vil langt overgå jeres nuværende forestillinger og det, I har fået at vide, I kan forvente.

Det har taget noget tid at få tingene på plads, men I skulle nu begynde at få nyheder om udviklinger, der er starten på den Nye Tidsalders projekter. Detaljerne holdes måske tilbage, men med tiden vil det efterhånden blive sikkert at frigive flere oplysninger. Bag kulisserne skrider planen om at fjerne de mørke stadig fremad, men det tager lang tid. Der opfordres til at udvise tålmodighed og det vil blive godt belønnet med tiden. Udeblivelsen af ægte nyheder skyldes til dels, at de blokeres og I holdes som sædvanligt hen af de mørke. Men det vil nå et niveau, hvor alt vil blive afsløret, men lidt efter lidt for ikke at overvælde dem, der har ringe eller ingen viden om, hvad der virkelig foregår på jeres planet.

Præsident Trump formår at forblive ved magten og lever på lånt tid, men formår at skabe gunstige forandringer, der ellers ikke ville have fundet sted. Når det passer dem, der styrer tingene, vil de slippe af med ham, og dem, der gerne vil se, at det fører til fuldstændige forandringer, vil få det på deres måde. Politik er et skummelt spil og i de nuværende omstændigheder et arnested for aktivitet. De mørke tror stadig, at de har noget at skulle have sagt mht. til det, der foregår, men en endnu større kraft end deres har den overordnede kontrol. Der er en plan, der længe har været forberedt, der vil sikre, at fundamentet, der vil muliggøre positive forandringer og virkeliggøre den Nye Tidsalder, lægges. I kan være forvisset om, at timingen vil være rigtig, da Lysets Kræfter ikke overlader noget til tilfældigheder. En plan, der er bestemt til at give jer de resultater, I længe har ventet på, har været på plads i meget lang tid.

De, der overvåger jeres fremskridt, kan håndtere enhver situation, der måtte opstå og kan på forskellige måder arrangere begivenheder, så de udvikler sig i overensstemmelse med den aftalte plan for jeres Opstigning. Tiden er kommet, hvor I må begynde at bevæge jer fremad og efterlade den bagage, som I måske stadig bærer med jer fra den gamle cyklus. Enhver sjæl, der ønsker at stige op og føler, at de er klar, kan starte på ny i denne cyklus, og så længe de fortsætter med at højne deres vibrationer, kan det lykkes for dem. Behandl alle sjæle og situationer med Universel Kærlighed og lad enhver form for dom bag jer. Det lyder måske svært, da det er helt anderledes end det, I tidligere har været vant til, men med beslutsomhed kan det lykkes for jer.

Mist aldrig det faktum af syne, at I har konstant hjælp og aldrig overlades til at tackle jeres udfordringer alene. Stol altid på jeres intuition, og normalt er de første tanker, I får, normalt de vigtigste. Mediter jævnligt, da dette vil gøre det muligt for jeres Guider at komme tættere på jer og "tale" med jer. Hjælp er aldrig langt væk, og der er flere måder, hvorpå informationer kan blive ledt jeres vej.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |