Home > > Mike Quinsey – 4. november 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. november 2016

Mike Quinsey

Tiden går hurtigere end nogensinde og forhold på Jorden når gradvist et klimaks, hvor dens skæbne må ændre kurs. Ud af usikkerheden vil en positiv forandring komme, der vil efterlade jer uden tvivl om, at Menneskeheden er bestemt til solidt at betræde vejen mod Opstigning. Der eksisterede aldrig noget andet udfald, da tilstrækkeligt mange folk har vendt sig mod Lyset og hæver deres vibrationer. Alt andet ville sandsynligvis have resulteret i en anden brat afslutning på Tidsalderen, der ville være blevet betragtet som en katastrofe. De få har gjort det muligt ved stædigt at holde blikket rettet mod deres succes om at løfte sig op til de højere vibrationer. Det er nu blot et spørgsmål om at fastholde denne position, indtil det niveau, de har nået, fører dem ind i de højere dimensioner. I kalder det Opstigning og et tegn på, at jeres åndelige fremskridt har løftet jer op fra de lavere vibrationer. Vær forvisset om, at denne tid hastigt nærmer sig og begivenheder vil bekræfte, at det er sandt.

Mange sjæle rører på sig, men den tid, som vil gøre dem i stand til at stige op, er begrænset. Men når først de sidste tider kan gøres alment kendt, vil de tage et stort spring fremad, idet sandheden om denne særlige periode bliver åbenbar. Når tingene kan bringes frem i lyset, vil alle sjæle have mulighed for at følge vejen mod Opstigning, men nogle vil vise lidt interesse og deres vej vil fortsætte ad et andet spor. Beslutningen om, hvilken vej de tager, er deres frie viljes valg og det vil være rigtigt for dem. Det vil også påvirke nogle parforhold og venskaber, der altid kan fornys i fremtiden. Vær forvisset om, at I, før I inkarnerede til jeres nuværende levetid, ville være blevet præsenteret for et udvalg af alle muligheder og derfor ville have været klar over det sandsynlige udfald.

Moder Jord har opgaver at udføre, mens hun forbereder sig til Opstigning og vil bestræbe sig på at foretage ændringer på Jorden, så hun er klar til det. Af nødvendighed vil nogle medføre, at folk flyttes til mere sikre områder og vær forvisset om, at hvor der er tab af liv, vil det have været forudbestemt og de berørte sjæle er klar over det. Det vil være en del af deres nødvendige erfaringer og derfor aftalt på forhånd. Intet sker i realiteten tilfældigt, selv om det ofte ser sådan ud. Hver sjæl vil have diskuteret deres behov før inkarnationen og kender karakteren af de udfordringer, de kommer ud for. Fremskridt sker derfor planmæssigt og på en sådan måde, at ingen sjæl står over for mere, end de kan håndtere og I har altid jeres Guider med jer, der overvåger jeres fremskridt. Ofte er det, I kalder tilfældighed, sat i stand for at sikre, at I ikke går glip af en mulighed for at udføre jeres livsplan.

Husk, at I er kraftfulde Væsener og efterhånden som vibrationerne øges, vil I opdage, at det, I sætter jer for, næsten helt sikkert vil manifestere sig på et tidspunkt. Nogle begivenheder er allerede en del af jeres livsplan, men I har stadig jeres frie vilje, hvad angår mange andre ting. Forudsat det ikke går imod jeres Livsplan, har I alle muligheder for, at I vil opleve, hvad I har planlagt. For eksempel vil I også have arrangeret, hvem I vil møde, hvem der kan passe til jeres behov og det dækker den partner, I kommer til at leve sammen med. Ligeledes, hvis det er blevet besluttet, at ægteskab ikke er for jer, så vil det ikke ske. Det gælder hele vejen rundt for alle og dækker begivenheder, der vil sikre, at I oplever præcis, hvad I har brug for at fortsætte jeres udvikling.

Når I omgås andre, der også oplever i overensstemmelse med deres Livsplan, kender I faktisk ikke den sande sjæl ud fra udseendet, men kun den krop, de har antaget i den pågældende inkarnation. I kan heller ikke vide, om de for eksempel var kongelig eller bonde i deres sidste levetid og i den forstand ved I faktisk aldrig, hvem I møder. Få sjæle har en bevidsthed om arten af deres tidligere liv og det sikrer, at de helliger sig deres tid i det nuværende uden distraktioner. Hver Livsplan er specielt lavet til jeres behov og for at sikre, at karmiske ansvar opfyldes. De, der er haltet bagefter, kan stå over for flere udfordringer, da de ofte har mere karma at rydde og indtil det er sket, kan de ikke rykke ret meget frem.

Moder Jord forbereder sig til sin egen Opstigning og efterhånden som hun renser Jorden, er visse tab af liv uundgåeligt. Sådanne sjæle udreder ofte deres egen karma, så alle drager nytte af disse erfaringer. Sådanne hændelser vil medføre en følelse af fortvivlelse blandt dem, der ikke har noget forudgående kendskab til dem eller deres eget formål. Under sådanne omstændigheder vil årsagen til disse begivenheder blive forklaret til dem. I går igennem en periode med opløsning, mens de gamle energier udspiller sig, men det er nødvendigt, da forandringerne nu må finde sted.

Den Menneskelige Race er nået langt, siden I først satte foden på Jorden. I har rørt mørkets dybder, men har fundet jeres vej ud igen og nu vil I igen stige op for at blive Galaktiske Væsener. Mange af jer var rejsende i rummet og jeres hjem skulle være på et af rumskibene. I ville søge eventyr ved at rejse til forskellige planeter for at lære befolkningen at kende, men I har også en mission om at sprede Lyset. I er så meget, meget desto større på grund af jeres oplevelser på Jorden og er i stand til at hjælpe dem, der befinder sig på de tidlige udviklingsstadier.

Dette var ugen, hvor der var høje forventninger til, at "Revalueringen" blev bekendtgjort, men som I allerede har erfaret, ser det stadig ud til, at den er genstand for forsinkelser. Men en ting, I kan være sikker på, er, at den er reel og vil have livsændrende virkning for mange mennesker. De første forandringer vil gøre det muligt for dem, der ender med at have store økonomiske midler til disposition, at gå videre og planlægge lindring for de mest trængende. Omfanget af projekterne vil være enorme og vidtrækkende. Men i sidste ende vil alle behov blive dækket og fattigdom og nød vil forsvinde. Forandringerne vil ske hurtigt og den Nye Tidsalder vil så virkelig være kommet godt i gang.

Lad jer ikke rive med midt i al spændingen, da der stadig er meget arbejde, der skal gøres. Det vil ikke blive lettere, ikke før den sidste fra Illuminati er fjernet, så deres indflydelse ikke længere kan forsinke sagerne. Deres fangarme rækker vidt omkring, men mange af deres håndlangere vil skifte side i stedet for at miste alt, hvad de har opnået. Tilgivelse er en vidunderlig handling, der reparerer ødelagte relationer og vil være nødvendig for at få fortabte sjæle tilbage til Lyset.

På trods af alt det kaos, der sker, finder meget godt arbejde sted bag kulisserne for forberedelse og indførelse af gratis energi udstyr. Vær forvisset om, at mange kilder nu arbejder på sådanne projekter i lande, der er positive over for tanken om at indføre dem. På grund af den manglende omtale har I måske ikke hørt om sådanne udviklinger, men tag ikke fejl, da alt forløber godt. Det betyder, at når det er sikkert at gøre det og grønt lys er givet, vil der komme mange overraskelser.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |