Home > > Mike Quinsey – 11. november 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. november 2016

Mike Quinsey

For befolkningen i Amerika var resultatet af deres præsidentvalg en fuldstændig overraskelse, da løbet var meget tættere end forventet til sidst og Trump fik stærk støtte hovedsagelig fra dem, der var i tvivl helt op til de sidste par dage inden valget. Ingen af de to kandidater blev særlig godt modtaget til en så vigtig position som præsident for De Forenede Stater. Men inden for en sandsynlig periode på 3 måneder eller mindre vil der sandsynligvis komme begivenheder, der vil overskygge alt andet, der har fundet sted hidtil. De nye forenede Stater af Amerika venter i kulissen på at blive bekendtgjort og det betyder, at valgresultatet ikke vil have nogen betydning i den henseende. Under disse omstændigheder forventes det, at Trump måske vil træde tilbage og dermed gøre plads for nye kandidater i et nyt valg. I så fald anses Paul Ryan for at være den mest sandsynlige til at blive udpeget som den midlertidige præsident, indtil nye valg kan afholdes.

Disse begivenheder var uundgåelige og større forandringer kan ikke hindres i at finde sted, da de allerede er skrevet ind i fremtiden og vil manifestere sig ganske snart. Det vil være vendepunktet for hele Menneskeheden, når de bevæger sig ind på den vej, der vil gøre dem fri af de mørkes kontrol. Det vil gøre det muligt for Menneskeheden at tage store skridt fremad, en Menneskehed, der vil se indførelsen af gavnlige og velkomne ændringer, der har været holdt tilbage i lang tid. Så mange begivenheder har ventet på en lejlighed til at afsløre den sande fremtid for Jorden og dens indbyggere.

Dette er de sidste tider i den Solare Cyklus, der har varet mere end 25.000 år og i den tid har så godt som alle jer haft mange liv på Jorden. I er kommet igennem dem som meget større sjæle end da I startede cyklen. Evolution er nøglen til de oplevelser, I har haft, hvor lektioner ofte gentages for at sikre, at de er blevet godt lært. Som Sjælsgruppe betragtet er det lykkedes for dem, hvor tidligere cyklusser er endt i fiasko. Hver gang gik disse sjæle, som ikke var klar til at stige op, ind en ny cyklus for at fortsætte deres oplevelser, med henblik på gradvist at udvikle sig og skabe en anden mulighed for at stige op. Der ligger intet pres på dem og hver sjæl har lov til at udvikle sig i sit eget tempo. Men de vil fortsat blive støttet af sjæle, der er steget ned fra de højere riger til dette formål. Nogle af dem kommer imidlertid også fra andre civilisationer og er alle frivillige. Sådanne tilfælde er hverdagskost blandt dem, der allerede er steget op.

Når afsløringerne om jeres sande selv begynder at blive offentliggjort, vil mange finde dem vanskelige at tro på og der vil være både chok og glæde. Men vær forvisset om, at de, der er bemyndiget til at bringe sandheden frem i lyset, vil efterlade jer uden tvivl om, at de er sandfærdige. Forandringerne på Jorden vil give jer fordele, der med sikkerhed i høj grad højner jeres livskvalitet. Det vil være en tid, hvor I vil have alle de fornødenheder, der sikrer et komfortabelt eksistensniveau. Et niveau, hvor I ikke behøver at bekymre jer om jeres velbefindende, da standarder vil være meget højere end tidligere. Mange gamle former for transport vil forsvinde for at gøre plads for dem, der er energivenlige og ikke forurener luften og jorden. Jeres have og vandforsyninger vil også blive renset på næsten ingen tid ved brug af avancerede teknologier. Healing vil blive udført kun med anvendelse af lyd og lys, så der vil absolut være en revolution på det område. Så fremtiden bringer meget, der vil glæde og også overraske jer og I vil absorbere de højere vibrationer og være i perfekt sundhedstilstand.

Når I begynder at "drømme" om de fremtidige fordele, så vil I tiltrække dem til jer selv. Jo flere sjæle, der gør dette, jo hurtigere vil I være i stand til at bruge dem. Det er også værd at nævne, at behovet for at bruge den bedste del af jeres liv med at arbejde også bliver unødvendig, da så meget af det, I stadig gør manuelt, vil blive udført af robotter. Selv nu er robotterne udviklet betragteligt og de udfører allerede mindre opgaver. Hvad der for det meste var science fiction i det sidste århundrede, bliver hurtigt jeres virkelighed og det har mulighed for at ændre jeres livsstil så hurtigt. Det, der har været tilbageholdt for jer i lang tid, træder ind i jeres virkelighed og det vil blive fremskyndet, når de mørke, der holdt det tilbage, fjernes.

Det er bedst at have et åbent sind, hvis I ønsker at udvikle jer hurtigere, når nye ideer og fakta bliver præsenteret for jer. En, der kan bekymre mange mennesker, er forbundet med fødslen af et nyt familiemedlem, når det erfares, at en ånd går ind i barnets krop, en ånd, der forud for fødslen har valgt dem, der skal være dens forældre. Valget er foretaget under hensyntagen til hvilke livserfaringer, de ønsker at have, indtil de bliver voksne og kan klare sig selv. Udvælgelse foretages ud fra de lektioner, som de ønsker at lære og nogle gange strækker det sig over flere liv og de kan inkarnere flere gange med de samme forældre. Alt er dog ikke prøvelser og hårdt arbejde, da karma også vil omfatte de gode tider i jeres liv, hvor I får pauser og opfylder jeres ønsker. Husk også, at jeres livsplan er velovervejet og jeres valg af forældre ville være dem, der ville være bedst egnet til at give jer, hvad I havde brug for at lykkes.

Nogle læsere tvivler måske på, at de valgte deres forældre, da de måske har haft en hård barndom. Vær forvisset om, at selv under sådanne omstændigheder er der ikke sket nogen fejl og uanset hvilke grunde, I havde for at vælge dem, var det for at give jer de erfaringer, I havde brug for. Det kan også omfatte karma, i de tilfælde hvor I havde nogle uafsluttede sager, der skulle klares. Når I begynder at tænke i termer som karma, vil I finde, at det hjælper at finde en grund til jeres livserfaringer. Alle er noget værd og nogle er yderst vigtige for jeres fremskridt, hvad jeres udvikling angår. I kan ikke undslippe det ved at gøre en ende på jeres liv før tid, men denne form for handling skaber kun flere problemer for jer. Tag livet alvorligt og gør altid jeres bedste og forhåbentlig vil I have været i stand til at rydde karma i al evighed. Nogle af jer tvivler måske på, at I valgte jeres forældre, da I måske har haft en hård barndom, men vid, at det kan gå begge veje, da forældre måske også har lektioner at lære.

Fordi dette er de sidste tider, vil sjæle have meget travlt med at hæve deres vibrationer og at øge deres chancer for at stige op fra de lavere vibrationer. Det vil lykkes for mange og de vil intuitivt vide, når de er på vejen til succes. Vær mild og venlig mod andre sjæle og bær over med deres manglende forståelse, hvis de mangler kærlighed over for andre Mennesker. Alle sjæle omgås hinanden på Jorden og alle lærer af hinanden, så noter jer, når I mister kontrollen, og efter at have fundet årsagen, så sikr jer, at I ikke har lyst til at gentage det.

Tingene er ved at nå et punkt, hvor store ting må ske meget snart, da der er stor uro blandt folk, der har lidt eller ingen idé om, hvad der foregår. De bliver meget irritable og det er opskriften på, at de mister mere kontrol over tingene. Der er behov for vejledning og tilstrækkelig hjælp, for at de kan vide, at fremtiden bliver vidunderlig og en ændring af deres livsopfattelse vil være meget velkommen.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |