Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. februar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. februar 2016

Mike Quinsey

Begivenheder, der vil påvirke jeres fremtid og være til gavn for jer, finder fortsat sted, for det meste i det skjulte. Dog vil der komme et tidspunkt i løbet af dette år, hvor I skal lære af de fordele, som ændringerne bringer. Det er kendt, at en valutarevaluering først og fremmest er i jeres tanker og det har taget lang tid at bringe lande sammen for at opnå enighed om ændringerne. Der er nu nok af dem til at fremskynde det og der har aldrig været en tid, hvor der er opnået et sådant fremskridt. I kan derfor være sikre på, at revalueringen er i sin afsluttende fase. Imens ser flere opfindelser dagens lys og det er kun et spørgsmål om tid, før de begynder at blive frigivet. Vær forvisset om, at ændringerne er godt i gang og for langt fremme til at blive stoppet. Måder at producere gratis energi på har været tilgængelige i nogen tid og endnu flere indretninger bliver nu afsløret. Deres endelige anvendelse og tilgængelighed nærmer sig, men Illuminati forsøger stadig at forhindre deres distribution. Det vil ikke altid være sådan, da jeres evolution ikke kan holdes tilbage på ubestemt tid.

Vanskelige tider ligger forude og er uundgåelige, efterhånden som store ændringer sker og begynder at ændre jeres livsform med slid til en, der gør jer fri af det. Der kommer så mange ændringer, der løfter jeres livskvalitet til niveauer, som I burde have nydt i slutningen af ??sidste århundrede. I, hvad der vil virke som relativt kort tid, vil I være gået videre med stormskridt, indtil I når niveauer, der løfter jer ud af de gamle kampmønstre. Den mest acceptable og velkomne ændring vil være, når I er sikre på verdensfred og frugterne af jeres arbejde anvendes til gavn for alle. Den største gevinst vil være at have tilstrækkelig tid til at forfølge jeres egne interesser og har de økonomiske midler til at gøre det. Livet vil blive meget forskelligt fra, hvad I i øjeblikket er vant til. Ikke længere vil Moder Jord ses som en fængselsplanet og den spærretid, som I har levet under, vil ophæves med tiden. I bliver frie sjæle og i stand til at følge jeres egen vej uden hindringer.

Mens de af jer, der er af Lyset, fortsætter med at løfte jer selv op, vil I distancere jer fra dem, der gør små eller ingen forsøg på at overvinde deres mørke energier. De vil opleve præcis, hvad de forsøger at påtvinge jeres civilisation og finde sig isoleret fra resten af ??Menneskeheden. I jeres øjne kan det have taget lang tid at nå frem til dette punkt i jeres udvikling, men i virkeligheden er det blot et "blink med øjet". Fordelene ved en sådan oplevelse er mangfoldige og er opnået i løbet af så kort tid. Selvfølgelig har I alle måttet gå gennem nogle hårde udfordringer, men der er ingen hurtigere måde at udvikle sig på. Hvad I har lært, vil have forberedt jer til større ting og jeres Livssværd vil være blevet skærpet af jeres oplevelser. Se enhver udfordring som en mulighed for at hæve jeres vibrationer og vid, at I aldrig placeres i en situation, der er mere, end I kan håndtere. Så hvis I i øjeblikket er involveret i kamp, ??vid, at I har mulighed for at opnå succes. Husk også, at I ikke går jeres liv alene og der er altid kære sjæle, der ledsager jer og vil hjælpe jer, hvor de kan. Vær dog opmærksom på, at hjælpen er jeres, når I anmoder om den og på ingen måde ville blive påtvunget jeres frie vilje.

Det er kendt, at ekstremt mange af jer lider af forskellige former for sygdom eller ikke har et godt helbred af forskellige årsager. Vær forvisset om, at meget snart vil et godt helbred være normalt og for de fleste af jer vil healing være tilgængelig for alle sjæle. Faktisk vil der være øjeblikkelig healing, der også vil genoprette ødelagte eller amputerede lemmer. Fremtiden rummer mange overraskelser for jer og alle vil fylde jer med glæde. Gud har altid lovet, at ved afslutningen af ??den nuværende cyklus ville I vende tilbage til de højere riger for at starte en æra af stadig kærlighed og opfyldelse. Vær én, der hjælper med at manifestere den Nye Tidsalder og hjælp andre til at følge den samme vej. Vær kærlig og vejled andre, så de også kan få succes.

Husk, at uanset hvilke tanker, I sender ud, er I med til at bestemme arten af ??fremtidige begivenheder i jeres liv. Undervurder ikke tankens kraft, da det er jer som Jordens befolkning, der bestemmer jeres egen fremtid. Så fokuser på alt det gode og hjælp Menneskeheden med at holde deres fødder på Lysets vej. Jeres Guider arbejder helt sikkert med det for øje og vil gøre så meget som muligt for at hjælpe jer med at holde jeres mål i sigte. Under jeres nuværende omstændigheder vil der altid være distraktioner, der kan føre jer på afveje. Påkald jeres Guider, når der er behov for det og de vil være ved jeres side og nogle gange vil deres tilstedeværelse kunne mærkes, hvilket kan være meget betryggende.

Tidligere erfaringer viser, at når I har store forventninger, har I tendens til at føle skuffelse, hvis de ikke materialiserer sig hurtigt nok. Tillad rigelig tid for arrangementer at finde sted, da en masse udvikler sig mod fuldendelse og I vil tids nok vide, når de er klar. I vil ikke blive skuffet og når først de, der modsætter sig sådanne bevægelser, ikke længere er i stand til at udøve deres indflydelse, vil de begynde at manifestere sig. Når resterne af den gamle cyklus fjernes, vil en glorværdig periode med vækst og udvikling begynde. Der er så meget, der er bestemt til at ske, at ingen vil være i stand til at stoppe deres fremskridt og det vil blive hilst velkommen over hele verden, når den Nye Jord bliver en realitet.

Hver sjæl vil have stor indflydelse på, hvor deres rejser fører dem hen og mange vil begynde et nyt eventyr. Til sidst vil et helt nyt vindue af muligheder åbne sig for jer, når I etablerer jer selv som et Galaktisk Væsen. Selv nu får I en større forståelse af universet, der bliver åbnet op for jer. Det er fuld af liv, der, ligesom jer, udvikler sig i retning af en større forståelse af, hvordan alle er en del af det hele. Der er så mange forskellige former for liv, der eksisterer i de mange Universer, der er omkring jer. Nogle er så forskellige fra jeres egen, men alle er på en vej, der sikrer, at de fortsætter med at udvikle sig. Mennesket er en forholdsvis ny art, der er klar til at bevæge sig ind i de højere dimensioner.

På et højt niveau er der en "krig", der udkæmpes mellem Lysets kræfter og de mørke, som, selv om de set deres handlinger blive begrænset, nægter at overgive sig. Deres kamp er bestemt til at resultere i fiasko for dem, da de ikke længere kan bruge det våbenarsenal, de har samlet sammen. De er dømte, dog holder de stadig fast i håbet om succes, selv hvor de mister styrke til at diktere det endelige resultat. De er blindt på vej mod nederlag, men ikke på den måde, I forestiller jer, da Lyset ikke tyr til vold. Enden på de gamle konfrontationsmetoder er i sigte, selv om der er et godt stykke vej at gå, før total fred kan erklæres. En æra af fred nærmer sig, som I har opnået gennem jeres dedikation til Lyset og alt, hvad det repræsenterer. Må Kærligheden og Lyset følge jer for evigt.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |