Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016

Mike Quinsey

Endnu en gang tager tiden fart og mange af jer har undret jer over, hvor hurtigt dette år går. Det vil fortsætte, idet vibrationerne bliver højere og højere. Opstigning nærmer sig og når det sker, vil I stige op så hurtigt som med et blink af øjet. Fordi den Menneskelige Race fortsætter med at højne deres vibrationer, er det muligt for jer at nå det optimale niveau meget snart, men vid, at på nuværende tidspunkt er tingene under konstant forandring, hvilket gør forudsigelser vanskelige. Dog vil den endelige beslutning blive truffet af Gud i dette Univers.

Vær forvisset om, at Opstigning er godt i gang og intet kan stoppe det forventede udfald i at finde sted. Så ignorer Klikens handlinger, der stadig tror, at de har magt til at forpurre forsøg på at sætte en stopper for deres krig mod Jordens befolkning. Deres magt er allerede blevet indskrænket og vil aldrig igen vende tilbage til det tidligere niveau. Deres dage er talte og i sidste ende vil de ikke have andre muligheder end at overgive sig. Ethvert forsøg på at undgå retfærdighed vil mislykkes og de vil til sidst blive fjernet fra denne planet. Deres håndlangere kan stadig forårsage problemer, men også de vil blive tvunget til at opgive deres planer om at overtage Jorden og dens befolkning. Brexit har udviklet sig hurtigt og sådan vil det fortsætte, efterhånden som andre også gør det samme og det har gjort det muligt lande at undslippe Illuminatis kløer.

Uroen vil fortsætte, mens de gamle energier fader ud og de nye overtager deres plads. De negative kræfter er i vild forvirring, da deres udenjordiske Herskere ikke længere er i stand til at støtte dem. Sammenbruddet har allerede bevirket, at nogle indtrængende bønfaldt gennem forhandling om at redde deres liv og forudsat de accepterer, hvad de tilbydes, vil de blive anbragt, hvor de ikke længere kan blande sig i de fremtidige planer for Jorden og hendes civilisation. Uanset hvad der sker, så tillad ikke, at frygt bliver en del af jeres liv og fasthold hele tiden et positivt syn. Der er realistisk set intet at bekymre sig om, da alt udvikler sig som planlagt og vil medføre det ønskede resultat. De af jer, der allerede er klar, vil stige op med højnelsen af vibrationerne, som fører til Opstigning. Vid, at meget skal ske for at drive jer ind i den Nye Tidsalder og I skal foræres de fremskridt, der bevidst er blevet jer nægtet.

Den Nye Tidsalder vil manifestere sig meget hurtigt og derved indføre mange forandringer i jeres livskvalitet. Fremskridt, der har være tilbageholdt, vil hurtigt blive givet til jer og alle sjæle vil drage fordel af dem. I står på tærsklen til de ønskede forandringer, der vil fjerne behovet for, at jeres tid udelukkende bliver brugt på at arbejde for at kunne eksistere. I vil have mere tid til fritid og kreative udfoldelser, der vil gavne mange mennesker. Forandringer kan medføre en vis grad af uro, men vær forvisset om, at de, der er ansvarlige for dem, har kræfter til at holde dem på et absolut minimum. Ingen vil tabe, da I til sidst alle vil vinde på mange måder, der vil sikre, at I har et behageligt og fredeligt liv. Fattigdom og nød vil blive en saga blot, da alle vil have tilstrækkeligt af deres fornødenheder.

Generelt set vil forandringerne fjerne alle former for forurening og hvor opgaver med at "rydde op" virker overvældende, såsom jeres have og oceaner, er der teknologier, som I på nuværende tidspunkt ikke kender til og som vil bevirke mirakuløse resultater på meget kort tid. I sammenligning med den nye Jord, der venter jer, er jeres nuværende situation som at leve i den mørke middelalder. Intuitivt skulle I være i stand til at erkende sådanne forandringer, idet I, før I inkarnerede, kendte potentialet for Jorden og hendes civilisation. Lykønskninger er på sin plads, da de opgaver, I alle har påtaget jer, på ingen måde har været lette, men i det store og hele har I alle taget fat på dem. Sammen har I overvundet de udfordringer, I mødte og nu står I med hovedet højt hævet, idet den endelige sejr over de mørke er sikker. De vil få mulighed for at råde bod på deres fejltagelser, da Gud stadig elsker alle sjæle uanset deres syndefald. Gud er ikke hævngerrig og straffer ikke dem, der synder, men giver dem i stedet alle muligheder for at vende tilbage til Lyset, da Gudsgnisten er uudslukkelig.

Fremtiden er spændende og kompenserer på nogle måder for de mange liv, I har haft i de lavere vibrationer. Husk, at I aldrig har været tvunget ind i jeres oplevelser og at I i starten meldte jer frivilligt med mulighed for at tilbringe liv i tilsyneladende adskillelse fra Gud. Udfordringen var at rejse ad Lysets Vej til Opstigning ved afslutningen af jeres oplevelser, hvoraf I har vundet meget, der vil blive brugt til at hjælpe andre, der rejser den samme vej. Alle erfaringer er af værdi, selv de, der ud fra jeres forståelse ikke synes at følge noget bestemt mønster. Alle sjæle vil være vokset i dualitet, selv hvis I tager et skridt tilbage for hver to skridt frem.

Nogle mennesker er foruroliget over tanken om, at de skulle have haft inkarnationer både som Mand eller Kvinde, da de i deres nuværende krop ikke kan forestille sig det anderledes. Vær forvisset om, at I alle oplever begge kropsformer, ellers ville I blive ubalancerede, hvis I ikke gjorde det. I de højere vibrationer bliver I til sidst et androgynt Væsen, som er en afbalanceret tilstand, I alle vil opnå. Som I måske forestiller jer, eller har oplevet, er I til hver en tid som Mand eller Kvinde stadig en blanding af begge, men som regel med dominans af det køn, som I er blevet født med. I kan dog have hørt om folk, der kraftigt føler, at de er i den forkerte krop og gennemgår en kønsskifteoperation for at tilpasse sig den. Vid, at sådanne erfaringer kendes af sjælen før inkarnationen og er accepteret som en del af deres læring og udvikling.

I er på vej ind i tider, hvor sandheden skal komme frem og til sidst, efterhånden som vibrationerne stiger, kan kun sandhed eksistere. Det vil derfor gøre det muligt for mennesker at leve med sandhed og de vil end ikke tænke på det modsatte. I kan spørge jer selv, om I ville ønske jer det anderledes. Kan I se, hvor vidunderligt og beroligende det ville være at vide, at alt er baseret på sandhed og I derfor kan have tillid til alt. I vil vide, at I kan stole på, hvad I får at vide og ingen forsøger at føre jer bag lyset eller drage fordel af jer. Det er kvaliteter af ægte kærlighed, der er universel og intet mindre kan eksistere i de højere vibrationer. I kan stadig have et stykke vej at gå for at nå sådanne niveauer, men vid, hvad I arbejder hen imod og vær forberedte.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |