Home > > Mike Quinsey – 6. januar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. januar 2017

Mike Quinsey

I er ved starten af et år, der burde vise sig at blive spændende, selv om I på nuværende tidspunkt ikke kan se, hvordan det skulle kunne ske. Det burde også blive tilfredsstillende, da det vil munde ud i mange acceptable ændringer, der længe har været forudsagt. Det vil være året, hvor resultater opnås, som der længe har været arbejdet på og som tegner til at føre jer ind i den Nye Tidsalder på toppen af en bølge, der vil feje meget af det gamle væk. I første omgang vil det synes kaotisk, da de mørke bekæmper forandringerne, efterhånden som de ser deres dominans glide dem af hænde. Stille og uden postyr er scenen blevet sat for de forandringer, der hurtigt vil bidrage til at etablere ny Forvaltning for den Nye Tidsalder.

Vid, at udfordringen med at blive fri af de mørkes onde plan om permanent at holde jer fanget, er blevet taget op og har endelig resulteret i muligheder for helt at blive fri af deres kontrol. De af jer, der arbejder for Lyset, kan nu fortsætte med tillid, vel vidende at dette Nye År vil opleve det ydre tegn på, at alt er godt og at reelle fremskridt ikke længere kan udsættes. Planen for Mennesket er godt i gang og støttes nu af en kraftfuld gruppe af Lysvæsner, som kommer fra en verden uden for jeres Solsystem. Der er faktisk andre, der også er kommet for at hjælpe jer og deres tilstedeværelse vil sikre, at ingen andre entiteter kan blande sig i jeres vej mod Lyset.

Alt forløber meget godt og når I måske tvivler, så husk, at mens I er i de lavere vibrationer, vil der være en blanding af energier, der giver de mørke lov til stadig at spille deres spil. I ser det som en meget alvorlig situation, dog eksisterer det kun, så længe der er karma, der skal udspilles. Gennem århundreder er så meget karma akkumuleret, som nu må ryddes, hvilket giver vibrationerne mulighed for at løfte jer op i de højere riger. De sjæle, der ikke er i stand til at stige op, vil fortsætte deres evolution på et passende niveau, der vil sikre, at de har de fremtidige muligheder for at stige op.

Ægte Verdensfred kan ikke opnås, før Kliken er bragt til tavshed og dens håndlangere er fjernet eller bag lås og slå. Processen med at rense Jorden for de mørke har været i gang i ganske lang tid og viser endelig mærkbare resultater. Der er uro i deres rækker, da deres magt er blevet drastisk indskrænket. Mange flytter til mere sikre områder og lande, hvor de er accepteret, men ligegyldigt hvor de gemmer sig, vil de blive fundet, fordi der ikke er noget skjulested, hvor de er sikre. Nogle håbede på at flytte væk fra Jorden, men den flugtvej er allerede blevet blokeret og de vil blive stillet til ansvar for deres handlinger mod dem af Lyset.

Så meget finder sted, der er ude af syne, eller sker i det skjulte, at nyhederne ikke kommer ud. De mørkes fangarme strækker sig vidt og bredt og der er så meget bestikkelse, afpresning og bedrag, at I ville have svært ved at vide, hvad der repræsenterede sandheden. Det er derfor, I er blevet rådet til flere gange at bruge jeres intuitive evner til at skelne sandhed fra usandhed. Brug en pålidelig kilde, som David Wilcock og gennem ham vil I hurtigt lære, hvem eller hvad I kan stole på. Når tiden er inde, vil I begynde at lære om de sande hændelser gennem de sidste 50 år eller mere, der har været uklare på grund af usandheder og løgne.

Sandheden er blevet fordrejet eller ændret i en så utrolig grad, at, når den afsløres, vil I blive aldeles forbløffede og forbavsede. Det går endda så langt tilbage som til jeres nyere historie og endda til Atlantis’ dage. Historien vil være nødt til at blive omskrevet, så I forstår den sande historie om jeres evolution. Det er kun i den seneste tid, at sandheden er begyndt at komme op til overfladen og hidtil skjulte dokumenter er kommet frem i lyset, der støtter den. I må bevare et åbent sind, hvis I ønsker at gøre fremskridt, ellers kan I risikere at sidde fast og være ude af stand til at komme videre. Da de fleste af jer sandsynligvis er på forskellige steder i jeres evolution, kan nogle afsløringer være for meget at acceptere, så læg disse oplysninger til side, så I altid kan komme tilbage til dem, hvis det skulle blive nødvendigt.

Nogle af jer vil utvivlsomt undre jer over, at I som en lille forholdsvis ubetydelig Civilisation skulle tiltrække så meget universel opmærksomhed. Hvis I ikke har hørt hvorfor før nu, så vid, at det er, fordi I har forpligtet jer til at stige op i jeres fysiske kroppe. Det er aldrig før sket i mands minde, så mange andre civilisationer i jeres Univers er interesseret i at se resultaterne. Vær forvisset om, at I ikke på nogen måde er i fare, da hver enkelt sjæl er ledsaget af Højere Væsener. Oplevelsen skulle være berusende og uden tvivl blive husket i meget lang tid fremover, især da I med Opstigningen vil befinde jer i en perfekt krop fri for alle skavanker og aldring.

Selv hvis I fik mere af sandheden, ville jeres hoved sandsynligvis køre rundt for jer. Tingene begynder igen at tage fart og efterhånden som flere af forandringerne kommer ud til offentlighedens kendskab, vil I finde det svært at følge med dem, da I har en masse at lære på meget kort tid. Højdepunktet for jer vil højst sandsynligt blive ankomsten af jeres venner i Rummet til Jorden, endnu mere vil det at møde jeres brødre og søstre fra den Indre Jord helt sikkert være meget spændende. Det er indlysende, at det ikke kan ske, før der er fuldstændig fred på Jorden, hvilket selv nu gradvist bliver opnået, hvilket I vil vide, hvis I jævnligt læser jeres Internet nyheder.

Sandheden kommer frem langsomt, men sikkert og igen skulle jeres intuitive evner være i stand til at sortere direkte løgne eller fiktion fra. Siden 2012 er mængden af oplysninger, der bliver offentliggjort, øget og de rigtige sjæle til at håndtere dem er allerede blandt jer. Der har altid været en stor plan om, hvornår I ville blive løftet op på det rette tidspunkt. Den tid er her allerede og der har aldrig før været præsenteret sådan en storslået mulighed for jer som nu. Vejen fremad er tydeligt afstukket og så længe I holder jer til Lyset, er der ingen grund til, I skulle misse den. Som tiden går, vil kære væsener rykke tættere på jer og I kan være forvisset om, at al mulig hjælp vil blive givet for at sikre, at jeres Opstigning bliver en succes.

Kære venner, jeres tid er kommet til at tænke på intet andet end succes, hvad jeres fremtid angår. Fra vores sted ser vi jer glædes og være så glade over, at I omsider har fundet jeres sande vej til de højere dimensioner. Jeres lange vandring gennem mange, mange udfordrende oplevelser er omsider ved at være slut. Jeres velfortjente belønninger kommer til jer uden indblanding fra de mørke. I skal forlade de lavere dimensioner og vende tilbage til Lyset, da I har fuldført jeres rejser i de lavere dimensioner.

Jeres Nye År er begyndt og jeg ønsker jer alt det, I ville ønske jer. I har kraftfulde Væsener med jer, der løfter jer op, når I er nede og bringer healende latter ind i jeres liv. Som altid forlader jeg jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset fortsat oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |