Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. maj 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. maj 2016

Mike Quinsey

Mens de negative kræfter er på tilbagetog, så forsætter positive tiltag med at tage til, hvilket vil føre til opfyldelse af de løfter, der er blevet givet jer. Store fremskridt finder sted og intet vil standse fordelene ved dem for menneskeheden. I har længe hørt om de opgaver, der på nuværende tidspunkt skal gøres og inden længe vil I høre detaljer om de fremskridt, der gøres. I betragtning af det overordnede billede af, hvad der sker, er det klart, at de mørke er på tilbagetog og har mistet deres magt til at diktere fremtidens vej. Valutaomstillingen er allerede langt fremme og indblanding i den forårsager kun mindre problemer. Det er nøglen til større ændringer på Jorden, der vil animere de resterende, der er godt på vej. Tilbage er kun at fortsætte med at forhindre de mørke i at eskalere deres intentioner om at overtage Jorden og med hensyn til det er der taget forholdsregler, der har været meget vellykkede.

Vær forvisset om, at Lysets kræfter bakkes op af magtfulde allierede, der vil sikre, at ændringerne får lov til at finde sted med al hastighed. På hvert trin er der taget forholdsregler for at sikre, at de fortsætter uden indblanding. I er tættere på at opleve de fordele, der venter jer, end I har været, siden den nye cyklus begyndte. Fordelene vil løfte jer ind i en Velstandsalder med løftet om en fredelig eksistens, fri for opmærksomhed fra dem, der forbliver i mørket. Når I ser jer tilbage, vil I indse, at jeres oplevelser gennem mange liv i de lavere vibrationer har hjulpet jer til at udvikle jer meget meget hurtigere. Fordelene ved jeres vedholdenhed og loyalitet over for Lyset vil blive belønnet i en grad, som I på nuværende tidspunkt ikke helt kan forstå. Jeres fremtid kan beskrives som "Himlen på Jorden" og det vil være en smuk tid til jeres fulde glæde uden risiko for, at jeres fredelige eksistens bliver afbrudt.

I mellemtiden bør I holde blikket fast rettet mod jeres højeste udtryk for Lyset og leve i overensstemmelse med de højere vibrationer. På denne måde vil I berede jer selv på jeres oplevelser i de højere vibrationer, der venter jer. Mange grupper, der arbejder for Lyset, fortsætter med at guide jeres skridt og holder de mørke væk og forhindrer deres indblanding. Langsomt, men sikkert når I længere ind i de højere eksistensniveauer, hvor kun Lyset er. Det er der, jeres skæbne ligger og sikkerhed for, at I vil blive et helt Lysvæsen. Niveauet, I forlader, har lille lighed med jeres sande virkelighed, men det har tjent sit formål ved at prøve jer til grænserne og derved styrket jeres evne til at stå stærkt over for enhver udfordring. I vidste, hvad der kom, da I faldt ned gennem de forskellige niveauer, men selv da fandt I det svært at holde jer til jeres Lys. I skal dog lykønskes med at være kommet gennem nogle svære prøvelser og I kan holde hovedet højt som følge heraf.

På Jorden ældes jeres krop hurtigt og når I træder ind i alderdommen, er det som regel ledsaget af sygdom og forskellige andre problemer. Men i de højere vibrationer, når I får brug for at bruge et legeme, er det ikke tilbøjeligt til at ændre sig og dets tilstand forbliver konstant. Det giver en sjæl mulighed for at sætte det til side efter brug og vende tilbage til det, når det igen er nødvendigt. I ved allerede, at I ikke ældes på samme måde, som I gør nu og ikke lider af sygdomme. Det gælder også for andre livsformer og I kan for eksempel også medregne alle levende planter. Det er en del af skønheden ved at leve i de højere vibrationer, hvor I ikke kan undgå at bemærke, hvordan alt er så levende og nyt og permanent fastholder denne tilstand. Lyset gennemtrænger alle ting omkring jer og bringer konstant skønheden frem i alt, hvad I ser. De fredelige omgivelser forstyrres ikke af de larmende lyde, I har på Jorden, men i stedet fylder en sød lyd luften.

Det er tid til at leve i nuet og lade fortiden bag jer, hvor den hører til, men ryd først op i uafsluttede sager og tilgiv dem, der måske har fornærmet jer. Hævn er kun i tankerne hos dem, der ikke er klar over, at alle er en del af det hele og for evigt forbundne. Under alle omstændigheder må enhver sjæl sone og stå til regnskab for "synder" mod en anden og hvert liv er planlagt med henblik på at "viske tavlen ren". Jeres Guider er bevidste om jeres behov og vil gøre alt, hvad de kan, for at holde jer på en vej, der fører til fuldendelse. Følg jeres intuition, hvad angår sådanne sager og husk, at ting af betydning i jeres liv ikke sker ved en tilfældighed. Selv når I har forbindelser i jeres familie og relationer uden for familien, er de en del af jeres livsplan og bør ses som meget vigtige for jeres udvikling. I befinder jer alle i "stuen for den sidste chance" og hvis I ignorerer den hjælp, der gives til jer, overvinder I måske ikke de udfordringer, der er en nødvendig del af jeres oplevelser.

Jeres verden støtter et væld af grupper, der alle befinder sig på forskellige steder langs "Evolutionens Vej". Men alle er lige i Guds øjne og det ville være forkert at dømme en sjæl ud fra, hvor de er nu. Behandl alle lige med kærlighed og venlighed og forestil jer, hvilken storartet verden I ville leve i, hvis det kunne opnås. Det er sandelig, hvad I vil opleve, når I vender tilbage til Sommerlandet, selv om det skal siges, at hver enkelt sjæl vil befinde sig på det rette niveau i overensstemmelse med deres vibration. I er derfor med sjæle, der er på det samme evolutionsniveau, selvom nogle af en højere vibration straks kan gå til et højere niveau. Så "død" kan ses som blot en fredelig overgang fra et niveau til et andet og er slet ikke en skræmmende oplevelse, som nogen tror.

Den tid, I har brugt på at leve på Jorden som et fysisk menneske har fremskyndet jeres udvikling og forberedt jer til større oplevelser. I holder aldrig op med at lære og når først I ikke længere er på Jorden, får I lov til at vælge jeres egen evolutionsvej. Men I får hjælp til at tage jeres beslutning med højere udviklede sjæle og I kan være sikre på, at I vil finde den rette vej. Nogle af jer er bekymrede for andre familiemedlemmer, men I er nødt til at give hver enkelt lov til at følge deres egen vej. Men hvor der er et kærlighedsbånd, vil I være i stand til at kalde på dem og holde kontakt, hvilket normalt sker øjeblikkeligt. I de højere niveauer er I fri for tunge besværlige fysiske kroppe, som I kender det nu. Der er meget at lære om de højere niveauer, men de fleste af jer vil allerede have haft erfaring med dem i andre liv, selvom I ikke kan huske dem på nuværende tidspunkt.

Hold fokus på jeres mål og hjælp andre ved at sprede kærlige vibrationer og I vil gøre Menneskeheden en stor tjeneste ved at hjælpe dem med at finde vej til Lyset.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |