Home > > Mike Quinsey – 6. juli 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 6. juli 2018

Mike Quinsey

Hvor lang tid går der, før I når ind i den lovede fremtid, og oplever de mange fordele, der er blevet talt om, det afhænger meget af jer. For øjeblikket forværres forholdene på Jorden, og en løsning synes ikke at være på vej. Dog kendes svarene, og det er kun et spørgsmål om tid, før en bølge af forventning, der kommer af det, der nærmer sig, opløfter menneskene. Sikkert er det, at mange kilder utrætteligt har arbejdet på at få sat gang i tingene, så en bekendtgørelse kan offentliggøres for at holde jer orienteret og opmuntre til en mere acceptabel udsigt.

I oplever stadig eftervirkningerne af de gamle energier, men de ebber langsomt ud og de involverede sjæle bliver højnet bevidsthedsmæssigt. Det er ikke længere nødvendigt at dvæle ved tidligere hændelser, der har vist sig at være negative, og det er langt bedre at glæde sig ved tankerne om de kommende forandringer, som vil vise sig at være langt mere fordelagtige end tidligere. Ingen ønsker, at I fortsætter med at opleve fortidens problemer og traumer, og det er faktisk vigtigt, at I hjælper den nye energi til at blive helt etableret på Jorden. I vil finde det svært at gøre synlige fremskridt, men ved at være vedholdende vil I til sidst se resultater.

Der er ingen genveje til succes, kun hårdt arbejde vil utvivlsomt give jer resultater. Overalt omkring jer sker der en opvågning til de ansvar om, at I skal passe på Jorden. I mange henseender har problemerne nået kritiske tilstande, og behovet for at rette op på dem må I nu gøre noget ved. Når I imidlertid viser jeres hensigt om at få bragt tingene i orden, er der hærskarer af hjælpere, som venter på at hjælpe jer, men I må tage det første skridt til at ændre tingene, før I kan få hjælp. Der er bestemt et initiativ blandt jer til at danne grupper, der kan indlede skridt til at bringe tingene i orden. Selv om det vil blive bedre i takt med højnelsen af vibrationerne, må I begynde at tænke "Ny Tidsalder" og hjælpe med Menneskehedens opstigning.

Initiativer i den rigtige retning vil komme med accepten af alle andre mennesker, uanset farve eller religion, og dannelsen af et verdensomspændende hjælpenetværk. Der er i øjeblikket for mange forskelle mellem jer alle, og det er på tide at sætte dem til side og opmuntre til alt, der er gavnligt for helheden. Hjælp vil komme til jer fra nogle overraskende sider, og det vil sætte gang i forandringerne. I mellemtiden findes der opfindelser, der ligger klar til at blive frigivet og som vil forbedre jeres livskvalitet. I virkeligheden har I været holdt nede så længe og har næsten været fastholdt i en tidslomme. Alting forandrer sig imidlertid langsomt, og I mangler endnu at se de gavnlige forandringer, der er klar til at blive indført, hvilket i høj grad vil opløfte jer.

De store forandringer, der er nødvendige, vedrører udnævnelsen af dem, der har erfaringen og de rigtige hensigter om at rykke Menneskeheden ind i en ny æra. Det vil være en æra med retfærdighed, velgørenhed og hensyn over for alle dem, der har lidt under det gamle regime. Det, der tidligere var acceptabelt, hører ikke hjemme med de nye måder at samarbejde og sympatisere på og som vil tage hånd om den ulighed, der eksisterer i øjeblikket. I er Én Menneskelig Race og gennem samarbejde vil I opnå store ting, der hurtigt vil løfte jer ind i den Nye Tidsalder.

Der er forslag om, at tidspunktet for begivenheder er nær, og som tingene udvikler sig, nærmer tiden for Opstigning sig og er klar til at bringe en øjeblikkelig forandring. Det er muligt, fordi, så snart det "gamle" er ryddet ud, er det "Nye" klar til at manifestere sig, og med hjælp kan det etableres på relativt kort tid. Det handler bestemt om mammut opgaver, men med extraterrestrisk teknologi og hjælp vil fremskridtet blive mirakuløst, som vurderet ud fra jeres nuværende evner. Opgavernes størrelse kan virke meget skræmmende og overvældende, men med hjælp bliver I overrasket, hvis ikke forbløffet, over, hvor hurtigt de kan udføres. Så tillad ikke jer selv at blive gnavne eller modløse, da alt på et højere plan går godt.

Der er mange af jer, der ubevidst mærker, at store og velkomne forandringer er på vej, og, i stedet for at sprede mørke, er I, som I ville sige det, "muntre og tillidsfulde", hvad fremtiden angår. I æoner af tid har det været kendt, at den sidste Tidsalder højst sandsynligt ville ende med succes i stedet for fiasko, som det er sket for tidligere afslutninger på cyklusser. Vær forvisset om, at I har fortjent den succes, I får, og I behøver ikke at vente for længe, før I begynder at se de første tegn på det. Projicér positive vibrationer for fremtiden, og jo hurtigere vil den blive til virkelighed.

I kunne sige, at når I nu har nået lavpunktet, er der ingen andre steder at gå hen, end at gå opad igen. Men efter at være faldet til mørkets dybder, der holder jer nede, vil det ikke desto mindre blive tydeligt for jer, at det nu er tid til at gøre oprør mod det, der ikke er af Lyset. Ikke kun det, smid dem ud, der har hjulpet de mørke for egen vindings skyld, da de på ingen måde repræsenterer folket eller folkets ambitioner om frihed og ytringsfrihed. I er ikke usædvanlige med hensyn til jeres behov, men USA som et meget stort land med stor rigdom og potentiale, burde være i stand til at sikre, at jeres penge bruges godt på jer, og ikke bliver brugt til at fremme de mørkes sag, de har omdirigeret jeres rigdom til dækning af deres hemmelige aktiviteter. Når sandheden virkelig bliver erkendt, vil der komme et stort røre, og folk vil kræve og opnå de forandringer, de har brug for. Husk, at jeres tanker er kraftfulde og kollektivt kan I få tingene gjort. Lad jer ikke blive påvirket af falske løfter og stil spørgsmål ved, hvad end der præsenteres for jer, og hav i tankerne, at hele verden er under forandring, og det hele fører til Opstigning.

Når I stiger op i de højere vibrationer, vil I finde mindre og mindre disharmoni og til sidst finde, at det slet ikke kan eksistere. Den nye energi er kraftfuld og af høj vibration, og med tiden vil sjæle med lavere vibrationer ikke eksistere i den. Så automatisk vil I befinde jer sammen med lige sjæle, og det er sådanne forhold, der ofte er beskrevet som paradis. Det er jeres fremtid at fortsætte med at udvikle jer og bevæge jer ind i Lysets højere planer, samtidig med at I højner jeres eget bevidsthedsniveau. Til sidst vil I blive en fuldt udviklet sjæl med et komplet sæt chakraer. I vil have kræfter, som I ikke lige nu kan forestille jer, og I vil også have skaberkraften, men i og med at I udvikler jer, vil I kunne håndtere dem korrekt i overensstemmelse med den Universelle Kærligheds egenskaber. Det er, hvad I kan forvente langt ude i jeres fremtid, og når hver lektion er lært, vokser I i åndelighed og forståelse.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme indre forbindelse med Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |