Home > > Mike Quinsey – 13. juli 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 13. juli 2018

Mike Quinsey

I har bemærket i nogen tid nu, at tiden går hurtigere og fortsætter med at gøre det. Det er en positiv indikation på en fortsat forandring på Jorden, og som vibrationerne øges, kommer I længere ind i et nyt område af Rummet. Det vil fortsat være jeres oplevelse. Med opløftelsen af vibrationer kommer også en mere fredelig eksistens med mindre negativitet og meget mere harmoni mellem alle levende væsner. I har allerede set eksempler blandt dyr med de usandsynligste venskaber, og det er virkelig et eksempel på den bibelske historie om, at "Løven ligger med Lammet". Så det må betyde, at det helt sikkert må være en højnelse af vibrationerne, der skaber større harmoni og fred på Jorden.

Mange af jer ved, at I er klar til at indtage jeres plads i de højere vibrationer og allerede er dem, der udstråler kærlighed til alle livsformer, uanset deres historiske plads blandt menneskeheden. Desuden er I også bevidste om, at I har kraften til at bringe fred i situationer, hvor der er konfrontationer, da selve jeres tilstedeværelse kan hjælpe med at bringe dem fred. Langsomt vil andre finde stilheden indefra og blive en beroligende indflydelse, når alt omkring dem kan være i oprør. Det sker allerede og vokser stadig, og efterhånden som det breder sig, vil der være en større vægt på skabelse af fredelige relationer og situationer på alle planer.

Endelig begynder trossystemer at tro på, at det vrimler med liv i Universet, og selv på jeres lavere vibrationsniveau. Jorden er blevet betragtet som noget af en børnehave, hvor liv kan opleves og vokse med lidt hjælp udefra. Ikke desto mindre har jeres aktiviteter stadig været overvåget, så planen for jeres udvikling kan videreføres uden indblanding fra andre kilder. Da I har fået den frie vilje til at opleve i overensstemmelse med jeres ønsker, bortset fra at lede jer ad en forudbestemt vej, har I haft absolut frihed. Det har været kendt, at i sidste ende ville I finde vej hjem, og jeres succes i forbindelse med den sidste cyklus har berettiget jer til at rykke ind i et område med højere vibrationer, hvilket er, hvad I gør nu. Det er svært at lade gamle vaner bag sig, men det må I gøre og rette jeres fokus mod alt det, der er nyt, da meget bliver givet til jer, der vil fremskynde jeres endelige ankomst til den Nye Tidsalder. Der er meget, der venter på jer, men først må I bringe fred til Moder Jord og alt på hende. Vær forvisset om, at det bryder ud i dyreriget, hvilket resulterer i de usædvanligste venskaber, hvilket ikke kunne være sket bare for kort tid siden. Kan I nu se, hvor kraftfulde de nye vibrationer er, og dog er de nye begyndelser først lige begyndt.

Ligegyldigt hvad andre grupper gør for at holde fast i de gamle måder for at tjene sig selv, vil det blive svært at fastholde det og til sidst umuligt. Deres fremtid vil ligge i forlængelse af deres vej på en anden Jord, der er blevet forberedt for dem, med et niveau af vibrationer, der vil passe til deres fortsatte udvikling. Som tidligere nævnt, kan I ikke opholde jer på et bestemt vibrationsniveau, medmindre I selv vibrerer på det samme niveau, da I ville have det dårligt på et højere niveau end jeres egne vibrationer, og under alle omstændigheder må I udvikle jer ved at opløfte jer selv gennem erfaringer. Mange spørger, "hvordan kan det være", og det enkle svar vil altid være at lære at sprede Universel Kærlighed gennem jeres tanker, handlinger og tale, indtil det bliver jeres livsstil.

Overgangen fra livet på Jorden til jeres æteriske krop har folk været optaget af, da de ikke er sikre på, hvad der rent faktisk sker. Så efter jeg har fundet det følgende uddrag fra et Metatron budskab, tænker jeg, at det ville være af stor interesse:

“Hvad sker der, når I dør”
(“What happens when you die”)

"Døden er ikke en skrækkelig oplevelse at frygte. Det, I betegner som "Død", er en genfødsel i jeres større virkelighed, og på mange måder er det en udsøgt smuk opvågnen. I virkeligheden er fødsel ind i det fysiske rige langt mere traumatisk end tilbagevendelsen til 'engleriget'. Faktisk kan overgangen fra det fysiske liv retteligt beskrives som "at komme hjem".

"Kære menneske, døden kan i mange tilfælde ske i en gradvis proces. For dem, der går over på grund af en sygdom, vil overgangsprocessen ofte ske i ryk, en fragmenteret, trinvis overførsel af bevidsthed, hvor rejser ud af og tilbage til den fysiske krop kan forekomme i en periode på få dage før den endelige exit. I disse trinvise overgangsprocesser befinder personen sig i en ophøjet tilstand og vil ofte se engle, guider og kære, der allerede er gået over.'

"Der er intet at frygte. Den eneste frygt for døden findes hos de levende. De fleste af jer vil straks erkende overgangen ved jeres død. I vil blive ganske glade over at opdage, at I stadig er bevidste, selvom I er døde fysisk. Mange af jer vil være henrykte over, at I forstår, at I stadig er 'jer'. Jeres indre fortæller og observatør af erfaring vil være den samme, som den I havde i det nyligt afsluttede fysiske ophold. I vil bevare det fulde kendskab til jeres levetid, og disse minder vil være centrale og umiddelbart tilgængelige i en periode. I vil være i stand til at kommunikere med andre, der var vigtige i den tilendebragte levetid.'

"Der er sjældne tilfælde, hvor man kan dø i en pludselig uventet hændelse som en ulykke, hvor døden sker så pludseligt, at der kommer en meget kort periode med forvirring. Det er dog sjældent, og der er "guider" på den anden side, der er specialiseret i denne tjeneste og står til rådighed for at hjælpe jer med at forstå, hvad der sker."

"Så Mestre, vær opmærksomme på, at der sandelig er guider til at hjælpe enhver af jer med helt at forstå jeres situation, når I går over. De fleste af jer vil gå ind i efterlivets rige med klarhed. Og når man går over uden at være desorienteret, bliver I meget ofte mødt af familie og venner, der er gået over før jer. Der er en følelse af trøst og en euforisk anerkendelse af dette rige, der udstråler en følelse af velvære.'

"Hvil i fred, som det ses på mange gravstene, er noget af en humoristisk misforståelse. Den 'anden side' er ekstremt aktiv! I vil kunne hvile, hvis hvile er ønsket eller påkrævet. Hvilefasen er en stor udvidende fase, hvor en atmosfære af ekstase opstår. Ofte er der en følelse af at flyde i et område af strålende hvidt lys med ekstraordinære levende farver. I denne fase vil I være i en lyksalig tilstand og tilpasser jer lettere til forståelsen af den adskillelse, der har fundet sted. Men I vil stadig være i stand til at fokusere jeres tanker på det jordiske plan. I vil opdage, at tanker hurtigt fører jer til dem og det sted, I tænker på.'

'I besøger måske venner og familie, genser fortiden, hilser på barndomsvenner og rejser nemt gennem rum og tid. I genser måske jeres barndom; ser jer selv som et lille barn omgivet af familie i julen eller går ned ad gangene i jeres gymnasium, som det så ud årtier tidligere. I vil opdage, at der ikke er nogen "tidsafstand" mellem manifestationen af en ide eller en tanke og dens første undfangelse, som der er i det fysiske liv. I vil med fornøjelse udforske disse 'drømmelignende' fænomener, men i en meget virkelig gyldighed med ekstremt klar klarhed.'

"Der er måder at blive bekendt med virkelighederne og dimensionerne i efterlivet, mens I lever på det jordiske plan. Der er også avancerede 'øvelser' tilgængelige på den 'anden side', efterhånden som jeres lys bliver stærkere og fuldender den 'jordiske cyklus'.

SLUT PÅ UDDRAG FRA ET METATRON BUDSKAB.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |