Home > > Mike Quinsey – 9. juni 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. juni 2017

Mike Quinsey

Tiden marcherer videre og venter ikke på nogen, mens den har kurs mod Opstigning. I mellemtiden nærmer dagen sig, hvor det vil være sikkert at offentliggøre en guldgrube af oplysninger, der har være tilbageholdt for jer i meget lang tid. En lang række af forandringer, der vil forvandle jer og jeres samfund på meget kort tid, venter på at finde sted. Overgangsperioden, som I befinder jer i, vil ikke vare meget længere og vil snart ende, i og med at I har forberedt jer på jeres opstigning.

Tingene har nået et niveau, hvor der ikke kan vendes tilbage til de gamle måder, som mørkes gamle regime påtvang jer. Deres kontrol over jer er svækket og de har ikke den samme grad af magt, som de havde før. Grupper, der står bag de sorte operationer, fortsætter med at have kommandoen i Rummet omkring Jorden, men bliver fuldstændig hindret i at kunne bruge deres våben uden for jeres Solsystem. Der tages skridt til, at de ikke kan fortsætte med deres plan om at dominere det Ydre Rum og de Blå Avianere (Blue Avians) overvåger også jeres fremskridt for, at succesen sikres. De kan ikke gribe ind på andre måder, men visse undtagelser er tilladt på grund af deres historiske tilknytning til jer og grunde, der går længere tilbage, end den historie I kender.

I jeres tid vil sandheden om jeres historie som en Menneskelig Race komme ud og jeres historiebøger vil blive rettet med hensyn til ukorrekte oplysninger om jeres udvikling. En af de vigtigste aspekter vil uden nogen tvivl vedrøre de forskellige Racers oprindelse og deres evolution og også formålet med livet, som ikke er en tilfældig hændelse, men en del af jeres nødvendige erfaring for at sikre en fortsættelse af jeres udvikling. Acceptér, at I ikke er jeres krop, men en sjæl, der oplever alle aspekter af livet i de forskellige Racer i overensstemmelse med jeres behov. Målet er at udvikle jer til et punkt, hvor I ikke længere behøver at leve i de lavere vibrationer og kan bevæge jer ind i Lysets rige, hvor intet ondt dvæler.

Giv aldrig efter for den negativitet, der hersker omkring jer og bliv ganske enkelt en tilskuer og hvis jeres formål i livet er at være et godt eksempel for andre, så hold jer altid solidt inden for jeres vibrationer i auraen. Jeres aura er jeres beskyttelse mod negative energier, så undgå enhver handling, der kunne bringe forstyrrelse i den, så som vrede. I ekstreme tilfælde er det velkendt, at en negativ entitet kan entre jeres aura, når den er beskadiget og kan forårsage problemer ved at påvirke jeres handlinger eller tanker. Det kan for eksempel resultere i, at I udfører negative handlinger, som normalt ville være imod jeres vilje. Besættelse er sjælden, men ikke desto mindre er det klogt at være opmærksom på risikoen.

Det er aldrig for sent at hæve sig over de normalt accepterede niveauer, som folk generelt holder sig til. Når først I kan forstå kraften i Ubetinget Kærlighed og kan se andre som: I er alle Én, vil I ikke have det svært med at leve jeres liv i overensstemmelse hermed. I stedet for "dem og os" vil I erkende, at den fysiske krop kun er et fartøj, som I bruger for at kunne opleve i det Stoflige Univers. Derfor oplever alle sjæle sammen og handler i fællesskab for at gøre det. Trods alt har I levet mange liv og udtrykt jer selv som enten Mand eller Kvinde i overensstemmelse med jeres nødvendige oplevelser. I har levet som en, der praktiserer en bestemt religion, eller I har i stedet valgt at være ateist. Det er ligegyldigt, hvordan I udvikler jer, så længe det er på en vej, der øger jeres forståelse af sandheden, da det er alt, hvad der er tilbage fra det ene liv til det næste.

Fremskridt betyder ikke, at I skal holde fast i en forudbestemt vej, men at hver erfaring fører jer videre mod hele sandheden. Til sidst vil I højst sandsynligt udstikke jeres egen vej for at fremme jeres udvikling. I vil nå det punkt, hvor I ikke længere behøver at tilhøre en gruppe og er i stand til at bestemme jeres egen fremtid. Hvis I har brug for hjælp, vil I altid blive ledt hen til en, der har den viden, I har brug for. På jorden præsenteres så mange forkerte oplysninger som sandheden, men efterhånden som I udvikler jer, bliver I i stand til at skelne den fra alt andet end sandheden.

At leve jeres overbevisninger, mens I stadig er på Jorden, kan være meget svært, da kun få mennesker vil forstå jeres position og mange vil være ude at stand til at acceptere dem. Det er derfor bedst kun at tale om dem, når emnet kommer op i en normal samtale og kun give det, der tilfredsstiller den involverede person. For meget information kan få nogle mennesker til at stå af og det kan gå over deres forstand. I kan være sikre på, at når en person er klar, vil de "finde" nogen, der kan fremme deres udvikling. Der er naturligvis muligheder for, at den "forkerte" person krydser jeres vej, men det kan være en test for at sikre, at I har opnået evnen til at skelne.

Naturligvis spiller jeres Guider en rolle i jeres udvikling, men de påtvinger jer ikke noget, medmindre I har bedt om deres hjælp eller det er livsnødvendigt. De er bevidste om jeres livsplan og de gør deres bedste for at hjælpe jer med, at I holder jer til den. Hvis I træffer forkerte beslutninger, vil de ikke gribe ind, men kan hjælpe jer med at mindske følgevirkningerne af dem. De foretager ingen moralsk fordømmelse af jeres handlinger, fordi det ikke er formålet med deres tilstedeværelse, men vil forsøge at påvirke jer til det bedre, især fordi de er bevidste om jeres livsplan. Efterhånden som I udvikler jer, er det sandsynligt, at I får brug for en anden Guide, der passer bedre til jeres behov og en forandring ville finde sted.

Som I kan se, betragtes jeres udvikling som ekstremt vigtig og megen omhu lægges i den for at sikre, at hver levetid er så givende som mulig. I har jo fået en livsplan, der passer til jeres behov og før I inkarnerer, vil I være blevet gjort bekendt med den og har indvilliget i oplevelsen. Heraf følger, at jeres nærmeste venner også har livsplaner, der inkluderer jer i dem og de kan spille en vigtig rolle i dem. Sandsynligheden er, at I har været sammen mange gange, i forskellige relationer. Naturligvis kan I have flygtige relationer, der kommer og går uden nogen åbenbar betydning.

Ægteskab eller lignende forhold er de vigtigste perioder i jeres liv og det gælder endog de forhold, der ikke kommer til at fungere, det indikerer ganske enkelt et behov for den type oplevelse. God karma er noget, I kan opnå til hver en tid og især når det har involveret nogen, I ikke kender. "Den ene tjeneste er den anden værd" og det er sandt, for så vidt som, hvad I gør mod andre - eller for andre – kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og I kan faktisk bringe karma med fra det ene liv til det næste. Vær forvisset om, at ingen livserfaring er spildt, på trods af hvordan det ser ud udadtil. Når I forstår, hvordan det hele fungerer, kan I få meget mere ud af jeres liv og arbejde på at opnå et tilfredsstillende udfald.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |