Home > > Mike Quinsey – 16. juni 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. juni 2017

Mike Quinsey

Opstigning (Ascension) er sikker og tidslinjen er stærk nok til at bære den frem til fuldendelse. Året 2024 er fortsat året, hvor den er planlagt til at finde sted, selv om der måske opstår grunde, der nødvendiggør en ændring, kan det løbe ind i 2025. Jeg nævner det kun for at forberede jer på en sådan mulighed. En større begivenhed er stadig sandsynlig inden årets udgang og det vil næsten helt sikkert hænge sammen med de kommende forandringer. Som tiden går, mister de mørke deres evne til at diktere, hvordan den afsluttende periode udvikler sig og de vil være af vejen længe før de store forandringer finder sted. For øjeblikket vil størstedelen af aktiviteterne være ude af syne, men når det er sikkert at gøre det, vil begivenhederne begynde at komme for dagens lys. I vil så nyde de fejringer og den glæde, der kommer ned på jorden til den tid.

Jordens vibrationer er de laveste i jeres Solsystem, hvilket er grunden til, at de føles tunge og ubehagelige for de af jer, der højner jeres til et højere niveau. Men tingene fortsætter med at ændre sig, vibrationerne øges og I vil opdage, at når I bruger jeres energier til at løfte jer selv, vil de gradvist medføre subtile forandringer i jer. Nogle er dog det direkte resultat af naturlig progression og et kæmpespring fremad vil komme, når gratis energi virkelig får rodfæste. Af nødvendighed vil den blive givet til dem, der har størst behov, før det udbredes mere alment. Det vil være den største fremgang, I nogensinde vil have fået og vil forandre hele måden, hvorpå livet fungerer. Det vil også i høj grad afhjælpe fattigdom og redde Jordens værdifulde ressourcer fra yderligere skade og udvinding.

Meget af den hemmelige aktivitet på Jorden sker stadig ude af syne for jer og når jeg kigger ind i fremtiden, vil der, efterhånden som I udvikler jer være en større tendens til at gå under jorden, hvor det generelt menes at være sikrere end på Jordens overflade. Jordens skorpe går flere hundrede miles (1 mile = ca. 1,6 km) ned og bebos på de lavere niveauer af ikke-menneskelige Væsener. Nogle har været på Jorden i hundreder af år, men husk, at de mere avancerede sandsynligvis lever i flere hundrede år. Menneskets livslængde øges gradvist, som den har gjort det i nogen tid nu og når vibrationerne bliver endnu højere, vil ældningsprocessen nå et punkt, hvor den vil foregå dramatisk langsommere og til sidst stoppe og I vil have en moden, men ung alder. Tankens kraft bliver så midlet til, at I præsenterer jer selv i et legeme efter jeres eget valg.

Dette er tider, hvor I må have et åbent sind, da så meget snart vil blive afsløret, hvilket vil vise, at I har været vildledt og bedraget i mange, mange år. Det er ikke langt fra sandheden at sige, at intet virkelig er, som I er blevet ledt til at tro. Men det afhænger af hvilken kilde, I sætter jeres lid til. Nogle er nærmere sandheden end andre og alt taget i betragtning indeholder buddhismen mere af sandheden end de fleste kilder. De af jer, der har udviklet jeres intuition, skulle imidlertid komme tættere på sandheden end de fleste andre. Hvis det føles rigtigt, er det sikkert rigtigt, men søg altid bekræftelse fra andre pålidelige kilder, hvis I kan.

Det er klart, at nogle overbevisninger er mere vildledende end andre og det må siges, at der inden for kristendommen er to overbevisninger, der fuldstændig holder evolutionen tilbage. Den første er den, hvor I bliver fortalt, at når I dør, går I ind i “søvnen“, indtil det tidspunkt, hvor I bliver vækket. Det er så langt fra sandheden, da I ved dødens indtræden går ud af jeres fysiske krop og straks ind i jeres æteriske krop, der er en nøjagtig udgave af jeres fysiske krop. Den er perfekt og er uden nogen af de skader eller defekter, som jeres gamle krop kan have haft, og reagerer på jeres tankers kraft. Hvis I var gamle ved dødens indtræden, kan I "tænke" jer selv ind i en yngre udgave, hvis I ønsker det. I bærer sikkert karma med jer og med tiden må I om nødvendigt gøre det godt igen.

Den anden vildledende overbevisning er, at I blev født i synd og bærer den med jer gennem hele jeres liv. I kan dog til hver en tid rydde jeres karma og komme ind i en periode med harmoni og balance. I er bestemt ikke ansvarlig for jeres Faders synder og enhver ubalance, der er videregivet til jer, skyldes den iboende genetik eller gammel karma. Det er muligt, at I har valgt at leve med de "problemer", som I blev født med, simpelthen som en måde til at forstærke jeres egne oplevelser for at fremme jeres evolution.

Husk, at al erfaring har værdi og sørg for at lære de lektioner, der kan komme jeres vej, da de vil være der for jeres fremskridt. Hvis I ikke i første omgang har held med at opfylde jeres karmiske lektioner, vil I altid få nye muligheder for at gøre det. Det vigtigste for enhver sjæl er at forstå, at intet sker uden god grund, selv om jeres rolle kan være en, der tager del i oplevelser til gavn for andre sjæle. Alle sjæle er på en dannelsesrejse og i disse sidste tider er det afgørende, at I tager notits af det, der kommer jeres vej og handler på det. Det lyder måske meget kompliceret, men I står ikke alene over for udfordringerne og jeres Guider står altid "til jeres tjeneste". De kender jer bedre, end I kender jer selv, og er således bedst til at give jer gode råd.

Året 2024 er stadig den forventede tid for Opstigning og selvom det måske lyder langt væk, går tiden så hurtigt, at det overhovedet ikke vil synes længe. Så det er bedst at se fremad mod det, I har betragtet som jeres mest sandsynlige vej til Opstigning og planlægge, hvordan I vil forberede jer på forandringerne. Efterhånden som vibrationerne opløfter tingene på Jorden, vil det blive meget nemmere at håndtere den type problemer, der eksisterer for jer nu. Fred vil begynde at blive tydelig, da mange lande vender ryggen til krigshandlinger til fordel for bevægelser mod total fred. Den vil komme og skal komme, da der meget snart ikke vil være plads til sådanne negative energier, der fører til krigshandlinger. Der er allerede taget skridt til at bringe verdensfred i stand og mange lande har sluttet sig til den bevægelse, der har gjort den mulig. Hvilken stor lettelse det vil være for alle mennesker i jeres verden, når de ved, at de kan bevæge sig frit og sikkert omkring med viden om, at fred er kommet for at blive.

Som I allerede har fået fortalt, husk, at når ting er i oprør, er det normalt et tegn på, at tingene når en ende, da den gamle måde at eksistere på ikke længere er acceptabel og må forsvinde. Mange ting er allerede linet op til at lette jeres dagligdag og kan ikke holdes tilbage meget længere. Positive skridt tages for at rykke tingene så hurtigt som muligt, men mange forhindringer må først ryddes. Meget afhænger også af at få de rigtige mennesker til magten og de nødvendige forandringer finder sted nu og vil fortsætte med at gøre det. De vil være dækket af bekendtgørelsen og indsættelsen af den nye Kongres, der nu venter i fløjene på det rette tidspunkt at komme til. Sikkert er det, at mange udviklede sjæle allerede arbejder hårdt på at bringe tingene til afslutning og som med meget arbejde af denne art vil I ikke høre meget om det, indtil omstændighederne er mere gunstige.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |