Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 11. maj 2018


Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 11. maj 2018

Mike Quinsey

Mange ting sker på mange forskellige niveauer, og nogle er så hemmelige, at omstændighederne måske aldrig bliver afsløret. Disse situationer opstår på grund af den konkurrerende natur i forskellige lande, der forsøger at føre an, især hvad angår teknologiske fremskridt. Så kapløbet om at få hænderne i avancerede teknologier, der er begravet under isen i Antarktisk, forårsager stor hemmeligholdelse om fundene. Men hele sagen er så stor, at det ikke er muligt for noget land, at holde det hemmeligt særligt længe. I hørte i de første dage af opdagelserne, at kroppe af meget høje menneskelige væsner blev fundet frosset inde i isen, lige som de var, da en "hurtig nedfrysning" ramte dem. De var usædvanligt høje, meget højere end de højeste mennesker er nu, og er en race ulig nogen, der lever nu. For jer bliver fundene ikke afsløret, og detaljerne holdes bevidst hemmelig. Men med tiden vil kendsgerningerne blive afsløret, da hele sagen er alt for stor til at blive holdt absolut hemmelig.

Rygter florerer om de sidste tider, der følger med Opstigning, og nogle forventer "dommedag", der signaliserer enden på alt. Forandringer kommer, men de vil følge en logisk række af begivenheder, der vil sikre fremgang for jer alle. Der kommer af nødvendighed nogle større forandringer, der giver dem, der har højnet deres vibrationer, mulighed for at stige op. De er klar og ville ikke længere have gavn af at blive i de lavere vibrationer, der er på Jorden lige nu. Opstigning er en automatisk proces, der er åben for dem, der er klar. De sjæle, der ikke er klar, vil også opleve forandringer og fortsætte deres udvikling på et passende niveau, der passer til deres behov. De vil opleve en anden cyklus, og med tiden vil de igen få mulighed for at stige op. Det er et ret og retfærdigt system, der sikrer, at I finder det rigtige erfaringsniveau, der vil fremme jeres udvikling.

I er alle englevæsner, der har tilladt jeres vibrationer at sænkes, så I kunne opleve dualitet. Det er på ingen måde første gang, I har gjort det, da I periodisk udsendes fra Guddommen for at opleve form på mange forskellige måder og bringe jeres viden tilbage til Guddommen. Cyklerne fortsætter og Guddommen fortsætter med at udvide sig, er dog allerede "Alt, der er", og på jeres niveau er det svært at forstå. I er udødelige og et frø af Gud, der soler sig i den energi, der er Guds Suveræne Kærlighed. Derfor er I i stand til så meget mere, end I kan forestille jer og er i øjeblikket en svag afspejling af jeres sande potentiale. Da I nu vokser og udvikler jer, vil jeres evner gradvis komme op til overfladen og blive brugt på mange måder i meget stor skala. Prøv ikke at nægte jer selv den storhed, I virkelig har, og med tiden, måske langt ude i fremtiden, vil I blive de Mestre, I i sandhed er.

Generelt skrider tingene fremad som forventet og er på vej til at skabe forandringer, så hele sagen om revaluering kan finde sted. Det er det oldgamle problem om at kunne sikre, at det rette tidspunkt vælges, da det er en større forandring, hvoraf mange flere yderligere vil udvikle sig. Vigtigst, vil det medføre stabilitet og sikre, at der er lige muligheder for, at alle lande kan få fordel af det. Så tålmodighed er fortsat nødvendig og det vil være ventetiden værd, da det vil være et vigtigt vendepunkt for hele befolkningen. Naturligvis vil der være en del arbejde, der skal udføres, men når I er på rette vej, vil fremskridtet ikke kunne stoppes, og det vil skride hurtigt fremad. Jeres fremtid er i sikre hænder, og vær forvisset om, at begivenhederne overvåges af de Højere Kræfter af Lyset for at sikre en vellykket afslutning.

I lever utvivlsomt i kaotiske tider, men folk vågner op til sandheden og kræver forandringer og muligheder i deres liv for at leve dem fuldt ud. Meget få er klar over, at der sker meget bag kulisserne, for at gavnlige forandringer bliver en realitet, hvilket vil være begyndelsen på en ny æra. Det gamle vil blive erstattet, og det vil efterlade jer uden tvivl om, at større forandringer, der giver jer muligheder, der hidtil har været jer nægtet, begynder. Forandringerne er så tæt på at manifestere sig, og vær forvisset om, at mange kilder af Lyset i mellemtiden har arbejdet for at gøre jer fri af de mørkes indflydelse. Den ustoppelige stigning i vibrationerne mærkes allerede, og det vil bringe et mere fredeligt samfund i manifestation.

Vær tålmodige og faste i jeres beslutning om at gå i Lyset, uberørt af kaosset omkring jer. Jeres fremtid afhænger meget af jeres evne til at opretholde en rolig og fredelig fatning til hver en tid. I vil hæve jer selv over de mørkes forsøg på at holde jer nede. I øjeblikket mister de deres magt meget hurtigt, og med tabet af finansiering til deres projekter er de i alvorlig knibe. Det er stort set sket som et direkte resultat af Lyskræfternes handlinger, der nu er i større kontrol. Fortsæt jeres daglige arbejde i fuld tillid vel vidende, at I er stærkere end nogensinde og godt beskyttet.

Med fordelen af en ny forståelse af jeres historie er I i stand til at undersøge dele, der har vist sig utroværdige i fortiden, og kan revideres i lyset af nye fortolkninger. For eksempel er beviser på, at giganter har eksisteret på Jorden, stort set blevet ignoreret eller bestridt i lang tid. Imidlertid er fundene af så mange kæmpe skeletter gennem de sidste hundrede år nu blevet afsløret, og deres eksistens kan ikke længere benægtes. De har en plads i jeres fortid, hvilket viser, at mennesket havde gennemgået mange faser med hensyn til fysisk vækst. Efter jeres opfattelse ser I på tidsperioder, der mindst er 10.000 år gamle, og helt sikkert for meget længere tid siden. Det ser ud til, at der har været en modvilje mod at indrømme giganternes eksistens, men beviserne på dem er nu ubestridelige. Sandheden om jeres fortid tillader en større forståelse af jeres historie, hvilket igen er vigtig for forståelsen af jeres fremtid.

I har allerede fået fortalt, at en tid ville komme, hvor kun sandheden ville eksistere. Den er endnu ikke kommet, men der er blandt jer de første tegn på det med sjæle, der ønsker at være sandfærdige. De finder det svært at være alt andet end sandfærdige hele tiden, da alt andet går imod deres naturlige natur. Det vil gradvis ske for alle sjæle, efterhånden som vibrationerne øges, men ikke fuldstændigt, før der er gået betydelig tid. Det ville imidlertid hjælpe jeres udvikling, hvis I prøvede, hvoraf I ville lære, at det ikke er så svært, som man skulle tro. Som barn er I måske blevet skældt ud over noget og har følt, at ved at skjule sandheden kunne I have oplevet et bedre resultat. Forandringer i mennesker finder langsomt sted, hvilket vil føre til et mere medfølende og kærligt syn på tingene.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og hver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge