Home > > Mike Quinsey – 18. maj 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 18. maj 2018

Mike Quinsey

Kryon fortsætter med at komme med afsløringer om den påtænkte fremtid for os. Gradvist lærer vi mere om Plejadianerne, vores forfædre, og indlysende er det, at det er fornuftigt at sikre, at vi ved, hvilken rolle de vil spille i vores fremtidige udvikling. Vi har kun lidt viden om vores historie, men langsomt og sikkert bliver vi nu gjort opmærksom på den.

NOTER FRA KRYONS BUDSKABER: KRYON. VÆR TÅLMODIGE, OG I VIL BLIVE BELØNNET.

Vi begynder at åbne døren for bemærkelsesværdige oplysninger, der gør jer så store, og samtidig bliver I klar over, hvad der foregår, og vi vil starte på denne måde. Universet er gammelt, og Galaksen har samme alder. Denne galakse har været færdig i mere end 4 milliarder år, og nogle steder har solsystemerne omkring stjernerne været fuldført, og mens denne Jord stadig var under skabelse, var der liv andre steder. Det hele blev designet til jer, det blev designet til i dag. Da plejadianerne viste sig, havde de udviklet sig gennem tusinder af år, efter at de havde passeret deres egen milepæl, på deres egen måde, på deres egen planet. De anvendte bevidsthedsfysik for at kunne lave det, de havde brug for, bogstaveligt talt ud fra deres sinds bevidsthed, til at forme det, som I ville kalde, rejsens virkelighed. Der var tre plejadiske planeter på det tidspunkt, hvor I blev tilsået omkring det samme sæt af Sole, og før dem havde de deres "frø forældre", der gik igennem lignende ting, og før dem havde de også deres frø forældre. Milliarder af år med Menneskehed på deres planet med kendskab til Gud, før mennesker overhovedet viste sig. Der er en afstamning i denne Galakse, som er bemærkelsesværdig. Galaksen er gammel - og I er ikke, dog måtte mennesker komme et eller andet sted fra. Det, I bragte til denne planet, var en Stjerne Akash, fordi I havde taget del i så meget af dette liv.

I mennesker repræsenterer den laveste åndelige bevidsthed i Galaksen. Plejadianerne kom hertil uden rumfartøj og tilsåede jer, og I kan ikke gå baglæns. Gud er i jer og jo højere bevidsthed, jo mere forener I jer med Gud. Plejadianerne er ikke Guder, og de repræsenterer den Store Centrale Kilde i en opgave, de har udført for jer, og med det frie valg, hvis I overlever, hvad der kommer, vil I en dag have ansvaret for opgaven om at gøre det samme for en anden. I er beskyttet, og de, der har den højeste bevidsthed i Galaksen er stadig her, og det er nok til at skræmme dem væk, der ville besøge jer. Efterhånden som I udvikler jer, hjælper I andre, og plejadianerne efterlod tidskapsler, der har fået jer til at kigge efter Gud. Den nye skabelon kræver fred og bevidstheden om, at fred er menneskehedens styrke og ikke krig. Den gamle skabelon gav jer frit valg, mens den nye skabelon begynder at arrangere om på, hvad der er vigtigt for menneskets psyke, og går ud over overlevelse. Her er nogle potentialer for, hvad der sker næst. I nogle lande er der nogle gamle energier på planeten, og der er gammelt lederskab, som gør deres bedste for at trække jer baglæns. Der vil være en bevidsthed i Menneskeheden, som forstår at sætte tingene sammen, og alle lande, der udvikler sig, vil bringe fred. Begynd at tænke på fremtiden med en Galaktisk borgers øjne, ikke med en jordisk borgers - I har været igennem det før, gamle sjæle.

Der er en måde at samle alle ressourcerne på og det er ikke krig, det er at samle alle landene og dele ressourcerne. Opfindelser er på vej til energi, der vil koste meget lidt, ikke fra et elnet, men individuelt i kvarterer, vand til alle gennem opfindelser, nogle af dem uden rør. Dette er ting at se frem til – at trække fugt og varme fra steder, I ikke trækker fra nu og det er gratis. Helbredelse af sygdomme gennem processer, der blev holdt skjult for jer før, og som er naturlige og ingen bivirkninger har. Plejadianerne gik igennem det, de er ligesom jer, og der vil komme noget videnskab til jer fra tidligere plejadianere, som vil dukke op som "walk ins" og gøre arbejdet og give jer opfindelserne. En af dem er en plejadianer, der kommer tilbage og hans navn er Tesla, han vil give jer Quantum, når I er klar. Sig "Farvel" til de gamle energiformer, der vil fastholde jer i mørke liv efter liv, sig "Goddag" til en energiform, I ikke forventer, den gør det muligt for jer at påkalde jeres Akash til det, I fortjener, og I har høstet en guldgrube af viden, visdom og erfaring, som I nu kan kalde på ligesom Mestrene.

SLUT PÅ NOTER FRA UDDRAG AF KRYONS BUDSKAB.

Generelt giver Kryon mange oplysninger fra tid til anden og informerer os om, hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid. Vejret skifter langsomt, og i de fleste folks levetid vil det blive koldere. Kryon påpeger, at vi vil få brug for mere energi - gratis termisk energi, der er tilgængelig fra selve Jorden. Vi får at vide, hvordan man udvinder den og opvarmer vores hjem, og I må bygge en ekstraktor for at få den. Med den kan I drive turbiner og skabe elektricitet, der vil skabe varme.

Den globale opvarmning er en del af den cyklus, der altid var. Det er tiltagen og aftagen i Vandmandens Cyklus, fordampning, der har været her før.

Der er et mandat til at ændre jeres energiformer - da det I sender ud i luften er signifikant - før det er en fare for jeres helbred og skader Menneskeheden.

Informationer er givet om en ny måde at udvinde salt på, det er nanoteknologi, der bruges som "robot" teknologi, på en måde, som i modsætning til vores nuværende dyre metoder er meget billig og gør det også muligt at udvinde saltet, så det kan bruges til andre formål.

Kryon påpeger behovet for at være klar til store forandringer i vores liv, og behovet for ny integritet i erhvervslivet.

Livet fortsætter som altid med usikkerhed alle vegne, underliggende er det dog et progressivt skridt for at skabe de forandringer, der er nødvendige og har været ventet i ganske lang tid. Mange rapporteres der ikke om, men når det vurderes, at det er rette tid, vil sandheden endelig komme ud. Uanset hvordan hændelser rapporteres, og til tider er de langt fra sandheden, da de, der arbejder for Lyset, fortsætter med at gøre fremskridt med hensyn til de længe ventede forandringer. Det vil have været umagen værd, da det vil betyde, at de mørke har mistet deres magt til at diktere menneskehedens fremtid. Den nye Republik venter i fløjene på at bekendtgøre forandringerne, og alt synes at være klar til de første faser, der uden tvivl vil vise, at en ny fase er begyndt. Det vil betyde, at det ikke er muligt at vende tilbage til de gamle måder med bedrag og undertrykkelse af sandheden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |