Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 11. september 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 11. september 2015

Lige pludselig efter at have ventet i lang tid på positive nyheder om Opstigningen erfarer I, at en række kilder modtager positive oplysninger. I er nu gentagne gange blevet informeret om, at den 28. september er månedens højdepunkt, idet fotonenergierne på den dag topper. Ikke blot det, men til et niveau, der ikke tidligere er set. Hvis I nogensinde har haft nogen tvivl om de fremskridt, der er gjort med hensyn til Opstigning, er de helt sikkert fjernet nu. I vil nu begynde at indse, at så meget er sket "bag kulisserne", som I ikke tidligere var klar over. Som I ofte har fået at vide, har det været af hensyn til at holde vores plan hemmelig så længe som muligt. Forskellige civilisationer har været involveret i den sag, ikke mindst the Shelves *) fra den 6. dimension, der pludselig præsenterede sig for jer. De er af Lyset og vil sikre, at I lykkes med at bane jer vej til Opstigningen og de vil ikke tillade, at de mørke fortsætter med at forstyrre jeres fremskridt. Når I ser tilbage, vil I indse, at der siden 2012 er gjort stadige fremskridt, indtil I pludselig har fundet jeres plads i den Nye Tidsalder og intet kan stoppe jeres fuldendelse.

Som mange af jer måske allerede har fundet ud af, er the Shelves ankommet til jeres solsystem på deres "hjem planet", der nu hjælper med at afbøje nogle af de kraftfulde energier, der når jer. Ellers kunne nogle af jer blive overvældet af den fulde kraft i sådanne kraftfulde energier. De er alle tegn på de fremskridt, der er gjort på mange fronter, der snart vil føre til Opstigning. Hvilke sjæle der stiger op, er udelukkende afhængigt af deres vibrationsniveau, så det er vigtigt, at I koncentrerer jer om at holde jeres fokus på jeres mål. Det er naturligt, at I vil være bekymrede for jeres kære, men vær forvisset om, at alle sjæle vil befinde sig præcis der, hvor de er bestemt til at være. Den cyklus, der netop er afsluttet, vil i modsætning til tidligere cykler ikke ende i en katastrofe, men med succes, da alle jer, der er klar, vil gå videre og kan ikke længere bremses.

Nogle sjæle vil spørge, hvordan de kan vide, om de er klar til at stige op og det faktum, at de har gjort en indsats for at være klar til en sådan lejlighed, tyder på, at de har forberedt sig til det med succes. Fortsæt som I har gjort indtil nu og bekymr jer ikke om jeres fremtid, da mange Guider, der rejser med jer, vil sikre, at I befinder jer præcis der, hvor det er meningen, I skal være. Nogle sjæle vil fortsætte på deres nuværende niveau i en dimension, der ligner den nuværende, hvor de vil fortsætte med at opleve 3. dimensions udfordringer. Moder Jord stiger også op og vil ikke længere være bundet til de lavere vibrationer. En smuk Jord, hvor fred og kærlighed hersker, vil rejse sig af asken af ??den gamle. I vil ikke længere være underlagt dem, der bærer de negative energier eller deres handlinger, der sænker Lysets højere vibrationer. Kort sagt kan de ikke overleve i de højere vibrationer, der er for sjæle, der har bevæget sig ud over behovet for yderligere erfaring på det niveau.

Uanset hvor I er i verden, vil de nye energier ændre de gamle og Opstigning vil byde på de samme muligheder for alle sjæle uanset baggrund. Det har været det samme, lige siden jeres rejse startede for æoner af tid siden. Alle sjæle er blevet hjulpet gennem deres forskellige liv, selv om de har været uvidende om tilstedeværelsen af ??deres Guider. Mens vibrationerne stiger, vil nogle sjæle begynde at få en bevidsthed om dem og i sidste ende være i stand til at tale med dem. Husk, at mange af jer forlader jeres sovende kroppe hver nat og møder dem, idet jeres behov diskuteres og hjælp bliver jer givet, hvis det ønskes. I lades aldrig alene tilbage for at kæmpe jeres kampe i livet, selv om det kan se sådan ud, når alle mulige forhindringer ligger i vejen for jer. Vi vil minde jer om, at I indvilligede i prøvelser i livet, før I inkarnerede, idet I har accepteret behovet for at lære bestemte lektioner for at fremme jeres udvikling.

Hvis I havde en vågnende erindring om jeres tidligere liv, ville I blive overrasket over de hurtige fremskridt, I har gjort. Der er faktisk ikke en hurtigere måde til rådighed for jer end selv i den næste dimension. Vær forvisset om, at alle jer, der er på Jorden nu, er blevet valgt på grund af jeres særlige behov og jeres tidligere erfaringer. Men det er også nødvendigt at have sjæle fra alle niveauer for at skabe et komplet samfund, der giver dem alle de erfaringer, der er nødvendige for at udvikle sig. Livet kan synes at være en blanding af oplevelser, som synes at have et lille formål, men vi kan forsikre jer om, at de nøje planlægges og udføres af jeres Guider. Som I måske forstår, i denne særlige tid, er det et spørgsmål om at samle de løse ender for at sikre, at I er helt parate til at stige op. I har uden tvivl haft den erfaring, at nogle sjæle overhovedet ingen interesse har i Opstigning, fordi de ikke har hævet deres bevidsthed til et tilstrækkeligt niveau til at kunne forstå, hvad det betyder. Men som vi ofte påpeger, det betyder ikke noget i den større sammenhæng, da alle i sidste ende vil fuldende deres lektioner i 3. dimension.

I står nu ved begyndelsen til et ??andet storslået eventyr, men denne gang vil I vælge den sti, I ønsker at følge. Efter alle de oplevelser, I har været igennem, kan I læne jer tilbage og nyde de ændringer, efterhånden som de kommer. Der er klart stadigt arbejde, der skal gøres og tålmodighed er nødvendig, mens de gamle energier udspiller sig. I, der ved besked, kan være til stor nytte for dem, der er ved at vågne og har brug for hjælp til at forstå, hvad der sker. Som I kan forestille jer, vil sandheden komme som et chok for de fleste mennesker, men ændringerne vil blive hilst velkommen, da de bringer jer til et niveau, hvor kærlighed og fred regerer. Eventuelle rester af de gamle vibrationer vil gradvist forsvinde eller blive fjernet, når fordelene ved den højere dimension løfter jer op.

Vi mener, at mange af jer vil begynde at føle fordelene ved hævningen af vibrationerne og det skulle bringe jer en fred i sindet og en glad følelse af, at I omsider fuldt ud kan nyde Lyset, der hele tiden øges. Livet vil være fuld af formål og opløftende og de gamle dage med kaos og usikkerhed vil træde i baggrunden, da de har tjent deres formål med at hjælpe jer med at udvikle jer. Rejsen tilbage til de højere vibrationer har været lang og besværlig, men enhver indsats vil have været det værd. På et vist trin vil I være i stand til at se tilbage på jeres mange liv og historie og så vil I få fuld forståelse for jeres oplevelser. De vil hjælpe jer i jeres valg af yderligere muligheder for at bringe jeres udvikling til det næste trin.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og altid glad for at henvende mig til jer specielt på et så vigtigt tidspunkt. Jeres forståelse af livet har udviklet sig med stormskridt og det vil fortsætte med at gå hurtigere, når de større sandheder afsløres for jer. Når først I virkelig forstår jeres bemærkelsesværdige bedrifter, vil I være i stand til at forstå præcis, hvor store de er og hvorfor andre civilisationer, der har fulgt jeres fremskridt, ser op til jer. Jeg forlader jer som altid med min kærlighed og velsignelser og stoler på, at I vil finde styrke til at se målet for jer, som nu er så nær.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

*) Efter hvad vi ved, er "Shelves" ikke et begreb, som SaLuSa har brugt før. Vi foretog et hurtigt check på vores hjemmeside og det viser sig, at ingen af ??de kanaliserede væsener her nogensinde har gjort det. Mest sandsynligt er det det navn, de galaktiske væsner bruger for væsener kendt på Jorden som "Blue Avians" (Blå Fugle). For nylig sagde Corey Goode, en af whistleblowerne fra black ops gruppen, der trådte frem og blev grundigt interviewet af David Wilcock, at de Blå Fugle dukkede op foran en stor skare af black ops ansatte i en af deres hemmelige rumstationer. De sagde, at de over hundrede enorme planet-store rumskibe, der var blevet set i vores solsystem i de seneste par år, var deres og var der for at 'katalysere' de indkommende kosmiske energier, som ellers ville have drevet mange mennesker på Jorden til vanvid. De sagde, at deres job nu var færdigt og at de snart ville tage afsted. - Kees, GalacticChannelings.com

Share |