Home > > Mike Quinsey – 12. maj 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. maj 2017

Mike Quinsey

Det ser ud til, at de negative kræfter bliver drevet ud af deres underjordiske baser og er ude af stand til at opretholde den globale kontrol. Udrensningen vil fortsætte, indtil de ikke længere udgør en trussel mod Menneskeheden, hvilket tillader, at Lysets Kræfter får større kontrol. Det kan kun være et spørgsmål om tid, før deres kontrol over jeres nyhedskilder ophører og gør det muligt at få de rigtige nyheder ud. Indtil nu må I afsøge internettet for at finde sandheden, da mange websteder giver jer falske oplysninger. Men hvis I allerede har identificeret de websteder, der er pålidelige, vil I i det mindste have en rimelig ide om, hvad der virkelig sker.

Så mange nyheder venter på at blive offentliggjort og de vil dække begivenhederne, der har været tilsløret, fra de sidste halvfjerds år eller deromkring. Generelt vil folk ikke bare blive forbløffet, men faktisk chokeret over at tro på, at sandheden har været holdt tilbage så længe. Illuminati har forhindret jer i at udvikle jer og samtidig har de "stjålet" jeres penge for at finansiere deres enorme hemmelige projekter. Det er ikke kun gratis energi, der straks ville opløfte jeres liv, men avancerede teknologier som fødevarereplikatoren. Med ét slag ville disse to fremskridt løfte folk ud af fattigdom og sult. Men fortvivl ikke, da det ikke vil vare meget længere, før gavnlige forandringer vil blive indført og så vil I vide, at Lyset har den fulde kontrol.

Illuminati er hensynsløs og lader sig ikke holde tilbage af noget for at fastholde deres magt, men de står nu over for nogen, som de ikke kan hamle op med. Mens fremskridt tager fart, skrider mange gavnlige projekter fremad og der er blevet truffet forberedelser til den kommende tid, hvor de kan offentliggøres. Jeres hovedtidslinje er stærk og fører til Opstigning og det kan bekræftes, at intet ni kan hindre den i fuldt ud at manifestere sig. Det ser stadig ud til at være sikkert, at store begivenheder vil blive bekendtgjort og begynde inden årets udgang. Der gøres bestemt hurtige fremskridt, der vil gøre det muligt for Lysets Kræfter at nå deres mål med at få tingene sat i gang meget snart.

I mellemtiden hersker kaos i mange dele af verden, idet de nye energier skaber røre i ting, indtil de er i stand til at falde til ro. Der sker en udrensning og de lavere vibrationer må højnes, ellers er der ikke plads til dem på de nye niveauer, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Men I når hurtigt det vendepunkt og derfra vinker en lys og fredelig fremtid. De sjæle, der ikke kan højne deres vibrationer, vil føle sig urolige og vil til tider være ude af stand til at affinde sig med det, der sker, idet de mangler forståelse for, at tingene kan være anderledes. Med deres trossystem kan de ikke forstå, hvad der ligger bag forandringerne og har i mange tilfælde ringe eller ingen interesse for dem. Der bliver imidlertid taget hensyn til deres behov og på det rette tidspunkt vil de bevæge sig ind på en ny vej for at fremme deres udvikling.

Frygt aldrig for dem, der ikke er på jeres forståelsesniveau. Alle vil befinde sig på det rigtige sted og det kan ikke være anderledes, da det præcist er bestemt af jeres individuelle vibrationer. Så alle sjæle vil befinde sig præcis dér, hvor de kan fortsætte deres erfaringer i et tempo, der passer dem. Der ville ikke være nogen gevinst eller nytte i at flytte til et højere niveau, før I er klar og opnår det gennem jeres egen udvikling. Jorden byder jer nogle hårde udfordringer og de er jeres vej til en vellykket oplevelse på jeres rejse mod Opstigning. Det er værd at gentage, at I aldrig får opgaver, der overstiger jeres evner.

Næsten hver dag i jeres liv vil muligheder, hvor små de end er, dukke op, hvilke giver jer en chance for at højne jeres vibrationer. Jeres udfordring er så at holde dem der og bygge videre på dem, så I fortsætter med at stige op. Nogle gange er det små ting, der kan betyde så meget for en anden person, såsom et venligt ord eller en hjælpende hånd, der får dem til at føle sig værdige og ønskede. Gode gerninger koster jer ofte ingenting, men til tider giver I måske et beløb for at hjælpe dem i nød og hvis alle hjalp andre på denne måde, ville fattigdom snart forsvinde. Manglen på udbredelse af rigdom sammen med handlinger foretaget af Illuminati har betydet, at verdens rigdom er i hænderne på en meget lille minoritet, mens millioner knap nok kan eksistere, idet de mangler basale livsfornødenheder for at kunne overleve. Disse situationer vil ændre sig meget snart og revalueringen af valutaerne vil gå langt for at skabe en retfærdig fordeling af rigdommene.

Den Menneskelige Race er stærke mennesker, idet de er vokset op i de hårdeste civilisationer. Mange er blevet dedikeret til deres opgaver og avler succes på grund af deres hensigt om at overvinde hindringerne på deres vej. Fremskridt har været hurtige og alle erfaringer har været til gavn for helet. Nogle finder det stadig svært at forstå den sande virkelighed, de lever i og tilbringer liv efter liv med at lære deres lektioner. Hjælp gives altid, men påtvinges på ingen måde nogen. Husk, at den frie vilje er hellig og må æres af alle sjæle og der er grund til bekymring, når den ignoreres og de, der gør det, må lære de karmiske lektioner, der følger af deres handlinger.

Hvor der er tale om tætte relationer eller familiebånd, kan det generelt antages, at de vil fortsætte, uanset hvilke forandringer der indtræder som følge af de sidste tider. Tidligere liv vil vise, at de skifter roller fra en inkarnation til en anden, så de udvikler sig sammen. I inkarnerer som enten mand eller kvinde, så der over en periode af liv opretholdes en balance, men det involverer naturligvis nogle gange også karma. Vær forvisset om, at de Højere Væsener, der overvåger jeres fremskridt, kan se det større billede og har absolut kontrol over alle ting. Så I kan forstå, at begivenheder sker på en kontrolleret måde, ligegyldig hvordan de ser ud udefra. Den frie vilje æres stadig, men tilfredsstilles ved at være blevet inkorporeret i folks livsplan og påvirker på denne måde ikke den større plan for jeres udvikling.

Hold jeres blik fast rettet mod jeres umiddelbare mål, så I med held kan fortsætte uden at blive distraheret af ydre begivenheder. Når I ved, at I næsten er hjemme, idet jeres cyklus når enden, skulle det give jer den nødvendige styrke til at nå en vellykket afslutning. Sikke fester der vil finde sted og hvor glædeligt det vil være at vide, at alt er godt og at de negative kræfter ikke længere kan gribe ind.

Hvis I er i stand til at hjælpe dem, der er fortabte, men dog ved eller føler, at der sker store forandringer, så prøv ikke at overvælde dem med detaljer og giv dem kun så meget, som I ved, de kan forstå. De fleste sjæle er følsomme over for forandring og ved, at der sker noget, men de kan være ude af stand til at forstå, hvad der sker. Det vigtigste punkt at fortælle er, at gavnlige forandringer finder sted og at der intet er at frygte. Fremtiden for den Menneskelige Race er i sikre hænder og når Jorden er blevet renset og fornyet, vil en strålende ny æra begynde.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Hej venner, jeg tager en pause i de næste to uger. Så min næste besked kommer den 2. juni. Jeg tager afsted som sædvanligt for at besøge mine to sønner i Devon i det smukke Vestengland. Så jeg ser frem til en dejlig afslappende pause.

Resten af dette år skulle blive meget interessant og i slutningen af året skulle de første store bekendtgørelser være blevet offentliggjort.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer - med Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |