Home > > Mike Quinsey – 5. maj 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. maj 2017

Mike Quinsey

Hver dag kommer I tættere på det punkt, hvor de mørke vil være tilstrækkeligt under kontrol til at lade velkomne forandringer i jeres valutaer finde sted. I øjeblikket er der megen aktivitet for at fjerne dem, der gemmer sig inde i Jorden, som bliver bedt om at overgive sig eller se deres udslettelse i øjnene. Dette gør, at forandringer kan indledes for at rydde deres våbenarmering i Rummet, hvilket gør det sikkert for velkomne besøgende rumskibe at lande på Jorden. Alt dette er nødvendigt for at gøre det muligt for den Nye Tidsalder at kunne begynde sikkert og uden forsinkelse. Vær forvisset om, at forberedelserne til denne tid har været i gang i ganske lang tid og så snart "forhindringerne" er blevet fjernet, vil begivenheder finde sted i hurtigt tempo. Forandringerne burde have fundet sted allerede og er uundgåelige og vil inden for få år allerede være begyndt at transformere jeres samfund.

I befinder jer nu i en tid, hvor I må beherske jeres følelser og ikke tillade negative tanker at komme ind i jeres sind. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at opretholde en rolig tilgang til jordiske forhold, der til tider kan være forstyrrende. Disse vil være de sidste tegn af nogen betydning i reaktionerne hos dem, der ikke forstår, at en rensning må finde sted, før den nye tid kan introduceres. Ændringen i vibrationer vil forstyrre dem, som ikke kan acceptere dem, da de vil være ude af stand til at forstå, hvad der finder sted. Indtil der er en fri Presse, er det vanskeligt at formidle sandheden til alle mennesker, da de, der stadig er under Illuminatis kontrol, fortsat vil være forvirrede.

I tider, hvor det er vanskeligt at forstå, hvad der foregår, så lad jeres intuition lede jer og når ting ikke virker klare eller giver mening, så prøv at finde den underliggende årsag og find et positivt udfald. Forstå, at I som alle andre kan hjælpe med at forme, hvordan fremtiden udspiller sig og det er den frie vilje i aktion. I er faktisk meget mere kraftfulde end I ved og efterhånden som jeres vibrationer øges, vil I vide, at jeres tanker er skabende. Faktisk vil I have behov for at lære at kontrollere dem. Det vil komme naturligt til jer, så gør jer ingen bekymringer, hvis I på jeres nuværende niveau ikke kan forhindre tilfældige tanker at komme ind i jeres sind. I bliver dog glædeligt overrasket over, hvor hurtigt I vil tilpasse jer de højere vibrationer.

Nogle spørger måske, hvorfor en sjæl har brug for oplevelser i de lavere dimensioner og det enkle svar er: for at udvikle sig, hvor erfaringer kan opnås i et hurtigere tempo end andre steder. Det kan være en hård tørn, men I får al mulig hjælp til, at det lykkes for jer. I kan selvfølgelig rejse ad jeres valgte vej i det tempo, der passer jer og jeres Guider vil sikre, at I ikke bliver overbelastet. Når alt kommer til alt, er alt i "nu’et", så I kan udvikle jer i jeres eget tempo. De fleste sjæle byder chancen for at fremskynde deres udvikling velkommen og nogle har forsøgt at opnå for meget i én levetid.

I er bevidst holdt blevet på et niveau, hvor I har været ubevidst om måden, hvorpå I kan nå til opstigning. De mørke havde planlagt at holde jer fanget, så de kunne slavebinde jer og hidtil er det lykkedes for dem. Imidlertid har mange højnet deres vibrationer tilstrækkeligt til at have været i stand til at bevæge sig ud over de begrænsninger, der har været påtvunget dem og kan nu se frem til Opstigning. De højere Lysriger vinker forude og det vil ikke vare længe, før I vil tage skridt, der ender med, at I bliver et Galaktisk Væsen. Det må dog understreges, at I stadig har et stykke vej at gå, før I opnår sådant et højt niveau, men det er den vej, I har valgt for jeres udvikling.

Sandheden vil til sidst blive afsløret for jer, men i et tempo, der ikke vil overvælde jer. Meget lidt er, som I er blevet forledt til at tro, men vær forvisset om, at Gud findes, den storslåede Kilde til Alt, Der Er. I er alle udødelige og skabt i Guds billede, hvilket betyder, at I har det fulde potentiale for at blive Ét med Gud. Mennesket har fået den frie vilje til at opleve, som det ønsker, men det kommer med ansvaret for alle handlinger, I vælger. At vide dette, hjælper med at forklare, hvorfor I går gennem dualitet. Vær imidlertid forvisset om, at før I vovede jer ud på denne rejse, var I fuldt ud klar over de udfordringer, I ville stå overfor for "at finde jeres vej tilbage til Gud". Gud sendte oprindeligt alle sjæle ud for at opleve, så Gud kunne lære mere om sine skabninger. Det siges, at "Gud ånder ind og Gud ånder ud" og I kan forholde jer til det, mens I rejser uden for Gud.

Religion er den valgte vej for mange, der har brug for en lærer til at vise dem vejen, men den er ofte svær at følge, da det er Menneskets version af Sandheden. I virkeligheden er den ret simpel og dækkes af udtrykket "gør mod andre, som du ville have gjort mod dig selv". Det betyder at behandle alle som jeres ligemand - jeres Brødre og Søstre. I jeres nuværende oplevelse er det måske svært at leve op til sådant et løfte, men ved at gøre jeres bedste, skaber I en vej i Lyset, som i sidste ende vil sørge for, at det lykkes for jer. Universel Kærlighed ser ingen forskel fra en sjæl til en anden, da alle oplever på deres egen måde og efter deres eget valg. Men nogle gange kommer Mennesket ud i vanskeligheder og mister kontakten til sit Højere Selv, men hjælpes med at rejse sig igen og efterlades aldrig til at rejse en vej alene og Gud er kun en bøn væk, når I har brug for hjælp.

Når I bliver et Højere Væsen, vil jeres vibrationer være blevet så høje, at I vil få en perfekt krop, som vil holde i hundreder af år. Det vil forklare, hvorfor I har hørt om den regulære tilstedeværelse af St. Germain på Jorden gennem de sidste 300 år eller deromkring. Han er blevet set ved flere lejligheder og har aldrig vist tegn på aldring. Forestil jer at kunne være i stand til at gøre jeres åndelige arbejde over så lang tid og være mentor for sjæle for at hjælpe dem med at gøre fremskridt gennem flere liv på Jorden. St. Germain dukkede endda op på mødet i Amerika, da Uafhængighedserklæringen blev underskrevet og var med til at udarbejde den. Han har altid haft stor interesse for Menneskehedens fremskridt og brugte sin indflydelse til at holde Menneskeheden på dens rette vej.

Som tiden går, lærer I meget hurtigt om jeres sande fortid og hvor fremtiden fører jer hen. Det er en spændende tid, da for mange af jer er jeres rejse næsten forbi og en vidunderlig fremtid vinker forude. Der er så meget for jer at lære om, så optegnelserne kan rettes, hvad angår jeres historie. I virkeligheden ved I meget lidt om Jordens historie eller jeres andel i den, selvom I er blevet ført tilbage til præ-atlantianske tider. Hver periode viser, at fremskridt er cyklisk og at hver Solcyklus er endt med en rensning af Jorden. Denne gang er ikke anderledes og en ny cyklus vil begynde meget snart for sjæle, der har brug for at fortsætte deres udvikling i de lavere vibrationer. De, der stiger op, bevæger sig ind i de højere vibrationer, hvor intet ondt kan eksistere og nyder en fredelig og kærlig eksistens.

Vær fokuseret på alt det, der er i harmoni og af de højere vibrationer og det vil sikre, at I er klar til Opstigning.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |