Home > > Mike Quinsey – 14. juli 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. juli 2017

Mike Quinsey

Dette er de tider, hvor mange afsløringer snart vil blive offentliggjort for at bringe jeres bevidsthed op til et niveau, hvor sandheden bliver kendt. Alt for længe har I været holdt i uvidenhed om vigtige ting, der har haft stor betydning for jeres liv. Til sidst vil I nå et niveau, hvor kun sandheden kan eksistere og I må begynde at forberede jer på en sådan situation. For eksempel har jeres sande historie som en Menneskelig Race været holdt skjult for jer af dem, der har haft jeres fremskridt under kontrol til deres egen fordel. Ved at holde jer i uvidenhed om sandheden har de været i stand til at udøve kontrol over jer og indtil for ganske nylig var den næsten blevet total. Illuminati har været den styrende kraft for dem, der også tror på at bruge masserne til deres egen fordel og har forledt jer til at tro, at I ikke var herrer over jeres egen skæbne.

Et åbent sind er vigtigere end nogensinde før, især da sandheden i lang tid er blevet forvrænget på grund af falske påstande. Det er vigtigt, at I er parate til at slippe gamle overbevisninger, når de større sandheder afsløres, da disse vil blive afsløret for at sikre, at I er velinformeret, når I nærmer jer Opstigning. Husk, at det er en begivenhed, der vil gøre jer fri af de overbevisninger, der har holdt jer fanget i ret lang tid. Den vil også gøre jer fri af de lavere vibrationer og dualitetens forvrængninger, når det til tider har været svært at identificere sandheden i dem. Der har imidlertid altid været dem, der har præsenteret sandheden for jer, så tingene kunne betragtes på en fair måde. Sandheden har en "følelse" omkring sig, der klinger sandt for mange mennesker og gør det muligt for dem at gøre fremskridt.

Hver Tidsalder er sluttet ret dramatisk og på sådan en måde, at en Ny Tidsalder kunne begynde. Den gamle må ryddes væk, mens en ny Tidsalder bringes i eksistens, da der ikke er plads til den i de højere vibrationer. Det er klart, at de gamle vibrationer må slippes eller hæves til et højere niveau, hvis de skal blive. Som beskrevet i en nylig meddelelse, gælder det også for den Menneskelige Race og selvom I ikke stiger op denne gang, vil I gradvist nå det punkt, hvor I er klar til at gøre det. I virkeligheden har det ingen hastværk med at stige op, men I opmuntres til på alle stadier at gøre fremskridt og I får al mulig hjælp uden at nægte jer jeres frie viljes valg.

Ved slutningen af hver levetid får I en gennemgang af den sammen med jeres Guide for at identificere hvilke aspekter i den, der yderligere skal erfares. Sammen vil I overveje sådanne spørgsmål som hvilket land, der giver de bedste vilkår for jeres fremgang. Så vil der komme en tid, hvor omstændighederne er gunstige for jeres næste liv og de finere detaljer overvejes. Til overvejelse vil være hvilke mål, I har sat for jer selv og hvordan I bedst kan nå dem. I vil have noget at skulle have sagt i valget af jeres næste forældre, der vil opdrage jer i overensstemmelse med de erfaringer, I har brug for. Om I er mand eller kvinde, afhænger i nogen grad af den type liv, I vælger og vær forvisset om, at mange overvejelser og diskussioner indgår i planlægningen af det pågældende liv og det dækker fuldt ud de karmiske emner, I har brug for.

En anden vigtig faktor er naturligvis, om I skal have brødre og søstre og hvordan disse vil påvirke jer de første år. Nogle gange skabes meget tætte bånd i kærlige relationer, der holder ud over jeres barndom. Faktisk vil I højst sandsynligt reinkarnere med de sjæle, I har haft tidligere liv med. Jeres relationer kan være forskellige og er bestemt af jeres behov for bestemte typer af erfaringer, hvis I skal fortsætte med at udvikle jer. Fattig eller rig, det afhænger af jeres livsplan, men vær forvisset om, at I vil befinde jer præcis i de omstændigheder, der vil give jer netop de muligheder, I har brug for. Gennem hele jeres liv har I stadig jeres frie vilje, men en sjæl, der planlægger at benytte enhver lejlighed til at udvikle sig, vil følge den hele vejen gennem livet som aftalt.

Uden at have et formål med livet, ville det være spildte muligheder, da Menneskeheden som helhed har gavn af det kollektive bidrag, der sigter mod at gøre fremskridt i hvert liv. Som I uden tvivl vil vide, er der ofte mange spillere i enhver karmisk situation, der benytter lejligheden til at have oplevelser sammen. Det vil for eksempel dække begge sider, hvor der er uenighed eller modstand, så alle involverede får nyttige erfaringer. Det er værd at bemærke, at, da I befinder jer i de sidste tider, kan nogle af jer have påtaget jer et krævende og travlt liv, der betyder, at det kan være ganske hektisk. Men, som det er blevet sagt mange gange, påtager I jer ikke mere, end I kan klare.

Som mange af jer utvivlsomt vil vide, har hver af jer en aura med mange farver, der kan ændre sig i overensstemmelse med det humør, I er i, for så vidt som, når I udvikler jer åndeligt og har et godt helbred, er de lyse og klare. Men når I mangler åndelig vækst og er involveret i negative aktiviteter, bliver farverne dystre og mørke. Det er måske også godt, at meget få af jer kan se dem og det er bedst at acceptere folk ud fra deres ydre udseende. De energier, der udsendes, kan mærkes af andre og de kan tiltrække lige sjæle, hvilket forklarer, hvorfor nogle mennesker finder sammen i fælles sympati for hinanden.

Jeres internet har vist sig uvurderlig med hensyn til at give søgende enhver mulighed for at finde oplysninger om stort set alle emner. Det har mange gode links til dem, der deler deres åndelige viden med andre. Men der er også dem, som bevidst lægger ud for at skabe forvirring og udsende falske oplysninger. Men de sjæle, der arbejder via internettet og har erhvervet en god portion sand viden, deler det villigt med andre og gør meget godt med at hjælpe dem med at finde sandheden og fortsætte med at udvikle sig. Der er naturligvis også gode bøger til rådighed og forfatterne er allerede velkendte. De kan findes via jeres biblioteker og internettet.

Lysets Kræfter er på hårdt arbejde, når de tager sig af dem, der støtter de Mørke kræfter for at afvæbne dem og fjerne deres evne til at forårsage problemer, der forsinker de kommende store begivenheder, der vil gøre jer fri af deres greb og kontrol. Mange af deres aktiviteter styres fra underjordiske baser, der er blevet lokaliseret og hvor deres indbyggere nægter at overgive sig, gøres de ukampdygtige. Det er en udfordring, der kan klares, da Lysets Kræfter nu overstiger dem i antal. Så langsomt, men sikkert, dog med en følelse af, at det haster, gøres der solide fremskridt. Det er stadig umuligt nøjagtigt at angive, hvornår den tid kommer, der giver mulighed for åben kontakt med Lysvæsnerne, men den kommer meget nærmere.

Jeres hjælp er ekstremt vigtig på nuværende tidspunkt, fordi I som en af Lysarbejderne kan hjælpe med at stråle jeres Lys, hvor end I går. Gradvist spredes det vidt og bredt og forvandler de lavere energier. Jeres indsats er meget værdsat og I er elsket ud over alle grænser.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |