Home > > Mike Quinsey – 21. juli 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. juli 2017

Mike Quinsey

Er det til at tro, at I er over halvvejs gennem det indeværende år. Hvis I nogensinde har haft brug for bevis på de særlige tider, I befinder jer i, behøver I ikke lede længere. Forandringer vil sandsynligvis komme hurtigt efter hinanden, hvilket vil føre jer ind i den Nye Tidsalder, så I kan nyde fordelene og goderne, der opnås ved det. Intet vil forhindre dem i at blive til virkelighed og som I må vide nu, er det ultimative at nå det punkt, hvor Opstigning vil ske. Vi ser hele billedet, da alt er i "Nu’et" og kan forsikre jer om, at alt går godt og i overensstemmelse med den plan, der er lagt af store Væsener, som overvåger og følger jeres fremskridt. Nogle sjæle vil ikke være klar til at stige op og det er forventeligt og deres vej er også planlagt for at sikre, at de fortsætter med at udvikle sig. Det er en vej, der opfylder deres behov og gør det muligt for dem at fortsætte deres udvikling. I bliver alle på nogle stadier i jeres udvikling guidet af Højere Væsener, der er dedikeret til deres arbejde, som ikke vil ophøre, før hele den Menneskelige Race er steget op.

I befinder jer i en tid i den nye cyklus, hvor den bliver etableret, hvilket er grunden til, at mange af jer synes ikke at komme nogen vegne hurtigt. Det røre og den uro, som I oplever, er en del af de forandringer, hvor det gamle slippes, så det kan gå fremad ind i de højere vibrationer. I har den ene fod i den tredje dimension og den anden i den fjerde dimension og inden længe vil begge være i den højere fjerde dimension og alle problemer forbundet med de lavere vibrationer vil blive ladt tilbage. Det er en langsom, men positiv overgang, der ikke kræver nogen handling fra jeres side ud over alt det, I kan for at opretholde et højt vibrationsniveau. Det kræver en dedikeret tilgang til jeres handlinger for at sikre, at I er positive i dem alle. Negativitet og frygt vil kun trække jeres vibrationer nedad, så I må bestræbe jer på at undgå at blive involveret i situationer, der kan skabe det. Bevar roen og hjælp med at højne vibrationerne ved at holde jeres egne rolige og sende kærlige tanker ud, hvor I møder splid eller negativitet.

Sandheden om jeres historie har bevidst være holdt tilbage og er blevet forvrænget for at holde jer under Illuminatis kontrol. Det er imidlertid ikke længere muligt at holde den tilbage og den kommer langsomt til jeres kendskab. Menneskets historie er helt anderledes, end hvad I er blevet forledt til at tro og i det sidste århundrede peger mange arkæologiske fund på en anden udviklingsvej end den traditionelt accepterede. Det etablerede system har haft del i tilsløringen og mange fund, der ville have haft stor betydning for jeres forståelse, er blevet skjult for jer. For eksempel i de sidste ca. 100 år har mange fund afsløret eksistensen af giganter på jeres Jord. I bibelske tider er der lavet referencer til dem som værende meget høje med rødt hår og der er fundet grave af sådanne giganter i Utah Mountains.

En af de mest utrolige fund i 1920'erne var i en gravplads i den vestlige del af Catalina Island, da flere tusinde skeletter af en blondhåret race over 2 meter høje blev fundet. De var tydeligvis også en lyshudet race af høj intelligens og deres konge var 2,79 m høj. Mange artefakter blev også fundet, heriblandt resterne af et megalitisk tempel fra "Stonehenge Æraen". I spørger måske, hvad der skete med beviserne og hvorfor det er, at så lidt er kendt om sådan en opdagelse. Der var også skeletter af 8-9 fod (2,43-2,74 m) høje giganter, der herskede i Amerika for længe siden og af deres artefakter var det indlysende, at de også var meget intelligente. De fandt også et rum med de bevarede skeletrester af uddøde dyr, så som dinosaurer, og det giver en indikation af, hvor gammel skeletresterne må være. Det er klart, at mange Menneskearter har eksisteret i meget lang tid og sandheden om jeres fortid kan ikke benægtes eller skjules meget længere.

Listen kunne være længere, men pointen er blevet fremlagt vedrørende jeres "tabte" historie. Den mest bemærkelsesværdige konklusion er blevet draget på grundlag af beviser, der er fundet og registreret og de tyder på, at der engang eksisterede Giganter, der endda var op til 21,34 m høje. Men skeletterne var Menneskelignende og har tydeligvis en plads i jeres evolutionære fremstilling. Selv i nyere tid har jeres mere åbne og bevidste historikere erkendt, at der stadig findes så mange beviser, der beviser Menneskets reelle historie. Det er vigtigt at forstå de fakta i jeres udvikling, hvorudfra I vil erkende, at I tidligere har haft Solcyklusser, hvor I havde nået et højt udviklet stadie. De sluttede og så begyndte en ny Cyklus, efterhånden som den udviklede sig, nåede I længere, end I nogensinde før havde nået. Så nu er I ved at høste fordelene ved at have gjort så flotte fremskridt i jeres udvikling til det punkt, hvor I har de bedste muligheder for at stige op. Hver indsats, I gør for at forberede jer på Opstigning, vil være enhver oplevelse værd, som I er gået igennem. Det er en vidunderlig tid på trods af hændelserne på Jorden og husk, at I og Moder Jord stiger op sammen. En ny Jord og en ny jer, hvilken bedre måde at gøre fremskridt på og endelig forlade de tunge ubehagelige vibrationer, der har været en løbende udfordring. Alligevel har I holdt ud og vil med glæde indtage jeres plads i de højere vibrationer og nyde frigørelsen af de krav til jer, der til tider har gjort livet ekstremt svært for jer. I er næsten klar til at stige op og mange gamle venner og relationer venter på at hilse jer kærligt og byde jer velkommen. I vil snart glemme traumerne fra jeres forudgående liv på Jorden og nyde fred og harmoni, der vil virke som fuldkommen lykke sammenlignet med jeres tid i de lavere vibrationer.

Som I ofte er blevet informeret om, er ingen erfaring spildt, da hver enkelt erfaring, der har betydning for jeres liv, har været planlagt og forordnet for at give jer de oplevelser, I har brug for at udvikle jer. Det er derfor tilrådeligt, hvis det er muligt, at slutte fred med dem, I har haft problemer med og rede dem ud. Kun I kan gøre noget i denne henseende, men har I forsøgt, kan I bare slappe af velvidende, at I har gjort jeres bedste. Se på livserfaringer, som om I er med i et skuespil og når tæppet går ned, kan alle involverede vende tilbage til deres normale liv. Karma er, når alt kommer til alt, som at spille skuespil og I fortsætter med at gentage det, indtil I gør det rigtigt. Jeres ego kan være krævende, men de er blevet bygget op af jer og kan også bringes i harmoni og fred af jer.

Hvis I læser budskaber som denne, er I klart godt på vej til Opstigning, da I allerede har udvidet jeres bevidsthed ud over det, I kan kalde det normale niveau. Som tiden går, skulle det blive tydeligt, at en kløft opstår mellem dem, der forbereder sig til Opstigning og dem, der endnu ikke har løftet sig selv op. Det bør ikke antages, at kilder, så som denne, er det eneste middel til forberedelse eller den eneste vej, der er mange mennesker med gode intentioner, der har deres egen måde at udtrykke dem på. Smukke sjæle kan dukke op på enhver vej i livet, så accepter dem, der følger en anden vej end jer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |