Home > > Mike Quinsey – 15. september 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. september 2017

Mike Quinsey

Kære venner,

Tak for jeres store støtte og det arbejde, I gør for at sprede Lyset. Det er højt værdsat og uden jer kunne ordet ikke blive spredt så hurtigt. Mange er afhængige af kilder som denne og jeg ved, at de finder meddelelserne meget nyttige til fremme af deres egen udvikling.

Jeg tager en pause og skal som sædvanligt besøge mine to sønner og venner i Devon. Jeg genoptager meddelelserne fredag den 6. oktober.

Hvem ved, hvordan tingene vil se ud om to ugers tid, det kan blive ganske overraskende, da tingene skrider ganske hurtigt fremad.

I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey.

____________________________________

I begynder at indse, at I står på tærsklen til noget stort, fordi nogle begivenheder ikke længere kan holdes tilbage og I kan forvente handling om meget kort tid. Heldigvis har I været meget tålmodige og det har gjort forandringsprocessen så meget lettere. Mens I i øjeblikket oplever megen uro på grund af de mange forandringer, hænger de gamle energier fast i fortiden, men det vil ikke være til nogen nytte, da det nye må erstatte det gamle og det vil ske. Det skulle give mening, da den Nye Tidsalder er godt i gang, selvom I endnu ikke bevidst har oplevet det. Intet kan stoppe det, der allerede er sat i bevægelse og starten på forandringerne vil snart ske på en måde, som I vil blive bevidste om. Der er altid en vis usikkerhed, især når det gælder en stor forandring, da det involverer så mange væsener, der skal spille deres rolle for at sikre succes.

Mod alle forudsigelser om jeres nuværende verdens vejrforhold, der antyder, at temperaturerne hele tiden stiger, kommer der den første antagelse, at det faktisk begynder at blive koldere. Der er områder, der normalt forbindes med ekstremt lave temperaturer, hvor de deraf følgende iskolde forhold har vist sig at blive koldere. Det har været tillagt klimaændringer af forskere fra Canada. Det kan betragtes som begyndelsen af en ny istid, som allerede har været forudsagt. Det virker tydeligvis usandsynligt, men fakta er ubestridelige og det har allerede ført til en profeti om en mini-istid, der vil starte, mens de fleste af jer lever. Det er derfor muligt at træffe forholdsregler i god tid, før det forårsager større hændelser, som kunne skade jer. Som tiden går, bliver det tydeligvis mere klart, i hvilken retning jeres vejrforhold udvikler sig. Så der er bestemt ingen grund til at være bekymret, så længe I er opmærksomme på udfaldet, efterhånden som tingene udvikler sig.

Der tages progressive skridt som følge af jeres øgede bevidsthedsniveau. Det lægger pres på ortodokse uddannelsesmetoder, der er fundet uegnede til mange bevidsthedsmæssigt udviklede studerende. Igen er det et tegn på de forandringer, som mange af jer føler. Visse ting bliver bestemt nødt til at ændre sig meget snart, ellers vil muligheden for at give de unge det, de har brug for, gå tabt og betyde, at en hel generations evner vil være ganske spildt. De unge i dag er langt mere udviklede og intelligente end deres forgængere og hvis Menneskeheden skal drage fordel af deres evner, må de have de rigtige muligheder for at udtrykke sig fuldt ud og det vil i sidste ende være til alles fordel.

Valutarevalueringen ligger stadig højt på de fleste folks lister og situationen er nu sådan, at det kunne betyde, at den kan finde sted inden udgangen af denne måned, hvis I skal undgå at opleve endnu en forsinkelse. Vist er det, at alting ser ud til at være klar nu, så de, der har indflydelse, må arbejde hårdt for en hurtig afslutning. Scenen er sat og alt er klar til at skride fremad med kort varsel. Det ser ud til, at der allerede har været gjort forsøg på veksling af valutaer og det vil næsten helt sikkert starte i det små. Alle begivenheder, der skal løfte jer ind i den Nye Tidsalder, er klar og få mennesker kender de nøjagtige datoer for deres begyndelse. Ikke desto mindre går alt godt og flere mennesker bliver involveret i den aktivitet, der skulle kunne føre til handling meget snart.

Der er tegn overalt på, at folk bliver rastløse og søger et lederskab, der vil kunne tage hånd om de aktuelle problemer med vægt på en fredelig løsning. De gamle konfrontationsmåder, der stadig fortsætter, afvises, men for at have en virkning kræver det nye mennesker, som har fredelige hensigter, til at lede. Folk er også trætte af dem, der regerer med magt og vender sig mod krig for at afgøre deres uenigheder. Det er tid for nye mennesker, som har fred i deres hjerte og sjæl, at træde frem. De ville få enorm støtte og som et friskt pust ville de blæse de gamle energier væk for at gøre plads til det nye. Hvis de gamle måder ikke ændres, er der altid visse elementer blandt jer, der vil ty til voldelige demonstrationer for at opnå ændringerne. Tegnene ser gode ud til, at den nye Republik bliver bekendtgjort og det alene vil generere et stort håb for fremtiden. Ja, der er mange forandringer, der afventer det rette tidspunkt til at blive offentliggjort og forholdene ændrer sig til det bedre.

Verdens befolkning har mere end nogensinde brug for en ny leder, men en, der kan føre lande sammen i en fælles stræben efter verdensfred. Den person er her og vil utvivlsomt tage udfordringen op og lykkes med det. I befinder jer ikke længere i "salonen for sidste udkald", men har jeres fødder på den stige, der fører op til jeres mål, som vil skabe en stor udøsning af kærlighed og velsignelser. Jeres fremtid er nu sikret, men der er stadig brug for jeres kærlighed og støtte for at sikre en glidende overgang. Sådanne energier vil tilskynde folket til handling og sikre, at fred indfinder sig på jorden. Det må virke usandsynligt for jer i lyset af de nuværende uroligheder og hårde betingelser, men den nye energi begynder allerede at have en virkning og der er nu en bevægelse i retning mod at skabe en fredelig verden. Uanset hvad der sker på vejen til fred, vil det medføre permanent fred som lovet. Fortsæt jeres dagligdag med et optimistisk syn og spred harmoni og god vilje ved enhver lejlighed.

Tvivl aldrig på udfaldet, om at begivenhederne vil finde sted på Jorden, da Gud har talt og dekreteret, at kærlighed og fred skal herske. Alle sjæle vil have lige muligheder for at rejse sig og gå ad vejen til Opstigning, men da de har den frie vilje, kan de tage en anden vej, der dog igen vil give dem mulighed for at stige op. Nogle sjæle er klart ikke parat til at stige op og har stadig ufærdige ting at rydde op i på Jorden. Det er derfor i deres interesse først at rydde gammel karma og begynde at gå Lysets vej, hvor de gamle måder efterlades og de nye energier accepteres.

Dette år vil tydeligvis slutte som et år, der bragte en stor forandring i den måde, Menneskeheden ser alle andre på og endelig anerkender Enheden af Alt, der eksisterer. Separatisme er nu en svindende energi, der gradvist vil blive afvist, da folk indser, at de i århundreder urigtigt har været forledt til at tro, at alle er forskellige fra hinanden. Religion og politik har splittet folk og kampe har raset for at udøve magt over andre. Folk vågner op til sandheden og kræver nu fred på Jorden og en ende på alle krige.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |