Home > > Mike Quinsey – 6. oktober 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. oktober 2017

Mike Quinsey

Intet kan stoppe fremskridtet mod Opstigningens ultimative mål. Illuminati er blevet alvorligt svækket, idet de har mistet enorme rigdomme, der er nødvendige for at holde deres planer kørende. De finder også, at de ikke længere har kommandoen for at opretholde deres militære mål. De ser deres kommando og myndighed blive svækket og kan ikke fortsætte med at opretholde deres tidligere grad af dominans. Mens arrestationerne fortsætter, mister de kontrollen over begivenheder, som kan betyde deres afgang og de indser, at de ikke længere kan være sikre på at gennemføre deres plan om at tage kontrol over verden. Selv i Rummet er de ikke den styrke, de plejede at være og bliver også konfronteret med ET'er, som slutter sig til fredelige kræfter på Jorden. Kampen raser, men der kan kun være én vinder og det er Lysets Kræfter.

Mens vibrationerne fortsætter med at højnes, sker der en opvågning og udrensning og jeres DNA arbejder gradvist på et højere bevidst niveau. Med tiden vil alt forandres til det bedre og det vil omfatte jeres politikker. Tidskapsler eksisterer allerede, der vil udløse dem, når de rigtige omstændigheder indfinder sig. De vil være gradvise og alt vil blive påvirket for bedre vilkår for den Menneskelig Race. Meget er klar til at blive realiseret og har været godt forberedt i nogen tid. De kommende år vil være dem, der vil gå ind i historien som det vigtigste, I har oplevet i denne nye cyklus. Mange gange har I fejlet og mange før jer har aldrig nået dette stadium før og I skal lykønskes for at have passeret 2012 på vej ind i den Nye Tidsalder, alene på grund af jeres egne præstationer for at rykke jer solidt ind i Lyset. Men for jeres succes’ skyld ville den gamle cyklus ikke have fortsat, som den har gjort det.

Kaos hersker i mange lande, da de nødvendige forandringer modsættes af lederne. Men uanset hvilke foranstaltninger, der gøres for at forhindre forandringerne, kan de ikke stoppes og må gå forud for indførelsen af de ting, der løfter jer op. Vær forvisset om, at forandringerne vil komme og de er blevet befalet af højere Væsener, der udfører Guds vilje.

Gennem tiden har I fået mange indikationer på, hvad I kan forvente. Så vær ikke i tvivl om, at den Nye Tidsalder er over jer og meget snart vil I begynde at nyde fordelene ved den. Men den umiddelbare prioritet er at etablere forvaltning, som afspejler de kommende forandringer og har dem ved roret, som er af Lyset. Mange negative sjæle har fundet vej til myndighedsstillinger og de må fjernes og sådanne skridt har der været styr på i nogen tid nu. Gradvist gør forandringerne en forskel på verdensplan, som det vil kunne ses, når den nye forvaltning i USA indtager deres pladser i kongressen.

Forandringerne er så vigtige for jeres velbefindende og vil styrke indsatsen for at skabe verdensfred. Det lyder umuligt, når de nuværende begivenheder på Jorden tages i betragtning, men tiden vil vise det og succes er sikker på grund af den planlægning, der er blevet lavet og den hjælp, der gives af dem uden for planeten. Der er mange forskellige grupper, der står ved jeres side for at hjælpe jer, men kun når de får lov til at gøre det uden at krænke jeres frie vilje.

Om kort tid vil alt det, der er blevet lovet, manifestere sig og I vil ikke gå glip af noget overhovedet. I lang tid har I fået detaljer om, hvad der skal komme og meget lidt er forandret. Når først tingene begynder at skride, vil I se, at meget har været forberedt på forhånd, så ingen tid vil være spildt, når fordelene for jer præsenteres. De må komme på en ordnet måde, så I ikke bliver overvældet og det er en klar mulighed i betragtning af det omfang, de vil finde sted i. Vær forvisset om, at I i denne forandringens tid får hjælp fra andre kilder og I vil uden tvivl blive glædeligt overrasket over udfaldet.

Der tages hensyn til, at alle forandringer sker over en årrække på en ordnet måde i overensstemmelse med jeres behov. Forandringerne vil være vidtrækkende og handle om meget mere, end I måske har forventet. Livet vil konstant ændre sig til det bedre og fordi de, der har forsøgt at holde fremskridtet tilbage, vil være blevet fjernet, vil intet forårsage nogen forsinkelser. Med ophøret af krige og lignende konfrontationer, hvor små de end er, vil ægte fred, som I aldrig har oplevet i jeres historie, sænke sig over Jorden. Det vil være fuldt fortjent af jer for jeres dedikation til Gud og for at opretholde et niveau af kærlighed for Menneskeheden, hvilket har gjort det muligt for den at udvikle sig til den Nye Tidsalder.

I de kommende år vil I modtage mange overraskelser og fejringer for jeres præstationer. Måske vil I anse det at møde jeres rumfamilier for at være højdepunktet af de forandringer, der kommer, fordi I vil forny kontakten med dem, der kender jer godt. De har fulgt jeres fremskridt og ansporet jer til at fortsætte og har opmuntret jer, når jeres viljestyrke måske var blevet svækket. I vil efterhånden lære forskellige Væsener at kende, der kommer for at møde deres egne for at forny gamle relationer og glædelige genforeninger vil finde sted.

Undgå i mellemtiden at knytte jer til de negative energier, der findes på Jorden. Selv det at tale om dem, kan trække dem til jer, især hvis I tillader jer at blive vred. Betragt negativiteten omkring jer og send den kærlighed uden nogen personlig følelse af negativ karakter for at mindske dens påvirkning. I Lysarbejdere har så meget større kraft, end I forestiller jer, så brug den klogt uden nogen form for forskelsbehandling. Hver sjæl på Jorden har potentialet til at blive en Lysarbejder og når tiden er inde, får de "værktøjerne" til, at det er muligt for dem at gøre det. Hvor meget I end måtte ønske at bringe hver sjæl til Lyset, vil der altid være en rette tid og når den opstår, så vær forvisset om, at deres Guider, som er fuldt bevidste, vil benytte lejligheden på deres vegne.

Revaluering af valutaerne afventer stadig startsignalet, men det er stadig en beslutning, der må tages på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Der er så meget på spil og Illuminatis evne til at gribe ind eksisterer stadig, selv om deres magt er blevet drastisk reduceret. De Galaktiske Styrker står standby, men deres mandat betinger, at de kun bliver involveret, når det anmodes af de Højere Væsener, der overvåger begivenhederne. Vær imidlertid sikker på, at megen hjælp ydes på mange måder, der ikke medfører, at de inddrager Illuminati. Sejren er sikret for Lyset og nu er det kun et spørgsmål om at sikre, at alt er fuldstændigt forberedt til et sidste udbrud af Lys for at løfte vibrationerne endnu højere. I skal se en lang række af forandringer begynde, der vil efterlade jer uden tvivl om, at I virkelig er kommet ind i en tid med fred på Jorden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |