Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 16. oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 16. oktober 2015

Sager har pludselig taget en drejning, der betyder enden på Klikens indflydelse, hvad angår dens evne til at diktere den måde, hvorpå fremtidige begivenheder manifesterer sig. Deres plan er blevet sat tilbage dels af de menneskers ekstraordinære respons, der har sat fart i grupper, der vier deres tid til Sandhedens Lys. Det fulde omfang af Illuminatis magt er måske ikke kendt for dem, men i stedet for konfrontation har de indset, at de ved at give mere styrke til Lyset mere end balancerer vægten. Faktisk kan de med hjælp fra andre Lyskræfter yderligere fremskynde de ændringer, der er bestemt til at sikre deres sejr. Der er dog et stykke vej endnu, men hvad I vil se, er de tegn, der klart bekræfter den retning, I går i. Energierne for forandring øges hele tiden og mens de gamle falder væk, vil de nye medføre det ønskelige. Det vil klart signalere, at I tager dristige skridt for at sikre, at Opstigningen ikke forsinkes og fortsat nærmer sig.

Med introduktionen af Plasma Reactor Unit er den første fase af reel forandring så at sige sat I handling. Vi mangler bare at se, hvordan informationerne bliver modtaget og hvordan det kan overvindes, hvis der gøres nogen forsøg på at sinke det. Det er sikkert, at den måde, hvorpå the Keshe Foundation har offentliggjort det, sikrer, at det vil blive introduceret gennem mange, mange forskellige kilder. Alene det vil gøre det svært for nogen at modarbejde det, til fuldstændigt at standse dets fremskridt. Men nu, hvor oplysningerne er blevet offentliggjort, vil det være meget interessant at se den generelle reaktion på det. Vi forudser, at sådan en livsændrende opfindelse vil blive ivrigt accepteret og være den første af mange til at løfte jeres livskvalitet. Så rejs resten af ??vejen mod frihed vel vidende, at intet vil få lov til at forstyrre den vej, I har valgt. Der er andre ændringer under udarbejdelse, men lad os først se, hvordan I klarer den nuværende situation. Uanset hvilke problemer I møder, kan de ikke have nogen reel indflydelse på de fremragende fremskridt, I gør.

Det burde ikke kræve meget at få jer til at indse, at planerne for jeres Opstigning er godt på vej og mange Væsener uden for Jorden har givet deres støtte for at sikre jeres succes. Så vi, sammen med Sphere Alliance (Sfære Alliancen) og Blue Avians (Blå Fugle), er jeres sikkerhed for, at absolut ingen indblanding vil være i stand til at standse de fremskridt, der gøres. I må også indse, at kraftfulde Væsener fra under jeres Jord har planlagt jeres succes og uanset hvad de mørke gør for at forsøge at stoppe jer, vil det ikke lykkes for dem. Planen har været på plads i æoner af tid og denne cyklus er nu bestemt til at ende med succes. I har haft jeres skuffelser i fortiden, men denne gang vil I fejre det sammen med os og andre sjæle, som har ledsaget jer.

Frygt er jeres største problem, hvilket er grunden til, at vi fremmer en lykkelig slutning på cyklen. Vi har ofte mindet jer om, at de mørke lever af frygtenergien, hvorfor det er vigtigt, at I undgår at skabe den. De forsøger stadig at gøre jer usikre og bange, da de planlægger at simulere et angreb på Jorden angiveligt af rumvæsener. Fald ikke for deres taktik og vid, at vi vil håndtere ethvert forsøg på at udføre det. Det er jeres tid, jeres succes og ingen kan tage det væk fra jer. I har fortjent det og løftet jer selv op, efter de vanskeligste forhold har været trukket ned over jer. Den mest acceptable ændring er i jeres holdning og tilgang til de mørke, der ikke længere kan skræmme jer, som de har gjort i fortiden.

Tiderne er, hvor I kan lykønske jer selv for at være nået til slutningen af ??jeres rejse. Resultatet var aldrig tvivlsomt, dog samtidigt var succes ikke garanteret, men I overvandt de mange udfordringer. I har aldrig mistet troen på jer selv eller jeres mange venner og kolleger fra andre dimensioner. Indtil I er i stand til at se hele billedet, vil I ikke være klar over den store indsats, I har lagt i og til tider hvor mange af jer arbejdede alene i lange perioder. Det har krævet enorm tro fra jeres side og I er kommet igennem med glans. Selvom I ikke gjorde det for personlig vinding, er faktum, at I opnåede meget gennem jeres oplevelser. I vil bære jeres oplevelser med jer og de vil tjene jer godt i fremtiden. Ingen indsats, I lægger i for Lyset, er spildt, uanset hvor lille den er, da I er en del af en gruppe, der inkarnerede for at fungere som et kollektiv. Med tiden vil I have fuld anerkendelse og forståelse af jeres livstids resultater.

I har ventet længe på de opmuntrende tegn, der nu kan ses omkring jer. Men I er stadig nødt til at være tålmodige, da tegn på tidlig succes kun er starten på en periode med ændringer, der stadig vil have brug for tid til fuldt ud at manifestere sig. Men vi ønsker ikke at tage jeres glæde og entusiasme væk, men give tilstrækkelig tid til, at ting fuldt ud skrider frem. Frøene er sået og intet kan nu forhindre det resultat, som lysarbejdere har ønsket. Indtil Presse og TV er blevet befriet for de begrænsninger, der er pålagt dem, vil I naturligvis ikke komme til at få fuldstændige oplysninger om de ændringer, der finder sted.

De mørke planlægger at forsøge at gøre et sidste forsøg på at stoppe jeres fremskridt, men det vil være til ingen nytte, fordi der er ingen måde, hvorpå de kan udføre deres planer uden vores vidende. Så Kære Alle, lad dem ikke tage modet fra jer eller rejse tvivl i jeres sind, for hvis I kunne se fremtiden, som vi gør, ville I vide, at den er sikret. Fremtiden er lys og Moder Jord forbereder sig på Opstigning, hvilket hun er meget taknemmelig for, især efter de mange cykler, der er endt i katastrofer. Som vi har informeret jer om et antal gange, venter Universet på jeres opløftelse ind i de højere vibrationer. I er måske nok en lille dråbe i Havet af Planeter, men ikke desto mindre er I en meget vigtig én i dets udvikling.

Hver uge bringer vi jer spændende nyheder, mens I imødeser de forandringer, der er ved hånden. Når I ser tilbage, vil I indse, at alt har været under forandring gennem lang tid, men det er først nu, at det bliver tydeligt for jer. Husk, at for at bringe det nye ind, må det gamle ændres eller fjernes og det kan medføre midlertidige gener, men de vil ikke vare længe. Alle sager bevæger sig nu hurtigt fremad, mens tiden fortsætter med at gå hurtigere, som mange af jer har bemærket. Vær ikke i tvivl om, at de gamle måder ikke længere er egnet for det nye Menneske, der opstår ud af asken af ??det gamle. I tilpasser jer allerede de nye ideer og der er kun tilbage, at de manifesterer sig fuldt ud.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og fortæller jer, at ændringerne vil fremskynde jeres ankomst til Den Nye Tidsalder sammen med alle de fordele, der følger med den. Vores rumskibe dukker hyppigt op på jeres himmel og bør give jer en følelse af sikkerhed. Vær forvisset om, at vi aldrig bruger magt, men om nødvendigt vil vi beskytte vores rumskibe, hvis de bliver truet af andre. Vores hensigt er at være en fredelig styrke til gavn for alle.

Så jeg forlader jer med vores velsignelser og kærlighed for en sikker rejse til de højere dimensioner, der er jeres sande hjem.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |