Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 2. oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 2. oktober 2015

I har lige passeret 28. september, en betydningsfuld dato, fordi en række begivenheder enten nåede en afslutning eller et højdepunkt. Det påvirkede ikke jer selv direkte, men har, som I siger i generelle vendinger, "hævet barren", men som tiden går vil mange af jer begynde at lægge mærke til betydningsfulde ændringer. Det er indlysende, at de højere vibrationsmæssige energier ikke kan andet end at medføre ændringer. Selvom jeres Presse er kontrolleret og I ikke kommer til at læse alle de vigtige nyheder, vil I alligevel bemærke, at menneskehedens opvågnen breder sig. I sætter nu spørgsmålstegn ved, hvad der foregår på Jorden i stedet for automatisk at acceptere, hvad der bliver præsenteret for jer. I er begyndt at vågne op til sandheden om jeres eksistens og ser ud over de løgne, der ofte præsenteres for jer som sandheden. Der er store sjæle på Jorden, der arbejder for lyset og de kommer frem for at give jer sandfærdige beretninger om jeres fortid og hvad fremtiden bringer. Vi bliver aldrig trætte af at fortælle jer, at I er store Lysvæsener, der snart vil nyde opvågningen. Nogle af jer vil være chokerede og have svært ved at tro, hvordan I så længe er blevet ført bag lyset. Men rådet fra os er, kom hurtigt videre og brug jeres kostbare tid på at fremme positive ændringer. De mørke har forseglet deres egen skæbne og vil have meget at lære, hvis de skal vende tilbage til Lyset. Enhver opmuntring vil bestemt blive givet til dem, da ingen sjæl anses for at være uden frelse.

Lysvæsner fra vores dimensioner rykker tættere på jer klar til at spille deres rolle med at bringe sandheden til jer. I er blevet hundset med så længe, at I har tvivlet på jeres værdi for Lyset. Vi kan forsikre jer om, at I er meget agtede og roser jer for jeres resultater med at bringe Lyset tilbage til Jorden. I er nu på vej ud af mørket og ind i lyset og mange sjæle venter på at hilse på jer og hjælpe jer forbi de sidste forhindringer. Vi ved, I er ivrige efter at løfte jer op, men der er stadig sager, der skal klares, til hvilke I alle er nødvendige. I ville ikke være her ved sådan en lejlighed, medmindre I havde noget at bidrage med, uanset hvor lidt det end måtte være. I er et fantastisk team udvalgt på grund af jeres uomtvistelige evner. Så vær ikke bekymrede, hvis I finder det svært at vide, hvordan I passer ind, kan jeres tid endnu være på vej.

Det gamle regime synger på sidste vers, så dramatiske ting vil ske og være uundgåelige. Alt I behøver at huske er, at vi venter på at møde jer og vi vil sikre, at det sker så hurtigt som muligt og med mindst ballade. De mørke dage hører næsten fortiden til, men mens I er nødt til at gå side om side med de mørke, kan I aldrig være sikre på, hvad der kan ske, da de kan lange ud i vrede over at have tabt kampen om jeres sjæle. De vil have brug for en masse Kærlighed og Lys, hvis de skal rejse sig ud af det mørke, de har skabt. At skubbe dem ned igen, hjælper ingen og kun Lyset kan vække dem til sandheden. Husk talemåden, at "var det ikke for Guds nåde, da gik jeg ikke her", da I på nuværende tidspunkt kun har en lille idé, om nogen overhovedet, om ??jeres tidligere liv. I har alle oplevet begge sider gennem årtusinder af tid som en del af jeres udvikling og har udviklet jer bemærkelsesværdigt hurtigt.

Det er værd at minde jer om, at mange sjæle, som er diskarnerede, som har forbindelser med jer, følger jeres fremskridt og venter på, at I vender tilbage til de højere dimensioner, hvor de kan møde jer igen. Selv om mange af jer møder dem under søvnen, har kun få af jer vågne minder om det. Så I har meget at se frem til, når I stiger op. Der vil være fejringer i massevis og mangen en tåre at fælde i glæde ved sådanne genforeninger. Nogle sjæle er kommet fra endnu højere riger og bestemt en så stor som St. Germain, der har ledet Menneskeheden gennem mange perioder i historien. Han har tydeligvis været kendt under flere navne, der er velkendte for jer. Selv nu står han i spidsen for Opvågningen og hjælpes af andre sjæle, der deler hans kærlighed til menneskeheden.

Der sker så meget, der vil bevirke Opvågningen, at I ville have svært ved at følge med. Tingene tager fart og hver dag bringer nu løfter om flere spændende nyheder. Ændringer finder sted og alt vil i sidste ende være til jeres fordel. Den Nye Tidsalder kommer hurtigt og vi har mange spændende projekter at gøre jer opmærksomme på, når tiden er inde. Fordi vi er parate med dem og klar til at gå videre, kan de nye teknologier introduceres meget hurtigt og sættes i værk. I har ting at indhente, der har været jer nægtet, hvilket under normale omstændigheder allerede ville have været i brug. Der vil komme en tid, hvor I vil se jer tilbage og undre jer over, hvordan I klarede jer uden de nye teknologier. De vil gøre livet så let og gøre det muligt for jer at have al den fritid, I har brug for at forfølge jeres egne ønsker. I har ikke rigtig oplevet sand frihed, men den tid nærmer sig og vil ske.

Opstigning er sådan en vigtig begivenhed, at det har vakt stor interesse i Universet. Derfor har det også bragt "Sfærerne" i aktion og de har placeret sig i en sådan position, at de helt har omringet jorden. Deres formål er at holde Solsystemet fri for enhver indblanding udefra og dermed sikre, at den sidste tid fortsætter uhindret. Vi håber, at I er begyndt at forstå, at I befinder jer i en yderst vigtig tid og meget afhænger af den vellykkede gennemførelse af jeres Opstigning. I er de sidste til at gøre det og frigiver dermed andre civilisationer til at fortsætte med at følge deres egne veje.

Når I kommer til at lære sandheden om jeres oplevelser i den lavere dimension, vil I blive opstemte og fulde af glæde og ivrige efter at indhente det forsømte. Der er så mange muligheder, som vil åbne sig for jer og som et opstegent væsen vil I være frie til at forfølge jeres valgte vej. I er kommet fra utallige planeter pga. de unikke oplevelser, Jorden kan give jer. Der vil være tidspunkter, hvor de vil tjene jer godt, når I vil møde væsener fra andre planeter, der har hørt om Jordens opstigning. Vi i vores skibe har fulgt jeres bedrifter i hundreder af år og det har været muligt, fordi vores livstid løber op i nogle få tusinde år. Fordi Jorden har en lav vibration, kan I kun have korte livstider, men hver enkelt er normalt spækket med muligheder for at udvikle sig. Tak Moder Jord for hendes vilje til at tilbyde sig selv til den Menneskelige Race vel vidende, at de har lidt forståelse for vigtigheden af ??at behandle hende med respekt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sommetider ser jeg tilbage på jeres fremskridt i dette århundrede og lykønsker jer for den måde, I har holdt jer til jeres vej og at det lykkedes jer at frembringe vigtige ændringer. Lyset er øget på trods af de mørkes obstruktive handlinger og deres tilsidesættelse af folks behov. I har bevist jeres loyalitet til Lyset og de sjæle, der betrådte vejen gennem dualitet. Jeres tid er næsten kommet, hvor I bliver løst fra jeres ansvar og vi siger "meget godt gået". I har rejst langt i jeres forskellige inkarnationer, men nu er det næsten tid til at vende hjem.
Mange venter den tid og sender jer deres kærlighed til alle.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |