Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. juni 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. juni 2016

Mike Quinsey

Jorden myldrer med hemmelig aktivitet, men kun lidt af det når jeres ører, fordi de mørke stadig kontrollerer Pressen på trods af, at deres magt hurtigt svækkes. Dog finder ønskelige forandringer stadig sted og den næste store forandring vil være, når den nye amerikanske Republik officielt annonceres. En ny præsident er allerede blevet udpeget, som samtidig med dramatiske ændringer vil give magten tilbage til folket. Det har været en lang hård vej for de involverede, men er anstrengelserne værd. Det vil betyde løsrivelse fra dem, der ville holde jer alle i trældom. Den "tavse krig" om, hvem der kontrollerer Jorden og dens folk, slutter meget snart og I vil blive lettet over at vide, at den trussel, der har hængt over jeres hoveder, er blevet fjernet. At være fanger på jeres egen planet ville have været slemt nok, men planer var blevet lavet om drastisk at reducere befolkningstallet. Nogle af jer har hørt, hvem der er ansvarlige og med tiden vil alt blive afsløret for alle, så I forstår, hvad der har været planlagt for jeres fremtid.

Mange vil uden tvivl undre sig over, hvordan og hvorfor sådanne omstændigheder kunne opstå og vær forvisset om, at med tiden vil I blive informeret om jeres sande historie. Husk på, at gennem deres mange inkarnationer har alle sjæle fælles ansvar for de ultimative forhold, som I har oplevet. Fordi den frie vilje er i spil, hvad angår jer, og som en civilisation har I projiceret jeres egen fremtid ind i tidens struktur og har skabt jeres egne oplevelser. Naturligvis har de mørke draget fordel af den krigeriske Menneskerace for at skabe situationer efter deres hoved, hvilket har holdt betingelserne for mangel og forvirring i live.

Igennem en lang periode har hver enkelt sjæl haft mange inkarnationer og nu hvor den gamle cyklus har tjent sit formål, ser I forandringsprocessen, som vil resultere i, at den nye cyklus kommer i stand. Det har været en cyklus, hvor den frie vilje blev respekteret. Men de mørke benyttede lejligheden til at fængsle jer på jeres egen planet. Deres ultimative mål var at kontrollere Menneskeracen, tage deres frihed og reducere befolkningen til et håndterbart antal. Efter at have arbejdet lumskt i mange år på at holde jer i en tilstand af "mangel" og skjule sandheden for jer, har de efterladt jer i en tidslomme, hvor fremskridt stort set er standset. Men Lysets Hierarki har konstant overvåget jer alle og sikret, at tingene ikke kom ud af kontrol. Jeres fremtid var allerede blevet bestemt og gennem deres indsats og jordiske Lysvæsners loyalitet, som har overvundet de udfordringer, de fik, har de rejst sig over negativiteten og udstukket en vej mod Opstigning, som kan betrædes af en hvilken som helst sjæl, der har højnet sine vibrationer.

At være på Jorden er en kraftfuld udfordring, som mange, mange sjæle har tryglet om at få, den mulighed for at opleve livet på Jorden. De har indset, at hvis I kan overvinde de udfordringer, I møder, befinder I jer på en hurtig vej til udvikling væk fra 3. dimension og kan lade denne cyklus bag jer. Uanset hvad I gør, er der altid Lysvæsener, der står til jeres tjeneste, hvis I har brug for dem. De blander sig ellers ikke i jeres liv og I har mulighed for at opleve det, som I ønsker. Men hvis I tager de forkerte beslutninger, er I ansvarlige for dem. Gennem dem er I vokset åndeligt og tilpasser jeres tankegang til den erkendelse, at Alle er En.

Jorden befinder sig på nuværende tidspunkt i en tilstand af uro og Moder Jord ønsker at skabe forandringer, så hun kan begynde at rense den og gradvist gendanne den til sin oprindelige tilstand. Hun har givet af sig selv mange gange ved at tillade Mennesket absolut frihed til at udtrykke sig og har lidt på grund af ufølsomme sjæle, der har misbrugt hende. Det kan ikke længere fortsætte og hvis Mennesket ikke ændrer sig, bliver hun nødt til at tage sagen i egen hånd. Alligevel passes der på for at undgå at skade liv, men i nogle tilfælde er det uundgåeligt. Der er også karmiske situationer at tage hensyn til og de kan være en naturlig del af forandringerne, da intet, der har en konsekvens, sker tilfældigt.

Hver sjæl er med til at skabe fremtiden, da jeres kollektive energi viser vejen. Selvfølgelig kan den enkeltes handlinger have en udtalt effekt på den ene eller den anden måde. Jeres sanser bliver konstant angrebet af tankeformer, som I tiltrækker til jer selv, da "lige tiltrækker lige". Få mennesker forstår, at det, I fokuserer på, om det er i jeres argumentation om "godt eller dårligt," forbinder jer med mere af det samme. Så det er bedst ikke at blive involveret i sager, der er af negativ karakter. I ønsker måske at læse om dem, men undgå at give dem energi, hvilket ville tiltrække mere af det samme. Livet kan lyde meget kompliceret, men de fleste sjæle følger blot deres ønsker uden tanke for konsekvenserne.

Husk på, at I blev født med en livsplan for at give jer mulighed for at møde karmiske udfordringer, så de kunne udspille sig. Alle sjæle har i større eller mindre grad mål, der skal nås, som, forudsat det lykkes for jer, fører jer ganske hurtigt videre. De fleste erfaringer vil involvere andre sjæle, som også vil nyde godt af dem. Karma kan undertiden væve et indviklet net, men ved dagens slutning skulle alle involverede gerne have nydt godt deraf. Selvfølgelig, hvad I ikke ved, er, hvilken lære hver enkelt af jer skal lære. I har et ordsprog, der lyder "den ene tjeneste er den anden værd" og i det væsentlige er det sandt og jo mere I giver af jer selv, jo mere kommer der tilbage til jer selv gennem Loven om Tiltrækning.

I nogle henseender er det også sådan, at I er uvidende om, hvad der foregår i den virkelige verden. I har nok at hamle op med, som det er, mens de, der har magten, kæmper om at have kontrol over verden og Lysets Kræfter udøver de evner, de har, for at sikre, at intet får lov til at løbe løbsk eller gribe ind i den højere plan for jeres Opstigning. Mange mennesker kan ikke forstå, hvordan de mørke har fået så meget kontrol over jeres liv. Det har fundet sted meget langsomt og over mange, mange år og som et resultat heraf har I ikke set, hvordan jeres frihed er blevet undergravet. I virkeligheden har I været holdt kraftigt tilbage og underlagt de betingelser, der med forsæt blev udtænkt, så I kunne komme under de mørkes kontrol.

I skal dog ikke være alt for bekymret, da Lysets Kræfter i virkeligheden har den overordnede kontrol og indsætter begrænsninger på deres egen måde for at forhindre de mørke i at få fuld kontrol. Deres plan om jeres løsrivelse fra deres greb og kontrol er på plads og alt forløber godt på trods af de betingelser, der for tiden eksisterer på Jorden. På det rigtige tidspunkt er mange goder klar til at blive givet til jer, hvilke straks vil løfte jer op. I har allerede hørt om de mange tekniske indretninger, der venter på jer og som fuldstændig vil ændre jeres måde at leve på for evigt - fremtiden er Gylden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |