Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016

Mike Quinsey

Jeres potentiale er sådan, at med den rette tro kan I gøre det, I sætter jer for og i takt med at I hæver jeres vibrationer, så øges jeres potentiale også. Positiv tænkning virker allerede for jer og måske er et typisk eksempel selv-healing. Igen er det et spørgsmål om troen på sig selv og en positiv tilgang til det, I ønsker at opnå. Med tiden vil I blive så gode til selv-healing, at brug af jeres kræfter bliver en naturlig ting. Naturligvis stiger det eksponentielt i grupper, men selv da vil det kun ske, så længe sjælen er fri af karmiske spørgsmål, der kan blokere for selv-healing.

Verden er inde i en periode med udrensning, idet endnu uløste karmiske spørgsmål bliver ryddet. Resultatet er konstante problemer, der ikke hjælpes af de mørkes anstrengelser, der forsøger at påtvinge jer deres ændringer. Deres succes bliver begrænset af Lysets Kræfter, der følger alle igangværende aktiviteter. I skal snart nå et punkt, hvor deres magt til at gribe ind i jeres liv, vil blive forhindret. Allerede nu oplever de begrænsninger og mister den magt, som overbeviste dem om, at det ville lykkes for dem at gennemføre fuld kontrol over Menneskeheden. Det vil ikke blive tilladt og Menneskeheden bliver gradvist gjort fri af deres greb.

De mest forbløffende afsløringer skal snart afsløres for jer, som vil hjælpe jer med at tilpasse jer sandheden om jeres sande skæbne. Vær forvisset om, at I vil blive glade for at vide, hvad der er i vente for jer og alt vil blive gjort for forsigtigt at fortælle jer nyhederne. Så mange sjæle er stadig uvidende om, hvad der foregår omkring dem og i nogle tilfælde foretrækker de ikke at kende sandheden. De er bange for, at det vil ændre deres liv, når de er glade for livet, som det er. Men når sandheden gradvist afsløres, vil det snart blive klart for dem, at en lykkelig fremtid ligger forude. Ændringerne vil komme hurtigt og befri jer for det konstante pres, der hviler på jer, fordi I tilbringer meget af jeres tid med at arbejde. I virkeligheden skulle I have meget mere tid til jer selv og være i stand til at følge jeres egne interesser, der giver jer glæde og er tilfredsstillende. Det er ikke meningen, at I skal være slaver og være nødt til at arbejde simpelthen for at kunne eksistere. I sidste ende vil hver eneste sjæl få de daglige fornødenheder dækket og derved give jer mere tid til at være sammen med jeres familier og følge jeres egne interesser.

Som tiden går, vil I gradvist blive gjort bekendt med sandheden om jeres historie og planerne for jeres fremtid. Der vil være en pludselig spurt fremad, der kompenserer for mistede muligheder, når I bevæger jer ind i den Nye Tidsalder. Af betydning er udnævnelsen af folk, der kan betros ansvaret for at lede. Sådanne ændringer er godt i gang og klar til at blive indført, så snart tiden er inde, hvilket er, når de, som ville gribe ind, er fjernet. Planen for jeres fremtid er allerede blevet forberedt og vil føre jer til det "forjættede land", hvor fred hersker og livet er en glædelig oplevelse. I vil ikke behøve at tilbringe år efter år med at rette op på alle fortidens ødelæggelser og alt vil blive bragt i orden på meget kort tid.

Jeres nye liv vil blive så anderledes, end hvad I nu kender og ændringerne vil være yderst kærkomne og give jer meget glæde. Efterhånden som jeres vibrationer højnes, vil jeres tanker være fokuseret på varig fred og Menneskeheden vil blive som én, alle med de samme mål for øje. Krig og alle ting forbundet med krig bliver en saga blot og al negativitet og konstant ufred vil være væk for altid. Der vil ikke være behov for eller plads i fremtiden til krigsvåben og alle vil være i stand til at leve deres liv i fredelig sameksistens. Det vil komme til at ske i de flestes liv og meget snart skal I se de første skridt i den retning.

Folk bekymrer sig om deres velbefindende, men som ændringerne begynder at ske, kan I være sikre på, at jeres helbred vil have første prioritet i vores handlinger. Nye behandlingsmetoder, som vil gøre op med kirurgens kniv og være uden bivirkninger, vil blive indført. Meget vil ændre sig, som vil bringe jer helt ind i den Nye Tidsalder med alle de fordele, der følger med. Alle aspekter af jeres liv vil i sidste ende blive opløftet, så fortvivl ikke, da alt er planlagt på forhånd for en hurtig forandring. Omfanget af opgaverne er ikke noget problem, da vi har ubegrænsede ressourcer til vores rådighed. Alle nødvendige handlinger vil hurtigt blive gjort færdige med mindst ulempe for jer.

I den nærmeste fremtid vil Lysets Kræfter finde det sikkert åbenlyst at lande på Jorden og når de gør det, vil I blive hjulpet og vejledt i jeres arbejde. Med vores avancerede metoder vil problemer blive løst på næsten ingen tid. Forbrændingsmotorer vil til sidst være forældede, om ikke andet så af den grund, at I ikke længere får brug for sådanne ressourcekrævende og antikverede maskiner. Forurening er naturligvis en anden faktor og den vil blive fjernet, således at I får en sundere eksistens. Der er systemer, der giver mulighed for at rejse på næsten ingen tid, som de mørke allerede anvender, men har holdt for sig selv. Vær forvisset om, at I med tiden vil nyde godt af alle fordelene ved en moderne Tidsalder og det vil ligge langt ud over, hvad I kan forestille jer nu.

At vide, hvad der er i vente for fremtiden, burde give jer tro på, at I kan tackle alle nuværende problemer, så de er løst en gang for alle. I har altid været guidet til at handle på en måde, der er til gavn for jer alle. Det har altid været sådan, idet den Menneskelige Race som helhed har været bestemt til at fuldende cyklussen med succes. Tidligere cyklusser er endt i katastrofer, hvilket jeres historiske optegnelser viser og hver gang har I været nødt at starte på ny så at sige fra bunden. Så I kan give jer selv et klap på skulderen for, at det endelig er lykkedes for jer. I har altid været guidet i håb om, at I ville nå jeres mål, men måden, det skulle fuldendes på, har været op til jer. Jordens nuværende tilstand synes næppe at ville indikere, at I har haft succes, men sådan er det, hvilket I snart vil finde ud af.

Alt synes at ske med en sådan hastighed, at I føler, at I har tilstrækkelig tid til at tage vare på alle jeres behov. I kunne se det, som et godt tegn på, at vibrationerne fortsætter med at opløfte og gradvist vil lade de lavere bag sig. Så I kan se frem til en mere positiv periode, hvor alt det arbejde, der er lagt i for at bringe mere lys til Jorden, er lykkedes. Det hjælper til at vække sjæle, som har været holdt nede af de lavere energier og giver dem hjælp til at rejse sig igen, hvilket er enhver sjæls skæbne. Vær positive og hold godt fast i jeres vision for fremtiden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |